AJP

 

Archiv Jana Patočky

 

AJP

The Jan Patočka Archive

Adresa: Jilská 1, CZ 110 00 Praha 1

 

Bibliografie Jana Patočky / Patočka’s Bibliography

1928

1928/1 „Francouzská filozofie“ (Französische Philosophie), in: Česká mysl 24 (1928), č. 6, str. 564 n. Misc.

1929

1929/1 „Teologie a filozofie“, in: Česká mysl 25 (1929), č. 2, str. 138–143. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 5–9 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Péče o duši I, ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 1996, str. 15–21, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1 (v. 1996/2).

1929/2 Listy o francouzské filozofii. In: Česká mysl 25 (1929), č. 4, str. 294–300; č. 5, str. 401–406; Česká mysl 26 (1930), č. 1, str. 40–56. Stať.

1929/3 Rec.: A. Metz, Une nouvelle philosophie des sciences: Le Causalisme de M. Emile Meyerson, Paris 1928. In: Česká mysl 25 (1929), č. 1, str. 72 n.

1929/4 Rec.: A.-H. Luquet, Logique formelle, Paris 1925. In: Česká mysl 25 (1929), č. 1, str. 73.

1929/5 Rec.: F. Enriquès, L'évolution de la logique, Paris 1926. In: Česká mysl 25 (1929), č. 1, str. 73 n.

1929/6 Rec.: E. Bréhier, La philosophie de Plotin, Paris 1928. In: Česká mysl 25 (1929), č. 1, str. 74.

1929/7 Rec.: H. Levy, Die Hegelrenaissance in der deutschen Philosophie, mit besonderer Berücksichtigung des Neukantianismus, Charlottenburg 1927. In: Česká mysl 25 (1929), č. 1, str. 75.

1929/8 Rec.: A. Lalande, Les théories de l'induction et de l'expérimentation, Paris 1929. In: Česká mysl 25 (1929), č. 3, str. 279 n.

1929/9 Rec.: R. Kremer, La théorie de la connaissance chez les néoréalistes anglais, Louvain/Paris 1928. In: Česká mysl 25 (1929), č. 3, str. 280 n.

1929/10 Rec.: E. Buonainti, Le modernisme catholique, Paris 1927. In: Česká mysl 25 (1929), č. 3, str. 281.

1929/11 Rec.: L. Febore, Un destin: M. Luther, Paris 1928. In: Česká mysl 25 (1929), č. 3, str. 281 n.

1929/12 Rec.: J. Benda, La fin de l'éternel, Paris 1929. In: Česká mysl 25 (1929), č. 3, str. 282 n.

1930

1930/1 Současný stav francouzské etiky. In: J. B. Kozák, Přítomný stav etiky, Praha (Dědictví Komenského) 1930, str. 109–117. Stať.

1930/2 Rec.: D. Parodi, Le problème moral et la pensée contemporaine, Paris 1921. In: Česká mysl 26 (1930), č. 1, str. 82–89.

[1930/3] [Prázdné (Oprava: Brochardova kniha je vykládána v textu D. Parodiho, v. 1930/2.)]

1930/4 Rec.: Výbor ze spisů T. G. Masaryka, ed. J. Tvrdý, Praha 1930. In: Věstník pedagogický 8 (1930), č. 3, str. 110 n. — 2. otisk in: Masaryk, ed. I. Chvatík a M. Petříček jr., Praha (Archivní soubor) 1979, str. 211 n. (v. 1979/1).

1930/5 Rec.: J. L. Hromádka, Masaryk, Praha 1930. In: Věstník pedagogický 8 (1930), č. 6, str. 229 n. — 2. otisk in: Masaryk, ed. I. Chvatík a M. Petříček jr., Praha (Archivní soubor) 1979, str. 214 n. (v. 1979/1).

1930/6 Rec.: F. Engels, Ludwig Feuerbach a konec klasické německé filosofie, Praha 1930. In: Věstník pedagogický 8 (1930), č. 6, str. 230.

1930/7 Rec.: W. James, Druhy náboženské zkušenosti, Praha 1930. In: Věstník pedagogický 8 (1930), č. 10, str. 383 n.

1930/8 Rec.: J. B. Kozák, Ježíš ve víře a skepsi, Praha 1929. In: Věstník pedagogický 8 (1930), č. 1, str. 28 n.

1931

1931/1 Pojem evidence a jeho význam pro noetiku. Praha 1931, strojopis, 165 s. Mono. [Patočkova disertace na Karlově universitě v Praze.]

1931/2 Le redressement de l'explication. In: La revue française de Prague 10 (1931), č. 53, Číslo věnované D. Essertierovi, str. 264 n. Stať. fr.

1931/3 † Vladimír Hoppe (1882–1931). In: Česká mysl 27 (1931), č. 2, str. 165–169. Misc.

1931/4 † Prof. Daniel Essertier (1888–1931). In: Česká mysl 27 (1931), č. 4, str. 375–377. Misc.

1931/5 Rec.: G. Gurvitch, Les tendances actuelles de la philosophie allemande, Paris 1930. In: Česká mysl 27 (1931), č. 1, str. 81 n.

1931/6 Rec.: F. Heinemann, Neue Wege der Philosophie (Geist — Leben — Existenz); eine Einführung in die Philosophie der Gegenwart, Leipzig 1929. In: Česká mysl 27 (1931), č. 1, str. 87–89.

1931/7 Rec.: L. Brunschwicg, De la connaissance de soi, Paris 1931. In: Česká mysl 27 (1931), č. 6, str. 556–558.

1931/8 Rec.: V. Jankélévitch, Bergson, Paris 1931. In: Česká mysl 27 (1931), č. 6, str. 558–562.

1932

1932/1 Die tschechische Philosophie seit 1918. In: Prager Rundschau 2 (1932), č. 1, str. 4–24. Stať. něm. — 2. otisk in: Co jsou Češi? Ed. I. Chvatík a J. Vít, Praha (Archivní soubor) 1989, str. 395–415 (v. 1989/1).

1932/2 Bericht über die tschechische Literatur zur gesamten Geschichte der Philosophie (von 1922 bis 1931). In: Archiv für Geschichte der Philosophie, sv. 41, seš. 1/2, Berlin 1932, str. 293–312. Stať. něm. — 2. otisk in: Co jsou Češi? Ed. I. Chvatík a J. Vít, Praha (Archivní soubor) 1989, str. 416–435 (v. 1989/1).

1932/3 Mezinárodní filosofické konference thomistické. In: Česká mysl 28 (1932), č. 5, str. 319 n.; č. 6, str. 372 n. Misc. [U příležitosti konference ve dnech 6.—8. 10. 1932 v Praze.]

1932/4 † Harald Höffding (1843–1931). In: Česká mysl 28 (1932), č. 1, str. 58 n. Misc.

1932/5 Hesla: Fenomenologie, Filosofie, Filosofie česká, Hegel, Hegelovci, Husserl, J. B. Kozák, Logika. In: Ottův slovník naučný nové doby, Dodatky, díl 2, sv. 1, 2; díl 3, sv. 2, Praha (Otto) 1932–1935. Misc. — Heslo Filosofie česká přetištěno in: Co jsou Češi? Ed. I. Chvatík a J. Vít Praha (Archivní soubor) 1989, str. 436–438 (v. 1989/1).

Seznam hesel:

• Deutsch: Lexikonartikel zu "Phänomenologie" und "Husserl". Přel. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 170–175 (v. 1999/1). [Překlad dvou hesel.]

1932/6 Olomoučtí dominikáni [...] In: Česká mysl 28 (1932), č. 6, str. 373 n. Misc. [Poznámky k vydání díla: Thomas Aquinas, Summa theologiae.]

1932/7 Rec.: H. Reiner, Phänomenologie und menschliche Existenz, Halle 1931. In: Česká mysl 28 (1932), č. 1, str. 54.

• Deutsch: "Phänomenologie und menschliche Existenz" von Hans Reiner. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 420 (v. 1999/1).

1932/8 Rec.: H. Scholz, Geschichte der Logik (Geschichte der Philosophie in Längsschnitten, H. 4), Berlin 1931. In: Česká mysl 28 (1932), č. 1, str. 54 n.

1932/9 Rec.: P. Menzer, Deutsche Metaphysik der Gegenwart, Berlin 1931. In: Česká mysl 28 (1932), č. 2, str. 115 n.

1932/10 Rec.: M. Geiger, Die Wirklichkeit der Wissenschaften und die Metaphysik, Bonn 1930. In: Česká mysl 28 (1932), č. 2, str. 116 n.

• Deutsch: "Die Wirklichkeit der Wissenschaften und die Metaphysik" von Moritz Geiger. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 421 n. (v. 1999/1).

1932/11 Rec.: H. Leisegang, Religionsphilosophie der Gegenwart (Philosophische Forschungsberichte, seš. 3), Berlin 1930. In: Česká mysl 28 (1932), č. 3–4, str. 245 n.

1932/12 Rec.: R. Kynast, Logik und Erkenntnistheorie der Gegenwart (Philosophische Forschungsberichte, seš. 5), Berlin 1930. In: Česká mysl 28 (1932), č. 3–4, str. 246.

1932/13 Rec.: G. Ipsen, Sprachphilosophie der Gegenwart (Philosophische Forschungsberichte, seš. 6), Berlin 1930. In: Česká mysl 28 (1932), č. 3–4, str. 246.

1932/14 Rec.: E. Gilson, L'esprit de la philosophie médiévale, Paris 1932. In: Česká mysl 28 (1932), č. 3–4, str. 247 n.

1932/15 Rec.: E. Bréhier, Histoire de la philosophie, díl II, sv. 3 a 4, Paris 1932. In: Česká mysl 28 (1932), č. 3–4, str. 254 a č. 5, str. 312 n.

1932/16 Rec.: J. Kratochvil, Meditace věků — Dějinný vývoj filosofického myšlení IV. Filosofie nejnovější, Od Kanta po dnešní dobu, Brno 1932. In: Česká mysl 28 (1932), č. 5, str. 309 n.

1932/17 Rec.: C. Bouglé, Socialismes français, Paris 1932. In: Česká mysl 28 (1932), č. 5, str. 316.

1932/18 Rec.: J. Maritain, Le songe de Descartes, Paris 1932. In: Česká mysl 28 (1932), č. 5, str. 316 n.

1932/19 Rec.: J. Slavík, Básnická perioda českého dějepisectví, Poznámky k rektorské řeči univ. prof. dra Josefa Pekaře, Praha 1932. In: Česká mysl 28 (1932), č. 3–4, str. 239 n.

1932/20 Rec.: Philosophische Forschungsberichte, Berlin 1930. In: Česká mysl 28 (1932), č. 3–4, str. 245.

1933

1933/1 Několik poznámek k důkazům boží jsoucnosti u Tomáše Akvinského. In: Česká mysl 29 (1933), č. 3–4, str. 138–148. Stať. — Srv. 1933/22 a 1934/7.

1933/2 Platonism a politika. In: Česká mysl 29 (1933), č. 3–4, str. 236–238. Misc. [Polemika se Z. Smetáčkem o jeho analýze textu Juliena Bendy, Řeč k evropskému národu.] — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 12 n. (v. 1987/1). — 3. otisk in: Filosofický časopis 43 (1995), č. 3, str. 444–446. — 4. otisk pod názvem Platonismus a politika in: Péče o duši I, ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 1996, str. 22–25, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1 (v. 1996/2).

• English: Platonism and Politics. Přel. E. Manton. In: Report of Center for Theoretical Study, Prague (CTS) 1996, č. CTS-96-09, str. 1–4.

1933/3 Prof. František Krejčí. In: Česká mysl 29 (1933), č. 3–4, str. 254 n. Misc.

1933/4 O systematických úkolech současné německé filosofie. In: Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 63. Misc. [Zpráva o přednášce N. Hartmanna v Berlíně dne 30. 11. 1933.]

• Deutsch: Über die systematischen Aufgaben der gegenwärtigen deutschen Philosophie. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 288 n. (v. 1999/1).

1933/5 Rec.: L. Horák, Příruční dějiny národa českého, II, Praha 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 60.

1933/6 Rec.: Filosofický sborník věnovaný moravskému filosofu dru Jos. Kratochvilovi k 50. narozeninám, Brno 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 60.

1933/7 Rec. na : H. Driesch, Philosophische Gegenwartsfragen, Leipzig 1933. In: Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 51.

1933/8 Rec.: K. Mannheim, Die Gegenwartsaufgaben der Soziologie, Tübingen 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 51 n.

1933/9 Rec.: W. Giusti, Studi sulla cultura cèca contemporanea, Roma 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 52 n.

1933/10 Rec.: H. Scholz, Eros und Caritas, Die platonische Liebe und die Liebe im Sinne des Christentums, Halle 1929. In: Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 53 n.

1933/11 Rec.: A. Liebert, Erkenntnistheorie I—II, Berlin 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 55 n.

1933/12 Rec.: T. Celms, Husserls phänomenologischer Idealismus, Riga 1928. In: Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 58 n.

• Deutsch: "Husserls phänomenologischer Idealismus" von Theodor Celms. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 422–424 (v. 1999/1).

1933/13 Rec.: K. Krofta, Čechové a Slováci před svým státním sjednocením, Praha 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 59.

1933/14 Rec.: V. Hoppe, Dva základní problémy Kantova kriticismu, Brno 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 2, str. 116.

1933/15 Rec.: E. Beneš, Demokratická armáda, pacifism a zahraniční politika, Praha 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 59 n.

1933/16 Rec.: F. Engels, Ludvík Feuerbach a vyústění německé klasické filosofie, Praha 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 2, str. 116.

1933/17 Rec.: F. Engels, Vývoj socialismu od utopie k vědě, Praha 1933. In: Česká mysl 29 (1933), č. 2, str. 116.

1933/18 Rec.: Marxismus a náboženství, Praha 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 2, str. 116 n.

1933/19 Rec.: Ročenka pedagogická a školská, VI, Praha 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 2, str. 117.

1933/20 Rec.: B. Zbořil, Skeptické úvahy Davida Humea o úkonech lidského rozumu, Uh. Hradiště 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 2, str. 117.

1933/21 Rec.: L. von Wiese, System der allgemeinen Soziologie, München 1933. In: Česká mysl 29 (1933), č. 3–4, str. 243.

1933/22 K českému překladu Summy Theologie od Tomáše Akvinského. In: Česká mysl 29 (1933), č. 3–4, str. 255. Rec. — Srv. 1934/7.

1933/23 Doslov ke knize: R. Descartes, Rozprava o metodě, jak správně vésti svůj rozum a hledati pravdu ve vědách, Praha (J. Laichter) 1933, str. 99–103. [Patočka rovněž revidoval překlad a opatřil text poznámkami.] — 2. otisk: Praha (J. Laichter) 1947, str. 103–108. — 3. otisk: Praha (Svoboda) 1992, str. 65–68.

1934

1934/1 Metafysika ve XX. století. In: Dvacáté století, co dalo lidstvu, sv. 7: Z duševní dílny lidstva, Praha (Vl. Orel) 1934, str. 7–24. Stať.

1934/2 Několik poznámek k pojmům dějin a dějepisu. In: Řád 2 (1934), č. 3, str. 148–156. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 16–24 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Péče o duši I, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Oikúmené) 1996, str. 35–45, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1 (v. 1996/2). — Srv. 1934/4.

• Français: Quelques remarques sur les concepts d'histoire et d'historiographie. Přel. E. Abrams. In: Conférencen (2002), č. 14 (jaro), str. 227–245.

• Deutsch: Zum Begriff der Geschichte und der Geschichtsschreibung. Přel. T. Kletečka. In: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, ed. K. Nellen a J. Němec, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988, str. 318–330 (v. 1988/28).

1934/3 Platon a popularisace. In: Kvart 2 (1934), č. 2, str. 43–50. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 27–34 (v. 1987/1). — 3. otisk pod názvem Platón a popularizace in: Péče o duši I, ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 1996, str. 26–34, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1 (v. 1996/2).

1934/4 Několik poznámek o mimosvětské a světské pozici filosofie. In: Kvart 2 (1934), č. 3, str. 3–10. Stať. — 2. otisk pod názvem O mimosvětské a světské pozici filosofie in: Proměny 21 (New York 1984), č. 4, str. 12–19. — 3. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 37–44 (v. 1987/1). — 4. otisk in: Péče o duši I, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Oikúmené) 1996, str. 58–67, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1 (v. 1996/2).

• Français: Remarques sur la position de la philosophie dans et en dehors du monde. Přel. E. Abrams. In: Liberté et sacrifice, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1990, str. 13–25 (v. 1990/6).

1934/5 Odpověď p. prof. Novotnému o překladech Platonových spisů. In: Česká mysl 30 (1934), č. 4, str. 247 n. Misc.

1934/6 Osmý mezinárodní filosofický kongres v Praze (2.—7. 9. 1934). In: Nové školy 8 (1934), č. 2–3, str. 49–58. Misc.

• Deutsch: část. překl. Achter Internationaler Kongreß für Philosophie in Prag. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha und Freiburg/München 1999, str. 176–187 (v. 1999/1).

1934/7 Odpověď Filosofické revui. In: Česká mysl 30 (1934), č. 1, str. 61 n. Misc. [Polemika s kritikou článku 1933/22.]

1934/8 Rec.: Platon, Theaitetos, přel. F. Novotný, Praha 1933. In: Česká mysl 30 (1934), č. 1, str. 51 n.

1934/9 Rec.: F. Brentano, Kategorienlehre, Leipzig 1933. In: Česká mysl 30 (1934), č. 1, str. 55–57.

• Deutsch: "Kategorienlehre" von Franz Brentano. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 424–428 (v. 1999/1).

1934/10 Rec.: J. Maritain, Umění a scholastika, 1933. In: Česká mysl 30 (1934), č. 1, str. 59. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 4.15, 1 s. (v. 1985/1).

1934/11 Rec.: A. de Condorcet, Esquisse d'un tableau historique de progrès de l'esprit humain, Paris 1933. In: Česká mysl 30 (1934), č. 1, str. 60 n.

1934/12 Rec.: V. Tardy, Teleologie lidského chtění, Praha 1934. In: Česká mysl 30 (1934), č. 4, str. 229–232.

1934/13 Rec. na: J. Klein, Die griechische Logistik und die Entstehung der Algebra, sv. I, Berlin 1934. In: Česká mysl 30 (1934), č. 4, str. 232 n.

1934/14 Rec.: L. Landgrebe, Nennfunktion und Wortbedeutung, Halle 1934. In: Česká mysl 30 (1934), č. 4, str. 233–236.

• Deutsch: "Nennfunktion und Wortbedeutung. Eine Studie über Martys Sprachphilosophie" von Ludwig Landgrebe. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha und Freiburg/München 1999, str. 428–432 (v. 1999/1).

1934/15 Rec.: C. Serrus, Le parallélisme logico-grammatical, Paris 1933. In: Česká mysl 30 (1934), č. 4, str. 236 n.

1934/16 Rec.: "La phénoménologie", Journées d'études de la société thomiste, Juvisy, Seine-et-Oise, 12. 9. 1932. In: Česká mysl 30 (1934), č. 4, str. 237 n.

• Deutsch: La phénoménologie. Journées d'études de la société thomiste. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 432 n. (v. 1999/1).

1934/17 Rec.: E. Fink, Erinnerung und Bild, I., Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung 11, Halle 1930. In: Česká mysl 30 (1934), č. 4, str. 238 n.

• Deutsch: Rezension J. Patočkas zu E. Fink, Vergegenwärtigung und Bild. Přel. M. Heitz a B. Nessler, rev. I. Chvatík. In: Eugen Fink und Jan Patočka, Briefe und Dokumente 1933–1977, Praha a Freiburg/München (Oikoymenh a Verlag Karl Alber) 1999, str. 37 n. (v. 1999/3).

1934/18 Rec.: E. Fink, Die phänomenologische Philosophie E. Husserls in der gegenwärtigen Kritik, Sonderabdruck der Kantstudien, sv. 38, seš. 3–4. In: Česká mysl 30 (1934), č. 4, str. 239 n.

• Deutsch: Rezension J. Patočkas zu E. Fink, Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegenwärtigen Kritik. Přel. M. Heitz a B. Nessler, rev. I. Chvatík. In: Eugen Fink und Jan Patočka, Briefe und Dokumente 1933–1977, Praha a Freiburg/München (Oikoymenh a Verlag Karl Alber) 1999, str. 39 n. (v. 1999/3).

1934/19 Rec.: E. Rothacker, Geschichtsphilosophie (Handbuch der Philosophie), München/Berlin 1934. In: Česká mysl 30 (1934), č. 4, str. 242 n.

1934/20 Rec.: H. Gomperz, Die Wissenschaft und die Tat, Wien 1934. In: Česká mysl 30 (1934), č. 4, str. 244 n.

1935

1935/1 Několik poznámek o pojmu "světových dějin". In: Česká mysl 31 (1935), č. 2, str. 86–96. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 47–56 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Péče o duši I, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Oikúmené) 1996, str. 46–57, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1 (v. 1996/2).

• Deutsch: Zum Begriff der Weltgeschichte. Přel. J. Stárková. In: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, ed. K. Nellen a J. Němec, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988, str. 331–345 (v. 1988/28).

1935/2 Co je vidění? In: Kvart 2 (1935), č. 4, str. 8–10. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 384–387 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, Praha (samizdat) 1978–80, str. 31–36, Edice Expedice, sv. 42 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O výtvarném umění a hudbě, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, Kvart (v. 1979/28). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 421–423 (v. 1986/2).

1935/3 Pražský filosofický kroužek. In: Česká mysl 31 (1935), č. 2, str. 123–126. Misc. — 2. otisk in: Co jsou Češi?, ed. I. Chvatík a J. Vít, Praha (Archivní soubor) 1989, str. 439–441 (v. 1989/1).

• Français: Le cercle philosophique de Prague. Přel. E. Abrams. In: Cahiers philosophiques (1992), č. 50, str. 37–40.

• Deutsch: Der Prager Philosophische Kreis. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 201–209 (v. 1999/1).

1935/4 Rec.: E. Utitz, Die Sendung der Philosophie in unserer Zeit, Leiden 1935. In: Česká mysl 31 (1935), č. 3–4, str. 237 n.

1935/5 Rec.: H. Kuhn, Sokrates, Berlin 1934. In: Česká mysl 31 (1935), č. 3–4, str. 238–241.

1935/6 Rec.: E. Gilson, La théologie mystique de saint Bernard, Paris 1934. In: Česká mysl 31 (1935), č. 3–4, str. 241 n.

1935/7 Rec.: E. Schwarz, Über den Wert, das Soll und das richtige Verhalten, Graz 1934. In: Česká mysl 31 (1935), č. 3–4, str. 242 n.

1935/8 Rec.: J. Baruzi, Problèmes d'histoire des religions, Paris 1935. In: Česká mysl 31 (1935), č. 3–4, str. 243.

1935/9 Rec.: R. Aron, La sociologie allemande contemporaine, Paris 1935. In: Česká mysl 31 (1935), č. 3–4, str. 243 n.

1935/10 Rec.: J. Stenzel, Dilthey und die deutsche Philosophie der Gegenwart, Berlin 1934. In: Česká mysl 31 (1935), č. 3–4, str. 244.

1935/11 Edmund Husserl v Praze. In: Česká mysl 31 (1935), č. 3–4, str. 252. Misc.

• Deutsch: Edmund Husserl in Prag. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 233 n. (v. 1999/1).

1935/12 Mezinárodní filosofická společnost a časopis "Philosophia". In: Česká mysl 31 (1935), č. 3–4, str. 252. Misc.

• Deutsch: Die Internationale Philosophische Gesellschaft und die Zeitschrift "Philosophia". Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 235 n. (v. 1999/1).

1936

1936/1 Přirozený svět jako filosofický problém. Praha (Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého, J. Rašín) 1936, IV + 146 s. Mono. — 2. vyd. Praha (Československý spisovatel) 1970, 237 s. (v. 1970/9). [S doslovem "Přirozený svět" v meditaci svého autora po třiatřiceti letech (v. 1970/10).] — 3. vyd. in: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 1, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.0, 145 s. (v. 1980/1). — 4. vyd. s autorovým doslovem k 2. vydání (v. 1970/10) a překladem autorova fr. doslovu z r. 1976 (v. 1980/3), ed. I. Chvatík a P. Kouba, dosl. M. Petříček jr., Praha (Československý spisovatel) 1992, 281 s. (v. 1992/10).

• Français: Le monde naturel comme problème philosophique. Přel. J. Daněk a H. Declève, Den Haag (M. Nijhoff) 1976, 184 s. Phaenomenologica, sv. 68 (v. 1976/3). [S novým doslovem Postface de l'auteur au "Monde naturel comme problème philosophique" (v. 1976/4).]

• Deutsch: Die natürliche Welt als philosophisches Problem. Přel. E. a R. Melville. In: Die natürliche Welt als philosophisches Problem, ed. K. Nellen a J. Němec, Stuttgart (Klett-Cotta) 1990, str. 23–179 (v. 1990/3).

• Po polski: Świat naturalny jako problem filozoficzny. Přel. J. Zychowicz. In: Świat naturalny a fenomenologia, Kraków (Papieska akademia teologiczna) 1987, str. 5–139 (v. 1987/32).

1936/2 Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krise evropského lidstva. In: Kvart 3 (1936), č. 2, str. 91–102. Stať. — 2. otisk in: Masaryk, ed. I. Chvatík a M. Petříček jr., Praha (Archivní soubor) 1979, str. 94–106 (v. 1979/1). — 3. otisk in: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, str. 77–86. — 4. otisk in: Tři studie o Masarykovi, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Mladá fronta) 1991, str. 5–20 (v. 1991/1).

• English: Spiritual Crisis of European Humanity in Husserl and Masaryk. Přel. E. Kohák. In: On Masaryk, ed. J. Novák, Amsterdam (Rodopi) 1988, str. 97–109. — 2. otisk pod názvem Masaryk's and Husserl's Conception of the Spiritual Crisis of European Humanity. In: Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, ed. E. Kohák, Chicago (University of Chicago Press) 1989, str. 145–155 (v. 1989/16).

• Français: La conception de la crise spirituelle de l'humanité européenne chez Masaryk et chez Husserl. Přel. E. Abrams. In: La crise du sens, sv. 1, Bruxelles (OUSIA) 1985, str. 19–37 (v. 1985/11).

• Deutsch: Masaryks und Husserls Auffassung der geistigen Krise der europäischen Menschheit. Přel. D. Adler. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, str. 455–469 (v. 1991/2).

1936/3 Der Geist und die zwei Grundschichten der Intentionalität. In: Philosophia 1 (Beograd 1936), sv. 1, str. 67–76. Stať. něm. — 2. otisk in: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, str. 33–42 (v. 1991/2).

• Français: L'esprit et les deux couches fondamentales de l'intentionnalité. Přeložila a poznámkami opatřila E. Abrams. In: Cahiers philosophiques (1992), č. 50, str. 27–36.

1936/4 Titanism. In: Čin 8 (1936), č. 7, str. 99–101. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 343–348 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 376–388, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Spisovatel a jeho věc, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 142–149, Kvart, sv. 17 (v. 1979/16). — 5. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 141 (v. 1979/31). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 365–369 (v. 1986/2).

• English: Titanism. Přel. E. Kohák. In: Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, ed. E. Kohák, Chicago (University of Chicago Press) 1989, str. 139–143 (v. 1989/16).

1936/5 O dvojím pojetí smyslu filosofie. In: Česká mysl 32 (1936), č. 3–4, str. 198–211. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 59–72 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Péče o duši I, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Oikúmené) 1996, str. 68–84, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1 (v. 1996/2).

1936/6 Kapitoly ze současné filosofie. In: Kvart 3 (1936), č. 3, str. 175–188. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 75–88 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Péče o duši I, ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 1996, str. 85–100, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1 (v. 1996/2).

1936/7 Bergson. In: Henri Bergson, Dvojí pramen mravnosti a náboženství, Praha (J. Laichter) 1936, str. V—VIII. Předml.

1936/8 Prázdné (Oprava: Text "E. Husserl: O fenomenologii jazyka" napsal prý R. Jakobson. In: Slovo a slovesnost 2 (1936), č. 1, str. 64. Misc. [Zpráva o Husserlově přednášce ze dne 18. 11. 1935 v "Cercle linguistique".]

1936/9 Francouz o našem školském systému. In: Česká mysl 32 (1936), č. 3–4, str. 229 n. Misc.

1936/10 † Kurt Grube (1903–1936). In: Česká mysl 32 (1936), č. 1–2, str. 128. Misc.

• Deutsch: Nachruf auf Kurt Grube. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 248 (v. 1999/1).

1936/11 Německý historik o Masarykově a Pekařově pojetí českých dějin a české kulturní orientaci. In: Česká mysl 32 (1936), č. 1–2, str. 102–104. Misc. — 2. otisk in: Masaryk, ed. I. Chvatík a M. Petříček jr., Praha (Archivní soubor) 1979, str. 217–220 (v. 1979/1). [K článku: J. Pfitzner, Neue Wege der tschechischen Geschichtswissenschaft.]

1936/12 K článku p. doc. dr. Riegera, "Na okraj fenomenologie". In: Česká mysl 32 (1936), č. 1–2, str. 104–106. Misc.

1936/13 Rec.: W. Bröcker, Aristoteles, Frankfurt 1935. In: Česká mysl 32 (1936), č. 1–2, str. 111–114. [Srv. též Patočkův překlad Bröcker, W.: Filosofie jako pravé chtění být člověkem.]

1936/14 Rec.: M. Dähnert, Die Erkenntnislehre des Albertus Magnus gemessen an den Stufen der "abstractio", Disertace, Leipzig 1933. In: Česká mysl 32 (1936), č. 1–2, str. 114 n.

1936/15 Rec.: E. Gilson, Christianisme et philosophie, Paris 1936. In: Česká mysl 32 (1936), č. 1–2, str. 115 n.

1936/16 Rec.: K. Breysig, Die Meister der entwickelnden Geschichtsforschung, Breslau 1936. In: Česká mysl 32 (1936), č. 1–2, str. 116 n.

1936/17 Rec.: D. Čyževskyj (ed.), Hegel bei den Slaven, Veröffentlichungen der slavistischen Arbeitsgemeinschaft an der deutschen Universität in Prag, seš. 9, Liberec 1934. In: Česká mysl 32 (1936), č. 1–2, str. 118 n.

1936/18 Rec.: H. Gouhier, La jeunesse d'Auguste Comte et la formation du positivisme, II. — Saint-Simon jusqu'à la Restauration, Paris 1936. In: Česká mysl 32 (1936), č. 1–2, str. 117 n.

1936/19 Rec.: K. Bittner, Deutsche und Tschechen. Zur Geistesgeschichte des böhmischen Raumes, I. Von den Anfängen zur hussitischen Kirchenerneuerung, Brno 1936. In: Česká mysl 32 (1936), č. 1–2, str. 119–122.

1936/20 Rec.: Inventaires. E. Halévy, R. Aron, G. Friedmann, E. Bernard, E. Marjolin, E. Dennery, C. Bouglé: La crise sociale et les idéologies nationales, Paris 1936. In: Česká mysl 32 (1936), č. 1–2, str. 122 n.

1936/21 Rec.: J. Popelová, Problém poznání kulturní skutečnosti, Praha 1936. In: Česká mysl 32 (1936), č. 3–4, str. 234–236.

1936/22 Rec.: K. Krofta, Žižka a husitská revoluce, Praha 1936. In: Česká mysl 32 (1936), č. 3–4, str. 236.

1936/23 Rec.: K. Löwith, Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen, Berlin 1936. In: Česká mysl 32 (1936), č. 3–4, str. 243–245.

• Deutsch: "Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen" von Karl Löwith. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha und Freiburg/München 1999, str. 433–438 (v. 1999/1).

1936/24 Rec.: F. Meinecke, Die Entstehung des Historismus, sv. I—II, München/Berlin 1936. In: Česká mysl 32 (1936), č. 3–4, str. 245–248.

1936/25 Spengler. In: Sobota 7 (1936), č. 20, str. 412–414. Misc.

1936/26 Z pražských přednášek. In: Česká mysl 32 (1936), č. 3–4, str. 251. Misc.

1937

1937/1 Význam pojmu pravdy pro Rádlovu diskusi s positivismem. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 40–54. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 91–104 (v. 1987/1).

1937/2 Karel Jaspers. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 119–124. Stať.

• Deutsch: Karl Jaspers (1937). Přel. S. Roth. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, str. 486–496 (v. 1991/2).

1937/3 Descartes a metafysika. In: Česká mysl 33 (1937), č. 3–4, str. 143–156. Stať.

1937/4 Filosofické předpoklady praktické činnosti. In: Edvard Beneš — Filosof a státník, Praha (Mazáč) 1937, str. 7–40. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 111–144 (v. 1987/1).

1937/5 Existe-t-il un canon définitif de la vie philosophique? In: Travaux du IXe Congrès international de philosophie, (Congrès Descartes, Paris 1.—6. 8. 1937) sv. 10, Actualités scientifiques et industrielles, Paris 1937, str. 186–189. Stať. fr. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 147–150 (v. 1987/1).

• Česky: Existuje definitivní kánon filosofického života? Přel. F. Karfík. In: Kritický sborník 14 (1994), č. 2, str. 1–3. — 2. otisk in: Péče o duši I, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Oikúmené) 1996, str. 85–100, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1 (v. 1996/2).

1937/6 Ještě k Masarykově filosofii náboženství. In: Česká mysl 33 (1937), č. 3–4, str. 255 n. Misc. [Polemické poznámky k článku M. Habáně.] — 2. otisk in: Masaryk, ed. I. Chvatík a M. Petříček jr., Praha (Archivní soubor) 1979, str. 222–224 (v. 1979/1).

1937/7 Něco o filosofickém referentství. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 125 n. Misc.

1937/8 K diskusi o nových osnovách úvodu do filosofie. In: Česká mysl 33 (1937), č. 3–4, str. 254 n. Misc.

1937/9 Rec.: Recherches philosophiques, I—IV. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 74–79; č. 5, str. 308–310.

1937/10 Rec.: Blätter für deutsche Philosophie, sv. 10, seš. 4. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 79–81.

1937/11 Rec.: E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, Philosophia 1 (1936). In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 98–107.

• Magyar: Edmund Husserls "Az európai tudományok válsága és a transcendentális fenomenológia". Přel. E. Rózsahegyi. In: Gond (Budapest 1997), č. 13–14, str. 9–20.

• Deutsch: Edmund Husserls "Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie". Přel. K. Nellen. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, str. 470–485 (v. 1991/2).

1937/12 Rec.: H. Petersen, Die Eigenwelt des Menschen, Leipzig 1937. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 111–113.

1937/13 Rec.: J. von Üxküll, Niegeschaute Welten, Ein Erinnerungsbuch, Berlin 1936. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 113.

1937/14 Rec.: O. Vossler, Der Nationalgedanke von Rousseau bis Ranke, München/Berlin 1937. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 113 n.

1937/15 Rec.: J. Chevalier, Pascal, Paris 1936. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 114 n.

1937/16 Rec.: E. Peterson, Der Monotheismus als politisches Problem, Leipzig 1935. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 115.

1937/17 Rec.: L. Silberstein, Kämpfende Vernunft, Praha 1937. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 115.

1937/18 Rec.: L. Baudry, Le Tractatus de Principiis Theologiae attribué à G. Occam, Paris 1936. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 115 n.

1937/19 Rec.: J. Iwanicky, Morin et les démonstrations mathématiques de l'existence de Dieu, Paris 1936. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 116 n.

1937/20 Rec.: Recherches philosophiques, V. In: Česká mysl 33 (1937), č. 5, str. 308–310.

1937/21 Rec.: L. Robin, Platon, Paris 1935. In: Česká mysl 33 (1937), č. 5, str. 310.

1937/22 Rec.: J. B. Čapek, Alegorie Nové rady a Theriobulie, Praha 1937. In: Česká mysl 33 (1937), č. 5, str. 311 n.

1937/23 K článku prof. E. Rádla "Sociologie a historie" v 9. čísle Naší doby. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 70 n. Rec. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 107 n. (v. 1987/1).

1938

1938/1 Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost. In: Kritický měsíčník 1 (1938), č. 6, str. 241–253. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. I—XV (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 1–28, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O vzdělanosti, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 3–20, Kvart, sv. 19 (v. 1979/18). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 1–13 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, str. 66–76.

• Français: L'idée de la culture et son actualité aujourd'hui. Přel. E. Abrams. In: L'idée de l'Europe en Bohême, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1991, str. 175–194 (v. 1991/4).

• Deutsch: Die Idee der Bildung und ihre heutige Aktualität. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, ed. K. Nellen, P. Pithart a M. Pojar, Stuttgart (Klett-Cotta) 1992, str. 3–18 (v. 1992/2).

1938/2 O spolupráci filosofie a vědy. In: Česká mysl 34 (1938), č. 3–4, str. 196–209. Předn. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 153–166 (v. 1987/1).

1938/3 Edmund Husserl. In: Česká mysl 34 (1938), č. 1–2, str. 2–7. Předn. [Řeč na památku E. Husserla pronesená česky na smutečním shromáždění pražského "Cercle philosophique", 13. 5. 1938] — 2. otisk pod názvem Památce Edmunda Husserla in: Vzpomínky a nekrology, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 56–66, Kvart (v. 1979/20). — 3. otisk in: Vzpomínky a nekrology, 2. vyd., Praha (samizdat) 1979, 111 s. Ed. Petlice, sv. 164 (v. 1979/33).

• Deutsch: Edmund Husserl zum Gedächtnis. Přel. J. Patočka. In: E. Husserl zum Gedächtnis, Zwei Reden gehalten von L. Landgrebe und J. Patočka, Praha (Academia) 1938, str. 20–30. — 2. otisk in: Phenomenology — Background, Foreground and Influences, sv. 10, New York/London (Garland Publ.) 1980, str. 20–30. — 3. otisk pod názvem Rede anläßlich der Husserl-Gedenkfeier in: Europäische Kultur im europäischen Exil, Výstava českých nakladatelství ze záp. Evropy, Bremen 1981, str. 17–27. — 4. otisk pod názvem "Edmund Husserl zum Gedächtnis", in: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha und Freiburg/München 1999, str. 260–269 (v. 1999/1).

1938/4 Prázdné (Oprava: Je to Patočkův překlad vlastního textu, v. 1938/3.)

1938/5 Úvaha o porážce. In: Kritický měsíčník 1 (1938), č. 8, str. 380 n. Misc. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 169 (v. 1987/1).

1938/6 Edmund Husserl gestorben. In: Prager Presse, 3. 5. 1938, str. 8. Misc. něm. — 2. otisk in: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 258–260 (v. 1999/1).

1938/7 Před rokem zemřel [...] In: Kritický měsíčník 1 (1938), č. 7, str. 349 n. Misc. [Spoluautor V. Navrátil.] — 2. otisk in: Masaryk, ed. I. Chvatík a M. Petříček jr., Praha (Archivní soubor) 1979, str. 224a—224d (1979/1).

1938/8 Hesla: Anamnese, Aristoteles, Bergson, A. Comte, Descartes, Determinismus, Dialektika, Epikureismus, Filosofie, Hedonismus, Heteronomie, Heuristika, Hodnota, Idea, Idealismus, Ideologie, Intuice, J. B. Kozák, Kvalita, Materialismus, Metafysika, Pantheismus, Positivismus, Psychologie (dějiny), Skepse, Spekulace, Subjektivismus, Svoboda, Transcendentální, Utilitarismus, Úvod do filosofie. In: Pedagogická encyklopedie, sv. 1–3, ed. O. Chlup, J. Kubálek a J. Uher, Praha (Novina) 1938–1940. Misc.

1938/9 Ruch filosofický [...] In: Česká mysl 34 (1938), č. 3–4, str. 256. Misc. [Spoluautoři: J. Hendrich, J. B. Kozák, J. Král, J. Beneš, L. Rieger.]

1938/10 Rec.: Revue de Métaphysique et de Morale, číslo věnované Descartovi. In: Česká mysl 34 (1938), č. 1–2, str. 85–87.

1938/11 Rec.: J. G. Droysen, Historik, Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte, München/Berlin 1937. In: Česká mysl 34 (1938), č. 1–2, str. 113–118.

1938/12 Rec.: E. Straus, Vom Sinn der Sinne, Ein Beitrag zur Grundlegung der Psychologie, Berlin 1935. In: Česká mysl 34 (1938), č. 1–2, str. 122–124.

1938/13 Rec.: G. Elliot-Smith, Dějiny člověka, Praha 1938. In: Česká mysl 34 (1938), č. 1–2, str. 125 n.

1938/14 Rec.: V. T. Miškovská, Filosofický význam druhého vydání Kantovy Kritiky čistého rozumu, Praha 1937. In: Česká mysl 34 (1938), č. 3–4, str. 250 n.

1938/15 Rec.: O. Lauffer, Die Begriffe "Mittelalter" und "Neuzeit" im Verhältnis zur deutschen Altertumskunde, Berlin 1936. In: Česká mysl 34 (1938), č. 3–4, str. 251.

1938/16 Rec.: Recherches philosophiques, VI, 1936–1937. In: Česká mysl 34 (1938), č. 3–4, str. 251 n.

1938/17 Rec.: H. Freyer, Das geschichtliche Selbstbewußtsein des 20. Jahrhunderts, Leipzig 1937. In: Česká mysl 34 (1938), č. 3–4, str. 252 n.

1938/18 Rec.: J. J. Poortman, Drei Vorträge über Philosophie und Parapsychologie, Leiden 1938. In: Česká mysl 34 (1938), č. 3–4, str. 253.

1938/19 Rec.: Die Tatwelt, Zeitschrift für Erneuerung des Geisteslebens, roč. 14, seš. 4. In: Česká mysl 34 (1938), č. 3–4, str. 254 n.

1938/20 Rec.: F. Dohnal, Poutníci a trosečníci absolutna, Olomouc 1939. In: Česká mysl 34 (1938), č. 5, str. 301.

1938/21 Rec.: W. M. Schering, Wehrphilosophie, Leipzig 1938. In: Česká mysl 34 (1938), č. 5, str. 301–304.

1938/22 Rec.: P. Mesnard, L'essor de la philosophie politique au XVIe siècle, Paris 1936. In: Česká mysl 34 (1938), č. 5, str. 305–309.

1938/23 Rec.: R. Dacík (ed.), Správnou cestou — Stavovská mravouka, Olomouc 1938. In: Česká mysl 34 (1938), č. 5, str. 309 n.

1938/24 Rec.: J. Lapšin, A. Spir, sa vie, sa doctrine, Praha 1938. In: Česká mysl 34 (1938), č. 5, str. 310 n.

1938/25 Rec.: L. Rieger, Idea filosofie, Praha 1939. In: Česká mysl 34 (1938), č. 5, str. 311 n.

1939

1939/1 Česká vzdělanost v Evropě. Praha (V. Petr) 1939, 38 s., Svazky úvah a studií, sv. 6. Mono. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 10–36 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 84–138, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O vzdělanosti, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 59–96, Kvart, sv. 19 (v. 1979/18). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 40–65 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Náš národní program, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Evropský kulturní klub) 1990, str. 1–33 (v. 1990/1). — 7. otisk první části, tj. str. 5–10, přetištěna pod názvem Osvícenství musí být obnoveno in: Proměny 16 (New York 1979), č. 2, str. 1–4.

• English: Část. překl. pod názvem European Culture. Přel. P. Wilson. In: Cross Currents (1984), seš. 3, str. 3–6.

• Français: La culture tchèque en Europe. Přel. E. Abrams. In: L'idée de l'Europe en Bohême, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1991, str. 133–173 (v. 1991/4).

• Deutsch: Die tschechische Bildung in Europa. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 351–386 (v. 1987/31).

1939/2 Životní rovnováha a životní amplituda. In: Kritický měsíčník 2 (1939), č. 3, str. 101–106. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 175–179 (v. 1987/1).

• Français: Equilibre et amplitude dans la vie. Přel. E. Abrams. In: Liberté et sacrifice, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1990, str. 27–39 (v. 1990/6).

• Magyar: Az élet egyensúlya és amplitúdója. Přel. I. Németh. In: Mi a cseh?, sest. I. Chvatík, předml. naps. P. Pithart, dosl. naps. M. Vajda, Pozsony/Bratislava (Kalligram) 1996, str. 27–36 (v. 1996/7).

• Deutsch: Leben im Gleichgewicht, Leben in der Amplitude. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha und Freiburg, München 1999, str. 91–102 (v. 1999/1).

1939/3 Osobnost a dílo Jana Kaprasa (IV). In: J. Kapras, Stati psychologické a pedagogické, Brno (Spol. Nových škol) 1939, str. XXIV—XXX. Předml.

1939/4 Husserl-Bibliographie. In: Revue Internationale de Philosophie 1 (1939), č. 2, str. 374–397. Biblio. něm.

1939/5 Filosofie v dnešní situaci. In: Kritický měsíčník 2 (1939), č. 1, str. 47. Misc. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 172 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Péče o duši I, ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 1996, str. 105 n., Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1 (v. 1996/2).

1939/6 Filosofie výchovy. Tábor (Škola vys. studií pedagogických) 1939, 58 s. Zázn. [Předneseno v zimním semestru 1938–39 v Táboře. Autorem opravený a doplněný záznam přednášky.] — 2. otisk in: Péče o duši I, ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 1996, str. 363–440, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1 (v. 1996/2). — 3. otisk: J. Patočka, Filosofie výchovy, ed. a předml. naps. R. Palouš, Praha (Pedagogická fakulta UK) 1997, 65 s., Studia paedagogica, sv. 19, v. 1997/6.

1940

1940/1 O filosofii dějin. In: Kritický měsíčník 3 (1940), č. 5–6, str. 217–223. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 182–188 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Kritický sborník 16 (1996), č. 2, str. 47–51. — 4. otisk in: Péče o duši I, ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 1996, str. 107–115, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1 (v. 1996/2). — Srv. 1996/3.

1940/2 Mythus, sen, filosofie. In: Lidové noviny 14. 8. 1940. Rec. [Recenze na knihu: V. Navrátil, O smutku, lásce a jiných věcech, Praha 1940.]

1940/3 Rec.: I. A. Bláha, Vědecká morálka a mravní výchova, Praha 1940. In: Naše doba 47 (1940), č. 9, str. 567 n.

1940/4 Rec.: B. Sekla, Růst národa, Praha 1940. In: Naše doba 47 (1940), č. 9, str. 568.

1940/5 Prázdné (Oprava: Chlup, Pedagogická encyklopedie — Není to recenze od J. Patočky.)

1940/6 Rec.: L. Heller, Mladým učitelům, Praha 1940. In: Naše doba 47 (1940), č. 7, str. 442.

1940/7 Rec.: V. Úlehla, Zamyšlení nad životem, Praha 1939. In: Naše doba 47 (1940), č. 7, str. 443 n.

1940/8 Rec.: A. Dratvová, Filosofie a přírodovědecké poznání, Praha 1939. In: Naše doba 47 (1940), č. 7, str. 442.

1941

1941/1 O mnohoznačnosti a jednoznačnosti filosofického textu. In: Česká mysl 35 (1941), č. 1–2, str. 76–83. Stať.

1941/2 O nový pohled na Komenského. In: Kritický měsíčník 4 (1941), č. 5–6, str. 222–231. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.1, 12 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 19–23 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, Praha (Oikúmené) 1997, str. 11–21 (v. 1997/2).

1941/3 Mládí a filosofie. In: Kalendář středoškolského studenstva na rok 1941/42, roč. 19, Praha 1941, str. 23–31. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 1–9 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 69–83, Edice Expedie, sv. 45 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O vzdělanosti, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 1–9, Kvart, sv. 19 (v. 1979/18). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 33–39 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Péče o duši I, ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 1996, str. 119–125, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1 (v. 1996/2).

1941/4 Evropský rozum. In: Život 17 (1941), č. 1, str. 15 n. Misc. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 191 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Péče o duši I, ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 1996, str. 116–118, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1 (v. 1996/2).

• Deutsch: Die europäische Vernunft. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, ed. K. Nellen a J. Němec, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988, str. 346–349 (v. 1988/28).

1941/5 J. G. Herder a jeho filosofie humanity. In: J. G. Herder, Vývoj lidskosti, Praha (J. Laichter) 1941, str. 451–463. Dosl. [Doslov k vlastnímu překladu.]

• Français: J. G. Herder et sa philosophie de l'humanité. Přel. E. Abrams. In: Lumières et romantisme, Annales de l'Institut de Philosophie de l'Université de Bruxelles, ed. G. Hottois, Paris (J. Vrin) 1989, str. 17–26.

1941/6 K šedesátinám Františka Novotného (29. 8. 1941). In: Naše doba 48 (1941), č. 10, str. 587–593. Misc.

1941/7 † Dr. Josef Kratochvil (1882–1940). In: Česká mysl 35 (1941), č. 1–2, str. 96. Misc.

1941/8 † Josef Kachník (1859–1940). In: Česká mysl 35 (1941), č. 1–2, str. 96. Misc.

1941/9 Rec.: L. Klíma, Filosofické listy, Praha 1939. In: Česká mysl 35 (1941), č. 1–2, str. 91. — 2. otisk pod názvem Korespondence Ladislava Klímy in: Umění a filosofie, sv. 4, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 4.16, 1 s. (v. 1985/1). [Společně s rec. 1941/10.]

1941/10 Rec.: Duchovní přátelství, Vzájemná korespondence Ladislava Klímy s E. Chalupným a O. Březinou, Praha 1940. In: Česká mysl 35 (1941), č. 1–2, str. 91. — 2. otisk pod názvem Korespondence Ladislava Klímy in: Umění a filosofie, sv. 4, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 4.16, 1 s. (v. 1985/1). [Společně s rec. 1941/9.]

1941/11 Rec.: M. Srb, Živá skutečnost, Praha 1940. In: Česká mysl 35 (1941), č. 1–2, str. 91 n. — Srv. 1941/18.

1941/12 Rec.: E. F. Míšek: Chlapec a kouzelník, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 6, str. 376.

1941/13 Rec.: B. Sílová: Čechy krásné, Čechy mé..., Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 6, str. 376.

1941/14 Rez. zu: T. Trnka, Hledám tajemství života, Praha 1940 a T. Trnka, Člověk a věčnost, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 8, str. 507 n.

1941/15 Prázdné (Oprava: Recenze je součástí předchozí, v. 1941/14.)

1941/16 Rec.: J. Prokop: O sebevraždě, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 8, str. 508.

1941/17 Rec.: G. C. Myers: Šťastná rodina, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 8, str. 509.

1941/18 Rec.: M. Srb, Živá skutečnost, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 3, str. 188. — Srv. 1941/11.

1941/19 Rec.: J. Popelová, Dějiny a hodnocení, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 3, str. 188.

1941/20 Rec.: A. Dratvová, Smutek vzdělanců, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 5, str. 317 n.

1941/21 Rec.: J. Kříženecký, Boj o život a dohoda k životu, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 5, str. 318.

1941/22 Rec.: V. H. Matula, Hmota a její proměny, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 5, str. 318.

1941/23 Rec.: M. Skořepa, Puberta, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 5, str. 318.

1941/24 Rec.: B. Špaček, O ducha lékařství, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 5, str. 318 n.

1941/25 Rec.: B. Chudoba, O dějinách a pokroku, Brno 1939. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 3, str. 186 n.

1941/26 Rec.: J. Tvrdý, Názory o hrdinství a životě společenském, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 3, str. 187.

1941/27 Rec.: F. Fajfr, Hegelova filosofie světové Moudrosti, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 3, str. 187.

1941/28 Rec.: H. Hendrich, Naše mládež a naše školy, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 3, str. 187 n.

1941/29 Rec.: Hendrik van Loon, Kam spěje lidstvo, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 3, str. 188.

1941/30 Rec.: J. Folprecht, Naši krajané v cizině, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 3, str. 186.

1942

1942/1 Dvojí rozum a příroda v německém osvícenství. Herderovská studie. Praha (V. Petr) 1942, 30 s., Svazky úvah a studií, sv. 70. Mono.

• English: Two Senses of Reason and Nature in the German Enlightenment: A Herderian Study. Přel. E. Kohák. In: Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, ed. E. Kohák, Chicago (University of Chicago Press) 1989, str. 157–174 (v. 1989/16).

1942/2 Světový názor, obraz světa, filosofie. In: Kritický měsíčník 5 (1942), č. 3, str. 79–87. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 194–202 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Péče o duši III, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Oikúmené) 2002, str. 589–597, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 3 (v. 2002/1).

1942/3 Otázka solipsismu a argument souvislého snu. In: Česká mysl 36 (1942), č. 4–5, str. 192–204. Stať.

• Deutsch: Die Frage des Solipsismus und das Argument des zusammenhängenden Traums. Přel. P. Sacher. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, str. 43–60 (v. 1991/2).

1942/4 Dějepis filosofie a její jednota. In: Česká mysl 36 (1942), č. 2, str. 58–72, č. 3, str. 97–114. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 205–237 (v. 1987/1).

1942/5 Fragmenty o jazyce. In: Život 18 (1942), č. 1, str. 27 n. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 246–250 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 155–162, Edice Expedice, sv. 41 (s. 1978/7). — 4. otisk in: Spisovatel a jeho věc, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 3–7, Kvart, sv. 17 (v. 1979/16). — 5. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 141 (s. 1979/31). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 274–277 (v. 1986/2). — 7. otisk in: Literární noviny 2 (1991), č. 13, str. 1.

• Français: Fragment sur le langage. Přel. E. Abrams. In: Café Librairie (Paris 1985), č. 5, str. 5–7. — 2. otisk in: L'écrivain, son "objet", ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 15–20 (v. 1990/4). — 3. otisk in: L'écrivain, son "objet", 2. vyd., Paris, (Presses Pocket) 1992, str. 15–20 (v. 1992/11).

• Deutsch: Fragmente über die Sprache. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 343–347 (v. 1987/31).

1942/6 Nicolai Hartmann šedesátiletý (20. 2. 1942). In: Česká mysl 36 (1942), č. 1, str. 43–47. Misc.

• Deutsch: Nicolai Hartmann zum Sechzigsten. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 290–297 (v. 1999/1).

1942/7 Rec.: Leonardo da Vinci, Úvahy o malířství, Praha 1941. In: Česká mysl 36 (1942), č. 2, str. 85. — 2. otisk pod názvem Leonardo da Vinci in: Umění a filosofie, sv. 4, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 4.17, 1 s. (v. 1985/1). [Společně s rec. 1942/8.]

1942/8 Rec.: Leonardo da Vinci, Tagebücher und Aufzeichnungen, Leipzig 1940. In: Česká mysl 36 (1942), č. 2, str. 85. — 2. otisk pod názvem Leonardo da Vinci in: Umění a filosofie, sv. 4, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 4.17, 1 s. (v. 1985/1). [Společně s rec. 1942/7.]

1942/9 Rec.: O. F. Bollnow, Das Wesen der Stimmungen, Frankfurt 1941. In: Česká mysl 36 (1942), č. 3, str. 133 n.

1942/10 Rec.: M. Novák, Česká estetika od Palackého po dobu současnou, Praha 1941. In: Kritický měsíčník 5 (1942), č. 3, str. 102–104. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 4.19, 3 s. (v. 1985/1).

1942/11 Rec.: O. Hostinský, Umění a společnost, Praha 1941. In: Kritický měsíčník 5 (1942), č. 4, str. 140 n. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 4.18, 1 s. (v. 1985/1).

1942/12 Rec.: A. I. Bláha, Dnešní krise rodinného života, Brno 1941. In: Naše doba 49 (1941–42), č. 3, str. 186.

1942/13 Rec.: V. Čermák, O podstatě práva, Praha 1940. In: Naše doba 49 (1941–42), č. 3, str. 186 n.

1942/14 Rec.: J. Hořejší, Jak studovat, Praha 1941. In: Naše doba 49 (1941–42), č. 3, str. 187.

1942/15 Rec.: V. Úlehla, Za oponou života, Praha 1940. In: Naše doba 49 (1941–42), č. 5, str. 250 n.

1942/16 Rec. na: L. Kratochvíl, F. Drtina, Praha 1941 und J. Novák, G. A. Lindner, Praha 1941. In: Naše doba 49 (1941–42), č. 6, str. 383.

1942/17 Rec.: O. Matoušek, Člověk kritisuje přírodu, Praha 1941. In: Naše doba 49 (1941–42), č. 8, str. 507 n.

1942/18 Rec.: J. Popelová, Pravdy a jistoty, Praha 1942 a O. Glos, Nedůvěra v myšlení, Praha 1942. In: Naše doba 49 (1941–42), č. 8, str. 508 n.

1942/19 Rec.: J. Červenka, Friedrich Nietzsche, Praha 1942. In: Naše doba 49 (1941–42), č. 8, str. 509.

1942/20 Rec.: V. Čermák, K logické podstatě práva, Praha 1940. In: Naše doba 49 (1941–42), č. 3, str. 574 n.

1942/21 Rec.: J. Patočka, Dvojí rozum, Praha 1942. In: Naše doba 49 (1941–42), č. 9, str. 575. [Informace o vlastní knize.] — Srv. 1942/1.

1942/22 Úmrtí. In: Česká mysl 36 (1942), č. 2, str. 93. Misz. [Nekrolog J. Tvrdého (19. 9. 1877 — 13. 3. 1942), který zahynul v koncentračním táboře Mauthausen, nepodepsáno.]

1943

1943/1 Poznámky o rozporu. In: Naše doba 51 (1943), č. 3, str. 110–114. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 240–244 (v. 1987/1).

• Deutsch: Bemerkungen über den Widerspruch. Přel. P. Sacher. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, str. 504–508 (v. 1991/2).

1943/2 K článkům "Naší vědy" o mých publikacích. In: Česká mysl 37 (1943), č. 4, str. 130 n. Misc.

1943/3 Rec.: R. Woltereck, Ontologie des Lebendigen, Stuttgart 1940. In: Česká mysl 37 (1943), č. 4, str. 121 n.

1943/4 Rec.: B. Knoop, Hegel und die Franzosen, Stuttgart/Berlin 1941. In: Česká mysl 37 (1943), č. 4, str. 122.

1943/5 Rec.: H. Lipps, Die menschliche Natur, Frankfurt 1941. In: Česká mysl 37 (1943), č. 4, str. 122 n.

• Deutsch: "Die menschliche Natur" von Hans Lipps. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 438–440 (v. 1999/1).

1943/6 Rec.: H. G. Gadamer, Volk und Geschichte im Denken Herders, Frankfurt 1942. In: Česká mysl 37 (1943), č. 5, str. 153.

• Deutsch: "Volk und Geschichte im Denken Herders" von Hans Lipps. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 440 n. (v. 1999/1).

1943/7 Rec.: Geistige Überlieferung, 2. Jahrbuch, Berlin 1942. In: Česká mysl 37 (1943), č. 5, str. 153 n.

1944

1944/1 Symbol země u K. H. Máchy. Praha (V. Petr) 1944, 29 s. Svazky úvah a studií, sv. 85. Stať/mono. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 281–299 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 231–273a, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Spisovatel a jeho věc, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 51–78, Kvart, sv. 17 (v. 1979/16). — 5. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 141 (v. 1979/31). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 306–323 (v. 1986/2).

• Français: Le symbole de la terre chez Karel Hynek Mácha. Přel. E. Abrams. In: L'écrivain, son "objet", ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 195–231 (v. 1990/4). — 2. vyd. Paris (Presses Pocket) 1992, str. 195–231 (v. 1992/11).

• Deutsch: Das Symbol der Erde bei Karel Hynek Mácha. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 387–410 (v. 1987/31).

1944/2 Doslov ke knize: I. Kant, Kritika praktického rozumu, Praha (J. Laichter) 1944, str. 213–228. — 2. otisk in: totéž dílo, Praha (Svoboda) 1996, str. 281–307.

1944/3 Rec.: G. W. F. Hegel, Filosofie, umění a náboženství a jejich vztah k mravnosti a státu, Praha 1943. In: Česká mysl 38 (1944), č. 1–2, str. 40–47. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 4.21 7 s. (v. 1985/1).

1944/4 Rec.: J. Chalupecký, Smysl moderního umění, Praha 1944. In: Česká mysl 38 (1944), č. 3–4, str. 124. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 4.20, 1 s. (v. 1985/1).

1945

1945/1 Přehledné dějiny filosofie. Ed. F. Sedláček, Praha (Akční výbor posluchačů filosofie) 1945, 243 s. Mono/cykl. [Přednášky na Universitě Karlově ze školního roku 1945/46.] — 2. vyd. jako skriptum pro posluchače filosofické fakulty University Karlovy pod titulem: Předsokratovská filosofie, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1968, 154 s. (v. 1968/1). — 3. vyd., bez kap. II a III, doplněno textem "Praesokratovská filosofie" (v. 1946/1), s autorovými opravami z pozůstalosti, pod názvem: Nejstarší řecká filosofie, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1981, 294 s. (v. 1981/4). — 4. vyd. pod názvem: Nejstarší řecká filosofie, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Vyšehrad) 1996, 359 s. (v. 1996/1). [Doplněno textem "Praesokratovská filosofie" (v. 1946/1), s kap. II a III v příloze.] — IV. kap. Vznik filosofie in: Mýtus, epos a logos, ed. P. Rezek, OIKOYMENH, Praha 1991, str. 108–118, Edice PomFil, sv. 2.

Obsah:

I. Jméno filosofie.

II. Problém dějin filosofie.

III. Řecká filosofie — prameny a rozdělení.

IV. Vznik filosofie.

V. Milétská škola.

VI. Náboženství a politika u myslitelů 6. stol. (Solón, Xenofanés, Pythagoras, Filolaos).

VII. Vlastní cesta filosofie (Parmenidés, Hérakleitos).

VIII. Kritika a dialektika (Zénón, Melissos).

IX. Pozitivní filosofie přírody (Empedoklés, Anaxagoras).

1945/2 75 let N. O. Losského. In: Česká mysl 39 (1945), č. 1–5, str. 152 n. Misc.

1946

1946/1 Praesokratovská filosofie. Praha (Akční výbor posluchačů filosofie na Karlově universitě) 1946, 25 + 14 s. Mono/cykl. [Přednášky na Universitě Karlově ze zimního semestru 1946.] — 2. otisk in: Nejstarší řecká filosofie, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1981, str. 239–294 (v. 1981/4). — 3. otisk in: Nejstarší řecká filosofie, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Vyšehrad) 1996, str. 240–295 (v. 1996/1).

Obsah:

Atomistika a teleologie.

I. Leukippos, Démokritos. 25 s.

II. Archelaos, Diogenés z Apollonie. 14 s.

1946/2 Masaryk a naše dnešní otázky. In: Křesťanská revue 13 (1946), č. 2, str. 35–38. Stať. — 2. otisk in: Masaryk, ed. I. Chvatík a M. Petříček jr., Praha (Archivní soubor) 1979, str. 108–113 (v. 1979/1). — 3. otisk in: Dvě studie o Masarykovi, Toronto (Sixty-Eight Publ.) 1980, str. 27–33 (v. 1977/1).

• Français: Masaryk et nos questions actuelles. Přel. E. Abrams. In: La crise du sens, sv. 1, Bruxelles (OUSIA) 1985, str. 38–45 (v. 1985/11).

• Deutsch: Masaryk und unsere heutigen Fragen. Přel. S. Roth. In: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, ed. K. Nellen, P. Pithart a M. Pojar, Stuttgart (Klett-Cotta) 1992, str. 239–244 (v. 1992/2).

1946/3 Masaryk včera a dnes. In: Naše doba 52 (1946), č. 7, str. 302–311. Stať. — 2. otisk in: Masaryk, ed. I. Chvatík a M. Petříček jr., Praha (Archivní soubor) 1979, str. 115–126 (v. 1979/1). — 3. otisk in: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, str. 87–95.

• Français: Masaryk hier et aujourd'hui. Přel. E. Abrams. In: La crise du sens, tome 1, Bruxelles (OUSIA) 1985, str. 46–62 (v. 1985/11).

• Deutsch: Masaryk gestern und heute. Přel. P. Ambros. In: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, ed. K. Nellen, P. Pithart a M. Pojar, Stuttgart (Klett-Cotta) 1992, str. 245–257 (v. 1992/2).

1946/4 Ideologie a život v ideji. In: Kritický měsíčník 7 (1946), č. 1–2, str. 8–14. Stať. — 2. otisk in: Jan Patočka — osobnost a dílo, ed. A. Müller, Köln (Index) 1980, str. 9–17 (v. 1980/27). — 3. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 268–274 (v. 1987/1).

• English: Ideology and Life in the Idea. Přel. E. Manton. In: Report of the Center for Theoretical Study, Prague (CTS) 1996, č. CTS-96-09, str. 1–7.

• Français: L'idéologie et la vie dans l'idée. Přel. E. Abrams. In: Critique 43 (Paris 1987), č. 483–484, str. 813–820. — 2. otisk in: Liberté et sacrifice, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1990, str. 41–50 (v. 1990/6).

• Deutsch: Ideologie und Leben in der Idee. Přel. I. Šrubař. In: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, ed. K. Nellen a J. Němec, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988, str. 379–388 (v. 1988/28).

1946/5 K dopisu Timotheovu. In: Křesťanská revue 13 (1946), č. 9, str. 230–232. (Publikováno pod pseudonymem Filonoos. — Timotheos = Bohuslav Posˇçil.) — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 262–264 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Péče o duši I (Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1), ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Oikúmené) 1996, str. 126–130 (v. 1996/2).

1946/6 Útěcha z filosofie. In: Naše doba 52 (1946), č. 8, str. 357–361. Rec. [Recense stejnojm. knihy E. Rádla.] — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 256–259 (v. 1987/1). — Srv. 1947/7, 1947/8 a 1987/25.

1946/7 Dnešní cesta Ruska. In: Křesťanská revue 13 (1946), č. 6, str. 132–135. Rec. na: F. Lieb, Russland unterwegs, Bern 1945, 474 s. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 250–253 (v. 1987/1).

1946/8 Karel Černý. In: K. Černý, Katalog výstavy obrazů, Topičův salón, Praha 1946. Misc.

1947

1947/1 Sokrates. Praha (Spolek posluchačů filosofie) 1947, 115 s. Mono/cykl. [Přednášky na Universitě Karlově z letního semestru 1947.] — 2. vyd. podle rukopisu opravil a doplnil I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1977, 138 s. (v. 1977/35). — 3. vyd. Praha (samizdat) 1978, 337 s. Ed. Expedice, sv. 40 (v. 1978/6). — 4. vyd. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 138 s. (v. 1985/12). — 5. vyd. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1991, 158 s. (v. 1991/7). — 6. otisk in: Socrate, česko-italské vydání, Milano 1999, 502 s. (v. 1999/2). — Částečný otisk str. 19–23 přetištěny pod názvem Exkurs o attické tragédii in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 178–184 (v. 1977/12). — 2. otisk "Exkursu" in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 28–41, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 3. otisk "Exkursu" in: Studie o divadle, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 18–25, Kvart (v. 1979/19). — 4. otisk "Exkursu" in: Studie o divadle, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 155 (v. 1979/32). — 5. otisk "Exkursu" in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 228–233 (v. 1986/2). — 6. otisk "Exkursu" in: Svět a divadlo (1990), č. 1, str. 116–118. — 7. otisk "Exkursu" in: Světová literatura 36 (1991), č. 5, str. 54–56.

• Italiano: Socrate. Přel. M. Cajthaml. In: Socrate, testo ceco a fronte, Milano (Rusconi) 1999, 502 s. (v. 1999/2).

• Persky: Soqrát: Ágáhí az džahl. Z česk. orig. vybral a přel. Mahmúd Ebádiján, Teheran (Hermes) 1999, ??? s. (v. 1999/5).

Překlady "Exkursu o attické tragédii":

• Français: Digression sur la tragédie attique. In: L'écrivain, son "objet", ed. a přel. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 21–29 (v. 1990/4). — 2. vyd. Paris (Presses Pocket) 1992, str. 21–29 (v. 1992/11).

• Deutsch: Exkurs über die attische Tragödie. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 99–105, přel. I. a V. Šrubařovi (v. 1987/31).

1947/2 Pochybnosti o existencialismu. In: Listy 1 (1947), č. 3, str. 360–363. Stať.

• Deutsch: Zweifel am Existentialismus. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, str. 509–514, přel. P. Sacher (v. 1991/2).

1947/3 Šalda mezi včerejškem a dneškem. In: Naše doba 54 (prosinec 1947), č. 3, str. 104–108. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 326–331 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 338–349, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Spisovatel a jeho věc, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 119–125, Kvart, sv. 17 (v. 1979/16). — 5. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 141 (v. 1979/31). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 350–354 (v. 1986/2). — 7. otisk in: Kritický sborník 12 (1992), č. 3, str. 57–59. — 8. otisk in: Zápisník o Šaldovi, Praha (Společnost F. X. Šaldy) 1992, str. 16–18.

1947/4 Osobnost a tvorba. In: Kytice 2 (1947), č. 4, str. 177–182. Stať. [O knize V. Černého "Osobnost, tvorba a boj", Praha 1947.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 41–49 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 146–162, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O vzdělanosti, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 102–113, Kvart, sv. 19 (v. 1979/18). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 69–76 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Václav Černý — Sborník z konference konané 4. 11. 1993 na Dobříši, ed. E. Langerová, Praha (Obec spisovatelů v nakl. Český spisovatel) 1994, str. 117–124. — Vyjde jako učební text v Brně u Přibáně (od J. Patočkové vzkaz 3.10.2001)!!!

1947/5 Předmluva ke knize: J. Tvrdý, Úvod do filosofie, Brno (Komenium) 1947, Pedagogické studium, sv. 15, str. 5 n.

1947/6 Rec.: K. Svoboda (ed.), Zlomky předsokratovských myslitelů, Praha 1944. In: Česká mysl 40 (1946–48), č. 3, str. 182–184.

1947/7 Ještě k některým novějším kritikám Rádla. In: Křesťanská revue 14 (1947), č. 7, str. 197–201. Rec. [Rec. článku L. Riegera, Kritika Rádlova programu theokracie a nový anthropocentrický humanismus; a článku J. Šterna, Filosofie defaitismu.] — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 277–279 (v. 1987/1). — Srv. též 1946/6, 1947/8 a 1987/25.

1947/8 Rec.: E. Rádl, Útěcha z filosofie, Praha 1946. In: Kritický měsíčník 8 (1947), č. 7–8, str. 194–196. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 283 n. (v. 1987/1). — Srv. 1946/6, 1947/7 a 1987/25.

1948

1948/1 Platon. Praha (Karlova universita) 1948, 65 + 166 s. Mono/cykl. [Přednášky na Universitě Karlově z let 1947–1948.] — 2. vyd. opravil a doplnil I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1983, 424 s. (v. 1983/37). — 3. vyd., ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (SPN) 1992, 384 s. (v. 1992/13).

1948/2 Počátky teorie a učených škol. In: O. Chlup, Výchova v zrcadle pramenů, Příručka k dějinám pedagogiky, sv. I, Praha (Dědictví Komenského) 1948, str. 10–15. Stať.

1948/3 La philosophie en Tchécoslovaquie et son orientation actuelle. In: Les études philosophiques, Nouvelle série 3 (1948), č. 1, str. 63–74. Stať. fr. — 2. otisk in: Co jsou Češi? Ed. I. Chvatík a J. Vít, Praha (Archivní soubor) 1989, str. 442–453 (v. 1989/1). — Srv. 1969/6.

1948/4 Český humanismus a jeho poslední slovo v Rádlovi. In: Kritický měsíčník 9 (1948), č. 7–8, str. 161–165. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 287–291 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Proměny 27 (1990), č. 2, str. 3–7.

1948/5 Humanismus Edvarda Beneše. In: Kritický měsíčník 9 (1948), č. 15, str. 329–334. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 294–298 (v. 1987/1).

1948/6 Z nové francouzské filosofické literatury, I. In: Česká mysl 40 (1946–48), č. 4–5, str. 256–260. Rec.

1948/7 K úmrtí N. Berdjajeva. [23. 3. 1948] In: Slovanský přehled (1948), str. 489 n.

1949

1949/1 Aristoteles. Praha (Karlova universita) 1949, 83 s. Mono/cykl. [Přednášky na Universitě Karlově z letního semestru 1949.] — 2. vyd. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 138 s. (v. 1985/13). — 3. vyd. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Vyšehrad) 1994, 128 s. (v. 1994/8).

1949/2 J. L. Hromádka a filosofie. In: Křesťanská revue 16 (1949), č. 6, str. 177–184. Stať. — 2. otisk in: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, str. 101–108. — 3. otisk in: Péče o duši, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, str. 301–308 (v. 1987/1).

1949/3 Remarques sur le problème de Socrate. In: Revue philosophique de la France et de l' étranger 74 (1949), č. 4–6, str. 186–213. Stať. fr.

1950

1950/1 Josef Čapek — myslitel. Praha, Společnost bratří Čapků, 22. 3. 1950, 18 s. Stať. [Přednáška z 23. 3. 1950 na paměť 5. výročí úmrtí J. Čapka v koncentračním táboře.] — Srv. 1964/3.

1952

1952/1 Čas, mythus, víra. In: Křesťanská revue 19 (1952), č. 3–4, str. 112–116. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 51–57 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 163–174, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O kráse, ed. J. Vladislav, Praha (Archivní soubor) 1979, str. 55–60, Kvart, sv. 18 (v. 1979/17). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 109–114 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Péče o duši I (Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1), ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 1996, str. 131–136 (v. 1996/2).

• Français: Část. překl. pod názvem Le temps, le mythe, la foi. Přel. E. Abrams. In: Esprit (Paris 1987), č. 127, str. 45. — Úplný překl. in: L'art et le temps, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 27–46 (v. 1990/5). [Na str. 35–46 je text rozšířen o překlad údajného pokračování z rukopisné pozůstalosti.] — 2. vyd. Paris (Presses Pocket) 1992, str. 27–46 (v. 1992/12).

• Deutsch: Zeit, Mythos und Glaube. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 70–84 (viz 1987/31). [Na str. 76–84 je text rozšířen o překlad údajného pokračování z rukopisné pozůstalosti.]

1952/2 Rec.: R. Bultmann, Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen, Zürich 1949. In: Křesťanská revue 19 (1952), č. 10, str. 311–315.

1952/3 Jan Amos Komenský. In: Přednášky Čs. společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí, ústřední sekce: Pedagogika — psychologie (1952), č. 1., 21 s. Předn. [Společnost byla založena v r. 1952; v r. 1965 byla přejmenována na "Socialistická akademie".] — 2. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, Praha (Oikúmené) 1997, str. 41–58 (v. 1997/2).

1953

1953/1 Dvojí filosofování mladého Komenského. In: Křesťanská revue 20 (1953), Theologická příloha č. 4–5 k číslům 8–10, str. 123–133. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.2, 19 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 24–29 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, OIKOYMENH, Praha 1997, str. 22–40 (v. 1997/2).

1953/2 Aristotelova filosofická přírodověda. In: Vesmír 32 (1953), č. 3, str. 102–105. Stať. — Části textu byly použity pro stejnojmennou 3. kap. in: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha (Nakl. ČSAV) 1964, str. 72–207 (v. 1964/1).

1953/3 První kritikové aristotelismu. In: Vesmír 32 (1953), č. 7, str. 254–256. Stať. — 2. otisk s malými odchylkami jako 5. kap. in: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha (Nakl. ČSAV) 1964, str. 255–266 (v. 1964/1).

1953/4 Rozklad Aristotelovy dynamiky a předehra moderního mechanismu. In: Vesmír 32 (1953), č. 8, str. 285–287. Stať. [Použito jako předloha pro 6. kap. in: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha (Nakl. ČSAV) 1964, str. 267–287, v. 1964/1.]

1953/5 Mezihra na prahu moderní vědy: Cusanus a Komenský. In: Vesmír 32 (1953), č. 9, str. 322–325. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.3, 17 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 30–33 (v. 1981/1). — 4. otisk s malými úpravami in: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha (Nakl. ČSAV) 1964, str. 329–341 (v. 1964/1). — 2. otisk verse z r. 1964 in: J. A. Komenský II, sv. 1, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.28, 20 s. (v. 1980/26). — 3. otisk verse z r. 1964 in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 287–293 (v. 1981/1). — 4. otisk. verse z r. 1964 in: Komeniologické studie II, Praha 1998, str. 134–148 (v. 1998/6).

1954

1954/1 Cusanus a Komenský. In: Pedagogika 4 (1954), č. 7, str. 508–523. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.4, 32 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 34–44 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, OIKOYMENH, Praha 1997, str. 59–85 (v. 1997/2).

1954/2 Galileo Galilei a konec starověkého kosmu. In: Vesmír 33 (1954), č. 1, str. 27–29. Stať. — 2. otisk s úpravami jako 8. kap. in: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha, (Nakl. ČSAV) 1964, str. 302–310 (v. 1964/1).

1955

1955/1 Slovo úvodem. In: R. Alt, Pokrokový charakter Komenského pedagogiky, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1955, Knihovna pedagogických klasiků, sv. 8, str. 5–7. Předml. [Předmluva k překladu z němčiny. Spolu s J. Bramborou. Patočka překlad též revidoval.] — 2. otisk in: J. A. Komenský I, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.16, 3 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 190 n. (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, Praha (Oikúmené) 1997, str. 86–88 (v. 1997/2).

1955/2 Rec.: J. Brambora, Knižní dílo J. A. Komenského, Praha 1954. In: Pedagogika 5 (1955), č. 9, str. 692. — 2. otisk in: J. A. Komenský I, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.15, 2 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 189 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, OIKOYMENH, Praha 1997, str. 89 n. (v. 1997/2).

1955/3 Vydání díla: Preceptor gentium, Comenii cogitationes de societate reformanda — Vychovatel národů, Komenského úvahy o přetvoření společnosti, ed. J. Patočka a J. Brambora, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1955. 168 s. — Jeden z textů, Řeč o vzdělávání ducha (De cultura ingeniorum oratio), Patočka také přeložil (str. 81–105). — Otisk překladu in: J. A. Komenský, Vybrané spisy, sv. 2, Výbor z pedagogických prací potockých a amsterodamských, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1960, str. 107–141. Pro toto vydání opatřil Patočka svůj překlad poznámkami.

1956

1956/1 Filosofie dějin v Palackého Krásovědě. In: Křesťanská revue 23 (1956), č. 3, str. 86–91. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 463–475 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, Praha (samizdat) 1978–80, str. 194–222, Edice Expedice, sv. 42 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O kráse, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 176–195, Kvart, sv. 18 (v. 1979/17). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 195–207 (v. 1986/2).

• Deutsch: Die Geschichtsphilosophie in Palackýs "Wissenschaft vom Schönen". In: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, ed. K. Nellen, P. Pithart a M. Pojar, Stuttgart (Klett-Cotta) 1992, str. 199–210, přel. P. Ambros (v. 1992/2).

1956/2 Idea božnosti v Palackého Krásovědě. In: Křesťanská revue 23 (1956), č. 4, str. 118–123. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 476–486 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, Praha (samizdat) 1978–80, str. 223–244, Edice Expedice, sv. 42 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O kráse, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 196–207, Kvart, sv. 18 (v. 1979/17). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 208–217 (v. 1986/2).

• Deutsch: Die Idee des Göttlichen in Palackýs "Wissenschaft vom Schönen". In: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, ed. K. Nellen, P. Pithart a M. Pojar, Stuttgart (Klett-Cotta) 1992, str. 211–222, přel. P. Ambros (v. 1992/2).

1956/3 Komenský a hlavní filosofické myšlenky 17. století. In: Vesmír 35 (1956), č. 10, str. 346–350. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.9, 15 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 75–78 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, OIKOYMENH, Praha 1997, str. 138–150 (v. 1997/2).

• Deutsch: Comenius und die Hauptgedanken in der Philosophie des 17. Jahrhunderts. Přel. autor. In: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum, č. 12 (1981), str. 79–92 (v. 1981/1).

1956/4 Bacon Verulamský a Komenského Didaktika. In: Pedagogika 6 (1956), č. 2, str. 207–212. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.5, 11 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 45–49 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, OIKOYMENH, Praha 1997, str. 151–160 (v. 1997/2).

1956/5 Náčrt Komenského díla ve světle nových objevů. In: Pedagogika 6 (1956), č. 4, str. 411–426. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.6, 29 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 50–61 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, OIKOYMENH, Praha 1997, str. 91–116 (v. 1997/2).

1956/6 K otázce základního a aplikovaného výzkumu. In: Pedagogika 6 (1956), č. 5, str. 621–626. Misc. — [Zpráva M. Jarolímové a Z. Holubára o přednášce J. Patočky na zasedání psychologického semináře pod vedením V. Chmelaře při Kabinetu pedagogiky Československé akademie věd, ze dne 5. 6. 1956.] — Srv. úplný text přednášky O pojmu základního a aplikovaného výzkumu, v. 1999/4.

1956/7 Doslov ke knize: J. A. Komenský, Gentium salutis reparator, Posel míru a blaha národů, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1956, str. 131–142. — 2. otisk in: J. A. Komenský I, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.8, 15 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 66–74 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, Praha (Oikúmené) 1997, str. 125–137 (v. 1997/2).

1956/8 O pozdních pedagogických spisech J. A. Komenského. In: Scholarum reformator Pansophicus, Comenii de educatione et scholis methodo naturali emendandis cogitationes novissimae — Pansofický vychovatel, Komenského poslední myšlenky o reformě výchovy a škol přirozenou metodou. Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1956, str. 85–89. Dosl. [Patočka knihu také sestavil, přeložil a opatřil poznámkami.] — 2. otisk in: J. A. Komenský I, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.7, 9 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 62–65 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, Praha (Oikúmené) 1997, str. 117–124 (v. 1997/2).

1956/9 Kolem jubilea akademika O. Chlupa. In: Pedagogika 6 (1956), č. 1, str. 116–119. Misc.

1956/10 Dnešní stav vydání děl J. A. Komenského. In: Pedagogika 6 (1956), č. 4, str. 474 n. Misc. — 2. otisk in: J. A. Komenský I, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.17, 2 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 192 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, Praha (Oikúmené) 1997, str. 161–163 (v. 1997/2).

1957

1957/1 J. A. Komenský a vyučování přírodním vědám. In: Přírodní vědy ve škole 7 (1957), č. 9, str. 769–780. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.11, 19 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 125–136 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, OIKOYMENH, Praha 1997, str. 284–299 (v. 1997/2).

1957/2 Základní filosofické myšlenky J. A. Komenského v souvislosti se základy jeho soustavného vychovatelství. In: J. Kopecký, J. Kyrášek, J. Patočka, J. A. Komenský — Nástin života a díla, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1957, str. 93–128. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.14, 31 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 172–188 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, OIKOYMENH, Praha 1997, str. 258–283 (v. 1997/2).

1957/3 Některé z dnešních úkolů bádání o Komenském. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1957), č. 1, str. 18–25. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.12, 14 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 137–142 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, Praha (Oikúmené) 1997, str. 291–312 (v. 1997/2).

1957/4 „Filosofické základy Komenského pedagogiky“, in: Pedagogika 7 (1957), nr. 2, pp. 137–177. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.10, 68 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 93–124 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, OIKOYMENH, Praha 1997, str. 164–231 (v. 1997/2).

Podkapitoly: I. „Názory na filosofii Komenského“, II. „Smysl a ráz filosofického úsilí Komenského“, III. „Předpansofické (přípravné) období filosofie Komenského“, IV. „Pansofie“, V. „První filosofie“, VI. „Všenáprava“.

1957/5 O vzniku a stavbě díla "Opera didactica omnia". In: J. A. Comenius, Opera didactica omnia, díl 3, Praha (Nakl. ČSAV) 1957, str. 5–13. Předml. — 2. otisk in: J. A. Komenský I, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.13, 20 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 143–151 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, Praha (Oikúmené) 1997, str. 232–250 (v. 1997/2).

• Latinsky: De origine et compositione Operum Didacticorum Omnium. Přel. K. Líkař. In: J. A. Comenius, Opera didactica omnia, díl 3, Praha (Nakl. ČSAV) 1957, str. 17–27. — 2. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum, č. 12 (1981), str. 152–162 (v. 1981/1).

• Deutsch: Entstehung und Aufbau der Opera didactica omnia von J. A. Komenský. Přel. autor. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Geschichte-Sprachwissenschaft, roč. 7 (Halle 1957), č. 1, str. 187–196. — 2. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum (1981), str. 163–171 (v. 1981/1).

1957/5a Commentationes. In: J. A. Comenius, Opera didactica omnia, 3. díl, Praha (Nakl. ČSAV) 1957, str. 33, 65 n., 68 a 141. Misc. [Komentáře ke Schola infantiae, Pansophiae prodromus a Pro latinitate januae linguarum.]

• Česky: [Komentáře.] Z lat. přel. M. Steiner. In: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, OIKOYMENH, Praha 1997, str. 251–257 (v. 1997/2).

1957/6 Prof. Jean Piaget v Praze. In: Pedagogika 7 (1957), č. 4, str. 522 n. Misc.

1957/7 Komenského učebnice pro národní školu, Janua linguarum a Velká didaktika. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1957), č. 1, str. 60–62. Misc. — 2. otisk in: J. A. Komenský I, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.18, 6 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 193 n. (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, OIKOYMENH, Praha 1997, str. 313–318 (v. 1997/2).

1957/8 Velká didaktika, Bacon a Josef Hendrich. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1957), č. 1, str. 65 n. Misc. — 2. otisk in: J. A. Komenský I, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.19, 3 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 195 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, OIKOYMENH, Praha 1997, str. 319–321 (v. 1997/2).

1957/9 Nad komeniologickou prací Dmytra Čyževského. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1957), č. 2, str. 208–210. Misc. — 2. otisk in: J. A. Komenský I, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.22, 5 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 199 n. (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, OIKOYMENH, Praha 1997, str. 322–326 (v. 1997/2).

1957/10 K textu II. gradu "Pansofie". In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1957), č. 1, str. 66. Misc. — 2. otisk in: J. A. Komenský I, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.20, 1 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 196 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, OIKOYMENH, Praha 1997, str. 327 (v. 1997/2).

1957/11 Rec.: J. Hendrich, Comeniana, Praha 1951. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1957), č. 2, str. 214–216. — 2. otisk in: J. A. Komenský I, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.21, 7 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 197 n. (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, OIKOYMENH, Praha 1997, str. 328–333 (v. 1997/2).

1957/12 Komenský v Psychological Review. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1957), č. 2, str. 240. Misc. [Spoluautor J. Souček.] — 2. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, OIKOYMENH, Praha 1997, str. 334 (v. 1997/2).

1958

1958/1 O Hegelově pojetí zkušenosti. In: Křesťanská revue 25 (1958), Theologická příloha č. 3 k číslu 6, str. 73–77. Stať. [Psáno k 70. narozeninám J. B. Kozáka.]

1958/2 Bolzanovo místo v dějinách filosofie. In: Filosofie v dějinách českého národa. Protokol celostátní konference o dějinách české filosofie v Liblicích ve dnech 14.—17. 4. 1958. Ed. J. Popelová-Otáhalová a K. Kosík, Praha (Nakl. ČSAV) 1958, str. 111–123. Předn.

• Po polski: Bolzano a problem teorii nauki. In: Studia filozoficzne 6 (Warszawa 1958), č. 9, str. 170–186.

1958/3 Úvod prvního svazku Vybraných spisů J. A. Komenského. In: J. A. Komenský, Vybrané spisy, sv. 1, ed. J. Patočka a kol., Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1958, str. 9–27. Předml. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 1, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.23, 24 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 205–220 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, OIKOYMENH, Praha 1997, str. 335–352 (v. 1997/2).

1958/4 Komenského oslavy v Rumunsku. In: Pedagogika 8 (1958), č. 4, str. 517–520. Misc. [Spoluautor S. Mařan.] — 2. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, OIKOYMENH, Praha 1997, str. 353 n. (v. 1997/2). — Srv. 1958/10.

1958/5 Mezinárodní konference k jubileu 300. výročí vydání amsterdamského souboru děl J. A. Komenského "Opera didactica omnia". In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17 (1958), č. 1, str. 131–140. Misc. — 2 otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, Praha (Oikúmené) 1997, str. 355–366 (v. 1997/2).

1958/6 Rec.: J. A. Komenský, Izbrannye pedagogičeskije sočinenija, Moskva 1955. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17 (1958), č. 1, str. 110 n. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.37, 5 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 451 n. (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, OIKOYMENH, Praha 1997, str. 367–370 (v. 1997/2).

1958/7 Rec.: J. A. Comenius, Große Didaktik, přel. A. Flitner, Düsseldorf/München 1954. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17 (1958), č. 1, str. 111 n. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.38, 2 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 453 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, OIKOYMENH, Praha 1997, str. 371 n. (v. 1997/2).

1958/8 Rec.: J. A. Comenius, Große Didaktik, ed. H. Ahrbeck, Berlin 1957. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17 (1958), č. 1, str. 112 n. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.39, 3 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 454 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, Praha (Oikúmené) 1997, str. 373–375 (v. 1997/2).

1958/9 Rec.: Ł. Kurdybacha, Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce, Warszawa 1957. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17 (1958), č. 1, str. 120 n. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.40, 4 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 455 n. (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, OIKOYMENH, Praha 1997, str. 376–379 (v. 1997/2).

1958/10 Oslavy Jana Amose Komenského v Rumunsku ve dnech 13.—21. 11. 1957. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17 (1958), č. 1, str. 142 n. Misc. — Srv. 1958/4.

1959

1959/1 L'état présent des études coméniennes. In: Historica I, Praha (Nakl. ČSAV) 1959, str. 197–240. Stať fr. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 1, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.24, 102 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 221–256 (v. 1981/1).

• Česky: Přítomný stav bádání o Komenském. Přel. I. Tretera. In: Komeniologické studie II, Praha 1998, str. 7–63 (v. 1998/6).

1959/2 G. W. F. Hegel, Dramatická poesie. In: Divadlo 10 (1959), č. 3, str. 180. Předml. [Předmluva k vlastnímu překladu poslední části Hegelovy Estetiky.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 4.3, 1 s. (v. 1985/1).

1959/3 Několik poznámek k článku Jos. Tvrdého "Komenský a Descartes". In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 18 (1959), č. 1, str. 16–18. Misc. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.41, 6 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 457–459 (v. 1981/1). — 4. Otisk in: Komeniologické studie II, Praha 1998, str. 64–69 (v. 1998/6).

1960

1960/1 Vývoj pedagogického myšlení Komenského ve všenápravném období. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 19 (1960), č. 1, Zvláštní příloha Nationum conciliatarum provisoris memoriae (Paměti předvídatele spojených národů), Materialen einer komeniologischen Konferenz, Praha, September 1957, str. 166–184. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 1, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.25, 47 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 257–270 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie II, Praha 1998, str. 70–107 (v. 1998/6).

1960/2 Slavnostní zasedání na počest 70. narozenin Todora Pavlova, presidenta Bulharské akademie věd. In: Věstník ČSAV 69 (1960), č. 3, str. 361 n. Misc.

1960/3 Poznámky a komentář k českému překladu Hegelovy "Fenomenologie ducha". In: G. W. F. Hegel, Fenomenologie ducha, Praha (Nakl. ČSAV) 1960, přel. J. Patočka. Misc.

1961

1961/1 L'idée d'espace depuis Aristote jusqu'à Leibniz. In: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university 10 (1961), Řada uměnovědná (F), č. 5, str. 23–41. Stať fr. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 4.2, 19 s. (v. 1985/1).

• Česky: Náčrt vývoje pojmu prostoru od počátku k Leibnizovi. Přepracoval a do češtiny přeložil autor. In: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha (Nakl. ČSAV) 1964, str. 208–254 (v. 1964/1).

1961/2 Cesta světla — předosvícenská brána k osvícenským ideálům. In: J. A. Komenský, Cesta světla dosud vyhledaná a i nadále vyhledávaná — Via lucis vestigata et vestiganda, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1961, vydali, přeložili a doslov napsali J. Kopecký, J. Kyrášek, J. Patočka a J. Popelová-Otáhalová, str. 287–307. Dosl. — Srv. 1983/17.

1961/3 O významu Francise Bacona z Verulamu. In: Vesmír 40 (1961), č. 5, str. 152 n.; č. 6, str. 186–188. Misc. — 2. otisk s malými změnami, pod názvem Francis Bacon, jako 7. kap. in: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha (Nakl. ČSAV) 1964, str. 288–301 (v. 1964/1).

1961/4 Rec.: J. Polišenský, Nizozemská politika a Bílá hora, Praha 1958. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 20 (1961), č. 2, str. 249–251. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.42, 4 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 460 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie II, Praha 1998, str. 124–126 (v. 1998/6).

1961/5 Ed.: Aristoteles, První analytiky — Organon III, přel. A. Kříž, předml. naps. K. Berka, Praha (Nakl. ČSAV) 1961, 220 s.

1961/6 Hegelova estetika jednání. In: Divadlo 12 (1961), č. 9, str. 692. Předml. [Úvod k vlastnímu překladu ukázky z Hegelovy "Estetiky".].

1962

1962/1 Z osudů Komenského Opus grande. In: Křesťanská revue 29 (1962), Teologická příloha č. 2 k číslu 4, str. 59–64. Stať. — 2. otisk in: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, jako 1. část XI. Kap. "Komenského všeobecná porada", str. 346–357 (v. 1964/1). — 3. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 1, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.26, 16 s. (v. 1980/26). — 4. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 271–275 (v. 1981/1). — 5. dopl. otisk pod názvem Komenského Všeobecná porada (v. 1964/1) in: Komeniologické studie II, Praha 1998, str. 149–211 (v. 1998/6).

1962/2 Vydání díla: Aristoteles, Druhé analytiky — Organon IV, přel. A. Kříž, Praha (Nakl. ČSAV) 1962, 190 s. [Spolueditor K. Berka.]

1962/3 Rec. na J. Semotán, Mentální hygiena v díle J. A. Komenského, Čs. psychiatrie 57 (1961), č. 3, str. 156–163. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 21 (1962), č. 1, str. 72 n. — 2. otisk in: Komeniologické studie II, Praha 1998, str. 127 (v. 1998/6).

1963

1963/1 J.-J. Rousseau. In: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica (1963), č. 2, str. 59–67. Stať. [Sborník věnován L. Svobodovi.]

1963/2 Bernard Bolzano. In: Antologie z dějin československé filosofie, sv. 1, ed. R. Kalivoda a J. Zumr, Praha (Nakl. ČSAV) 1963, str. 365–373. Stať.

1963/3 Svět Ivana Vyskočila. In: Divadlo 14 (1963), č. 10, str. 70–73. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 237–244 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha, (samizdat) 1978–80, str. 137–153, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Studie o divadle, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 71–80. Kvart (v. 1979/19). — 5. otisk in: Studie o divadle, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice (v. 1979/32). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 267–273 (v. 1986/2). — 7. otisk in: Aluze 3 (1999), č. 2, str. 260–265.

1963/4 Les antécédents hussites de Comenius. In: De Pétrarque à Descartes, IV. Pédagogues et juristes, Congrès du Centre d'études supérieures de la renaissance de Tours: Eté 1960, Paris (J. Vrin) 1963, str. 223–236. Stať. fr. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 1, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.27, 27 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 276–286 (v. 1981/1).

• Česky: Komenského husitské antecedenty. Přel. I. Tretera. In: Komeniologické studie II, Praha 1998, str. 108–123 (v. 1998/6).

1963/5 O významu "Všeobecné porady o napravení věcí lidských" pro celkové dílo a oceňování J. A. Komenského. In: Informační bulletin pro otázky jazykovědné 1963, č. 4, str. 20–26. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.43, 8 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 461–465 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie II, Praha 1998, str. 128–133 (v. 1998/6). — Srv. 1983/16.

1964

1964/1 Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové. Studie z dějin filosofie od Aristotela k Hegelovi. Praha (Nakl. ČSAV) 1964, 415 s. Mono.

Obsah:

Předmluva. Str. 7–15.

A. Aristoteles a problém pohybu:

I. Počátky matematizace pohybu a Aristotelova úloha v jejím rozvoji. Str. 19–46.

II. Grammata a stoicheia v řecké filosofii do Aristotela. Str. 47–71. — 2. otisk in: Kosmos a živly, OIKOYMENH, Praha 1992, str. 61–84.

III. Aristotelova filosofická přírodověda. Str. 72–207. [Rozšíř. verse stejnojm. textu (v. 1953/2).]

IV. Náčrt vývoje pojmu prostoru od počátků k Leibnizovi. Str. 208–254. [Přeprac. čes. verze fr. textu "L'idée d'espace depuis Aristote jusqu'à Leibniz" (v. 1961/1).]

V. První kritikové aristotelismu. Str. 255–266. [Přeprac. verse stejnojm. textu (v. 1953/3).]

VI. Rozklad Aristotelovy dynamiky a předehra moderního mechanismu. Str. 267–287. [Rozšíř. verse stejnojm. textu (v. 1953/4).]

VII. O významu Francise Bacona z Verulamu. Str. 288–301. [Přeprac. verse stejnojm. textu (v. 1961/3).]

VIII. Galileo Galilei a konec starověkého kosmu. Str. 302–310. [Přeprac. verse stejnojm. textu (v. 1954/2).]

IX. Descartes a Hegel. Str. 311–325.

B. K filosofii J. A. Komenského:

X. Mezihra na prahu moderní vědy: Cusanus a Komenský. Str. 329–341. [Přeprac. verse stejnojm. textu, v. 1953/5.] — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 1, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.28, 20 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 287–293 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie II, Praha 1998, str. 134–148 (v. 1998/6).

XI. Komenského Všeobecná porada. Str. 342–388. [Jako 1. část této kap. byl použit text "Z osudů Komenského Opus grande", v. 1962/1.] — 2. otisk in: J. A. Komenský, Obecná porada o nápravě věcí lidských, sv. 3, Praha (Svoboda) 1992, str. 533–564. — 3. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 1, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.29, 75 s. (v. 1980/26). — 4. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 294–317 (v. 1981/1). — 5. otisk, doplněný textem "Komentář k vydání Komenského Lexicon reale pansophicum" (v. 1983/23), in: Komeniologické studie II, Praha 1998, str. 149–211 (v. 1998/6).

• Latinsky: Epilogus. Přel. B. Sládeček. In: J. A. Comenius, De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, díl 2, Praha (Nakl. ČSAV) 1966, str. 685–717 (v. 1966/4). [Latinský překlad XI. kap. doplněné lat. překladem textu "Komentář k vydání Komenského Lexicon reale pansophicum" (v. 1983/23).] — Srv. též původně neuveřejněný závěr, v. 1983/16.

Resumé, fr., str. 389–403. — 2. částečný otisk in: J. A. Komenský II, sv. 1, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.30, 5 s. (v. 1980/26). — 3. částečný otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 351 n. (v. 1981/1). — 4. částečný otisk pod názvem K filosofii J. A. Komenského — Resumé, in: Komeniologické studie II, Praha 1998, str. 212–215 (v. 1998/6).

• Deutsch: ????. Přel. J. Loužil. In: Jindřich Zelený použil do své knihy překlad Jaromíra Loužila — asi 10 stran.???

1964/2 O filosofickém významu Aristotelova pojetí pohybu a historických vyzkumů věnovaných jeho vývoji. In: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica (1964), č. 1, str. 87–96. Stať. [Sborník věnován J. Popelové.] — 2. otisk in: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 1, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.1, 11 s. (v. 1980/1).

• Français: La conception aristotélicienne du mouvement: signification philosophique et recherches historiques. Přel. E. Abrams. In: Le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine, ed. E. Abrams, Dordrecht (Kluwer Academic Publ.) 1988, str. 127–138 (v. 1988/29).

1964/3 "Kulhavý poutník Josef Čapek", in: Tvář 1 (1964), nr. 9/10, pp. 9–16. [Stať] [Přeprac. verse textu "Josef Čapek — myslitel", v. 1950/1.] — 2. repr. in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. J. Němec & P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, pp. 349–367 (v. 1977/12). — 3. repr. in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, pp. 389–435, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. repr. in: Spisovatel a jeho věc, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, pp. 172–199, Kvart, sv. 17 (v. 1979/16). — 5. repr. in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 141 (v. 1979/31). — 6. repr. in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, pp. 385–403 (v. 1986/2). — 7. repr. in: Tvář. Výbor z časopisu, ed. M. Špirit, Praha (Torst) 1995, pp. 101–115. — 8. repr. in: Malíř-básník. Vzpomínání na Josefa Čapka, Academia, Praha 2003, pp. 181–207. — Srv. 1950/1.

• Français: Josef Čapek, pèlerin boiteux. Přel. E. Abrams. In: L'écrivain, son "objet", ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 161–194 (v. 1990/4). — 2. vyd. Paris (Presses Pocket) 1992, str. 161–194 (v. 1992/11).

• Deutsch: Der hinkende Wanderer Josef Čapek. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 451–474 (v. 1987/31).

1964/4 Zur Entwicklung der ästhetischen Auffassung Hegels. In: Hegel-Jahrbuch, ed. W. R. Beyer, Meisenheim am Glan (A. Hain) 1964, str. 49–59. Předn. něm. [Přednáška na kongresu Hegelovy společnosti v Salzburgu, 10. 9. 1964.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 4.4, 11 s. (v. 1985/1). — Srv. přepracovanou českou versi "K vývoji Hegelových estetických názorů" (v. 1965/9).

1964/5 Jean-Paul Sartre návštěvou ve Filosofickém ústavě ČSAV. In: Filosofický časopis 12 (1964), č. 2, str. 195–200. Misc.

• Deutsch: Jean-Paul Sartre zu Besuch am Philosophischen Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg, München 1999, str. 298–313 (v. 1999/1).

1964/6 Dvě filosofické návštěvy v poslední době. In: Filosofický časopis 12 (1964), č. 5, str. 796–798. Misc. [K. Schaller: duben 1964; L. Landgrebe: beseda 20.4.1964, přednáška 21.4.1964.]

• Deutsch: Zwei philosophischen Besuche in der letzten Zeit. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 383–389 (v. 1999/1).

1964/7 Rec.: "Hegel-Studien", sv. I, Bonn 1961. In: Filosofický časopis 12 (1964), č. 4, str. 568–570.

1964/8 Rec.: J. A. Comenius, Pampaedia, Heidelberg 1960. In: Deutsche Literaturzeitung für Kritik und internationale Wissenschaft 85 (1964), č. 1, str. 52–57. Něm. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.44, 9 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 466–468 (v. 1981/1).

• Česky: Jan Amos Komenský, Pampaedia. Přel. V. Schifferová. In: Komeniologické studie II, Praha 1998, str. 216–222 (v. 1998/6).

1965

1965/1 Die Lehre von der Vergangenheit der Kunst. In: Beispiele, Festschrift für E. Fink zum 60. Geburtstag, ed. L. Landgrebe, Den Haag (M. Nijhoff) 1965, str. 46–61. Stať. něm. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 4.5, 16 s. (v. 1985/1). — 3. otisk in: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 217–233 (v. 1987/31).

• Česky: Srv. přepracovanou versi: Učení o minulém rázu umění, 1977/13.

• Français: Srv. překlad přepracované verse: La théorie de l'art comme chose du passé, v. 1990/5 a 1992/12.

• Magyar: A művészet múlttá válásának tana. Přel. M. Hegyessy. In: Gond (Budapest 1997), č. 13–14, str. 21–33.

1965/2 „O Burckhardtově pojetí renesance“, in: Dějiny a současnost 7 (1965), č. 4, str. 4–8; č. 5, str. 23–27. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 127–141 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 315–343, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O kráse, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 157–175, Kvart, sv. 18 (v. 1979/17). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 181–194 (v. 1986/2).

• Français: La conception de la Renaissance chez Burckhardt. In: L'art et le temps, ed. a přel. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 104–127 (v. 1990/5). — 2. vyd. Paris (Presses Pocket) 1992, str. 104–127 (v. 1992/12).

• Deutsch: Zu Burckhardts Auffassung der Renaissance. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 157–174 (v. 1987/31).

1965/3 Gehlenovy názory o úloze umění v antropogenezi. In: Divadlo 16 (1965), č. 2, str. 73–76. Stať/rec. [Recenze knihy: A. Gehlen, Der Mensch, 7. vyd., Bonn 1962 a týž, Urmensch und Spätkultur, 2. vyd., Bonn 1964.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 395–402 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, Praha (samizdat) 1978–80, str. 50–65, Edice Expedice, sv. 42 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O výtvarném umění a hudbě, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, Kvart (v. 1979/28). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 430–436 (v. 1986/2).

• Deutsch: Arnold Gehlens Auffassung von der Rolle der Kunst in der Anthropogenese. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett -Cotta) 1987, str. 517–524 (v. 1987/31).

1965/4 A. Gehlen o moderním výtvarnictví. In: Divadlo 16 (1965), č. 6, str. 77–79. Stať/rec. [Recenze knihy: A. Gehlen, Zeit-Bilder, Bonn/Frankfurt 1960.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 388–394 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, Praha (samizdat) 1978–80, str. 37–49, Edice Expedice, sv. 42 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O výtvarném umění a hudbě, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, Kvart (v. 1979/28). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 424–429 (v. 1986/2).

1965/5 La doctrine husserlienne de l'intuition eidétique et ses critiques récents. In: Revue internationale de philosophie 19 (1965), č. 71–72, str. 17–33. Stať. fr.

• English: The Husserlian Doctrine of Eidetic Intuition and Its Recent Critics. Přel. F. Elliston a P. McCormick. In: Husserl, Expositions and Appraisals, ed. F. Elliston a P. McCormick, London/Notre Dame (University of Notre Dame Press) 1977, str. 150–159.

• Deutsch: Husserls Lehre von der eidetischen Reduktion im Spiegel neuerer Kritik. Přel. S. Marten. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, str. 515–534 (v. 1991/2).

1965/6 Úvod do Husserlovy fenomenologie. In: Filosofický časopis 13 (1965), č. 5, str. 693–701; č. 6, str. 821–849; Filosofický časopis 14 (1966), č. 1, str. 1–21; č. 3, str. 289–305; č. 5, str. 569–589. Stať. — 2. vyd. pod názvem: Úvod do studia Husserlovy fenomenologie, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1966, 101 s. Mono. [Skriptum pro posluchače filosofické fakulty University Karlovy, v. 1966/9.] — 3. vyd. pod názvem: Úvod do Husserlovy fenomenologie, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1969, 101 s. [Skriptum pro posluchače filosofické fakulty University Karlovy, v. 1969/16]. — Srv. 1989/14 a 1992/4.

• English: Část. překl. pod názvem Husserl's Transcendental Turn: The Phenomenological Reduction in 'The Idea of Phenomenology' and in 'Ideas I'. Přel. E. Kohák. In: Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, ed. E. Kohák, Chicago (University of Chicago Press) 1989, str. 207–222 (v. 1989/16). — Přeložena jen str. 11–21 z Filosofického časopisu 14 (1966), č. 1. — Úplný překl.: An Introduction to Husserl's Phenomenology. Přel. E. Kohák, ed. a úvodem opatřil J. Dodd, Chicago-La Salle (Open Court) 1996, 195 s. (v. 1996/6).

• Français: Část. překl. pod názvem L'homme et le monde. Přel. E. Abrams. In: Qu'est-ce que la phénoménologie?, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1988, str. 97–148. [Přeložena jen kap. VIII, tj. str. 569–589 z Filosofického časopisu 14 (1966), č. 5, v. 1988/30.] — Úplný překl.: Introduction à la phénoménologie de Husserl. Přel. E. Abrams. In: Introduction à la phénoménologie de Husserl, Grenoble (J. Millon) 1992, str. 7–224 (v. 1992/3).

• Deutsch: Část. překl. pod názvem Einführung in die Phänomenologie Husserls. Přel. P. Sacher. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, str. 144–162. [Přeložena jen kap. I, tj. str. 693–701 z Filosofického časopisu 13 (1966), č. 5, v. 1991/2.]

1965/7 "K prehistorii vědy o pohybu: svět, země, nebe a pohyb lidského života", in: Tvář 2 (1965), nr. 10, pp. 1–5. [Stať] — 2. repr. in: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 1, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.2, 11 pp. (v. 1980/1).

• Français: Notes sur la préhistoire de la science du mouvement: le monde, la terre, le ciel et le mouvement de la vie humaine. Přel. E. Abrams. In: Le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine, ed. E. Abrams, Dordrecht (Kluwer Academic Publ.) 1988, str. 3–12 (v. 1988/29).

• Deutsch: Zur Vorgeschichte der Wissenschaft von der Bewegung: Welt, Erde, Himmel und die Bewegung des menschlichen Lebens. Přel. S. Löwenstein. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, str. 132–143 (v. 1991/2).

• Italiano: "Per la preistoria della scienza del movimento: il mondo, la terra, il cielo e il movimento della vita umana", in: J. P., Il mondo naturale e la fenomenologia, ed. A. Pantano, Milano (Mimesis) 2003, pp. 57-71.

1965/8 „Aristoteles“, in: Dějiny a současnost 7 (1965), č. 3, str. 10–12. Stať. Online.

1965/9 K vývoji Hegelových estetických názorů. In: Filosofický časopis 13 (1965), č. 2, str. 382–386. Předn. [Česká přepracovaná verse přednášky na 5. kongresu Hegelovy společnosti, viz 1964/4.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 108–117 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 276–297, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O kráse, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 131–145, Kvart, sv. 18 (v. 1979/17). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 163–172 (v. 1986/2). — Srv. 1964/4.

1965/10 Jací jsme a jací nejsme. In: Literární noviny 14 (1965), č. 23, str. 6. Misc. [Int. s B. Blažkem.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 37–40 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 139–145, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O vzdělanosti, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 97–101, Kvart, sv. 19 (v. 1979/18). — 5. otisk in: Jan Patočka — osobnost a dílo, ed. A. Müller, Köln (Index) 1980, str. 55–58 (v. 1980/27). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. I. Chvatík, 2. vyd. Praha (Archivní soubor) 1986, str. 66–68 (v. 1986/2).

• Deutsch: Wie wir sind und wie wir nicht sind. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 499–502 (v. 1987/31).

1965/11 3. [5.**?viz 3000/224] mezinárodní kongres Hegelovy společnosti v Salcburku. In: Filosofický časopis 13 (1965), č. 2, str. 378–382. Misc. [Kongres, konaný 6.—12. 9. 1964, byl věnován Hegelově estetice.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 98–107 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 257–275, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O kráse, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 118–130, Kvart, sv. 18 (v. 1979/17). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 154–162 (v. 1986/2).

1965/12 K referátu Dušana Machovce. In: Filosofický časopis 13 (1965), č. 2, str. 324 n. Misc. [Odpověď na kritiku knihy "Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové", v. 1964/1.]

1966

1966/1 Komenského názory a pansofické literární plány od spisů útěšných ke "Všeobecné poradě". In: Orbis scriptus, Festschrift für D. Čyževskij zum 70. Geburtstag, ed. D. Gerhardt, W. Weintraub a H.-J. zum Winkel, München (W. Fink) 1966, str. 593–620. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.31, 60 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 354–375 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie II, Praha 1998, str. 223–270 (v. 1998/6).

1966/2 Epičnost a dramatičnost, epos a drama. In: Divadlo 17 (1966), č. 10, str. 1–6. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 167–177 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 1–27, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Studie o divadle, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 3–17, Kvart (v. 1979/19). — 5. otisk in: Studie o divadle, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 155 (v. 1979/32). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 218–227 (v. 1986/2).

• Français: L'épique et le dramatique, l'epos et le drame. Přel. E. Abrams. In: Revue de métaphysique et de morale (1985), č. 2, str. 172–182. — 2. otisk in: L'écrivain, son "objet", ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 60–77 (v. 1990/4). — 3. otisk in: L'écrivain, son "objet", 2. vyd. Paris (Presses Pocket) 1992, str. 60–77 (v. 1992/11).

• Deutsch: Das Epische und das Dramatische, Epos und Drama. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 85–98 (v. 1987/31).

1966/3 Hegelův filosofický a estetický vývoj. In: G. W. F. Hegel, Estetika, sv. 1, Praha (Odeon) 1966, str. 9–56. Předml. [Předmluva k vlastnímu překladu.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 4.6, 48 s. (v. 1985/1).

• Français: L'évolution philosophique et esthétique de Hegel. Přel. E. Abrams. In: L'art et le temps, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 177–304 (v. 1990/5). — 2. vyd. Paris (Presses Pocket) 1992, str. 177–304 (v. 1992/12).

• Deutsch: Hegels philosophische und ästhetische Entwicklung. Přel. J. Brus. In: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 234–324 (v. 1987/31).

1966/4 Epilogus. Doslov ke knize: J. A. Comenius, De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, díl 2, přel. B. Sládeček, Praha (Nakl. ČSAV) 1966, str. 685–717. Dosl. lat. [Latinský překlad textu "Komenského Všeobecná porada" (v. 1964/1) doplněného textem "Komentář k vydání Komenského Lexicon reale pansophicum" (v. 1983/23). — Česky společně vyšlo v rámci textu Komenského Všeobecná porada, in: Komeniologické studie II, Praha 1998, str. 149–211 (v. 1998/6).] — 2. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum, 1981, str. 318–350 (v. 1981/1). — Srv. neuveřejněný závěr doslovu (v. 1983/16).

1966/5 Předmluva ke knize: Simone de Beauvoir, Druhé pohlaví, ed. J. Patočka, Praha (Orbis) 1966, str. 5 n. — 2. a 3. vyd., Praha (Orbis) 1967.

1966/6 Francouzský existencialismus a Simone Beauvoirová. In: S. Beauvoirová, Druhé pohlaví, ed. J. Patočka, Praha (Orbis) 1966, str. 389–403. Dosl. — 2. a 3., vyd. Praha (Orbis) 1967.

1966/7 Simona Beauvoirová a "Druhé pohlaví". In: Nové knihy 1966, č. 48, str. 6. Misc.

1966/8 Hegelova "Estetika" v českém překladu. In: Nové knihy 1966, č. 39, str. 1. Misc. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 4.7, 1 s. (v. 1985/1).

1966/9 Úvod do studia Husserlovy fenomenologie. 2. vyd. Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1966, 101 s. Mono. [Skriptum pro posluchače filosofické fakulty University Karlovy.] — 1. vyd. viz 1965/6.

1967

1967/1 Čas, věčnost a časovost v Máchově díle. In: Realita slova Máchova, ed. R. Grebeníčková a O. Králík, Praha (Československý spisovatel) 1967, str. 183–207. Stať. [Dodatečně nalezená a česky zatím nepublikovaná rukopisná varianta textu se značně pozměněnou třetí částí byla předlohou překladatelům.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 300–325 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1979, str. 274–337, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Spisovatel a jeho věc, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 79–118, Kvart, sv. 17 (v. 1979/16). — 5. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 141 (v. 1979/31). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 324–349 (v. 1986/2). [*S novou variantou III. části na str. 349a—349d, kterou autor chystal pro časopis Postilla Bohemica.] — Srv. 1985/4.

• Français: Temps, éternité et temporalité dans l'uvre de Mácha. Přel. E. Abrams. In: L'écrivain, son "objet", ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 232–282 (v. 1990/4). [Překlad zahrnuje pod názvem Annexe také novou variantu III. části.] — 2. vyd. Paris (Presses Pocket) 1992, str. 232–282 (v. 1992/11).

• Magyar: Az idő, az örökkévalóság és az időbeliség Mácha műveiben. Přel. R. Kiss Szemán. In: Mi a cseh?, sest. I. Chvatík, předml. naps. P. Pithart, dosl. M. Vajda, Pozsony/Bratislava (Kalligram) 1996, str. 111–138 (v. 1996/7).

• Deutsch: Zeit, Ewigkeit und Zeitlichkeit in Máchas Werk. Přel. F. Boldt. In: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 411–443 (v. 1987/31). [V překladu byla nahrazena III. část novou variantou.]

1967/2 Prirodzený svet a fenomenológia. Přel. J. Bodnár. In: Existencializmus a fenomenológia, ed. J. Bodnár, Bratislava (Obzor) 1967, str. 27–71. Stať. slov.

• Česky: Srv. původní versi: Přirozený svět a fenomenologie, v. 1980/2.

1967/3 Ještě jedna Antigona a Antigoné ještě jednou. In: Divadlo 18 (1967), č. 10, str. 1–7. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 224–236 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 109–136, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Studie o divadle, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1977, str. 54–70, Kvart (v. 1979/19). — 5. otisk in: Studie o divadle, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 155 (v. 1979/32). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 255–266 (v. 1986/2). — 7. otisk in: Světová literatura 36 (1991), č. 5, str. 60–65.

• Français: Část. překl. pod názvem Encore une fois Antigone. Přel. E. Abrams. In: L'écrivain, son "objet", ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 43–59 (1990/4). — 2. vyd. Paris (Presses Pocket) 1992, str. 43–59 (v. 1992/11).

• Deutsch: Část. překl.: Noch eine Antigone und Antigone noch einmal. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 116–126 (v. 1987/31).

1967/4 Ladislav Klíma. Pokus o rozbor klíčových tezí. In: Orientace 2 (1967), č. 3, str. 40–45. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 332–342 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 350–375, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Spisovatel a jeho věc, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 126–141, Kvart, sv. 17 (v. 1979/16). — 5. otisk. in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 141 (v. 1979/31). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str 355–364 (v. 1986/2). — 7. otisk in: Kritický sborník 12 (1992), č. 4, str. 50–55. — Srv. 1977/22.

• Français: Část. překl.: Ladislav Klíma. Analyse des thèses clefs. Přel. E. Abrams. In: L. Klíma, Je suis la Volonté Absolue, ed. E. Abrams, Langres (Café-Clima) 1984, str. 223–232.

• Deutsch: Ladislav Klíma. Versuch einer Analyse seiner Schlüsselthesen. Přel. P. Sacher. In: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 486–498 (v. 1987/31).

1967/5 Roman Ingarden. Pokus charakteristiky filosofické osobnosti a díla. In: R. Ingarden, O poznávání literárního díla, Praha (Československý spisovatel) 1967, str. 261–276. Dosl. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 4.10, 16 s. (v. 1985/1).

• Deutsch: Roman Ingarden. Persönlichkeit und Werk. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 314–334 (v. 1999/1).

1967/6 Slova a věci. In: Světová literatura 12 (1967), č. 6, str. 229–234. Stať/rec. [Recenze knihy: M. Foucault, Les Mots et les Choses, Paris 1966.]

• Deutsch: "Die Wörter und die Dinge". Eine Analyse der anthropologischen Epoche des europäischen Denkens in Michel Foucaults "Archäologie". Přel. E. H. Plattner. In: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 542–555 (v. 1987/31).

1967/7 K filosofovým šedesátinám. S Janem Patočkou o filosofii a filosofech. In: Filosofický časopis 15 (1967), č. 5, str. 585–598. Misc. [Int. s J. Zumrem.] — 2. otisk pod názvem Rozhovory o filosofii a filosofech in: Vzpomínky a nekrology, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 4–36, Kvart (v. 1979/20). — 3. otisk in: Vzpomínky a nekrology, 2. vyd., Praha (samizdat) 1979, 111 s. Edice Petlice, sv. 164 (v. 1979/33). — 4. otisk in: Co jsou Češi?, ed. I. Chvatík a J. Vít, Praha (Archivní soubor) 1989, str. 325–338 (v. 1989/1).

• Français: Entretien avec Jan Patočka sur la philosophie et les philosophes. Přel. E. Abrams. In: Jan Patočka, Philosophie, phénoménologie, politique, ed. E. Tassin a M. Richir, Grenoble (J. Millon) 1992, str. 7–36.

• Italiano: Sulla filosofia e i filosofi. Intervista a Jan Patočka. Přel. G. Pacini. In: Saggi eretici sulla filosofia della storia, Bologna (CSEO) 1981, str. 163–183 (v. 1981/6).

• Deutsch: Mit Jan Patočka über Philosophie und die Philosophen. Přel. D. Adler. In: Akropolis II, Perspektiven der Philosophie, sv. 17, Neues Jahrbuch 1991, Amsterdam (Rodopi) 1991, str. 385–417.

1967/8 Je dobře vědět, o čem je řeč. In: Literární noviny 16 (1967), č. 12, str. 3. Misc. [Polemika s I. Svitákem o knize S. Beauvoirové "Druhé pohlaví".]

1967/9 Prázdné (Oprava: Considérations... posudek na doktorskou práci J. Taminiauxe vyšel až ve sborníku v r. 1989, v. 1989/17.)

1967/10 Nejen o LN. In: Literární noviny 16 (1967), č. 6, str. 3. Misc. [Odpovědi na otázky v anketě Literárních novin. Dále přispěli: J. Brdečka, F. Červika, L. Fikar, E. Goldstücker, D. Hamšík, A. Hoffmeister, E. Hruška, O. Krejča, L. Novomeský, J. Skácel, M. Uhde, O. Wichterle.]

1967/11 Příležitost pro filosofii. Ed. J. Hes, in: Kulturní tvorba 5 (1967), č. 26, str. 3. Misc. [Diskuse mezi J. Patočkou, J. Cveklem, L. Holubem, J. Netopilíkem a J. Popelovou.]

1967/12 Hodnocení filosofické produkce. In: Hodnocení ediční činnosti v rámci Vědeckého kolegia filosofie a sociologie ČSAV za rok 1966 (I). Sociologický časopis 3 (1967), č. 4, str. 507–509. Misc.

1967/13 Předmluva [doporučení] ke knize: K. Schaller, Studie k systematické pedagogice, Praha (Krajský pedagogický ústav) 1967, str. 3, Na pomoc pedagogické praxi, sv. 40. — Srv. 1993/2.

1967/14 Hesla: Kierkegaard, Spinoza. In: Slovník spisovatelů — Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Island, Nizozemí a Belgie, ed. L. Heger, Praha (Odeon) 1967, str. 196 n.; str. 299–301. Misc. — 2. otisk hesla Kierkegaard, in: Slovník severských spisovatelů, ed. Dagmar Hartlová, Praha (Nakladatelství Libri) 1998., str. 260–262. [Heslo rev. a doplnil F. Frölich.]

1968

1968/1 Předsokratovská filosofie. 2. vyd. Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1968. Mono/cykl. [Skriptum pro posluchače filosofické fakulty University Karlovy.] — 1. vyd. viz Přehledné dějiny filosofie, 1945/1.

Obsah:

I. Jméno filosofie. Str. 3–9.

II. Problém dějin filosofie. Str. 10–17.

III. Řecká filosofie. Prameny a rozdělení. Str. 18–21.

IV. Vznik filosofie. Str. 22–28.

V. Milétská škola. (Thales, Anaximandros, Anaximenes, Konec miletské filosofie). Str. 29–47.

VI. Náboženství a politika u myslitelů šestého století. Str. 48–77.

VII. Vlastní cesta filosofie (Parmenidés, Hérakleitos). Str. 78–110.

VIII. Kritika a dialektika (Zénón, Melissos). Str. 111–125.

IX. Positivní filosofie přírody (Empedoklés, Anaxagoras). Str. 126–154.

1968/2 Věda a její filosofie v posledním padesátiletí. In: Vesmír 47 (1968), č. 10, str. 291–294. Stať. — 2. otisk in: O smysl dneška, Praha (Mladá fronta) 1969, str. 51–65 (v. 1969/2). — 3. otisk in: O smysl dneška, 2. vyd., Purley (Rozmluvy) 1987, str. 51–65 (1987/34). — 4. otisk in: Péče o duši, sv. 3, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1988, str. 71–85 (v. 1988/1).

• Italiano: Scienza e filosofia nell'ultimo cinquantennio. Přel. G. Pacini. In: Il senso dell'oggi in Cecoslovacchia, Milano (L. Nigri) 1970, str. 45–58 (v. 1970/13).

• Español: La ciencia y su filosofía en los últimos cincuenta años. Přel. F. Valenzuela. In: Los intelectuales ante la nueva sociedad, Madrid (AKAL) 1976, str. 73–90 (v. 1976/1).

1968/3 Husserlův pojem názoru a prafenomén jazyka. In: Slovo a slovesnost 29 (1968), č. 1, str. 17–22. Stať. [Napsáno do č. 4/67 věnovaného k 60. narozeninám prof. P. Trostovi; pro nedostatek místa některé příspěvky včetně Patočkova otištěny až v dalším čísle 1/68, bez uvedení dedikace.]

• Deutsch: Husserls Anschauungsbegriff und das Urphänomen der Sprache. Přel. S. Roth. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, str. 535–544 (v. 1991/2).

1968/4 O principu vědeckého svědomí. In: Literární listy 1 (1968), č. 18, str. 3. Stať. — 2. otisk in: O smysl dneška, Praha (Mladá fronta) 1969, str. 25–30 (v. 1969/2). — 3. otisk in: O smysl dneška, 2. vyd., Purley (Rozmluvy) 1987, str. 25–30 (1987/34). — 4. otisk in: Péče o duši, sv. 3, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1988, str. 29–34 (v. 1988/1). — Srv. 1968/13, 1969/4, 1970/5, 1988/17, 1988/18.

• English: On the Principle of Scientific Conscience. Přel. K. Kovanda. In: Telos (1973/1974), č. 18, str. 158–161.

• Italiano: I principi della coscienza scientifica. In: La scienza assediata, Venedig (Marsilio) 1977, str. 11–15. — Jiný překlad pod názvem: Del principio della morale scientifica. Přel. G. Pacini. In: Il senso dell'oggi in Cecoslovacchia, Milano (L. Nigri) 1970, str. 21–26 (v. 1970/13).

• Deutsch: Das Prinzip des Gewissens in der Wissenschaft. Přel. D. Neumärker. In: Nachrichten aus der ČSSR, ed. J. Škvorecký, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1968, str. 85–90.

• Español: Acerca del principio de la conciencia científica. Přel. F. Valenzuela. In: Los intelectuales ante la nueva sociedad, Madrid (AKAL) 1976, str. 41–47 (v. 1976/1).

1968/5 L'art et le temps. In: Kunst und Erziehung, Bericht über den 18. Kongreß der INSEA, Praha 1966, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1968, str. 105–113. Předn. fr. [Předneseno 4. 8. 1966 na kongresu International Society for Education through Art.] — 2. otisk, doplněný podle rukopisu, in: Umění a filosofie, sv. 4, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 4.8, 18 s. (v. 1985/1). — 3. otisk, revidovaná verse, in: L'art et le temps, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 344–368 (v. 1990/5). — 4. otisk in: L'art et le temps, 2. vyd. Paris (Presses Pocket) 1992, str. 344–368 (v. 1992/12). — Srv. 1977/28.

• Česky: Umění a čas. Přel. autor. In: Orientace 1 (1966), č. 5, str. 12–22. — 2. otisk pod názvem Krize racionální civilizace a úloha umění in: Umění a výchova. Výtvarná výchova — výchova pro budoucnost, Zpráva z 18. světového kongresu INSEA, Praha 1966, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1968, str. 49–56. — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 58–73 (v. 1977/12). — 4. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 175–209, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 5. otisk in: O kráse, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 61–83, Kvart, sv. 18 (v. 1979/17). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 115–130 (v. 1986/2).

• Magyar: Művészet és idő. Přel. V. Horváth Károly. In: Gond (Budapest 1997), č. 13–14, str. 34–48.

• Deutsch: Kunst und Zeit. Erziehung zum Kunstverständnis in unserer Zeit. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Postilla Bohemica 4 (Bremen 1976), č. 13–14, str. 3–26. — Nový překl. in: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 49–69 (v. 1987/31).

1968/6 Die Kritik des psychologischen Objektivismus und das Problem der phänomenologischen Psychologie bei Sartre und Merleau-Ponty. In: Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie, Wien 2.—9. September 1968, sv. II, Wien (Herder) 1968, str. 175–184. Předn. něm. [Do diskuse přispěli A. Gurwitsch a A. de Waelhens (str. 209–215 a 225 n.).] — 2. otisk in: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, str. 545–555 (v. 1991/2).

• Français: La critique de l'objectivisme et le problème de la psychologie phénoménologique chez Sartre et Merleau-Ponty. Z něm. orig. přel. G. a Y. Boisselet a P. Merlier. In: Les Temps Modernes 55 (2000), č. 608, str. 223–234.

1968/7 Max Scheler. Pokus celkové charakteristiky. In: M. Scheler, Místo člověka v kosmu, Praha (Academia) 1968, str. 5–41. Předml.

• Deutsch: Max Scheler — Versuch einer Gesamtcharakteristik. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 338–382 (v. 1999/1).

1968/8 Profesor L. Landgrebe a jeho Filosofie přítomnosti. In: L. Landgrebe, Filosofie přítomnosti, Praha (Academia) 1968, str. 5–10. Předml.

• Deutsch: Ludwig Landgrebe und seine "Philosophie der Gegenwart". Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 390–396 (v. 1999/1).

1968/9 Husserlova fenomenologie, fenomenologická filosofie a "Karteziánské meditace". In: E. Husserl, Karteziánské meditace, Praha (Svoboda) 1968, str. 161–190. Dosl. — 2. vyd. Praha (Svoboda-Libertas) 1993.

• Français: Část. překl.: La phénoménologie, la philosophie phénoménologique et les Méditations cartésiennes de Husserl. Přel. E. Abrams. In: Qu'est-ce que la phénoménologie?, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1988, str. 149–188 (v. 1988/30). [Přeloženy jen str. 163–190 originálu.]

• Deutsch: Část. překl.: Husserls Phänomenologie, die phänomenologische Philosophie und die "Cartesianischen Meditationen". Přel. P. Sacher. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, str. 163–181 (v. 1991/2). [Přeloženy jen str. 174–190 originálu.]

1968/10 Vznik ČSR a idea dnešní doby. In: Nové knihy 1968, č. 44, str. 1. Misc. — Srv. 1969/7.

1968/11 Životní jubileum J. B. Kozáka. In: Literární listy 1 (1968), č. 23, str. 3. Misc.

1968/12 Falešná teorie národa a Slovensko. In: Literární listy 1 (1968), č. 13 (23. 5. 1968), str. 1. Misc. — 2. otisk in: Co jsou Češi?, ed. I. Chvatík a J. Vít, Praha (Archivní soubor) 1989, str. 163 n. (v. 1989/1). — 3. otisk in: Kultúrny život 26 (Bratislava 1992), č. 35, str. 7.

1968/13 Reflexion sur la relation entre science et morale traditionelle. In: Journées d'études 58 (1968), č. Novembre, str. 109–117. Předn. fr. [Diskuse str. 119 n. Předneseno na Coloque internationale de moral, Bredene 9.—11. 11. 1968.] — Srv. 1968/4, 1969/4, 1970/5, 1988/17, 1988/18.

1968/14 prázdné: [Protestní rozklad Československé akademii věd, Ministerstvu školství, Ústřednímu výboru KSČ, oddělení pro vědu v Praze. In: Literární listy 1 (1968), č. 12 (16. 5. 1968), str. 6. Misc. [Spoluautoři: M. Boháček, F. Čáda, V. Černý, J. Král, V. Příhoda, B. Ryba, F. Tauer, B. Toman, B. Trnka, O. Vočadlo.]

1968/15 K "ideji Národního divadla". In: Divadlo 19 (1968), č. 8/9, str. 1–3. Stať. — 2. otisk in: O smysl dneška, Praha (Mladá fronta) 1969, str. 135–142 (v. 1969/2). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 217–223 (v. 1977/12). — 4. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 96–108, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 5. otisk in: Studie o divadle, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 46–53, Kvart (v. 1979/19). — 6. otisk in: Studie o divadle, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 155 (v. 1979/32). — 7. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 249–254 (v. 1986/2). — 8. otisk in: O smysl dneška, 2. vyd., Purley (Rozmluvy) 1987, str. 135–142 (1987/34).

• Italiano: Intorno all'idea del Teatro nazionale. Přel. G. Pacini. In: Il senso dell'oggi in Cecoslovacchia, Milano (L. Nigri) 1970, str. 119–124 (v. 1970/13).

• Deutsch: Zur "Idee des Nationaltheaters". Přel. F. Boldt. In: Postilla Bohemica 1 (Bremen 1972), č. 1, str. 30–34. — 2. otisk in: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 444–450 (v. 1987/31).

1968/16 Pedagogika a "pedagogové". Prohlášení. In: Literární listy 1 (1968), č. 10 (2. 5. 1968), str. 4. Misc. [Spoluautoři: Z. Holubář, F. Jiránek, J. Kopecký, J. Kotásek, J. Kyrášek, E. Opravilová, R. Palouš, V. Pařízek, F. Singule, J. Souček, H. Sychrová, E. Vyskočilová.

1968/17 Die Funktion der Literatur in der Gesellschaft. In: Anstösse. Berichte aus der Arbeit der Evangelischen Akademie Hofgeismar (1968), č. 5/6 Dezember, str. 166–175. Předn. něm. [Předneseno 21. 9. 1968 na slavnostním setkání přátel Evangelilcké akademie v Hofgeismaru.] — Srv. 1969/5.

1968/18 Výzva. In: Literární listy 1 (1968), č. 7 (11. 4. 1968), str. 3. Misc. [Podnět k založení Svazu vědeckých pracovníků. Spoluautoři: J. Boguszak, J. Filip, E. Goldstücker, B. Havránek, Z. Horák, V. Kadlec, J. Kopecký, K. Kosík, J. Koryta, J. Koutecký, V. Laufberger, J. Mukařovský, V. Outrata, O. Plunder, J. Popelová, O. Poupa, R. Richta, B. Sekla, I. Sviták, O. Starý, L. Svoboda, F. Šamalík, O. Šik, J. Tauc, Z. Urban, A. A. Vlček, F. Vodička, O. Wichterle a O. Zich.]

1969

1969/1 Dilema v našem národním programu — Jungmann a Bolzano. In: Divadlo, 20 (1969), č. 1, str. 1–8. Stať. — 2. otisk in: O smysl dneška, Praha (Mladá fronta) 1969, str. 87–104 (v. 1969/2). — 3. otisk. in: O smysl dneška, 2. vyd., Purley (Rozmluvy) 1987, str. 87–104 (v. 1987/34). — 4. otisk in: Co jsou Češi?, ed. I. Chvatík a J. Vít, Praha (Archivní soubor) 1989, str. 133–150 (v. 1989/1). — 5. otisk in: Náš národní program, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Evropský kulturní klub) 1990, str. 41–56 (v. 1990/1).

• Italiano: Il dilemma del nostro programma nazionale. Jungmann e Bolzano. Přel. G. Pacini. In: Il senso dell'oggi in Cecoslovacchia, Milano (L. Nigri) 1970, str. 77–92 (v. 1970/13).

• Deutsch: Das Dilemma in unserem nationalen Programm. Přel. F. Boldt. In: Postilla Bohemica 1 (Bremen 1972), č. 1, str. 19–29. — Nový překl.: Das Dilemma in unserem Nationalprogramm — Jungmann und Bolzano. Přel. P. Ambros. In: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, ed. K. Nellen, P. Pithart a M. Pojar, Stuttgart (Klett-Cotta) 1992, str. 223–236 (v. 1992/2).

1969/2 O smysl dneška. Devět kapitol o problémech světových i českých. Dosl. J. Zumr, Praha (Mladá fronta) 1969, 156 s. Váhy, sv. 5. Sb. [Náklad byl z větší části zničen.] — 2. vyd. Purley (Rozmluvy) 1987, 160 s. [Fotomechanický přetisk prvního vydání, v. 1987/34.]

• Italiano: Il senso dell'oggi in Cecoslovacchia. Přel. G. Pacini, Milano (L. Nigri) 1970, [X] + 130 s. (v. 1970/13).

• Español: Část. překl.: Los intelectuales ante la nueva sociedad. Přel. F. Valenzuela, předml. naps. C. París, Madrid (AKAL) 1976, 160 s. Sb. španěl. [Neobsahuje "Dilema v našem národním programu — Jungmann a Bolzano" (v. 1969/1) a "K 'ideji Národního divadla'" (v. 1968/15).]

Obsah:

1969/3 Inteligence a opozice. Str. 5–24. Stať. — 2., částečný otisk in: Universita Karlova 15 (Praha 1969), č. 15, str. 1 n. — 3. otisk in: O smysl dneška, 2. vyd., Purley (Rozmluvy) 1987, str. 5–24 (v. 1987/34). — 4. otisk in: Péče o duši, sv. 3, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1988, str. 7–26 (v. 1988/1).

• Français: L'intelligentsia et l'opposition. Přel. É. Gaspard. In: L'autre Europe (Paris 1986), č. 11–12, str. 131–141.

• Italiano: Gli intellettuali e l'opposizione. Přel. G. Pacini. In: Il senso dell'oggi in Cecoslovacchia, Milano (L. Nigri) 1970, str. 3–20 (v. 1970/13).

• Español: Los intelectuales y la oposición. Přel. F. Valenzuela. In: Los intelectuales ante la nueva sociedad, Madrid (AKAL) 1976, str. 17–39 (v. 1976/1).

O principu vědeckého svědomí. Str. 25–30. Stať. (Viz 1968/4.)

1969/4 Morálka obecná a morálka vědce. Str. 31–50. Stať. — 2. otisk in: O smysl dneška, 2. vyd., Purley (Rozmluvy) 1987, str. 31–50 (v. 1987/34). — 3. otisk in: Péče o duši, sv. 3, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1988, str. 37–56 (v. 1988/1). — Srv. 1968/4, 1968/13, 1970/5, 1988/17, 1988/18.

• Italiano: La morale comune e la morale dello scienziato. Přel. G. Pacini. In: Il senso dell'oggi in Cecoslovacchia, Milano (L. Nigri) 1970, str. 27–44 (v. 1970/13).

• Español: La moral general y la moral del científico. Přel. F. Valenzuela. In: Los intelectuales ante la nueva sociedad, Madrid (AKAL) 1976, str. 49–71 (v. 1976/1).

Věda a její filosofie v posledním padesátiletí. str. 51–65. (Viz 1968/2.)

1969/5 Spisovatel a jeho věc. Str. 67–85. Stať. [***Přepracovaná česká verze přednášky Die Funktion der Literatur in der Gesellschaft, v. 1968/17.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 251–265 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 163–196, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Spisovatel a jeho věc, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 8–29, Kvart, sv. 17 (v. 1979/16). — 5. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 141 (v. 1979/31). — 6. otisk in: Jan Patočka — osobnost a dílo, ed. A. Müller, Köln (Index) 1980, str. 61–76 (v. 1980/27). — 7. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 278–291 (v. 1986/2). — 8. otisk in: O smysl dneška, 2. vyd., Purley (Rozmluvy) 1987, str. 67–85 (v. 1987/34).

• Français: Část. překl.: L'écrivain, son objet. Přel. E. Abrams. In: Café Librairie (1982), č. 1, str. 73–78. — Úplný překl.: L'écrivain, son "objet". Přel. E. Abrams. In: L'écrivain, son "objet", ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 78–100 (v. 1990/4). — 2. vyd. Paris (Presses Pocket) 1992, str. 78–100 (v. 1992/11).

• Italiano: Lo scrittore e il suo problema. Per una filosofia della letteratura. Přel. G. Pacini. In: Il senso dell'oggi in Cecoslovacchia, Milano (L. Nigri) 1970, str. 59–75 (v. 1970/13).

• Deutsch: Der Schriftsteller und seine Sache. Zur Philosophie der Literatur. Přel. F. Boldt. In: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 325–342 (v. 1987/31).

• Español: El escritor y su cosa. Contribución a la filosofía de la literatura. Přel. F. Valenzuela. In: Los intelectuales ante la nueva sociedad, Madrid (AKAL) 1976, str. 91–112 (v. 1976/1).

Dilema v našem národním programu — Jungmann a Bolzano. Str. 87–104. (Viz 1969/1.)

1969/6 Česká filosofie a její soudobá fáze. Str. 105–133. Stať. [*Česká verze německé přednášky "Die tschechiche Philosophie und ihre gegenwärtige Phase", předneseno 6. 2. 1968, Universität Freiburg.] — 2. otisk in: O smysl dneška, 2. vyd., Purley (Rozmluvy) 1987, str. 105–133 (v. 1987/34). — 3. otisk in: Co jsou Češi?, ed. I. Chvatík a J. Vít, Praha (Archivní soubor) 1989, str. 273–301 (v. 1989/1). — Srv. 1948/3.

• Italiano: La filosofie cèca e la sua fase attuale. Přel. G. Pacini. In: Il senso dell'oggi in Cecoslovacchia, Milano (L. Nigri) 1970, str. 93–117 (v. 1970/13).

• Español: La filosofía checa y su época actual. Přel. F. Valenzuela. In: Los intelectuales ante la nueva sociedad, Madrid (AKAL) 1976, str. 113–146 (v. 1976/1).

K "ideji Národního divadla". str. 135–142. (Viz 1968/15.)

1969/7 Náš národní program a dnešek. Str. 143–150. Stať. — 2. otisk in: O smysl dneška, 2. vyd., Purley (Rozmluvy) 1987, str. 143–150 (v. 1987/34). — 3. otisk in: Co jsou Češi?, ed. I. Chvatík a J. Vít, Praha (Archivní soubor) 1989, str. 153–160 (v. 1989/1). — 4. otisk in: Náš národní program, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Evropský kulturní klub) 1990, str. 34–40 (v. 1990/1). — 5. otisk in: Kultúrny život 26 (Bratislava 1992), č. 35, str. 7. — Srv. 1968/10.

• Français: Notre programme national aujourd'hui. Přel. É. Gaspard. In: L'autre Europe (Paris 1986), č. 11–12, str. 142–146.

• Italiano: Il nostro programma nazionale. Přel. G. Pacini. In: Il senso dell'oggi in Cecoslovacchia, Milano (L. Nigri) 1970, str. 125–130 (v. 1970/13).

• Deutsch: Unser Nationalprogramm und die heutige Zeit. Přel. P. Ambros. In: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, ed. K. Nellen, P. Pithart a M. Pojar, Stuttgart (Klett-Cotta) 1992, str. 19–25 (v. 1992/2).

• Español: Nuestro programa nacional y el momento actual. Přel. F. Valenzuela. In: Los intelectuales ante la nueva sociedad, Madrid (AKAL) 1976, str. 147–155 (v. 1976/1).

1969/8 "Co je existence?", in: Filosofický časopis 17 (1969), nr. 5–6, pp. 682–702. [Stať] [Od str. 695 se text shoduje s doslovem k 2. vyd. "Přirozeného světa", srv. 1970/10.] — 2. repr. in: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 1, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.4, 21 pp. (v. 1980/1).

• Français: Část. překl.: Qu'est-ce que l'existence? Přel. E. Abrams. In: Le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine, ed. E. Abrams, Dordrecht (Kluwer Academic Publ.) 1988, str. 243–264 (v. 1988/29). [Přeloženy jen str. 682–695 originálu.]

• Magyar: část. překl.: Mi az egzisztencia? Přel. E. Rózsahegyi. In: Gond (Budapest 1997), č. 13–14, str. 81–100. [Přeloženy jen str. 682–695 originálu.]

• Deutsch: Část. překl.: Was ist Existenz? Přel. P. Sacher. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, str. 230–256 (v. 1991/2). [Přeloženy jen str. 682–695 originálu.]

• Español: "?Qué es la existencia?", in: A. Serrano de Haro (ed.): Jan Patočka, El movimiento de la existencia humana, Ediciones Encuentro, Madrid 2004, pp. 57-83.

1969/9 Romantismus, romantika, romantický a příbuzné pojmy. In: Divadlo 20 (1969), č. 5, str. 1–5. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 118–126 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 298–314, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O kráse, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 146–156, Kvart, sv. 18 (v. 1979/17). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 173–180 (v. 1986/2).

• Français: Romantisme, romantique. Přel. E. Abrams. In: L'art et le temps, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 128–141 (v. 1990/5). — 2. vyd. Paris (Presses Pocket) 1992, str. 128–141 (v. 1992/12).

• Deutsch: Romantismus, Romantik, romantisch. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 191–200 (v. 1987/31).

1969/10 Úvahy nad Readovou knihou o sochařství. In: Sborník pětadvacíti, ed. V. Černý, Praha (Československý spisovatel) 1969, str. 180–191. Stať/rec. [Recenze knihy: H. Read, The Art of Sculpture.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 403–416 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, Praha (samizdat) 1978–80, str. 66–96, Edice Expedice, sv. 42 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O výtvarném umění a hudbě, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, Kvart (v. 1979/28). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 437–449 (v. 1986/2).

• Deutsch: Überlegungen zu Herbert Reads "Art of Sculpture". Přel. C. Hansen-Löve. In: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 525–541 (v. 1987/31).

1969/11 Filosofie českých dějin. In: Sociologický časopis 5 (1969), č. 5, str. 457–472. Předn. [Prosloveno 23. 4. 1969 — Socialistická akademie Praha. Na str. 464–472 otištěna diskuse k přednášce.] — 2. otisk in: Co jsou Češi?, ed. I. Chvatík a J. Vít, Praha (Archivní soubor) 1989, str. 115–130 (v. 1989/1). — 3. otisk in: Náš národní program, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Evropský kulturní klub) 1990, str. 57–71 (v. 1990/1).

• Français: La philosophie de l'histoire tchèque. Přel. E. Abram. In: L'idée de l'Europe en Bohême, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1991, str. 115–132 (v. 1991/4).

• Deutsch: Die Philosophie der tschechischen Geschichte. In: Postilla Bohemica 1 (Bremen 1972), č. 1, str. 8–18, přel. G. Höfflin. — 2. otisk in: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, ed. K. Nellen, P. Pithart a M. Pojar, Stuttgart (Klett-Cotta) 1992, str. 107–121 (v. 1992/2).

1969/12 † Karl Jaspers. 23.II.1883–26.II.1969. In: Listy 2 (1969), č. 11, str. 12. Misc.

• Deutsch: Nachruf auf Karl Jaspers. Přel. S. Roth. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, str. 497–503 (v. 1991/2).

1969/13 J. A. Komenský — metafyzický univerzalismus. Ed. D. Machovec. In: Filosofické osobnosti a typy filosofického myšlení III, Praha (Socialistická akademie) 1969, str. 24–27. Zázn. [Záznam přednášky z roku 1968.] — 2. otisk in: Studia Comeniana et historica 24 (1994), č. 52, str. 125–127. [Otištěno v rámci článku D. Machovce, Vzpomínka na Patočkovu přednášku o Komenském v roce 1968, str. 124–128.]

1969/14 Utopie und System der Ziele der Menschheit bei Comenius. In: Acta Comeniana 1 (Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 25) (1969), str. 67–75. Předn. něm. [Předneseno v září 1967 v Olomouci na konferenci věnované Komenského spisu "Consultatio catholica".] — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.32, 17 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 376–382 (v. 1981/1).

• Česky: Utopie a soustava lidských cílů u Komenského. Přel. V. Schifferová. In: Komeniologické studie II, Praha 1998, str. 271–282 (v. 1998/6).

1969/15 Prázdné (Oprava: Rec. na Blekastad, Comenius — vyšla až v r. 1970, v. 1970/15.)

1969/16 Úvod do Husserlovy fenomenologie. 3. vyd. Praha (SPN) 1969, 101 s. — 1. vyd. viz 1965/6.

1969/17 Maličko o Edmundu Husserlovi při příležitosti 110. výročí jeho narozenin. In: Štafeta 1 (1969) č. 2, str. 1–3. Misc. — 2. otisk in: Vzpomínky a nekrology, Praha 1979, str. 82–85 (v. 1979/20). — 3. otisk in: Vzpomínky a nekrology, 2. vyd., Praha (samizdat) 1979, 111 s., Ed. Petlice, sv. 164 (v. 1979/33).

• Deutsch: Weniges über Edmund Husserl. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 269–272 (v. 1999/1).

1970

1970/1 J. A. Komenský a dnešní člověk. In: Vesmír 49 (1970), č. 10, str. 312 n. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.45, 6 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 469 n. (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie II, Praha 1998, str. 352–359 (v. 1998/6). — Srv. 1983/18.

1970/2 O filosofii J. A. Komenského. In: Slavia 39 (1970), č. 4, str. 489–511. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.33, 45 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 383–400 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie II, Praha 1998, str. 289–319 (v. 1998/6). — Strany 496–504 z 1. otisku též otištěny pod názvem Komenského filosofie výchovy (v Didaktice a jiných spisech počátku 30. let 17. století) in: Pamiętnik Słowiański 21 (Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk) 1971, str. 27–39. S fr. shrnutím.

• Deutsch: Srv. pozměněnou versi: Die Philosophie der Erziehung des J. A. Comenius, v. 1971/1.

1970/3 Comenius und die offene Seele. In: J. A. Komenský, Wirkung eines Werkes nach drei Jahrhunderten, ed. K. Schaller, Heidelberg (Quelle & Meyer) 1970, str. 61–74. Stať. něm. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.35, 24 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 414–421 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 175–190 (v. 1987/31). — Srv. 1994/5.

• Česky: Komenský a otevřená duše. Přel. A. Mandl, revidoval a doplnil autor. In: Křesťanská revue 37 (1970), č. 10, str. 223–231. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 266–280 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 197–230, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Spisovatel a jeho věc, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 30–50, Kvart, sv. 17 (v. 1979/16). — 5. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 141 (v. 1979/31). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 292–305 (v. 1986/2). — 7. otisk in: Osobnost a komunikace, Praha (Pedagogická fakulta University Karlovy) 1990, str. 9–24. — 8. otisk in: Přítomnost 3 (1992), č. 3, 16. 4. 1992, str. 22 n. — 9. otisk in: Komeniologické studie II, Praha 1998, str. 337–351 (v. 1998/6).

• Français: Comenius et l'âme ouverte. Přel. E. Abrams. In: Le messager européen (Paris 1989), č. 3, str. 75–98. — 2. otisk in: L'écrivain, son "objet", ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 101–127 (v. 1990/4). — 3. otisk in: L'écrivain, son "objet", 2. vyd. Paris (Presses Pocket) 1992, str. 101–127 (v. 1992/11).

• Magyar: Comenius és a nyitott lélek. Přel. I. Németh. In: Mi a cseh?, sest. I. Chvatík, předml. naps. P. Pithart, dosl. M. Vajda, Pozsony/Bratislava (Kalligram) 1996, str. 139–153 (v. 1996/7).

1970/4 Betrachtungen über die "Pambiblia" des J. A. Comenius. In: Pädagogische Rundschau 24 (1970), č. 12, str. 887–902. Stať. něm. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.34, 28 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 401–413 (v. 1981/1). — Srv. 1970/12.

1970/5 De la relation entre la science et la morale traditionelle. In: Revue Universitaire de Science Morale 15 (Genève 1970), str. 141–150. Stať. fr. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 3, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1988, str. 59–68 (v. 1988/1). — Srv. 1968/4, 1968/13, 1969/4, 1988/17, 1988/18.

1970/6 "Der Subjektivismus der Husserlschen und die Möglichkeit einer »asubjektiven« Phänomenologie", in: Philosophische Perspektiven, ein Jahrbuch, v. 2, ed. R. Berlinger & E. Fink, Frankfurt/M. (V. Klostermann) 1970, pp. 317–334. [Stať] — 2. repr. in: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec & I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, pp. 267–285 (v. 1991/2). — Srv. 1971/2.

• Français: Le subjectivisme de la phénoménologie husserlienne et la possibilité d'une phénoménologie "asubjective". Přel. E. Abrams. In: Qu'est-ce que la phénoménologie?, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1988, str. 189–215 (v. 1988/30).

• Magyar: A Husserli fenomenológia szubjektivizmusa és egy "aszubjektív" fenomonelógia Lehetősége. Přel. B. Mezei. In: Gond (Budapest 1997), č. 13–14, str. 100–115.

• Español: "El subjetivismo de la fenomenología husserliana y la posibilidad de una fenomenología »asubjetiva«", in: A. Serrano de Haro (ed.): Jan Patočka, El movimiento de la existencia humana, Ediciones Encuentro, Madrid 2004, pp. 93-112.

• Portuguẽs: "O subjectivismo da fenomenologia husserliana e a possibilidade de uma fenomenologia »assubjectiva«", in: Phainomenon — Revista de Fenomenologia (Lisboa) 2002, Nr. 4, pp. 149-165. Tr. Pedro M. S. Alves.

1970/7 Heidegger vom anderen Ufer. In: Durchblicke, M. Heidegger zum 80. Geburtstag, ed. V. Klostermann, Frankfurt/M. (V. Klostermann) 1970, str. 394–411. Stať. něm. — 2. otisk in: Co jsou Češi?, ed. I. Chvatík a J. Vít, Praha (Archivní soubor) 1989, str. 305–322 (v. 1989/1). — 3. otisk in: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, str. 556–573 (v. 1991/2).

• Srbsky: Hajdeger s druge obale. Přel. D. Stojanović. In: Rani Hajdeger, Recepcija i kritika "Bivstva i vremena", ed. D. Stojanović a D. Basta, Beograd (Vuk Karadžić) 1979, str. 113–130, Biblioteka Zodijak, sv. 42.

1970/8 Ivanov. In: A. P. Čechov — Ivanov, Program Divadla za branou, Praha 1970, 8 s. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 194–201 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 61–77, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Studie o divadle, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 37–45, Kvart (v. 1979/19). — 5. otisk in: Studie o divadle, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 155 (v. 1979/32). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 242–248 (v. 1986/2). — 7. otisk in: Světová literatura 36 (1991), č. 6, str. 73–76.

• Français: Ivanov. Přel. E. Abrams. In: L'écrivain, son "objet", ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 150–160 (v. 1990/4). — 2. vyd. Paris (Presses Pocket) 1992, str. 150–160 (v. 1992/11).

1970/9 Přirozený svět jako filosofický problém. 2. vyd. Praha (Československý spisovatel) 1970, 237 s. Sb. — 1. vyd. viz 1936/1.

Obsah:

Přirozený svět jako filosofický problém. str. 7–153. (Viz 1936/1.)

1970/10 "Přirozený svět" v meditaci svého autora po třiatřiceti letech. Str. 155–234. Dosl. — 2. otisk in: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 2, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.5, 80 s. (v. 1980/1). — 3. otisk in: Přirozený svět jako filosofický problém, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Československý spisovatel) 1992, str. 167–251 (v. 1992/10). — Srv. 1969/8.

• Français: Méditation sur "Le Monde naturel comme problème philosophique". Přel. E. Abrams. In: Le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine, ed. E. Abrams, Dordrecht (Kluwer Academic Publ.) 1988, str. 50–124 (v. 1988/29).

• Magyar: A szerző utószava. "A természetes világ nimt filozófiai probléma" cseh kiadásához. Přel. E. Rózsahegyi. In: Gond (Budapest 1997), č. 13–14, str. 116–178.

• Deutsch: Nachwort des Autors zur tschechischen Neuausgabe (1970). Přel. S. Löwenstein ve spolupráci s K. Nellenem. In: Die natürliche Welt als philosophisches Problem, ed. K. Nellen a J. Němec, Stuttgart (Klett-Cotta) 1990, str. 181–269 (v. 1990/3).

1970/11 Duchovní základy života v naší době. In: Křesťanská revue 37 (1970), č. 1, str. 12–15 a č. 2, str. 33–40. Předn. ***[Předneseno na letním srazu Svazu československého evangelického duchovenstva v Praze v r. 1969.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha 1977, str. XVI—XXXVI (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha 1978–80, str. 29–68, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O vzdělanosti, Praha 1979, str. 21–48 (v. 1979/18). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, 2. vyd., Praha 1986, str. 14–32 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Péče o duši II, Praha 1999, str. 9–28 (v. 1999/6).

• Français: Les fondements spirituels de la vie contemporaine. Přel. E. Abrams. In: Études phénoménologiques (Bruxelles 1985), č. 1, str. 65–94. — 2. otisk in: Liberté et sacrifice, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1990, str. 215–241 (v. 1990/6).

• Deutsch: Die geistigen Grundlagen des Lebens in unserer Zeit. Přel. I. Šrubař. In: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, ed. K. Nellen a J. Němec, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988, str. 353–378 (v. 1988/28).

1970/12 Hrst úvah nad Pambiblií J. A. Komenského. In: Orientace 5 (1970), č. 6, str. 34–43. Stať. [Přepracovaná verze stati "Betrachtungen über die 'Pambiblia' des J. A. Comenius (v. 1970/4).] — 2. otisk in: Komeniologické studie II, Praha 1998, str. 320–336 (v. 1998/6). — Srv. 1994/3.

• Deutsch: Srv. pozměněnou versi Betrachtungen über die `Pambiblia' des J. A. Comenius, 1970/4.

1970/13 Il senso dell'oggi in Cecoslovacchia. Přel. G. Pacini, předml. naps. J. Zumr, Milano (L. Nigri) 1970, [X] + 130 s. Sb. it. — Orig. viz 1969/2.

Obsah:

Gli intellettuali e l'opposizione. Str. 3–20 (v. 1969/3).

Del principio della morale scientifica. Str. 21–26 (v. 1968/4).

La morale comune e la morale dello scienziato. Str. 27–44 (v. 1969/4).

Scienza e filosofia nell'ultimo cinquantennio. Str. 45–58 (v. 1968/2).

Lo scrittore e il suo problema. Per una filosofia della letteratura. Str. 59–75 (v. 1969/5).

Il dilemma del nostro programma nazionale. Jungmann e Bolzano. Str. 77–92 (v. 1969/1).

La filosofia cèca e la sua fase attuale. Str. 93–117 (v. 1969/6).

Intorno all'idea del Teatro nazionale. Str. 119–124 (v. 1968/15).

Il nostro programma nazionale. Str. 125–130 (v. 1969/7).

1970/14 Georg Wilhelm Friedrich Hegel — filosofie absolutna, filosofie člověka a dějin. In: Dušan Machovec, Filosofické osobnosti a typy filosofického myšlení V., Praha (Socialistická akademie) 1970, str. 13–23. Misc. [Referát D. Machovce o Patočkově přednášce v r. 1969 pro Lidovou universitu vědy, techniky a umění pořádanou Socialistickou akademií v Praze.]

1970/15 Rec.: M. Blekastad, Comenius. Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komenský, Oslo a Praha 1969. In: Slavia 39 (1970), č. 4, str. 616–618. — 2. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 471–473. (v. 1981/1) — 3. otisk in: Komeniologické studie II, Praha 1998, str. 283–288 (v. 1998/6). — Srv. 1981/2.

1971

1971/1 Die Philosophie der Erziehung des J. A. Comenius. Paderborn (F. Schöningh) 1971, 54 s. Mono/stať něm. [Přepracovaná verse textu "O filosofii J. A. Komenského", v. 1970/2 a rozšířena o část IV, která česky vyšla ve statích "Jan Amos Komenský a dnešní člověk", v. 1970/1 a v textu "Nepublikovaná část článku 'J. A. Koemenský a dnešní člověk', v. 1983/18.] — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.36, 92 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum 1981, str. 422–450 (v. 1981/1). — Srv. auch 1970/2.

1971/2 "Der Subjektivismus der Husserlschen und die Forderung einer asubjektiven Phänomenologie", in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university 19–20 (1971), Řada uměnovědná (F), nr. 14–15, pp. 11–26. [Stať.] — 2. repr. in: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec & I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, pp. 286–309 (v. 1991/2). — Srv. 1970/6.

• Français: Le subjectivisme de la phénoménologie husserlienne et l'exigence d'une phénoménologie asubjective. Přel. E. Abrams. In: Qu'est-ce que la phénoménologie?, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1988, str. 217–248 (v. 1988/30).

• Español: "El subjetivismo de la fenomenología husserliana y la exigencia de una fenomenología »asubjetiva« (!)", in: A. Serrano de Haro (ed.): Jan Patočka, El movimiento de la existencia humana, Ediciones Encuentro, Madrid 2004, pp. 113-135.

• Português: "O subjectivismo da fenomenologia husserliana e a exigencia de uma fenomenologia assubjectiva", in: Phainomenon — Revista de Fenomenologia (Lisboa) 2002, Nr. 4, pp. 127-148. Tr. Pedro M. S. Alves.

1971/3 Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích. In: Sofokles — Oidipus, Antigone, Program Divadla za branou, Praha 1971, str. 3–10. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 185–193 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 42–60, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Studie o divadle, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 26–36, Kvart (v. 1979/19). — 5. otisk in: Studie o divadle, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 155 (v. 1979/32). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 234–241 (v. 1986/2). — 7. otisk in: Světová literatura 36 (1991), č. 5, str. 57–60.

• Français: La vérité du mythe dans les drames de Sophocle sur les Labdacides. Přel. E. Abrams. In: L'écrivain, son "objet", ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 30–42 (v. 1990/4). — 2. vyd. Paris (Presses Pocket) 1992, str. 30–42 (v. 1992/11).

• Deutsch: Die Wahrheit des Mythos in Sophokles' Labdakiden-Dramen. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 106–115 (v. 1987/31).

1971/4 Německá duchovnost Beethovenovy doby. In: Hudební rozhledy 24 (1971), č. 1, str. 30–38. Stať. — 2., zkrácený otisk pod názvem Estetika hudby doby Hegelovy, in: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica (1971), č. 5, str. 29–42. — 3. otisk pod původním názvem in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 488–509 (v. 1977/12). — 4. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, Praha (samizdat) 1978–80, str. 246–292, Edice Expedice, sv. 42 (v. 1978/7). — 5. otisk in: O výtvarném umění a hudbě, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, Kvart (v. 1979/28). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 493–513 (v. 1986/2).

• Français: La spiritualité allemande de l'époque de Beethoven. Přel. E. Abrams. In: L'art et le temps, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 142–176 (v. 1990/5). — 2. vyd. Paris (Presses Pocket) 1992, str. 142–176 (v. 1992/12).

1972

1972/1 "La philosophie de la crise des sciences d'après E. Husserl et sa conception d'une phénoménologie du »monde de la vie«", in: Archiwum historii filozofii i myśli społecznej 18 (Warszawa 1972), ed. A. Walicki, pp. 3–18. [Stať/předn.] — 2. repr. in: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 2, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.7, 16 pp. (v. 1980/1). — 3. repr. rev. ed. E. Abrams, in: Le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine, ed. E. Abrams, Dordrecht (Kluwer Academic Publ.) 1988, pp. 227–242 (v. 1988/29).

• English: Edmund Husserl's Philosophy of the Crisis of the Sciences and His Conception of a Phenomenology of the "Life World". Přel. E. Kohák. In: Husserl Studies 2 (Boston 1985), č. 2, str. 129–155. — 2. otisk in: Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, ed. E. Kohák, Chicago (University of Chicago Press) 1989, str. 223–238 (v. 1989/16).

• Česky: Filosofie krize věd podle E. Husserla a jeho koncepce fenomenologie "světa našeho života". Přel. I. Chvatík a I. Santar. In: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 3, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1980, 3.3, 19 s. (v. 1980/1).

• Deutsch: Die Philosophie der Krisis der Wissenschaften nach Edmund Husserl und sein Verständnis einer Phänomenologie der Lebenswelt. Přel. K. Nellen. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, str. 310–329 (v. 1991/2).

• Po polski: Filozofia kryzysu nauki według E. Husserla i jego koncepcja fenomenologii "świata życia". Přel. J. Zychowicz. In: Świat naturalny a fenomenologia, Kraków (Papieska akademia teologiczna) 1987, str. 140–157 (v. 1987/32). — 2. otisk pod názvem Filozofia... "świata przeżywanego". In: Świat przeżiwany. Fenomenologia i nauki społeczne. Ed. Z. Krasnodębski a K. Nellen, Warszawa (PIW) 1993, str. 25–47.

• Español: "La filosofía de la crisis de las ciencias según Edmund Husserl y su concepción de una fenomenología del mundo de la vida", in: A. Serrano de Haro (ed.): Jan Patočka, El movimiento de la existencia humana, Ediciones Encuentro, Madrid 2004, pp. 137-155.

• Italiano: "La filosofia della crisi delle scienze secondo Edmund Husserl e la sua concezione di una fenomenologia del »mondo della vita«", in: J. P., Il mondo naturale e la fenomenologia, ed. A. Pantano, Milano (Mimesis) 2003, pp. 127-148.

1972/2 "Weltganzes und Menschenwelt. Bemerkungen zu einem zeitgenössischen kosmologischen Ansatz", in: Weltaspekte der Philosophie, Festschrift für R. Berlinger, ed. W. Beierwaltes & W. Schrader, Amsterdam (Rodopi) 1972, pp. 243–250. [Stať] — 2. repr. in: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 2, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.6, 8 pp. (v. 1980/1). — 3. repr. in: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec & I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, pp. 257–264 (v. 1991/2). — 4. repr. in: Filosofický časopis 38 (1990), nr. 6, pp. 729–735. — Srv. 1980/19, 2000/3 a 2000/12.

• Česky: Celek světa a svět člověka. Přel. P. Kouba. In: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 3, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1980, 3.2, 7 s. (v. 1980/1).

• Français: Le tout du monde et le monde de l'homme. Přel. E. Abrams. In: Le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine, ed. E. Abrams, Dordrecht (Kluwer Academic Publ.) 1988, str. 265–272 (v. 1988/29).

• Español: "Universo y mundo del hombre. Observaciones a un planteamiento cosmológico contemporáneo", in: A. Serrano de Haro (ed.): Jan Patočka, El movimiento de la existencia humana, Ediciones Encuentro, Madrid 2004, pp. 85-92.

• Italiano: "Intero del mondo e mondo dell'uomo. Osservazioni per un indizio de cosmologia contemporanea", in: J. P., Il mondo naturale e la fenomenologia, ed. A. Pantano, Milano (Mimesis) 2003, pp. 149-158.

1972/3 Zur ältesten Systematik der Seelenlehre. In: Phänomenologie heute, Festschrift für L. Landgrebe, ed. W. Biemel, Den Haag (M. Nijhoff) 1972, str. 122–137. Stať. něm. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 3, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1988, str. 103–118 (v. 1988/1). — 3. otisk in: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, ed. K. Nellen a J. Němec, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988, str. 288–303 (v. 1988/28).

• Česky: Nejstarší systematika nauky o duši. Přel. I. Chvatík. In: Péče o duši III, Praha (Oikoymenh) 2002, str. 735–748 (v. 2002/1).

1972/4 Zu Roman Ingardens Ontologie des malerischen Kunstwerks. In: Philosophische Perspektiven (Frankfurt/M. 1972), č. 4, ed. R. Berlinger a E. Fink, str. 117–125. Stať. něm. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 4.12, 9 s. (v. 1985/1). — 3. otisk in: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Suttgart (Klett-Cotta) 1988, str. 509–516 (v. 1987/31). — Srv. 1985/3, 1985/5–7.

• Česky: K Ingardenově ontologii malířského díla. Přel. I. Chvatík. In: Umění a filosofie, sv. 3, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 450–457 (v. 1977/12). — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, Praha (samizdat) 1978–80, str. 97–115, Edice Expedice, sv. 42 (v. 1978/7). — 3. otisk in: O výtvarném umění a hudbě, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, Kvart (v. 1979/28). — 4. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 450–457 (v. 1986/2).

1973

1973/1 Der Sinn des Mythos vom Teufelspakt. Eine Betrachtung zu den Varianten der Faustsage. In: Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie 15 (Berlin 1973), seš. 3, str. 291–303. Stať. něm. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 4.13, 13 s. (v. 1985/1). — 3. otisk, jazykově upraveno, in: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 201–216 (v. 1987/31).

• Česky: Smysl mýtu o paktu s ďáblem. Přel. I. Chvatík. In: Umění a filosofie, sv. 2, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 202–216 (v. 1977/12). — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 78–95, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 3. otisk in: Spisovatel a jeho věc, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 150–171, Kvart, sv. 17 (v. 1979/16). — 4. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 141 (v. 1979/31). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 370–384 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Létající ryba 1 (1990), č. 1, str. 12–16. — 7. otisk in: Svět a divadlo (1991), č. 2, str. 6–16. — 8. otisk in: J. W. Goethe, Faust, Praha (Národní divadlo) 1997, str. 50–62.

• Français: Le sens du mythe du pacte avec le diable. Méditation sur les variantes de la légende de Faust. Přel. E. Abrams. In: L'écrivain, son "objet", ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 128–149 (v. 1990/4). — 2. vyd. Paris (Presses Pocket) 1992, str. 128–149 (v. 1992/11).

• Po polski: Trzy fazy legendy Fausta. Přel. I. Krońska. In: Twórczość 29 (Warszawa 1973), č. 8, str. 91–102.

1973/2 J. B. Kozák pětaosmdesátiletý. In: Kostnické jiskry 58 (1973), č. 27, str. 3. Misc.

1974

1974/1 Filosofie a společenský problém informace. Praha (Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací) 1974, 26 s. Stať. [Jedna ze studií objednaných ředitelem Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (UVTEI) od různých specialistů. Dále nepoužito.] — 2. otisk in: Acta bibliothecaliae et informatica, Opava 1996, sv. 1, str. 7–19.

1974/2 Heidegger. Přel. K. Michałski. In: Znak 26 (Kraków 1974), seš. 240, č. 6, str. 713–716. Stať. pol. [Český originál se nedochoval, v. 1984/1.]

• English: Heidegger. Viz 1984/1.

• Česky: Heidegger. Viz 1984/1.

• Français: Heidegger. Viz 1984/1.

• Deutsch: Heidegger. Viz 1984/1.

1975

1975/1 Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha (samizdat) 1975, 238 pp., Edice Petlice, sv. 49. Sb. — 2. vyd. rozšířeno o Vlastní glosy ke "Kacířským esejům" (v. 1975/8), Praha (samizdat) 1976, 261 + 31 s., Ed. Expedice, sv. 9 (v. 1976/8). — 3. vyd. bez "Vlastních glos", s doslovem V. Bělohradského, München (K. Jadrný) 1980, 163 s., Arkýř, sv. 1 (v. 1980/28). — 4. vyd. in: Péče o duši, sv. 6, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1988, str. 7–124 (v. 1988/19). — 5. vyd. in: J. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, ed. I. Chvatík a P. Kouba, předml. naps. I. Dubský, Praha (Academia) 1990, 164 s. (v. 1990/8). — 6. vyd. in: Péče o duši III, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha 2002, str. 11–144 (v. 2002/1).

• English: Heretical Essays in the Philosophy of History. Přel. E. Kohák, ed. J. Dodd, předml. naps. P. Ricoeur, Chicago/La Salle (Open Court) 1996, 189 s. (v. 1996/4).

• Bulharsky: Eretični eseta za filosofija na istorijata. Přel. V. Trajanov, dosl. naps. F. Karfík, Sofija (V. Trajanov) 1994, 156 s. (v. 1994/7).

• Français: Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire. Přel. E. Abrams, předml. naps. P. Ricoeur, dosl. R. Jakobson, Lagrasse (Verdier) 1981, 171 s. (v. 1981/7). — 2. vyd. Lagrasse (Verdier) 1988, 171 s. (v. 1988/31).

• Italiano: Saggi eretici sulla filosofia della storia. Přel. G. Pacini, předml. naps. V. Bělohradský, Bologna (CSEO) 1981, 190 s. (v. 1981/6).

• Magyar: Eretnek esszék a történelem filozófiájáról. Přel. I. Németh a R. Kiss Szemán. In: Mi a cseh?, sest. I. Chvatík, předml. naps. P. Pithart, dosl. M. Vajda, Pozsony/Bratislava (Kalligram) 1996, str. 254–379 (v. 1996/7).

• Deutsch: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte. Přel. J. Bruss. a P. Sacher. In: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, ed. K. Nellen a J. Němec, předml. naps. P. Ricoeur, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988, str. 21–164 (v. 1988/28). — Srv. též přepracované německé verse prvních tří esejů, v. 2002/5–2002/7.

• Norsky: Kjetterske studier i historiens filosofi. Přel. M. Blekastad. In: Kjetterske studier i historiens filosofi, ed. A. Aarnes a E. A. Wyller, Oslo (Tanum-Norli) 1979, str. 15–186 (v. 1979/25).

• Po polski: Eseje heretyckie z filozofii historii. Přel. J. Zychowicz, Warszawa (samizdat) 1988, 68 s., Bibliotéka Aletheia, sv. 4 (v. 1988/34). — 2. vyd. Warszava 1998, str. 5–188 (v. 1998/3).

• Slovinsky: Krivoverski eseji o filozofiji zgodovine. Přel. a dosl. naps. F. Jerman, Ljubljana (Cankarjeva založba) 1997, 185 s. (v. 1997/7).

• Español: Ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia seguido de glosas. Přel. A. Clavería, předml. naps. P. Ricoeur, Barcelona (Península) 1988, 182 s. (v. 1988/32).

• Liutuviskai: Eretiški esé apie historijos filosofija, tr. Almis Grybauskas, Regnum fondas, Vilnius 2002.

Obsah:

1975/2 Pre-historické úvahy. Str. 1–45. Stať.

• English: Reflections on Prehistory. Přel. E. Kohák. In: Heretical Essays in the Philosophy of History, Chicago/La Salle (Open Court) 1996, str. 1–26 (v. 1996/4).

• Bulharsky: Razsăždenija za pred-istoričeskoto. Přel. V. Trajanov. In: Eretični eseta za filosofija na istorijata, Sofija (V. Trajanov) 1994, str. 5–27 (v. 1994/7).

• Français: Considerations pre-historiques. Přel. E. Abrams. In: Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Lagrasse (Verdier) 1981, str. 17–40 (v. 1981/7). — 2. vyd. Lagrasse (Verdier) 1988, str. 17–40 (v. 1988/31).

• Italiano: Considerazioni pre-historiche. Přel. G. Pacini. In: Saggi eretici sulla filosofia della storia, Bologna (CSEO) 1981, str. 39–60 (v. 1981/6).

• Magyar: Prehisztorikus elmélkedések. Přel. I. Németh. In: Mi a cseh?, Pozsony/Bratislava (Kalligram) 1996, str. 254–273 (v. 1996/7).

• Deutsch: Vor-geschichtliche Betrachtungen. Přel. J. Bruss. In: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988, str. 21–49 (v. 1988/28). — Srv. též autorovo německé přepracování tohoto eseje, v. 2002/5.

• Norsky: Betraktninger over før-historien. Přel. M. Blekastad. In: Kjetterske studier i historiens filosofi, Oslo (Tanum-Norli) 1979, str. 15–47 (v. 1979/25).

• Po polski: Refleksje pre-historyczne. Přel. J. Zychowicz. In: Eseje heretyckie z filozofii historii, Warszawa (samizdat) 1988, str. 5–17 (v. 1988/34). — 2. vyd. Warszava 1998, str. 5–38 (v. 1998/3).

• Español: Consideraciones pre-históricas. Z něm. přel. A. Clavería. In: Ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia seguido de glosas, Barcelona (Península) 1988, str. 19–45 (v. 1988/32).

1975/3 Počátek dějin. Str. 46–88. Stať. — Svr. též český překlad přepracované verse O počátku dějin, v. 2002/6.

• English: The Beginning of History. Přel. E. Kohák. In: Heretical Essays in the Philosophy of History, Chicago/La Salle (Open Court) 1996, str. 27–51 (v. 1996/4).

• Bulharsky: Načalo na istorijata. Přel. V. Trajanov. In: Eretični eseta za filosofija na istorijata. Sofija (V. Trajanov) 1994, str. 29–51 (v. 1994/7).

• Français: Le début de l'histoire. Přel. E. Abrams. In: Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Lagrasse (Verdier) 1981, str. 41–64 (v. 1981/7). — 2. vyd. Lagrasse (Verdier) 1988, str. 41–64 (v. 1988/31).

• Italiano: Inizio della storia. Přel. G. Pacini. In: Saggi eretici sulla filosofia della storia, Bologna (CSEO) 1981, str. 61–82 (v. 1981/6).

• Magyar: A történelem kezdete. Přel. I. Németh. In: Mi a cseh?, Pozsony/Bratislava (Kalligram) 1996, str. 274–293 (v. 1996/7).

• Deutsch: Vom-Anfang der Geschichte. Přel. J. Bruss. In: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988, str. 50–76 (v. 1988/28). — Srv. též autorovo německé přepracování tohoto eseje, v. 2002/6.

• Norsky: Historiens begynnelse. Přel. M. Blekastad. In: Kjetterske studier i historiens filosofi, Oslo (Tanum-Norli) 1979, str. 47–78 (v. 1979/25).

• Po polski: Początek dziejów. Přel. J. Zychowicz. In: Eseje heretyckie z filozofii historii, Warszawa (samizdat) 1988, str. 17–28 (v. 1988/34). — 2. vyd. Warszava 1998, str. 39–71 (v. 1998/3).

• Español: El principio de la historia. Přel. A. Clavería. In: Ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia seguido de glosas, Barcelona (Península) 1988, str. 47–72 (v. 1988/32).

1975/4 Mají dějiny smysl? Str. 89–131. Stať. [Součástí eseje i text To platí též..., v. 1988/25H.]

• English: Does History Have a Meaning? Přel. E. Kohák. In: Heretical Essays in the Philosophy of History, Chicago/La Salle (Open Court) 1996, str. 53–77 (v. 1996/4).

• Bulharsky: Ima li istorijata smisăl? Přel. V. Trajanov. In: Eretični eseta za filosofija na istorijata, Sofija (V. Trajanov) 1994, str. 53–75 (v. 1994/7).

• Français: L'histoire a-t-elle un sens? Přel. E. Abrams. In: Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Lagrasse (Verdier) 1981, str. 65–88 (v. 1981/7). — 2. vyd. Lagrasse (Verdier) 1988, str. 65–88 (v. 1988/31).

• Italiano: La storia ha un senso? Přel. G. Pacini. In: Saggi eretici sulla filosofia della storia, Bologna (CSEO) 1981, str. 83–105 (v. 1981/6).

• Japonsky: Rekishi ni imi wa aruka? Přel. K. Kikuchi. In: Gendai-shis (Tokyo 1993), č. Mai.???

• Magyar: Van-e a történelemnek értelme? Přel. I. Németh. In: Mi a cseh?, Pozsony/Bratislava (Kalligram) 1996, str. 294–314 (v. 1996/7).

• Deutsch: Hat Geschichte einen Sinn? Přel. J. Bruss. In: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988, str. 77–104 (v. 1988/28). — Srv. též autorovo německé přepracování tohoto eseje Hat die Geschichte einen Sinn?, v. 2002/7.

• Norsky: Har historien mening? Přel. M. Blekastad. In: Kjetterske studier i historiens filosofi, Oslo (Tanum-Norli) 1979, str. 79–112 (v. 1979/25).

• Po polski: Czy dzieje mają sens? Přel. J. Zychowicz, in: Eseje heretyckie z filozofii historii, Warszawa (samizdat) 1988, str. 28–39 (v. 1988/34). — 2. vyd. Warszava 1998, str. 73–106 (v. 1998/3). — Srv. též první polský překlad autorova německého přepracování eseje Czy dzieje mają sens? Přel. K. Michalski. In: Znak 27 (Kraków 1975), seš. 257–258, č. 11–12, str. 1396–1414. (v. 2002/7).

• Español: Tiene un sentido la historia? Přel. A. Clavería. In: Ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia seguido de glosas. Barcelona (Península) 1988, str. 47–72 (v. 1988/32).

1975/5 Evropa a evropské dědictví do konce 19. století. Str. 132–159. Stať. [Věnováno F. Fajfrovi k 80. narozeninám 1972 a B. Komárkové k 70. narozeninám 1973.] — Samostatně otištěno in: Studie 11 (Roma 1979), seš. I/1979, č. 61, str. 38–49. — Srv. přepr. verzi: Europa und sein Erbe. Skizze zu einer Geschichtsphilosophie, 1988/33.

• English: Europe and the European Heritage until the End of the Nineteenth Century. Přel. E. Kohák. In: Heretical Essays in the Philosophy of History, Chicago/La Salle (Open Court) 1996, str. 79–93 (v. 1996/4).

• Bulharsky: Evropa i evropejskoto nasledstvo do kraja na XIX vek. Přel. V. Trajanov. In: Eretični eseta za filosofija na istorijata, Sofija (V. Trajanov) 1994, str. 77–91 (v. 1994/7).

• Français: L'Europe et l'héritage européen jusqu'à la fin du XIXe siècle. Přel. E. Abrams. In: Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Lagrasse (Verdier) 1981, str. 89–103 (v. 1981/7). — 2. vyd. Lagrasse (Verdier) 1988, str. 89–103 (v. 1988/31).

• Italiano: L'Europa e l'eredità europea fino alla fine del XIX secolo. Přel. G. Pacini. In: Saggi eretici sulla filosofia della storia, Bologna (CSEO) 1981, str. 107–120 (v. 1981/6).

• Magyar: Európa és az európai örökség a 19. század végén. Přel. R. Kiss Szemán. In: Mi a cseh?, Pozsony/Bratislava (Kalligram) 1996, str. 315–327 (v. 1996/7).

• Deutsch: Europa und das europäische Erbe bis zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts. Přel. P. Sacher. In: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988, str. 105–120 (v. 1988/28). — Srv. 1988/33.

• Norsky: Europa og den europeiske arv inntil slutten av det 19. århundre. Přel. M. Blekastad. In: Kjetterske studier i historiens filosofi, Oslo (Tanum-Norli) 1979, str. 112–131 (v. 1979/25).

• Po polski: Europa i dziedzictwo europejskie do końca XIX wieku. Přel. J. Zychowicz. In: Eseje heretyckie z filozofii historii, Warszawa (samizdat) 1988, str. 40–48 (v. 1988/34). — 2. vyd. Warszava 1998, str.107–128 (v. 1998/3).

• Español: Europa y la herencia europea hasta finales del siglo XIX. Přel. A. Clavería. In: Ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia seguido de glosas, Barcelona (Península) 1988, str. 101–116 (v. 1988/32).

1975/6 Je technická civilizace úpadková a proč? Str. 160–203. Stať. — Samostatně otištěno in: Jan Patočka — osobnost a dílo, ed. A. Müller, Köln (Index) 1980, str. 21–43 (v. 1980/27).

• English: Is Technological Civilization Decadent, and Why? Přel. E. Kohák. In: Heretical Essays in the Philosophy of History, Chicago/La Salle (Open Court) 1996, str. 95–118 (v. 1996/4).

• Bulharsky: Upadăčna li e techničeskata civilizacija i zaščo? Přel. V. Trajanov. In: Eretični eseta za filosofija na istorijata, Sofija (V. Trajanov) 1994, str. 93–114 (v. 1994/7).

• Français: La civilisation technique est-elle une civilisation de déclin, et pourquoi? Přel. E. Abrams. In: Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Lagrasse (Verdier) 1981, str. 105–127 (v. 1981/7). — 2. vyd. Lagrasse (Verdier) 1988, str. 105–127 (v. 1988/31).

• Italiano: La civiltà tecnica è decadente e perché? Přel. G. Pacini. In: Saggi eretici sulla filosofia della storia, Bologna (CSEO) 1981, str. 121–142 (v. 1981/6).

• Magyar: Hanyatló-e műszaki civilizáció, és ha igen, miért? Přel. R. Kiss Szemán. In: Mi a cseh?, Pozsony/Bratislava (Kalligram) 1996, str. 328–348 (v. 1996/7).

• Deutsch: Ist die technische Zivilisation zum Verfall bestimmt? Přel. P. Sacher. In: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988, str. 121–145 (v. 1988/28).

• Norsky: Er den tekniske sivilisasjon et nedgansfenomen, og i tilfelle — hvorfor? Přel. M. Blekastad. In: Kjetterske studier i historiens filosofi, Oslo (Tanum-Norli) 1979, str. 132–163 (v. 1979/25).

• Po polski: Czy cywilizacja techniczna jest schyłkowa, i dlaczego? Přel. J. Zychowicz. In: Eseje heretyckie z filozofii historii, Warszawa (samizdat) 1988, str. 48–59 (v. 1988/34). — 2. vyd. Warszava 1998, str. 129–162 (v. 1998/3).

• Slovinsky: Ali je tehnična civilizacija naradovalna, in zakaj je? Přel. F. Jerman. In: Nova Revija 13 (Ljubljana 1994), č. 150, str. 124–137. — 2. otisk pod názven Ali je tehnična civilizacija obsojena na propad in zakaj?, in: Krivoverski eseji o filozofiji zgodovine, Ljubljana (Cankarjeva založba) 1997, str. 115–142 (v. 1997/7).

• Srbsky: Da li je technička civilizacija nazadna, i zašto? Přel. A. Ilin, In: Istočnik 4 (Beograd 1995), č. 13, str. 35–48.

• Español: Sobre si la civilización téchnica es una civilización en decadencia y por qué. Přel. A. Clavería. In: Ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia seguido de glosas, Barcelona (Península) 1988, str. 117–141 (v. 1988/32).

1975/7 Války 20. století a 20. století jako válka. Str. 204–237. — 2. otisk in: Svědectví 13 (Paris 1976), seš. 51, str. 435–448. — Částečný otisk in: Naše současné spory o liberalismus, ed. M. Znoj, Praha (Aleko a Centrum liberálních studií) 1995), str. 5–14. — Srv. 1977/34.

• English: Wars of the 20th Century and the 20th Century as War. In: Telos (1976–1977), č. 30, str. 116–126. — 2. otisk in: Heretical Essays in the Philosophy of History, Chicago/La Salle (Open Court) 1996, str. 119–137 (v. 1996/4).

• Bulharsky: Část. překl.: Eretični eseta za filosofijata na istorijata. Vojnite na XX vek i XX vek kato vojna. Přel. M. Kostadinova. In: Vestnik literaturen 2 (Sofija 1992), č. 17, str. 8. — Úplný překl.: Vojnite na XX vek i XX vek kato vojna. Přel. V. Trajanov. In: Eretični eseta za filosofija na istorijata, Sofija (V. Trajanov) 1994, str. 115–132 (v. 1994/7).

• Français: Část. překl.: Sortir du siècle de la guerre. Přel. I. Kohn. In: Esprit (Paris 1981), č. 49, str. 118–132. — Úplný překl.: Les guerres du XXe siècle et le XXe siècle en tant que guerre. Přel. E. Abrams. In: Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Lagrasse (Verdier) 1981, str. 129–146 (v. 1981/7). — 2. vyd. Lagrasse (Verdier) 1988, str. 129–146 (v. 1988/31).

• Italiano: La guerre del XX secolo e il XX secolo come guerra. Přel. G. Pacini. In: Saggi eretici sulla filosofia della storia, Bologna (CSEO) 1981, str. 143–160 (v. 1981/6).

• Magyar: A 20. század háborúi — a 20. század mint háború. Přel. R. Kiss Szemán. In: Mi a cseh?, Pozsony/Bratislava (Kalligram) 1996, str. 328–348 (v. 1996/7).

• Deutsch: Die Kriege des 20. Jahrhunderts und das 20. Jahrhundert als Krieg. In: Kontinent (Frankfurt 1978), č. 9, str. 47–61. — 2. otisk in: Europäische Kultur im europäischen Exil, Ausstellung tschechischer Verlage aus Westeuropa, Bremen 1981, str. 51–74. — 3. otisk: in: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988, str. 146–164, přel. P. Sacher. (v. 1988/28).

• Norsky: Det 20. århundres krieger og det 20. århundre som krieg. Přel. M. Blekastad. In: Kjetterske studier i historiens filosofi, Oslo (Tanum-Norli) 1979, str. 163–207 (v. 1979/25).

• Po polski: Wojny XX wieku oraz wiek XX jako wojna. Přel. J. Stachowski. In: Res Publica (Warszawa 1988), č. 4, str. 150–160. — Jiný překlad pod titulem Wojny XX wieku i wiek XX jako wojna, přel. J. Zychowicz. In: Eseje heretyckie z filozofii historii, Warszawa (samizdat) 1988, str. 59–68 (v. 1988/34). — 2. vyd. Warszava 1998, str. 163–188 (v. 1998/3).

• По-русски: Vojny XX. veku i XX. vek kak vojna. In: Problemy vostočnoj Evropy (1982), č. 3–4, str. 232–248.

• Srbsky: Ratovi dvadesetog veka i dvadeseti vek kao rat. Přel. B. Rajćić. In: Pismo 8 (Beograd 1992), č. 31, str. 196–207.

• Español: Las guerras del siglo XX y el siglo XX en cuanto guerra. Přel. A. Clavería. In: Ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia seguido de glosas, Barcelona (Península) 1988, str. 143–162 (v. 1988/32).

1975/8 Vlastní glosy ke "Kacířským esejům". Praha (samizdat) 1975, 19 s., Kvart. Stať. — 2. otisk in: Kacířské eseje o filosofii dějin, 2. vyd., Praha (samizdat) 1976. 31 s., Edice Expedice, sv. 9 (v. 1976/8). — 3. otisk in: Pohledy 1, Literární sborník, ed. V. Havel, Praha (samizdat) 1980, str. 43–73, Edice Expedice, sv. 47. — 4. otisk in: Studie 13 (Roma 1981), seš. 4–5/1981, č. 76–77, str. 375–384. — 5. otisk in: Péče o duši, sv. 6, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1988, str. 113–124 (v. 1988/19). — 6. otisk in: Kacířské eseje o filosofii dějin, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Academia) 1990, str. 145–158 (v. 1990/8). — 7. otisk in: Péče o duši III, ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 2002, str. 132–144 (v. 2002/1).

• English: Author's Glosses to the "Heretical Essays". Přel. E. Kohák. In: Heretical Essays in the Philosophy of History, ed. J. Dodd, Chicago/La Salle (Open Court) 1996, str. 139–154 (v. 1996/4).

• Bulharsky: Sobstveni glosi kăm "Eretičnite eseta". Přel. V. Trajanov. In: Eretični eseta za filosofija na istorijata, Sofija (V. Trajanov) 1994, str. 133–147 (v. 1994/7).

• Français: Gloses. Přel. E. Abrams. In: Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Lagrasse (Verdier) 1981, str. 147–163 (v. 1981/7). — 2. vyd. Lagrasse (Verdier) 1988, str. 147–163 (v. 1988/31).

• Katalánsky: Část. překl. Glossa II. Ze špan.??? překladu přel. F. Fernández. In: La filosofia en temps de lluita, Barcelona 1996, str. 57–101 (v. 1996/8).

• Magyar: Glosszák az Eretnek esszékhez. Přel. I. Németh. In: Mi a cseh?, Pozsony/Bratislava (Kalligram) 1996, str. 366–379 (v. 1996/7).

• Deutsch: Glossen. Přel. J. Bruss. In: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, ed. K. Nellen a J. Němec, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988, str. 165–182 (v. 1988/28).

• Norsky: Egne randbemerkninger til "Kjetterske studier". Přel. M. Blekastad. In: Kjetterske studier i historiens filosofi, ed. A. Aarnes a E. A. Wyller, Oslo (Tanum-Norli) 1979, str. 187–207 (v. 1979/25).

• Po polski: Glossy do "Esejów heretyckich". Přel. A. Czcibor-Piotrowski. In: Eseje heretyckie z filozofii dziejów, Warszawa 1998, str. 189–210 (v. 1998/3).

• Español: Glosas. Z fr. přel. A. Clavería. In: Ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia seguido de glosas, Barcelona (Península) 1988, str. 165–182 (v. 1988/32).

1975/9 "Epoché und Reduktion. Einige Bemerkungen", in: bewußt — sein, G. Funke zu eigen, ed. A. J. Bucher, H. Drüe & T. M. Seebohm, Bonn (Bouvier Verlag H. Grundmann) 1975, pp. 76–85. Stať. něm. — 2. otisk in: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec & I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, str. 415–423 (v. 1991/2). — Srv. 2000/4 a 2000/5.

• Česky: Epoché a redukce. Několik poznámek. Přel. M. Petříček. In: E. Husserl, Idea fenomenologie, OIKOYMENH, Praha 2000, str. 69–77.

• Français: Épochè et réduction. Přel. E. Abrams. In: Qu'est-ce que la phénoménologie?, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1988, str. 249–261 (v. 1988/30).

• Español: "Epojé y reducción", in: A. Serrano de Haro (ed.): Jan Patočka, El movimiento de la existencia humana, Ediciones Encuentro, Madrid 2004, pp. 241-250.

1975/10 Předmluva ke knize: Jaroslav Durych, Gottes Regenbogen. In: Postilla Bohemica 4 (Bremen 1975), ed. F. Boldt, č. 11–12, str. 3–14. Předml. něm. [Předmluva k vlastnímu překladu Durychovy knihy do němčiny.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 4.14, 12 s. (v. 1985/1). — 3. otisk pod názvem "Gottes Regenbogen" von Jaroslav Durych in: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 475–485 (v. 1987/31). — 4. otisk in: J. Durych, Gottes Regenbogen, přel. J. Patočka, vyd. P. Demetz, J. Gruša, P. Kostka, R. Thiele a H.-D. Zimmermann, Stuttgart (Deutsche Verlags-Anstalt) 1999, str. 209–226, Tschechische Bibliothek.

• Česky: Předmluva k Boží duze Jaroslava Durycha. Přel. I. Chvatík. In: Umění a filosofie, sv. 2, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 368–378 (v. 1977/12). — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 436–461, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 3. otisk in: Spisovatel a jeho věc, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 200–214, Kvart, sv. 17 (v. 1979/16). — 4. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 141 (v. 1979/31). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 404–413 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, str. 198–205. — 7. otisk in: Střední Evropa (samizdat 1987), seš. 7, str. 89–99. — 8. otisk in: J. Durych, Boží duha, Praha (Melantrich) 1991, str. 157–170.

• Français: Préface. Přel. E. Abrams. In: J. Durych, L'arc de Dieu, Paris (Souffles) 1988, str. 7–22.

1975/11 Poznámky ke "Kritice Soudnosti". In: I. Kant, Kritika soudnosti, Praha (Odeon) 1975, str. 255–271. Misc.

1976

1976/1 Los intelectuales ante la nueva sociedad. Přel. F. Valenzuela, předml. naps. C. París, Madrid (AKAL) 1976, 160 s. Sb. španěl. [Neobsahuje "Dilema v našem národním programu — Jungmann a Bolzano" (v. 1969/1) a "K 'ideji Národního divadla'" (v. 1968/15).] — Orig. viz 1969/2.

1976/2 "Erinnerungen an Husserl", in: Die Welt des Menschen — Die Welt der Philosophie, Festschrift für J. Patočka [sborník věnovaný J. Patočkovi], ed. W. Biemel, Den Haag (M. Nijhoff) 1976, pp. VII—XIX, Phaenomenologica, sv. 72. Stať. něm. — 2. repr., s předmluvou W. Biemela, in: Schweizer Monatshefte 57 (1977), fasc. 4, pp. 265–276. — 3. repr. in: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha & Freiburg/München 1999, pp. 272–287 (v. 1999/1).

• Česky: Vzpomínky na Husserla. Přel. J. Sokol. In: Vzpomínky a nekrology, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 37–54, Kvart (v. 1979/20) — 2. otisk in: Polemos (samizdat, Praha 1979), seš. 1, str. 137–149. — 3. otisk in: Vzpomínky a nekrology, Statě z let 1938–1976, 2. vyd., Praha (samizdat) 1979/33, Ed. Petlice, sv. 164 (v. 1979/33).

• Español: "Recuerdos de Husserl", in: Devenires 6 (2002), pp. 9-22.

1976/3 Le monde naturel comme problème philosophique. Přel. J. Daněk a H. Declève, Den Haag (M. Nijhoff) 1976, Phaenomenologica, sv. 68, 184 s. Mono. fr. [S novým autorovým francouzským doslovem.]

Obsah:

Le monde naturel comme problème philosophique. Str. 1–167. (Viz 1936/1.)

1976/4 Postface [de l'auteur au "Monde naturel comme problème philosophique"]. Str. 168–181. Dosl. fr. — Srv. 1980/3 a 1980/17.

• Česky: Srv. překlad z původní rukopisné verse: Autorův doslov k francouzskému vydání díla "Přirozený svět jako filosofický problém", v. 1980/3.

• Deutsch: Nachwort des Autors zur französischen Ausgabe (1976). Přel. S. Marten. In: Die natürliche Welt als philosophisches Problem, ed. K. Nellen a J. Němec, Stuttgart (Klett-Cotta) 1990, str. 268–283 (v. 1990/3).

1976/5 Roman Jakobsons phänomenologischer Strukturalismus. In: Tijdschrift voor filosofie 38 (1976), č. 1, str. 129–135. Stať/rec. něm. [Recenze knihy: E. Holenstein, R. Jakobsons phänomenologischer Strukturalismus, Frankfurt/M. 1975.] — 2. otisk in: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 409–418 (v. 1999/1).

1976/6 "Karteziánství a fenomenologie", in: Sborník věnovaný K. Kosíkovi k 50. narozeninám, Praha (samizdat) 1976. Stať. — Srv. 2000/6.

• English: "Cartesianism and Phenomenology", tr. E. Kohák, in: Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, ed. E. Kohák, Chicago (University of Chicago Press) 1989, pp. 285–326 (v. 1989/16).

• Français: "Cartésianisme et phénoménologie", tr. E. Abrams, in: Le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine, ed. E. Abrams, Dordrecht (Kluwer Academic Publ.) 1988, pp. 180–226 (v. 1988/29).

• Deutsch: "Cartesianismus und Phänomenologie", tr. J. Patočka, rev. K. Nellen, in: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec & I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, pp. 360–414 (v. 1991/2).

• Español: "Cartesianismo y fenomenología", in: A. Serrano de Haro (ed.): Jan Patočka, El movimiento de la existencia humana, Ediciones Encuentro, Madrid 2004, pp. 187-240.

1976/7 Rec.: K. Ulmer, Philosophie der modernen Lebenswelt, Tübingen 1972. Man and World 9 (1976), č. 4, str. 307–312. Něm. — 2. otisk in: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 2, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1980, 1.8, 13 s. (v. 1980/1).

• Česky: Recenze knihy K. Ulmera "Filosofie moderního světa našeho života". Přel. I. Chvatík. In: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 3, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1980, 3.5, 8 s. (v. 1980/1).

1976/8 Kacířské eseje o filosofii dějin. 2. vyd., rozšířeno o Vlastní glosy ke Kacířským esejům, Praha (samizdat) 1976, 261 + 31 s., Ed. Expedice, sv. 9. Sb. — 1. vyd. viz 1975/1 a 1975/8.

1976/9 Bossova revize vědy. In: Vybrané filosofické problémy psychopatologie a normality, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (samizdat) 1976, str. 4–18, úvodní slova k přednáškám J. Němce a P. Rezka, str. 24 n., 73–75, účast v diskusích k jednotlivým přednáškám str. 36–40, 60–72, 90–135, závěrečné slovo str. 136. Zázn. [Přepis mgf. záznamu semináře na oddělení dětské a dorostové psychiatrie KUNZ Středočeský kraj, ved. prof. B. Nesnídalová, Praha, prosinec 1975.] — Srv. 1976/6 a 2000/6.

1976/10 Diskuse k přednášce P. Rezka "Na cestě ke kosmologickému založení vědy" in: P. Rezek, Kosmické aspekty lidské konečnosti, Praha (samizdat) 1976, str. 59–76. Misc. [Diskuse mezi J. Patočkou a P. Rezkem, podzim 1975.] — 2. otisk pod názvem Rozhovor. Památce Eugena Finka, in: Polemos, Praha (samizdat) 1979, str. 57–85. — 3. otisk in: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (Oikúmené) 1993, str. 23–41.

1976/11 Dopis H. Böllovi. In: Listy 6 (Roma 1976), č. 6, prosinec, str. 39 n. Koresp. [Dopis ze dne 16. srpna 1976 — podepsáni: J. Seifert, V. Černý, J. Patočka, K. Kosík, V. Havel, I. Klíma a P. Kohout.]

• English: A Letter to Heinrich Böll. In: A Besieged Culture, Stockholm — Vienna (The Charta 77 Fondation and International Helsinki Federation for Human Rights) 1985, str. 20 ff.

1977

1977/1 Dvě studie o Masarykovi. Praha (samizdat) 1977, 174 s., Ed. Petlice, sv. 80. Sb. [Celý svazek věnován Jiřímu Kolářovi.] — 2. vyd.: Praha (samizdat) 1977, 176 s., Edice Expedice, sv. 22 (v. 1977/36). — 3. otisk in: 3. vyd.: Praha (samizdat) 1977, 184 s., Kvart (v. 1977/38). — 4. otisk in: Masaryk, ed. I. Chvatík a M. Petříček jr., Praha (Archivní soubor) 1979, str. 128–208 (v. 1979/1). — 4. otisk in: Dvě studie o Masarykovi, předml. naps. E. Kohák, Toronto (68 Publishers) 1980, 135 s. (v. 1980/29). [V Kohákově předmluvě je otištěn text "Masaryk a naše dnešní otázky" (v. 1946/2).] — 5. otisk in: Tři studie o Masarykovi, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Mladá fronta) 1991, str. 21–119 (v. 1991/1).

• Français: Deux études sur Masaryk. Přel. E. Abrams. In: La crise du sens, sv. 1, Bruxelles (OUSIA) 1985, str. 95–216 (v. 1985/11).

Obsah:

1977/2 Pokus o českou národní filosofii a jeho nezdar. Str. 3–57. Stať. — 2. otisk in: Hodina naděje, ed. J. Gruša, M. Uhde a L. Vaculík, Praha (samizdat) 1978, str. 14–47, Ed. Expedice, sv. 138.

• English: An Attempt at a Czech National Philosophy and Its Failure. Přel. M. Suino. In: T. G. Masaryk in Perspective. Comments and Criticism, ed. M. Čapek a K. Hrubý, Ann Arbor (SVU) 1981, str. 1–22.

• Français: L'échec d'une philosophie nationale tchèque. Přel. E. Abrams. In: La crise du sens, sv. 1, Bruxelles (OUSIA) 1985, str. 96–138 (v. 1985/11).

• Magyar: A cseh nemzeti filozófia megteremtésének kísérlete és sikertelensége. Přel. R. Kiss Szemán. In: Mi a cseh?, sest. I. Chvatík, předml. naps. P. Pithart, dosl. M. Vajda, Pozsony/Bratislava (Kalligram) 1996, str. 226–253 (v. 1996/7).

• Deutsch: Der Versuch einer tschechischen Nationalphilosophie und sein Scheitern. Přel. F. Boldt. In: Stunde namens Hoffnung, Almanach tschechischer Literatur 1968–1978, ed. J. Gruša, M. Uhde a L. Vaculík, Frankfurt/M. (Fischer TB) 1978, str. 13–37. — Nový překl. K. Nellen, J. Němec a S. Roth. In: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, ed. K. Nellen, P. Pithart a M. Pojar, Stuttgart (Klett-Cotta) 1992, str. 262–291 (v. 1992/2). — 2. otisk in: T. Mazowiecki, Politik und Moral im neuen Europa, Jan Patočka — Gedächtnisvorlesung des IWM 1997, Wien (Passagen) 1999, str. 37–80.

1977/3 Kolem Masarykovy filosofie náboženství. Str. 58–173. Stať.

• Français: Autour de la philosophie de la religion de Masaryk. Přel. E. Abrams. In: La crise du sens, sv. 1, Bruxelles (OUSIA) 1985, str. 139–216 (v. 1985/11).

• Deutsch: Die Sinnfrage in der Epoche des Nihilismus: Masaryk — Dostojewski — Kant — Nietzsche — Heidegger. Přel. L. Hagedorn. In: Tschechische Philosophen. Klíma, Rádl, Patočka, Havel, Kosík, ed. L. Hagedorn, Stuttgart / München (Deutsche Verlags-Anstalt) 2002, str. 209–312, Tschechische Bibliothek.

1977/4 Jan Patočka. První skica k podobizně. Ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1977, 91 + [XX] s., Kvart. Sb. — 2. vyd., Praha (samizdat) 1977, 221 s., Ed. Petlice, sv. 96 (v. 1977/37).

Obsah:

1977/5 Hrdinové naší doby. Str. 5–8. Stať. — 2. otisk in: Jan Patočka — osobnost a dílo, ed. A. Müller, Köln (Index) 1980, str. 47–52 (v. 1980/27). — 3. otisk in: Péče o duši, sv. 6, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1988, str. 215–219 (v. 1988/19). — 4. otisk in: Péče o duši III, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Oikoymenh) 2002, str. 186–190 (v. 2002/1).

• Français: Část. překl.: Les héros de notre époque. Přel. E. Abrams. In: Esprit (Paris 1983), č. 4, str. 69–72. — Úplný překl.: Les héros de notre temps. In: Liberté et sacrifice, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1990, str. 325–330 (v. 1990/6).

• Deutsch: Die Helden unserer Zeit. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 556–561 (v. 1987/31).

• Español: En memoria de un filósofo checo. Přel. Z. Kouřim. In: Dialogos Rio Pedras 17 (1982), č. 40, str. 143–146.

1977/6 K záležitostem Plastic People of the Universe a DG 307. Str. 9 n. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 534–536 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Svědectví 15 (Paris 1978), seš. 57, str. 171 n. — 4. otisk in: Jan Patočka — osobnost a dílo, ed. A. Müller, Köln (Index) 1980, str. 79–82. (v. 1980/27). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 538–540 (v. 1986/2).

• English: Část. překl.: The Plastic People of the Universe and DG 307. In: The Merry Ghetto, příloha ke gramof. desce "Egon Bondy's Happy Hearts Club Banned" skupiny The Plastic People of the Universe, London (Plastic People Defense Fond / Boží Mlýn) 1978, str. 53. — Úplný překl.: On the Matter of The Plastic People of the Universe and DG 307. In: H. Gordon Skilling, Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia, London (Allen & Unwin) 1981, str. 205–207. — Jiný překl.: The Planetary Game. Přel. P. Wilson. In: Ethos 2 (Toronto 1986), č. 1, str. 15.

• Magyar: A jogtalansággal szembeni védekezés kötelességéről. Přel. I. Németh. In: Mi a cseh?, Pozsony/Bratislava (Kalligram) 1996, str. 380–382 (v. 1996/7).

• Deutsch: Zur Sache "Plastic People of the Universe" und "DG 307". Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 503–506 (v. 1987/31).

• Norsky: Til saken "Plastic People of the Universe" og "DG 307". Přel. M. Blekastad. In: Kjetterske studier i historiens filosofi, Oslo (Tanum-Norli) 1979, str. 214–217 (v. 1979/25).

1977/7 Čím je a čím není Charta 77. Str. 11–13. Misc. — 2. otisk in: Křesťané a Charta 77, ed. V. Prečan, Köln (Index) 1980, str. 30–33. — 3. otisk in: Jan Patočka — osobnost a dílo, ed. A. Müller, Köln (Index) 1980, str. 85–88 (v. 1980/27). — 4. otisk in: Péče o duši, sv. 6, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1988, str. 223–226 (v. 1988/19). — 5. otisk in: Naše současné spory o liberalismus, ed. M. Znoj, Praha (Aleko und Centrum liberálních studií) 1995, str. 15–17. — Srv. 1977/34.

• English: Political Testament. In: Telos 8 (1977), č. 31, str. 151 n. — Jiný překl.: What Charter 77 Is and What It Is Not. In: H. Gordon Skilling, Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia, London (Allen & Unwin) 1981, str. 217–219. — Jiný překl.: The Obligation to Resist Injustice. Přel. E. Kohák. In: Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, ed. E. Kohák, Chicago (University of Chicago Press) 1989, str. 340–343 (v. 1989/16).

• Français: Ce qu'est la Charte 77 et ce qu'elle n'est pas. In: Istina 22 (Paris 1977), č. 2, str. 197–201.

• Magyar: A jogtalansággal szembeni védekezés kötelességéről. Přel. I. Németh. In: Mi a cseh?, Pozsony/Bratislava (Kalligram) 1996, str. 380–382 (v. 1996/7).

• Deutsch: Was die Charta 77 ist und was nicht. In: Wiener Journal (1987), č. 78, str. 11 n. — 2. otisk pod názvem Was die Charta 77 ist und was sie nicht ist Přel. J. Stárková. In: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, Stuttgart (Klett-Cotta) 1992, str. 315–318 (v. 1992/2).

• Norsky: Hva Charta 77 er, og hva det ikke er. Přel. M. Blekastad. In: Kjetterske studier i historiens filosofi, Oslo (Tanum-Norli) 1979, str. 225–230 (v. 1979/25).

1977/8 Proč nemá Charta 77 být zveřejňována a jaké jsou logické prostředky jejího zkreslování a utajování. Str. 14–16. Misc. — 2. otisk in: Křesťané a Charta 77, ed. V. Prečan, Köln (Index) 1980, str. 33–35. — 3. otisk in: Jan Patočka — osobnost a dílo, ed. A. Müller, Köln (Index) 1980, str. 89–92 (v. 1980/27). — 4. otisk in: Péče o duši, sv. 6, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1988, str. 227–230 (v. 1988/19).

• Norsky: Hvorfor man ikke vil offentliggjøre Charta 77 og hvilke logiske midler som anvendes for å forvrenge og hemmeligholde det. Přel. M. Blekastad. In: Kjetterske studier i historiens filosofi, Oslo (Tanum-Norli) 1979, str. 231–235 (v. 1979/25).

1977/9 K prohlášení Generální prokuratury ČSSR ze dne 1. února 1977. Str. 17–19. Misc. — 2. otisk unter dem Titel Stanovisko prof. J. Patočky k prohlášení Generální prokuratury ČSSR o nelegálnosti Charty 77 in: Kniha Charty, ed. V. Prečan, Köln (Index) 1977, str. 164–168. — 3. otisk in: Křesťané a Charta 77, ed. V. Prečan, Köln (Index) 1980, str. 36–39. — 4. otisk in: Péče o duši, sv. 6, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1988, str. 231–235 (v. 1988/19).

• Norsky: Til det tsjekkoslovakiske generalprokuraturs erklaering av 1. februar 1977. Přel. M. Blekastad. In: Kjetterske studier i historiens filosofi, ed. A. Aarnes a E. A. Wyller, Oslo (Tanum-Norli) 1979, str. 235–240 (v. 1979/25).

1977/10 Prohlášení (O rozhovoru s holandskými novináři a holandským ministrem zahraničí). Str. 20 n. Misc. — 2. otisk unter dem Titel Prohlášení prof. J. Patočky o jeho rozhovoru s holandskými novináři a holandským ministrem zahraničí in: Kniha Charty, ed. V. Prečan, Köln (Index) 1977, str. 170 n. — 3. otisk in: Péče o duši, sv. 6, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1988, str. 237 (v. 1988/19).

• Norsky: Erklaering om min kontakt med den hollandske unteriksminister. Přel. M. Blekastad. In: Kjetterske studier i historiens filosofi, Oslo (Tanum-Norli) 1979, str. 241–243 (v. 1979/25).

1977/11 Co můžeme očekávat od Charty 77? Str. 22–25. Misc. — 2. otisk unter dem Titel Politický testament prof. J. Patočky o smyslu Charty 77. — Co můžeme očekávat od Charty 77? in: Kniha Charty, ed. V. Prečan, Köln (Index) 1977, str. 172–177. — 3. otisk in: Listy 7 (Roma 1977), č. 2, str. 20–22. — 4. otisk in: Křesťané a Charta 77, ed. V. Prečan, Köln (Index) 1980, str. 39–43. — 5. otisk in: Jan Patočka — osobnost a dílo, ed. A. Müller, Köln (Index) 1980, str. 93–98 (v. 1980/27). — 6. otisk in: Péče o duši, sv. 6, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1988, str. 239–244 (v. 1988/19). — 7. otisk in: Charta 77, 1977–1989, ed. V. Prečan, Scheinfeld/Praha/Bratislava (Středisko nezávislé literatury/ČSAV/ARCHA) 1990, str. 38–42.

• English: What Can We Expect of Charter 77? In: H. Gordon Skilling, Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia, London (Allen & Unwin) 1981, str. 220–223. — Jiný překl.: What We Can and Cannot Expect from Charta 77. Přel. E. Kohák. In: Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, Chicago (University of Chicago Press) 1989, str. 343–347 (v. 1989/16).

• Katalánsky: El que podem i no podem esperar de Charta 77. Z něm.??? strojopisu (ulož. v Archivu J.P. v IWM ve Vídni) přel. F. Fernández. In: La filosofia en temps de lluita, Barcelona 1996, str. 38–44 (v. 1996/8).

• Magyar: Mit várhatunk a Charta 77–től? Přel. I. Németh. In: Mi a cseh?, Pozsony/Bratislava (Kalligram) 1996, str. 383–387 (v. 1996/7).

• Deutsch: Část. překl.: Was dürfen wir von der Charta 77 erwarten? In: Menschenrechte, Ein Jahrbuch zu Osteuropa, ed. J. Pelikán a M. Wildke, Hamburg 1977, str. 250–253. — Jiný část. překl. in: Bürgerinitiative für die Menschenrechte, ed. H. P. Riese, Köln (Europ. Verlagsanstalt) 1977, str. 305–308. — Úplný překl. in: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, Stuttgart (Klett-Cotta) 1992, str. 319–324 (v. 1992/2).

• Norsky: Hva kan vi vente oss av Charta 77? Přel. M. Blekastad. In: Kjetterske studier i historiens filosofi, Oslo (Tanum-Norli) 1979, str. 243–249 (v. 1979/25).

Poslední interview. Str. 26–28. (Viz 1977/33.)

1977/12 Umění a filosofie. Sv. 1–3. Ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, XLVIII + 543 s. Sb. — Přetištěno: Praha (samizdat) 1978–80, 398 s., 475 s., 295 s., Ed. Expedice, sv. 45, sv. 41, sv. 42 (v. 1978/7). — 2. vyd. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1986, 550 + VIII s. (v. 1986/2). — Viz též 1979/16–19, 1979/28 a 1985/1.

Obsah:

Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost. Sv. 1, str. I—XV. (Viz 1938/1.)

Duchovní základy života v naší době. Sv. 1, str. XVI—XXXVI. (Viz 1970/11.)

Mládí a filosofie. Sv. 1, str. 1–9. (Viz 1941/3.)

Česká vzdělanost v Evropě. Sv. 1, str. 10–36. (Viz 1939/1.)

Jací jsme a jací nejsme. Sv. 1, str. 37–40. (Viz 1965/10.)

Osobnost a tvorba. Sv. 1, str. 41–49. (Viz 1947/4.)

Čas, mýtus, víra. Sv. 1, str. 51–57. (Viz 1952/1.)

Umění a čas. Sv. 1, str. 58–73. (Viz 1968/5.)

1977/13 Učení o minulém rázu umění. Sv. 1, str. 74–97. Stať. [Přepracovaná česká verse textu "Die Lehre von der Vergangenheit der Kunst", v. 1965/1.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 210–256, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 3. otisk in: O kráse, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 84–117, Kvart (v. 1979/17). — 4. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1986, str. 131–153 (v. 1986/2).

• Français: La théorie de l'art comme chose du passé. Přel. E. Abrams. In: L'art et le temps, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 305–343 (v. 1990/5). — 2. vyd. Paris (Presses Pocket) 1992, str. 305–343 (v. 1992/12).

• Magyar: Srv. překlad původní verse: A művészet múlttá válásának tana, v. 1965/1.

• Deutsch: Srv. původní versi: Die Lehre von der Vergangenheit der Kunst, v. 1965/1.

Mezinárodní kongres Hegelovy společnosti v Salcburku. Sv. 1, str. 98–107. (Viz 1965/11.)

K vývoji Hegelových estetických názorů. Sv. 1, str. 108–117. (Viz 1965/9.)

Romantismus, romantika, romantický a příbuzné pojmy. Sv. 1, str. 118–126. (Viz 1969/9.)

O Burckhardtově pojetí renesance. Sv. 1, str. 127–141. (Viz 1965/2.)

1977/14 Platón o vědění a umění, nadšení a kráse. Sv. 1, str. 142–165. Stať. [Psáno v 70. letech. Neuveřejněná předmluva k vydání Platónových "Dialogů o kráse", Praha 1979.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 344–391, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 3. otisk in: O kráse, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 21–52, Kvart (v. 1979/17). — 4. otisk in: Umění a filosofie, 2. vyd., sv. 1, Praha (Archivní soubor) 1986, str. 87a—108 (v. 1986/2). — 5. otisk in: Studie o počátcích uvažování o kráse v antickém Řecku, ed. J. Rous u. J. K. Kroupa, Praha (Vysoká škola umělecko-průmyslová) 1997, str. 141–162, Studijní texty, sv. 1.

• Français: Le savoir et l'art, l'enthousiasme et le beau chez Platon. Přel. E. Abrams. In: L'art et le temps, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 65–103 (v. 1990/5). — 2. vyd. Paris (Presses Pocket) 1992, str. 65–103 (v. 1992/12).

• Deutsch: Platon über Wissen und Kunst. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen u. I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 127–156 (v. 1987/31).

Epičnost a dramatičnost, epos a drama. Sv. 2, str. 167–177. (Viz 1966/2.)

Exkurs o attické tragédii. Sv. 2, str. 178–184. (Viz 1947/1.)

Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích. Sv. 2, str. 185–193. (Viz 1971/3.)

Ivanov. Sv. 2, str. 194–201. (Viz 1970/8.)

Smysl mýtu o paktu s ďáblem. Sv. 2, str. 202–216. (Viz 1973/1.)

K "ideji Národního divadla". Sv. 2, str. 217–223. (Viz 1968/15.)

Ještě jedna Antigona a Antigoné ještě jednou. Sv. 2, str. 224–236. (Viz 1967/3.)

Svět Ivana Vyskočila. Sv. 2, str. 237–244. (Viz 1963/3.)

Fragmenty o jazyce. Sv. 2, str. 246–250. (Viz 1942/5.)

Spisovatel a jeho věc. Sv. 2, str. 251–265. (Viz 1969/5.)

Komenský a otevřená duše. Sv. 2, str. 266–280. (Viz 1970/3.)

Symbol země u K. H. Máchy. Sv. 2, str. 281–299. (Viz 1944/1.)

Čas, věčnost a časovost v Máchově díle. Sv. 2, str. 300–325. (Viz 1967/1.)

Šalda mezi včerejškem a dneškem. Sv. 2, str. 326–331. (Viz 1947/3.)

Ladislav Klíma. Pokus o rozbor klíčových tezí. Sv. 2, str. 332–342. (Viz 1967/4.)

Titanismus. Sv. 2, str. 343–348. (Viz 1936/4.)

Kulhavý poutník Josef Čapek. Sv. 2, str. 349–367. (Viz 1964/3.)

Předmluva k Boží duze Jaroslava Durycha. Sv. 2, str. 368–378. (Viz 1975/10.)

1977/15 Zpěv výsostnosti. Sv. 2, str. 379–382. Předn. [O knize W. Faulknera "Divoké palmy", pro Československý rozhlas, 1968.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 462–468, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 3. otisk pod názvem Kniha na mém stole in: Spisovatel a jeho věc, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 215–224, Kvart, sv. 17 (v. 1979/16). — 4. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 141 (v. 1979/31). — 5. otisk pod názvam 'Zpěv výsostnosti' in: Umění a filosofie, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivnní soubor) 1986, sv. 2, str. 414–420 (v. 1986/2). — 6., zkrácený otisk pod názvem 'Kniha na mém stole' in: Paternoster 6 (Wien 1988), č. 22, str. 88–90. — 7. otisk pod názvem 'Zpěv výsostnosti' in: Světová literatura 36 (1991), č. 6, str. 72 n.

Co je vidění. Sv. 3, str. 384–387. (Viz 1935/2.)

A. Gehlen o moderním výtvarnictví. Sv. 3, str. 388–394. (Viz 1965/4.)

Gehlenovy názory o úloze umění v antropogenezi. Sv. 3, str. 395–402. (Viz 1965/3.)

Úvahy nad Readovou knihou o sochařství. Sv. 3, str. 403–416. (Viz 1969/10.)

K Ingardenově ontologii malířského díla. Sv. 3, str. 417–425. (Viz 1972/4.)

K Ingardenově filosofii malířského díla. Sv. 3, str. 426–437. (Viz 1985/3.)

1977/16 Doslov ke knize: V. Richter, Studie z dějin a teorie umění. Sv. 3, str. 438–462. [Psáno r. 1970. K vydání Richterovy knihy v r. 1971 již nedošlo.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, Praha (samizdat) 1978–80, str. 142–193, Edice Expedice, sv. 42 (v. 1978/7). — 3. otisk in: O výtvarném umění a hudbě, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, Kvart (v. 1979/28). — 4. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 470–492 (v. 1986/2). — 5. otisk pod názvem Problematika filozofie dějin umění u Václava Richtera, in: Umění a svět, Výbor z díla Václava Richtera, vyd. J. Kudělka, Brno 2001, str. ##--##???.

Filosofie dějin v Palackého Krásovědě. Sv. 3, str. 463–475. (Viz 1956/1.)

Idea božnosti v Palackého Krásovědě. Sv. 3, str. 476–486. (Viz 1956/2.)

Německá duchovnost Beethovenovy doby. Sv. 3, str. 488–509. (Viz 1971/4.)

1977/17 Zrod evropského uvažování o kráse v antickém Řecku. Sv. 3, str. XXXVII—XLVIII. Předn. [Přepis mgf. záznamu přednášky v Městské knihovně v Praze, 1971, ed. I. Chvatík.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, Praha (samizdat) 1978–80, str. 3–29, Edice Expedice, sv. 42 (v. 1978/7). — 3. otisk in: O kráse, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 4–20, Kvart, sv. 18 (v. 1979/17). — 4. otisk in: Umění a filosofie, 2. vyd., sv. 1, Praha (Archivní soubor) 1986, str. 76a—87 (v. 1986/2). — 5. otisk in: Studie o počátcích uvažování o kráse v antickém Řecku, ed. J. Rous u. J. K. Kroupa, Praha (Vysoká škola umělecko-průmyslová) 1997, str. 130–140, Studijní texty, sv. 1.

• Français: La genèse de la réflexion européenne sur le beau dans la Grèce antique. Přel. E. Abrams. In: L'art et le temps, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 47–64 (v. 1990/5). — 2. vyd. Paris (Presses Pocket) 1992, str. 47–64 (v. 1992/12).

1977/18 Poezie a filosofie. Sv. 3, str. 511–513. Náčrt. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 514–516 (v. 1986/2).

1977/19 Meteor. Sv. 3, str. 514. Náčrt. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 517 (v. 1986/2).

1977/20 Holan. Sv. 3, str. 515. Náčrt. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 518 (v. 1986/2).

1977/21 Březinova 'Návštěva'. Sv. 3, str. 516–518. Náčrt. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 519–521 (v. 1986/2).

1977/22 Ladislav Klíma. Sv. 3, str. 519–522. Náčrt. [Příprava na předn. "Ladislav Klíma. Pokus o rozbor klíčových tezí" (v. 1967/4). Omylem vynecháno několik stran. Úplný text obsažen v dalších otiscích.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 4.29, 16 s. (v. 1985/1). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1986, str. 522.1–12, 523–526 (v. 1986/2).

1977/23 Černý — Teorie kritiky. Sv. 3, str. 523 n. Náčrt. [Poznámky ke knize: V. Černý, Co je kritika, co není a k čemu je na světě, Brno 1968.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 527 n. (v. 1986/2). — Srv. 1985/9, 1985/10.

1977/24 Vaculík a Kundera. Sv. 3, str. 525 f. Náčrt. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 529 n. (v. 1986/2). — 3. otisk in: Aluze 3 (Olomouc 1999), č. 2, str. 266 n.

1977/25 Duchovní život v Čechách a filosofie (19. stol.). Sv. 3, str. 527 n. Náčrt. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 531 n. (v. 1986/2).

1977/26 Metafyzická kvalita a její intencionalita. Sv. 3, str. 529. Náčrt. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 533 (v. 1986/2).

1977/27 Směšné. Sv. 3, str. 530. Náčrt. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 534 (v. 1986/2).

1977/28 Ad Umění a čas. Sv. 3, str. 531. Náčrt. [Poznámka ke stati 1968/5.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 535 (v. 1986/2).

1977/29 Beethovenova Devátá. Ed. R. Palouš. Sv. 3, str. 532 n. Zázn. [Shrnutí soukromé přednášky z roku 1953.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archivní soubor) 1986, str. 536 n. (v. 1986/2).

K záležitostem Plastic People of the Universe a DG 307. Sv. 3, str. 534–536. (Viz 1977/6.)

1977/30 K problémům filosofických překladů. Praha (samizdat) 1977, 9 s. Stať. [Psáno v r. 1968 pro Dialog, interní builletin svazu překladatelů.] — 2. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Studie o literatuře, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 225–240, Kvart, sv. 17 (v. 1979/16). — 3. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, 291 s., Ed. Petlice, sv. 141 (v. 1979/31). — 4. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 4.9, 11 s. (v. 1985/1). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, 2. vyd., ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1986, str. 541–550 (v. 1986/2).

1977/31 Vom Ursprung und Sinn des Unsterblichkeitsgedankens bei Plato. In: Denken und Umdenken. Zu Werk und Wirkung von W. Heisenberg, ed. von H. Pfeiffer, München/Zürich (Piper) 1977, str. 102–115. Stať. něm. [Příspěvek do sborníku k narozeninám W. Heisenbergovi.] — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 3, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1988, str. 139–152 (v. 1988/1). — 3. otisk in: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, ed. K. Nellen a J. Němec, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988, str. 304–317 (v. 1988/28).

• Česky: Původ a smysl myšlenky nesmrtelnosti u Platóna. Přel. J. Němec. In: Péče o duši II, Praha 1999, str. 370–382 (v. 1999/6).

• Français: L'origine et le sens de l'idée d'immortalité chez Platon. Přel. E. Abrams. In: Platon et l'Europe, Lagrasse (Verdier) 1983, str. 301–314 (v. 1983/34). — 2. vyd., Lagrasse (Verdier) 1997, str. 301–314 (v. 1997/5).

• Español: El origen y el sentido de la idea de inmortalidad en Platón. Z fr. přel. M. A. Galmarini. In: Platón y Europa, Barcelona (Edicions 62) 1991, str. 267–278 (v. 1991/6).

1977/32 Dopis prof. J. Patočky L. Vaculíkovi, vyjadřující solidaritu s postojem pronásledovaného spisovatele. In: Kniha Charty, ed. V. Prečan, Köln (Index) 1977, str. 158. Koresp.

1977/33 Ostpolitik — aber mit Würde. Das Vermächtnis des Prager Philosophen. In: Die Zeit (1977), č. 14 z 25. 3. 1977, str. 8 n. Int. něm. — 2. otisk in: Listy-Blätter 4 (Köln 1977), č. 13 (Mai), str. 8 n.

• Česky: Poslední interview. In: J. Patočka, První skica k podobizně, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1977, str. 26–28, Kvart (v. 1977/4). — 2. otisk in: Jan Patočka — osobnost a dílo, ed. A. Müller, Köln (Index) 1980, str. 99–102 (v. 1980/27). — 3. otisk in: Péče o duši, sv. 6, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1988, str. 245–248 (v. 1988/19).

• Norsky: Østpolitikk — men med verdighet. Přel. M. Blekastad. In: Kjetterske studier i historiens filosofi, ed. A. Aarnes a E. A. Wyller, Oslo (Tanum-Norli) 1979, str. 250–254 (v. 1979/25).

1977/34 O povinnosti bránit se proti bezpráví. In: Studie 9 (Roma 1977), seš. III/1977, č. 51, str. 249 n. Misc. — 2. otisk in: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, str. 11–13. — 3. otisk in: Charta 77, 1977–1989, ed. V. Prečan, Scheinfeld/Praha/Bratislava (Středisko nezávislé literatury/ČSAV/ARCHA) 1990, str. 31–34. — Srv. 1977/7.

• Katalánsky: L'obligació de resistir la injustícia. Z něm.??? strojopisu (ulož. v Archivu J.P. v IWM ve Vídni) přel. F. Fernández. In: La filosofia en temps de lluita, Barcelona 1996, str. 33–37 (v. 1996/8).

• Magyar: A jogtalansággal szembeni védekezés kötelességéről. Přel. I. Németh. In: Mi a cseh?, Pozsony/Bratislava (Kalligram) 1996, str. 380–382 (v. 1996/7).

1977/35 Sókratés. 2. vyd., podle rukopisu opravil a doplnil I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1977, 138 str. Mono/cykl. [Přednášky na Universitě Karlově z letního semestru 1947.] — 1. vyd. viz 1947/1.

1977/36 Dvě studie o Masarykovi. 2. vyd., Praha (samizdat) 1977, 176 s., Ed. Expedice, sv. 22. Sb. — 1. vyd. viz 1977/1.

1977/37 Jan Patočka. První skica k podobizně. 2. vyd., Praha (samizdat) 1977, 221 s., Ed. Petlice, sv. 96. Sb. — 1. vyd. viz 1977/4.

1977/38 Dvě studie o Masarykovi. 3. vyd., Praha (samizdat) 1977, 184 s., Kvart. Sb. — 1. vyd. viz 1977/1.

 


 

1978

1978/1 Komentář a diskuse k interview s M. Heideggerem z časopisu 'Der Spiegel', č. 23, 1976. Ed. I. Chvatík. In: M. Heidegger, Už jenom nějaký bůh nás může zachránit, Praha (samizdat) 1978, str. 33–69. Misc. [Přepis mgf. záznamu soukromého semináře, červenec 1976.] — 2. vyd. Praha (samizdat) 1978, str. 94–131, Edice Expedice, sv. 26. — 3. otisk pod názvem Výňatky z diskuse o Heideggerovu rozhovoru s R. Augsteinem a G. Wolffem in: Filosofický sborník, ed. R. Palouš, Praha (samizdat) 1978, 29 s. — 4. otisk, jen komentář bez diskuse, in: Spektrum 2, ed. J. Vít a T. Vrba, Praha/London (samizdat/Index on Censorship) 1979, str. 151–159. — 5. otisk in: Rozhovory s Martinem Heideggerem, Praha (samizdat) 1984, str. 94–131, Edice Expedice, sv. 168. — 6. otisk in: Filosofický časopis 43 (1995), č. 1, str. 5–35, č. 2, str. 206–218. — 7. část. otisk (bez diskuse) in: Kritika a Kontext 2 (Bratislava 1997), č. 1, str. 51–70.

• Français: Část. překl. komentáře: Apologie d'un philosophe. Přel. E. Abrams. In: Magazine littéraire (Paris 1986), č. 235, str. 55 n. — Úplný překl. komentáře: Heidegger. Přel. C. Clément. In: Le messager européen (Paris 1987), č. 1, str. 21–73. — Překl. diskuse: Entretien de Jan Patočka avec ses élèves. Přel. E. Abrams. In: Le messager européen (Paris 1988), č. 2, str. 205–226. — Úplný překl. komentáře i diskuse: Questions et réponses sur Réponses et questions de Heidegger. Přel. E. Abrams. In: Liberté et sacrifice, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1990, str. 333–365 (v. 1990/6).

• Deutsch: Kommentar zum "Spiegel"-Interview mit Heidegger. Mit einer Diskussion. Přel. S. Roth. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, str. 579–612 (v. 1991/2).

1978/2 Martin Heidegger — myslitel lidskosti. Improvizovaná úvaha po zprávě o Heideggerově smrti. In: M. Heidegger, Už jenom nějaký bůh nás může zachránit, ed. I. Chvatík, Praha (samizdat) 1978, str. I—V. Misc. [Přepis mgf. záznamu soukromého semináře, červen 1976.] — 2. otisk in: M. Heidegger, Rozhovory, Praha (samizdat) 1984, str. 93a, Ed. Expedice, sv. 168. — 3. otisk pod názvem Místo úvodu: Martin Heidegger — myslitel lidskosti, in: Filosofický časopis 43 (1995), č. 1, str. 3–5. — 4. otisk in: Kritika a Kontext 2 (Bratislava 1997), č. 1, str. 3 n.

• Français: Martin Heidegger, penseur de l'humanité. Přel. E. Abrams. In: Épokhè (Grenoble 1991), č. 2, str. 383–386.

• Deutsch: Martin Heidegger — ein Denker des Menschlichen. Improvisierte Betrachtung nach der Nachricht von Heideggers Tod. Přel. S. Roth. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, str. 577–579 (v. 1991/2).

1978/3 Křesťanská víra a myšlení. Ed. I. Chvatík. In: Filosofický sborník, ed. R. Palouš, Praha (samizdat) 1978, 22 s. Předn./zázn. [Přepis mgf. záznamu přednášky a diskuse z 27. 1. 1975.] — 2. otisk pod názvem Křesťanství a přirozený svět in: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 3, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1980, 2.7, 24 s. (v. 1980/1).

• Français: Část. překl.: Le christianisme et le monde naturel. Přel. E. Abrams. In: Istina 38 (Paris 1993), č. 1, str. 16–22. [Přeloženy jen str. str. 2.7.2–12.]

1978/4 O kongresach filozoficznych w ogóle i o kongresie w Warnie w szczególności. In: Zapis (London, Index on Censorship 1978), č. 7, str. 102–108. Misc. pol. [Přeloženo z autorova francouzského rukopisu.]

1978/5 Dvanáct listů do Husserlova rodného města. Prostějov (samizdat) 1978, 22 s. Koresp. [Dopisy J. Glivickému z let 1965–1975.] — 2. otisk: In: Štafeta 23 (1991), č. 2, str. 5–10.

1978/6 Sókratés. 3. vyd., Praha (samizdat) 1978, 337 s., Edice Expedice, sv. 40. Mono/cykl. — 1. vyd. viz 1947/1.

1978/7 Umění a filosofie. Sv. 1–3. Přetisk: Praha (samizdat) 1978–80, 398 s., 475 s., 295 s., Ed. Expedice, sv. 45, sv. 41, sv. 42. — 1. vyd. viz 1977/12.

1979

1979/1 Masaryk. Soubor statí, přednášek a poznámek. Ed. I. Chvatík a M. Petříček jr., Praha (Archivní soubor) 1979, 365 s. Sb. — 2. pozměněné vyd. ve třech svazcích ed. F. Kautman, Praha (samizdat) 1980, Kvart.

Obsah:

1979/2 Masaryk v boji proti antisemitismu. Str. 1–91. Mono.

Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krize evropského lidstva. Str. 94–106. (Viz 1936/2.)

Masaryk a naše dnešní otázky. Str. 108–113. (Viz 1946/2.)

Masaryk včera a dnes. Str. 115–126. (Viz 1946/3.)

Pokus o českou národní filosofii a jeho nezdar. Str. 128–154. (Viz 1977/2.)

Kolem Masarykovy filosofie náboženství. Str. 155–208. (Viz 1977/3.)

Výbor ze spisů T. G. Masaryka. Str. 211 n. (Viz 1930/4.)

Recenze knihy J. L. Hromádky "Masaryk". Str. 214 n. (Viz 1930/5.)

Německý historik o Masarykově a Pekařově pojetí českých dějin a české kulturní orientaci. Str. 217–220. (Viz 1936/11.)

Ještě k Masarykově filosofii náboženství. Str. 222–224. (Viz 1937/6.)

Před rokem zemřel... Str. 224b—224d. (Viz 1938/7.)

1979/3 Kolem Konkrétní logiky. Str. 227–247. Stať. [Psáno r. 1952 k 70. narozeninám J. Krále.] — Srv. 1979/7.

• Français: Notes sur la Logique concrète. Přel. E. Abrams. In: La crise du sens, sv. 1, Bruxelles (OUSIA) 1985, str. 63–94 (v. 1985/11).

1979/4 České myšlení v meziválečném období. Str. 249–260. Předn./náčrt. [Koncept soukromé přednášky ukutečněné 20. 12. 1974, v. 1979/5.] — 2. otisk in: Masarykův sborník, sv. 7: T.G.M. a naše současnost, ed. M. Machovec, P. Pithart a M. Pojar, Praha (samizdat) 1980. — 3. otisk in: Masarykův sborník, sv. 7, 2. vyd., Praha (Academia) 1992, str. 406–416. — Srv. 1979/5 a 1979/8–12.

• Deutsch: Část. překl.: Zur Bedeutung Masaryks als Staatsgründer. Přel. J. Posset. In: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, ed. K. Nellen, P. Pithart a M. Pojar, Stuttgart (Klett-Cotta) 1992, str. 258–261 (v. 1992/2). [Přeloženy jen str. 253–256 originálu.]

1979/5 Česká filosofie v meziválečném údobí. Ed. I. Chvatík, str. 262–281. Předn. [[Přepis mgf. záznamu soukromé přednášky z 20. 12. 1974. Diskusi k této přednášce v. 1979/12.] — Srv. 1979/4 a 1979/8–12.

• Français: La pensée tchèque de l'entre-deux-guerres. Přel. E. Abrams. In: La crise du sens, Tome 2, Bruxelles (OUSIA) 1986, str. 5–21 (v. 1986/1).

• Deutsch: Die tschechische Philosophie in der Zwischenkriegszeit. Přel. P. Ambros. In: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, ed. K. Nellen, P. Pithart a M. Pojar, Stuttgart (Klett-Cotta) 1992, str. 292–312 (v. 1992/2).

1979/6 Kant — Dostojewski — Masaryk. str. 283–294. Náčrt něm.

• Česky: Kant — Dostojevský — Masaryk. Přel. I. Chvatík. In: Masaryk, ed. I. Chvatík a M. Petříček jr., Praha (Archivní soubor) 1979, str. 344–354 (v. 1979/1).

1979/7 Náčrt "Kolem Konkrétní logiky". Str. 310–313. Náčrt. [Poznámky ke studii 1979/3.]

• Français: Fragment se rapportant à la Logique concrète. Přel. E. Abrams. In: La crise du sens, Tome 2, Bruxelles (OUSIA) 1986, str. 53–57 (v. 1986/1).

1979/8 Filosofie českých dějin. Str. 313–316. Náčrt. [Psáno v 50. letech.]

• Français: Philosophie de l'histoire tchèque. Přel. E. Abrams. In: La crise du sens, Tome 2, Bruxelles (OUSIA) 1986, str. 58–63 (v. 1986/1).

1979/9 Masarykova filosofie dějin a současná filosofická situace. Str. 316–319. Náčrt. [Psáno v 50. letech.]

• Français: La philosophie de l'histoire de Masaryk et la situation présente de la philosophie. Přel. E. Abrams. In: La crise du sens, Tome 2, Bruxelles (OUSIA) 1986, str. 64–68 (v. 1986/1).

1979/10 Česká filosofie v meziválečném období. Str. 319–322. Náčrt. [Poznámky k přednášce z 20. 12. 1974.] — Srv. 1979/4,5,8,9,11,12.

1979/11 Heidegger a Masaryk. Str. 322–325. Náčrt.

• Français: Heidegger et Masaryk. Přel. E. Abrams. In: La crise du sens, sv. 2, Bruxelles (OUSIA) 1986, str. 69–72 (v. 1986/1).

1979/12 Česká filosofie mezi dvěma válkami. — Diskuse. Ed. I. Chvatík, str. 326–343. Misc. [Přepis mgf. záznamu diskuse k přednášce z 20. 12. 1974.]

• Français: La pensée tchèque de l'entre-deux-guerres. Discussion. Přel. E. Abrams. In: La crise du sens, sv. 2, Bruxelles (OUSIA) 1986, str. 22–50 (v. 1986/1).

1979/13 Péče o duši. Sv. 4. Platón a Evropa. Ed. I. Chvatík a P. Rezek. Praha (Archivní soubor) 1979, 300 s. Předn. cykl.

Obsah:

1979/14 Platón a Evropa. Ed. I. Chvatík, str. 1–276. Předn. cykl. [Přepis mgf. záznamu soukromých přednášek z roku 1973.] — 2. otisk in: Péče o duši II, Praha 1999, str. 149–355 (v. 1999/6). — Části z 1. a 5. přednášky (str. 8–16 a 84–108) otištěny in: Filosofický časopis 40 (1992), č. 6, str. 921–943. S něm. a angl. shrnutím. — Části diskuse k 8. a 9. přednášce (str. 168–217) otištěny in: M. Bednář, České myšlení, Praha (Filosofia) 1996. str. 357–390. — Srv. 1979/29, 1979/30, 1988/12, 1991/3.

• English: Plato and Europe. Přel. P. Lom, Stanford (Stanford University Press) 2002, 223 s. (v. 2002/20).

• Français: Platon et l'Europe. Přel. E. Abrams. In: Platon et l'Europe, Lagrasse (Verdier) 1983, str. 9–236 (v. 1983/34). — 2. vyd., Lagrasse (Verdier) 1997, str. 9–236 (v. 1997/5).

• Italiano: Platone e l'Europa. Přel. M. Cajthaml a G. Girgenti. In: Platone e l' Europa, Milano (Vitaa e Pensiero) 1997, str. 29–252 (v. 1997/1). — 2. vyd., Milano (Vitaa e Pensiero) 1998, str. 29–252 (v. 1998/8).

• Litevsky: Překl. 1. předn.: Žmogaus situacija — Europaos situacija. Přel. A. Grybauskas. In: Literatra ir menas (1989), 21. ledna 1989, str. 14.

• Po polski: Překl. 1. předn.: Sytuacja czlowieka — sytuacja Europy. Z fr. přel. J. Kloczowski. In: Znak 36 (Kraków 1984), seš. 351–352, č. 2–3, str. 181–191.

• Español: Platón y Europa. Z fr. přel. M. A. Galmarini. In: Platón y Europa, Barcelona (Edicions 62) 1991, str. 9–209 (v. 1991/6).

1979/15 Demokrit a Platón jako zakladatelé metafyziky. Příloha II, str. 285–299. Náčrt. — Srv. 1972/3, 1977/31 a 1988/4). — 2. otisk in: Péče o duši II, Praha 1999, str. 356–369 (v. 1999/6).

• Français: Démocrite et Platon, fondateurs de la métaphysique. Přel. E. Abrams. In: Platon et l'Europe, Lagrasse (Verdier) 1983, str. 265–280 (v. 1983/34). — 2. vyd., Lagrasse (Verdier) 1997, str. 265–280 (v. 1997/5).

• Español: Démocrito y Platón, fundadores de la metafísica. Z fr. přel. M. A. Galmarini. In: Platón y Europa, Barcelona (Edicions 62) 1991, str. 235–248 (v. 1991/6).

1979/16 Spisovatel a jeho věc. Studie o literatuře. Ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, 243 s., Kvart, sv. 17. Sb. [Přetisk 4. části sborníku Umění a filosofie, v. 1977/12. Doplněna stať "K problémům filosofických překladů, v. 1977/30.] — 2. otisk: Praha (samizdat) 1979, 291 s., Ed. Petlice, sv. 141 (v. 1979/31).

Obsah:

Fragmenty o jazyce. str. 3–7. (Viz 1942/5.)

Spisovatel a jeho věc. str. 8–29. (Viz 1969/5.)

Komenský a otevřená duše. str. 30–50. (Viz 1970/3.)

Symbol země u K. H. Máchy. 51–78. (Viz 1944/1.)

Čas, věčnost a časovost v Máchově díle. str. 79–118. (Viz 1967/1.)

Šalda mezi včerejškem a dneškem. str. 119–125. (Viz 1947/3.)

Ladislav Klíma. Pokus o rozbor klíčových tezí. str. 126–141. (Viz 1967/4.)

Titanismus. str. 142–149. (Viz 1936/4.)

Smysl mýtu o paktu s ďáblem. str. 150–171. (Viz 1973/1.)

Kulhavý poutník Josef Čapek. str. 172–199. (Viz 1964/3.)

Předmluva k Boží duze Jaroslava Durycha. str. 200–214. (Viz 1975/10.)

Kniha na mém stole. str. 215–224. (Viz 1977/15.)

K problémům filosofických překladů. Str. 225–240. (Viz 1977/30.)

1979/17 O kráse. Ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, 208 s., Kvart, sv. 18. Sb. [Přetisk 2. části sborníku Umění a filosofie, v. 19977/12.]

Obsah:

Zrod evropského uvažování o kráse v antickém Řecku. str. 4–20. (Viz 1977/13.)

Platon o vědění a umění, nadšení a kráse. str. 21–52. (Viz 1977/14.)

Čas, mýtus, víra. str. 53–60. (Viz 1952/1.)

Umění a čas. str. 61–83. (Viz 1968/5.)

Učení o minulém rázu umění. str. 84–117. (Viz 1977/13.)

Mezinárodní kongres Hegelovy společnosti v Salcburku. str. 118–130. (Viz 1965/11.)

K vývoji Hegelových estetických názorů. str. 131–145. (Viz 1965/9.)

Romantismus, romantika, romantický a příbuzné pojmy. str. 146–156. (Viz 1969/9.)

O Burckhardtově pojetí renesance. str. 157–175a. (Viz 1965/2.)

Filosofie dějin v Palackého Krásovědě. str. 176–193. (Viz 1956/1.)

Idea božnosti v Palackého Krásovědě. str. 194–207. (Viz 1956/2.)

1979/18 O vzdělanosti. Ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, 114 s., Kvart, sv. 19. Sb. [Přetisk 1. části sborníku Umění a filosofie, v. 1977/12.]

Obsah:

Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost. str. 3–20. (Viz 1938/1.)

Duchovní základy života v naší době. str. 21–48. (Viz 1970/11.)

Mládí a filosofie. str. 49–58. (Viz 1941/3.)

Česká vzdělanost v Evropě. str. 59–96. (Viz 1939/1.)

Jací jsme a jací nejsme. str. 97–101. (Viz 1965/10.)

Osobnost a tvorba. str. 102–113. (Viz 1947/4.)

1979/19 Studie o divadle. Ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, 81 s., Kvart. Sb. [Přetisk 3. části sborníku Umění a filosofie, v. 19977/12.] — 2. otisk: Praha (samizdat) 1979, 109 s., Ed. Petlice, sv. 155 (v. 1979/32).

Obsah:

Epičnost a dramatičnost, epos a drama. str. 3–17. (Viz 1966/2.)

Exkurz o attické tragédii. str. 18–25. (Viz 1947/1.)

Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích. str. 26–36. (Viz 1971/3.)

Ivanov. str. 37–45. (Viz 1970/8.)

K "ideji Národního divadla". str. 46–53. (Viz 1968/15.)

Ještě jedna Antigona a Antigoné ještě jednou. str. 54–70. (Viz 1967/3.)

Svět Ivana Vyskočila. str. 71–80. (Viz 1963/3.)

1979/20 Vzpomínky a nekrology. Statě z let 1938–1976. Ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, 93 s., Kvart. Sb. — 2. vyd., Praha (samizdat) 1979, 111 s., Ed. Petlice, sv. 164 (v. 1979/33).

Obsah:

Rozhovory o filosofii a filosofech. Str. 4–36. (Viz 1967/7.)

Vzpomínky na Husserla. Str. 38–54. (Viz 1976/2.)

Památce Edmunda Husserla. Str. 56–66. (Viz 1938/3.)

1979/21 † Za Otilií Utitzovou. [21.6.1890–21.9.1974] Str. 68–71. Misc. [Proslov nad hrobem.] — 2. otisk in: Vzpomínky a nekrology, 2. vyd., Praha (samizdat) 1979, 111 s., Ed. Petlice, sv. 164 (v. 1979/33).

1979/22 † P. Herman-Leo Van Breda. (28.2.1911–3.3.1974) Str. 73–80. Misz. [Psáno r. 1975.] — 2. otisk in: Vzpomínky a nekrology, 2. vyd., Praha (samizdat) 1979, 111 s., Ed. Petlice, sv. 164 (v. 1979/33).

• Deutsch: Nachruf auf P. Hermann-Leo Van Breda. 28. 2. 1911 — 3. 3. 1974. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 402–408 (v. 1999/1).

• Po polski: Herman-Leo Van Breda. Přel. K. Michalski. In: Znak 27 (1975), č. 247, str. 88–92.

Maličko o Edmundu Husserlovi při příležitosti 110. výročí jeho narozenin. Str. 82–85 (v. 1969/17).

1979/23 /prázdné/

1979/24 † František Fajfr. [18.8.1892–12.2.1969] Str. 87–91. Misc. — 2. otisk in: Vzpomínky a nekrology, 2. vyd., Praha (samizdat) 1979, 111 s., Ed. Petlice, sv. 164 (v. 1979/33).

1979/25 Kjetterske studier i historiens filosofi. Med et tillegg: Jan Patočka og Charta 77. Ed. A. Aarnes a E. A. Wyller, předml. naps. E. A. Wyller, přel. M. Blekastad, Oslo (Tanum-Norli) 1979, 300 s. Sb. nor.

Obsah:

Kjetterske studier i historiens filosofi. Str. 15–207. (Viz 1975/1.)

1979/26 Praha-filosofen på Oslo-besøk. Str. 211–213. Misc. — Interview für R. Huseby aus Oktober 1969.

Til saken "Plastic People of the Universe" og "DG 307". Str. 214–217. (Viz 1977/6.)

Hva Charta 77 er, og hva det ikke er. Str. 225–230. (Viz 1977/7.)

Hvorfor man ikke vil offentliggjøre Charta 77 og hvilke logiske midler som anvendes for å forvrenge og hemmeligholde det. Str. 231–235. (Viz 1977/8.)

Til det tsjekkoslovakiske generalprokuraturs erklaering av 1. februar 1977. Str. 235–240. (Viz 1977/9.)

Erklaering om min kontakt med den hollandske unteriksminister. Str. 241–243. (Viz 1977/10.)

Hva kan vi vente oss av Charta 77? Str. 243–249. (Viz 1977/11.)

Østpolitikk — men med verdighet. Str. 250–254. (Viz 1977/33.)

1979/27 "Was ist Phänomenologie?", in: Reason, Action and Experience, Essays in Honor of R. Klibansky, ed. H. Kohlenberger, Hamburg (Meiner) 1979, pp. 31–49. [Stať] [Psáno v letech 1975/1976.] — 2. otisk s autorovým úvodem z pozůstalosti, ed. I. Chvatík, in: Tijdschrift voor filosofie 44 (1982), č. 4, str. 643–676. — 3. otisk [podle 2. otisku] in: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, str. 424–452 (v. 1991/2). — Srv. 2000/7.

• Česky: Co je fenomenologie? Z 2. otisku přel. T. Ditmer. In: E. Husserl, Idea fenomenologie, OIKOYMENH, Praha 2000, str. 78–102.

• Français: Qu'est-ce que la phénoménologie? Přel. E. Abrams. In: Qu'est-ce que la phénoménologie?, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1988, str. 263–302 (v. 1988/30).

• Po polski: Co to jest fenomenologia? Přel. J. Zychowicz. In: Świat naturalny a fenomenologia, Kraków (Papieska akademia teologiczna) 1987, str. 158–183 (v. 1987/32).

• Español: "?Qué es fenomenología?", in: A. Serrano de Haro (ed.): Jan Patočka, El movimiento de la existencia humana, Ediciones Encuentro, Madrid 2004, pp. 251-279.

1979/28 O výtvarném umění a hudbě. Ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, 214 s, Kvart. Sb. [Přetisk 5. části sborníku Umění a filosofie, v. 1977/12.]

Obsah:

Co je vidění? (Viz 1935/2.)

A. Gehlen o moderním výtvarnictví. (Viz 1965/4.)

Gehlenovy názory o úloze umění v antropogenezi (Viz 1965/3.)

Úvahy nad Readovou knihou o sochařství. (Viz 1969/10.)

K Ingardenově ontologii malířského díla. (Viz 1972/4.)

K Ingardenově filosofii malířského díla. (Viz 1985/3.)

Doslov ke knize: V. Richter: Studie z dějin a teorie umění. (Viz 1977/16.)

Německá duchovnost Beethovenovy doby. (Viz 1971/4.)

1979/29 "Nebezpečí technizace ve vědě u E. Husserla a bytostné jádro techniky jako nebezpečí u M. Heideggera", z něm. rkp. přel. I. Chvatík & I. Santar, Praha (samizdat) 1979, 15 pp. [Předn.] [Překládáno z první rukopisné verse přednášky proslovené na XV. světovém filosofickém kongresu ve Varně, 1973. Přednáška nebyla otištěna v kongresovém sborníku. Rozšířenou versi v. 1991/3.] — 2. repr. in: Svědectví 16 (Paris 1980), fasc. 62, pp. 262–272. — 3. otisk in: Péče o duši III, ed. I. Chvatík & P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 2002, pp. 147–160 (v. 2002/1). — Srv. 1979/14, 1979/30, 1988/12, 1991/3.

• English: The Dangers of Technicization in Science according to E. Husserl and the Essence of Technology as Danger according to M. Heidegger. Z češ. přel. E. Kohák. In: Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, ed. E. Kohák, Chicago (University of Chicago Press) 1989, str. 327–339 (v. 1989/16).

• Français: Les périls de l'orientation de la science vers la technique selon Husserl et l'essence de la technique en tant que péril selon Heidegger. Z něm. rkp. přel. E. Abrams. In: Liberté et sacrifice, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1990, str. 259–275 (v. 1990/6). — Srv. dopl. versi 1991/3.

• Deutsch: Die Gefahren der Technisierung in der Wissenschaft bei Edmund Husserl und das Wesen der Technik als Gefahr bei Martin Heidegger.

• Español: "Los peligros de la tecnificación de la ciencia en Edmund Husserl y la esencia de la técnica como peligro en Martin Heidegger", in: A. Serrano de Haro (ed.): Jan Patočka, El movimiento de la existencia humana, Ediciones Encuentro, Madrid 2004, pp. 157-186.

1979/30 Technická epocha a oběť. Záznam z rozhovoru s prof. Patočkou, říjen 1973. Ed. I. Chvatík. In: Polemos, Praha, (samizdat) 1979, seš. 1, str. 36–46. Misc. [Poslední ze čtyř soukromých seminářů k problému Evropy. Přepis mgf. záznamu. Ostatní semináře v. 1988/12.] — 2. otisk in: Svědectví 16 (Paris 1980), seš. 62, str. 273–277. — 3. otisk in: Péče o duši, sv. 3, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1988, str. 336–342 (v. 1988/12). — Srv. též 1979/14, 1979/29, 1991/3.

• Français: L'époque technique et le sacrifice. Přel. E. Abrams. In: Études phénoménologiques (Bruxelles 1986), č. 3, str. 117–128.

1979/31 Spisovatel a jeho věc. Studie o literatuře. 2. vyd., Praha (samizdat) 1979, 291 s., Edice Petlice, sv. 141. Sb. — 1. vyd. viz 1979/16.

1979/32 Studie o divadle. 2. vyd., Praha (samizdat) 1979, 109 s., Edice Petlice, sv. 155. Sb. — 1. vyd. viz 1979/19.

1979/33 Vzpomínky a nekrology. Statě z let 1938–1976. 2. vyd., Praha (samizdat) 1979, 111 s., Edice Petlice, sv. 164. Sb. — 1. vyd. viz 1979/20.

1980

1980/1 Přirozený svět a pohyb lidské existence. Sv. 1–3. Ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1980, 245 + 304 + 251 s. Sb.

Obsah sv. 1:

Přirozený svět jako filosofický problém. 1.0, 145 s. (Viz 1936/1.)

O filosofickém významu Aristotelova pojetí pohybu a historických vyzkumů věnovaných jeho vývoji. 1.1, 10 s. (Viz 1964/2.)

K prehistorii vědy o pohybu: svět, země, nebe a pohyb lidského života. 1.2, 11 s. (Viz 1965/7.)

1980/2 "Přirozený svět a fenomenologie", 1.3, 48 pp. [Stať] [Předloha pro slovenský překlad (v. 1967/2). Začátky textů se mírně liší.]

• English: The "Natural" World and Phenomenology. Přel. E. Kohák. In: Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, ed. E. Kohák, Chicago (University of Chicago Press) 1989, str. 239–272 (v. 1989/16).

• Français: Le monde naturel et la phénoménologie. Přel. E. Abrams. In: Le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine, ed. E. Abrams, Dordrecht (Kluwer Academic Publ.) 1988, str. 13–49 (v. 1988/29).

• Magyar: A természetes világ és a fenomenológia. Přel. I. Németh. In: Mi a cseh?, Pozsony/Bratislava (Kalligram) 1996, str. 74–110 (v. 1996/7). — 2. překlad A természetes világ és a fenomenológia. Přel. E. Rózasahegyi. In: Gond (Budapest 1997), č. 13–14, str. 59–80.

• Deutsch: Natürliche Welt und Phänomenologie. Přel. D. Adler. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, str. 185–229 (v. 1991/2).

• Slovensky: Srv. překlad přepr. verse: Prirodzený svet a fenomenológia, v. 1967/2.

• Español: "El mundo natural y la fenomenología", in: A. Serrano de Haro (ed.): Jan Patočka, El movimiento de la existencia humana, Ediciones Encuentro, Madrid 2004, pp. 13-55.

• Italiano: "Il mondo naturale e la fenomenologia", in: J. P., Il mondo naturale e la fenomenologia, ed. A. Pantano, Milano (Mimesis) 2003, pp. 73-126.

Co je existence? 1.4, 21 s. (Viz 1969/8.)

Obsah sv. 2:

"Přirozený svět" v meditaci svého autora po třiatřiceti letech. 1.5, 80 s. (Viz 1970/10.)

Weltganzes und Menschenwelt. Bemerkungen zu einem zeitgenössischen kosmologischen Ansatz. 1.6, 8 s. (Viz 1972/2.)

La philosophie de la crise des sciences d'après Edmond Husserl et sa conception d'une phénoménologie du "monde de la vie". 1.7, 16 s. (Viz 1972/1.)

Rezension zu: Karl Ulmer, Philosophie der modernen Lebenswelt. 1.8, 14 s. (Viz 1976/7.)

1980/3 Postface de l'auteur au "Monde naturel comme problème philosophique". 1.9, 16 s. Dosl. fr. [Původní rukopisná verse; text uveřejněný ve francouzském vydání (v. 1976/4) je značně upraven.] — Srv. 1980/17.

• Česky: Autorův doslov k francouzskému vydání díla "Přirozený svět jako filosofický problém". Přel. I. Santar a I. Chvatík. In: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 3, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1980, 3.4, str. 2–16. [Náčrty viz tamt., str. 3.4.17–31.] — 2. otisk in: Přirozený svět jako filosofický problém, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Československý spisovatel) 1992, str. 253–268 (v. 1992/10).

• Deutsch: Srv. překlad tištěné verse: Nachwort des Autors zur französischen Ausgabe, v. 1976/4 a 1990/3.

1980/4 "Subjektivní východisko" a objektivní biologie člověka. 2.1, 29 s. Stať. [Psáno v 50. letech.]

• Français: Le "point de départ subjectif" et la biologie objective de l'homme. Přel. E. Abrams. In: Le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine, ed. E. Abrams, Dordrecht (Kluwer Academic Publ.) 1988, str. 155–179 (v. 1988/29).

1980/5 Pokus o přepracování studie "Přirozený svět a fenomenologie". 2.2, 11 s. Náčrt. — Srv. 1967/2, 1980/2.

1980/6 Fenomenologie vlastního těla. 2.3, 19 s. Náčrt. [Příprava na přednášky v r. 1967–68.] — Srv. 1980/8 a 1983/2.

• Français: La phénoménologie du corps propre. Přel. E. Abrams. In: Études phénoménologiques (Bruxelles 1985), č. 1, str. 41–63. — 2. otisk in: Le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine, ed. E. Abrams, Dordrecht (Kluwer Academic Publ.) 1988, str. 139–154 (v. 1988/29).

1980/7 Phänomenologie und Metaphysik der Bewegung. 2.4, 27 s. Náčrt. něm. [Příprava na přednášku v Německu, 1968.]

• Česky: Fenomenologie a metafyzika pohybu. Přel. I. Chvatík. In: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 3, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1980, 3.1, 24 s. (v. 1980/1).

• Français: Phénoménologie et métaphysique du mouvement. Přel. E. Abrams. In: Épokhè (Grenoble 1994), č. 4, str. 131–144. — Wiederabgedr. in: Papiers phénoménologiques, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Milon) 1995, str. 13–27 (v. 1995/1).

1980/8 Koncept přednášky o tělesnosti. 2.5, 75 s. Cykl./náčrt. — Srv. 1980/6 a 1983/2.

• Français: Leçons sur la corporéité. Přel. E. Abrams. In: Papiers phénoménologiques, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Milon) 1995, str. 53–116 (v. 1995/1).

Obsah sv. 3:

1980/9 Fenomenologie posmrtného života. 2.6, 16 s. Náčrt.

• Français: Phénoménologie de la vie après la mort. Přel. E. Abrams. In: Papiers phénoménologiques, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Milon) 1995, str. 145–156, str. 159 n. (v. 1995/1).

Křesťanství a přirozený svět. 2.7, 24 s. (Viz 1978/3.)

1980/10 Přeskočení přirozeného světa. 2.8, 7 s. Náčrt.

1980/11 Hermeneutický problém. 2.9, 1 s. Náčrt. něm.

1980/12 E. Mach. 2.10, 14 s. Náčrt.

1980/13 K fenomenologii a ontologii pohybu. 2.11, 33 s. Náčrt.

• Français: Phénoménologie et ontologie du mouvement. Přel. E. Abrams. In: Papiers phénoménologiques, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Milon) 1995, str. 29–52 (v. 1995/1).

1980/14 Lidský život — pohyb ukazování. 2.12, 2 s. Náčrt.

• Français: Fragment 9I/4a. Přel. E. Abrams. In: Papiers phénoménologiques, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Milon) 1995, str. 160 (v. 1995/1).

1980/15 Existence jako pohyb. 2.13, 2 s. Náčrt.

• Français: L'existence en tant que mouvement. Přel. E. Abrams. In: Papiers phénoménologiques, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Milon) 1995, str. 157 n. (v. 1995/1).

1980/16 Pohyb. 2.14, 1 s. Náčrt.

• Français: Mouvement. Přel. E. Abrams. In: ed. E. Abrams, Papiers phénoménologiques, Grenoble (J. Milon) 1995, str. 158 (v. 1995/1).

1980/17 Rozvrh, příprava a koncept doslovu k francouzskému vydání díla 'Přirozený svět jako filosofický problém'. 2.15, 21 s. Náčrt čes./něm./fr. — Srv. 1976/4, 1980/3.

• Česky: Autorův doslov k francouzskému vydání díla "Přirozený svět jako filosofický problém". Přel. I. Santar a I. Chvatík. In: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 3, ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1980, 3.4.16–31 s. [Přeloženy jen strany 2.15.12–22.] — Srv. 1980/3.

• Français: Postface de l'auteur à la traduction française du "Monde naturel comme problème philosophique" — notes et fragments. Přel. E. Abrams. In: Papiers phénoménologiques, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Milon) 1995, str. 131–144 (v. 1995/1).

• Deutsch: částečný překlad (pouze str. 2.15,2–4) pod názvem Natürliche Welt. Přel. H. Blaschek-Hahn a K. Novotný. In: Vom Erscheinen als solchen, Freiburg/München 1999, str. 259–261 (v. 2000/1).

1980/18 Tělo, možnosti, svět, pole zjevování. 2.16, 17 s. Náčrt. čes./něm. [Z počátku 70. let.]

• Français: Corps, possibilités, monde, champ d'apparition. Přel. E. Abrams. In: Papiers phénoménologiques, Grenoble 1995, str. 117–129 (v. 1995/1).

• Deutsch: Leib, Möglichkeiten, Welt, Erscheinungsfeld. Přel. H. Blaschek-Hahn a K. Novotný. In: Vom Erscheinen als solchem, Freiburg 2000, str. 87–100 (v. 2000/1).

1980/19 K článku "Weltganzes und Menschenwelt". 2.17, 1 s. Náčrt. — Srv. 1972/2, 2000/3 a 2000/12.

• Français: En marge du "Tout du monde et le monde de l'homme". Přel. E. Abrams. In: Papiers phénoménologiques, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Milon) 1995, str. 157 (v. 1995/1).

• Deutsch: Zum Aufsatz "Weltganzes und Menschenwelt". Přel. H. Blaschek-Hahn a K. Novotný. In: Vom Erscheinen als sochem. Texte aus dem Nachlaß, Freiburg/München 1999, str. 247.

1980/20 Liebe als Bewegung. 2.18, 1 s. Náčrt. čes./něm.

• Français: L'amour en tant que mouvement. Přel. E. Abrams. In: Papiers phénoménologiques, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Milon) 1995, str. 159 (v. 1995/1).

1980/21 Filosofie, problém posvátného a božského. 2.19, 1 s. Náčrt.

1980/22 Římská rodina, akceptace, pieta. 2.20, 5 s. Náčrt.

1980/23 Každodennost — výjimečnost. 2.21, 2 s. Náčrt.

1980/24 Porozumění pro bytí a porozumění pro vlastní (lidské) jsoucno. 2.22, 2 s. Náčrt.

Fenomenologie a metafyzika pohybu. 3.1, 24 s. (Viz 1980/7.)

Celek světa a svět člověka. 3.2, 7 s. (Viz 1972/2.)

Filosofie krize věd podle E. Husserla a jeho koncepce fenomenologie "světa našeho života". 3.3, 19 s. (Viz 1972/1.)

Autorův doslov k francouzskému vydání díla "Přirozený svět jako filosofický problém". 3.4, 31 s. (Viz 1980/3.)

Recenze knihy K. Ulmera "Filosofie moderního světa našeho života". 3.5, 8 s. (Viz 1976/7.)

1980/25 Jan Amos Komenský I. Publikace do roku 1957. Ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980, statě č. 1.1–1.22. Sb. čes./něm./lat./fr. [1. část souborného vydání komeniologických textů. Ostatní svazky v. 1980/26, 1983/4, 1983/19, 1983/33.] — 2. otisk in: J. A. Komenský. Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung (v. 1981/1). — 3. otisk in: Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová, OIKOYMENH, Praha 1997, str. 11–333 (v. 1997/2).

Obsah:

1.1. O nový pohled na Komenského. 12 s. (Viz 1941/2.)

1.2. Dvojí filosofování mladého Komenského. 19 s. (Viz 1953/1).

1.3. Mezihra na prahu moderní vědy: Cusanus a Komenský. 17 s. (Viz 1953/5.)

1.4. Cusanus a Komenský. 32 s. (Viz 1954/1.)

1.5. Bacon Verulamský a Komenského Didaktika. 11 s. (Viz 1956/4.)

1.6. Náčrt Komenského díla ve světle nových objevů. 29 s. (Viz 1956/5.)

1.7. O pozdních pedagogických spisech Komenského. 9 s. (Viz 1956/8.)

1.8. Doslov k Poslu míru a blaha národů. 15 s. (Viz 1956/7.)

1.9. Komenský a hlavní filosofické myšlenky 17. století. 15 s. (Viz 1956/3.)

1.10. Filosofické základy Komenského pedagogiky. 68 s. (Viz 1957/4.)

1.11. J. A. Komenský a vyučování přírodním vědám. 19 s. (Viz 1957/1.)

1.12. Některé z dnešních úkolů bádání o Komenském. 14 s. (Viz 1957/3.)

1.13. O vzniku a stavbě díla "Opera didactica omnia". 20 s. (Viz 1957/5.)

1.14. Základní filosofické myšlenky J. A. Komenského v souvislosti se základy jeho soustavného vychovatelství. 31 s. (Viz 1957/2.)

1.15. Rec.: Josef Brambora, Knižní dílo J. A. Komenského. 2 s. (Viz 1955/2.)

1.16. Slovo úvodem [ke knize R. Alta: Pokrokový charakter Komenského pedagogiky]. 3 s. (Viz 1955/1.)

1.17. Dnešní stav vydání děl J. A. Komenského. 2 s. (Viz 1956/10.)

1.18. Komenského učebnice pro národní školu, Janua linguarum a Velká didaktika. 6 s. (Viz 1957/7.)

1.19. Velká didaktika, Bacon a Josef Hendrich. 3 s. (Viz 1957/8.)

1.20. K textu II. gradu "Pansofie". 1 s. (Viz 1957/10.)

1.21. Rec.: Josef Hendrich, Comeniana. 7 s. (Viz 1957/11.)

1.22. Nad komeniologickou prací Dmytra Čyževského. 5 s. (Viz 1957/9.)

1980/26 Jan Amos Komenský II. Sv. 1–2. Publikace od roku 1958. Ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1980. Sb. čes./něm./lat./fr. [2. část souborného vydání komeniologických textů. Ostatní svazky v. 1980/25, 1983/4, 1983/19 1983/33.] — 2. otisk in: J. A. Komenský. Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung (v. 1981/1).

Obsah sv. 1:

2.23. Úvod prvního svazku [k Vybraným spisům J. A. Komenského]. 24 s. (Viz 1958/3.)

2.24. L'état présent des études coméniennes. 102 s. (Viz 1959/1.)

2.25. Vývoj pedagogického myšlení Komenského ve všenápravném období. 47 s. (Viz 1960/1.)

2.26. Z osudů Komenského Opus grande. 16 s. (Viz 1962/1.)

2.27. Les antécédents hussites de Comenius. 27 s. (Viz 1963/4.)

2.28. K filosofii J. A. Komenského, (A) Mezihra na prahu moderní vědy: Cusanus a Komenský. 20 s. (Viz 1964/1.)

2.29. K filosofii J. A. Komenského, (B) Komenského Všeobecná porada. 75 s. (Viz 1964/1.)

2.30. Resumé k studiím 28 a 29. 5 s. (Viz 1964/1.)

Obsah sv. 2:

2.31. Komenského názory a pansofické literární plány od spisů útěšných ke "Všeobecné poradě". 60 s. (Viz 1966/1.)

2.32. Utopie und System der Ziele der Menschheit bei Comenius. 17 s. (Viz 1969/14.)

2.33. O filosofii J. A. Komenského. 45 s. (Viz 1970/2.)

2.34. Betrachtungen über die "Pambiblia" des J. A. Comenius. 28 s. (Viz 1970/4.)

2.35. Comenius und die offene Seele. 24 s. (Viz 1970/3.)

2.36. Die Philosophie der Erziehung des J. A. Comenius. 92 s. (Viz 1971/1.)

2.37. Rec.: J. A. Komenskij, Izbrannye pedagogičeskie sočinenija. 5 s. (Viz 1958/6.)

2.38. Rec.: J. A. Comenius, Grosse Didaktik. In neuer Übersetzung von Andreas Flitner. 2 s. (Viz 1958/7.)

2.39. Rec.: J. A. Comenius, Grosse Didaktik. Ed. Hans Ahrbeck. 3 s. (Viz 1958/8.)

2.40. Rec.: Ł. Kurdybacha, Działalność J. A. Komeńskiego w Polsce. 4 s. (Viz 1958/9.)

2.41. Několik poznámek k článku Jos. Tvrdého "Komenský a Descartes". 6 s. (Viz 1959/3.)

2.42. Rec.: J. Polišenský, Nizozemská politika a Bílá hora. 4 s. (Viz 1961/4.)

2.43. O významu "Všeobecné porady o napravení věcí lidských" pro celkové dílo a oceňování J. A. Komenského. 8 s. (Viz 1963/5.)

2.44. Rec.: J. A. Comenius, Pampaedia. 9 s. (Viz 1964/8.)

2.45. J. A. Komenský a dnešní člověk. 6 s. (Viz 1970/1.)

1980/27 Jan Patočka — osobnost a dílo. Ed. A. Müller, Köln (Index) 1980, 152 s. Sb. [S Patočkovou bibliografií od M. Waltera (srv. 1986/1). Do sborníku přispěli též: V. Havel, J. Hájek, J. Boreš, L. Vaculík, V. Černý.]

Obsah:

Ideologie a život v ideji. Str. 6–17. (Viz 1946/4.)

Je technická civilizace úpadková, a proč? Str. 21–43. (Viz 1975/6.)

Hrdinové naší doby. Str. 47–52. (Viz 1977/5.)

Jací jsme a jací nejsme. Str. 54–58. (Viz 1965/10.)

Spisovatel a jeho věc. Str. 61–76. (Viz 1969/5.)

K záležitostem Plastic People of the Universe a DG 307. Str. 79–82. (Viz 1977/6.)

Čím je a čím není Charta 77. Str. 85–88. (Viz 1977/7.)

Proč nemá Charta 77 být zveřejňována a jaké jsou logické prostředky jejího zkreslování a utajování. Str. 89–92. (Viz 1977/8.)

Co můžeme očekávat od Charty 77. Str. 93–98. (Viz 1977/11.)

Poslední interview. Str. 99–102. (Viz 1977/33.)

1980/28 Kacířské eseje o filosofii dějin. Dosl. V. Bělohradský, 3. vyd., München (K. Jadrný) 1980, 163 s., Ed. Arkýř, sv. 1. Sb. [Bez "Vlastních glos".] — 1. vyd. viz 1975/1.

1980/29 Dvě studie o Masarykovi. Předml. naps. E. Kohák, 4. vyd., Toronto (68 Publishers) 1980, 135 s. Sb. [V Kohákově předmluvě je otištěn text "Masaryk a naše dnešní otázky" (v. 1946/2).] — 1. vyd. viz 1977/1.

1980/30 Dopis Vlastě Chramostové. In: Vzpomínky a pocty. Na paměť Jana Patočky, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1980, str. 27 n., Kvart. Koresp. [Časti dopisu cituje V. Chramostová ve své vzpomínce na J. Patočku, str. 25 nn.] — 2. otisk in: Listy 12 (Roma 1982), č. 3/4, str. 18 n.

1981

1981/1 J. A. Komenský. Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung. 1.1.—2.47. Ed. a předml. naps. K. Schaller, Bochum (Ruhr-Universität Bochum) 1981, 495 s., Veröffentlichungen der Comeniusforschungsstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum, sv. 12. Sb. čes./něm./lat./fr. [Rozšířený otisk 1. a 2. části souborného vydání Patočkových komenian (v. 1980/25 a 1980/26).] — Srv. 1997/2.

Obsah:

1.1. O nový pohled na Komenského. Str. 19–23. (Viz 1941/2.)

1.2. Dvojí filosofování mladého Komenského. Str. 24–29. (Viz 1953/1.)

1.3. Mezihra na prahu moderní vědy: Cusanus a Komenský. Str. 30–33. (Viz 1953/5.)

1.4. Cusanus a Komenský. Str. 34–44. (Viz 1954/1.)

1.5. Bacon Verulamský a Komenského Didaktika. Str. 45–49. (Viz 1956/4.)

1.6. Náčrt Komenského díla ve světle nových objevů. Str. 50–61. (Viz 1956/5.)

1.7. O pozdních pedagogických spisech Komenského. Str. 62–65. (Viz 1956/8.)

1.8. Doslov k Poslu míru a blaha národů. Str. 66–74. (Viz 1956/7.)

1.9. Komenský a hlavní filosofické myšlenky 17. století. Str. 75–78. (Viz 1956/3.)

1.9a. Comenius und die Hauptgedanken in der Philosophie des 17. Jahrhunderts. Str. 79–92. (Viz 1956/3.)

1.10. Filosofické základy Komenského pedagogiky. Str. 93–124. (Viz 1957/4.)

1.11. J. A. Komenský a vyučování přírodním vědám. Str. 125–136. (Viz 1957/1.)

1.12. Některé z dnešních úkolů bádání o Komenském. Str. 137–142. (Viz 1957/3.)

1.13. O vzniku a stavbě díla "Opera didactica omnia". Str. 143–151. (Viz 1957/5.)

1.13.(sic) De origine et compositione Operum Didacticorum Omnium. Str. 152–162. (Viz 1957/5.)

1.13a. Entstehung und Aufbau der Opera didactica omnia von J. A. Komenský. Str. 163–171. (Viz 1957/5.)

1.14. Základní filosofické myšlenky J. A. Komenského v souvislosti se základy jeho soustavného vychovatelství. Str. 172–188. (Viz 1957/2.)

1.15. Rec.: Josef Brambora, Knižní dílo J. A. Komenského. Str. 189. (Viz 1955/2.)

1.16. Slovo úvodem (ke knize R. Alta: Pokrokový charakter Komenského pedagogiky. Str. 190 n. (Viz 1955/1.)

1.17. Dnešní stav vydání děl J. A. Komenského. Str. 192. (Viz 1956/10.)

1.18. Komenského učebnice pro národní školu Janua linguarum a Velká didaktika. Str. 193 n. (Viz 1957/7.)

1.19. Velká didaktika, Bacon a Josef Hendrich. Str. 195. (Viz 1957/8.)

1.20. K textu II. gradu "Pansofie". Str. 196. (Viz 1957/10.)

1.21. Rec.: Josef Hendrich: Comeniana. Str. 197 n. (Viz 1957/11.)

1.22. Nad komeniologickou prací Dmytra Čyževského. Str. 199 n. (Viz 1957/9.)

1.23. Úvod prvního svazku (k Vybraným spisům J. A. Komenského) Str. 205–220. (Viz 1958/3.)

2.24. L'état présent des études coméniennes. Str. 221–256. (Viz 1959/1.)

2.25. Vývoj pedagogického myšlení Komenského ve všenápravném období. Str. 257–270. (Viz 1960/1.)

2.26. Z osudů Komenského Opus grande. Str. 271–275. (Viz 1962/1.)

2.27. Les antécédents hussites de Comenius. Str. 276–286. (Viz 1963/4.)

2.28. K filosofii J. A. Komenského, (A) Mezihra na prahu moderní vědy: Cusanus a Komenský. Str. 287–293. (v. i 1964/1) (Viz 1964/1.)

2.29. K filosofii J. A. Komenského, (B) Komenského Všeobecná porada. Str. 294–317. (Viz 1964/1.)

2.29a. Epilogus. (Doslov ke knize: Comenius, De rerum humanarum emend. consultatio catholica) Str. 318–350. (Viz 1966/4.)

2.30. Resumé k studiím 28 a 29. Str. 351 n. (Viz 1964/1.)

2.31. Komenského názory a pansofické literární plány od spisů útěšných ke "Všeobecné poradě". Str. 354–375. (Viz 1966/1.)

2.32. Utopie und System der Ziele der Menschheit bei Comenius. Str. 376–382. (Viz 1969/14.)

2.33. O filosofii J. A. Komenského. Str. 383–400. (Viz 1970/2.)

2.34. Betrachtungen über die "Pambiblia" des J. A. Comenius. Str. 401–413. (Viz 1970/4.)

2.35. Comenius und die offene Seele. Str. 414–421. (Viz 1970/3.)

2.36. Die Philosophie der Erziehung des J. A. Comenius. Str. 422–450. (Viz 1971/1.)

2.37. Rec.: J. A. Komenskij, Izbrannye pedagogičeskie sočinenija. Str. 451 n. (Viz 1958/6.)

2.38. Rec.: J. A. Comenius, Grosse Didaktik. In neuer Übersetzung von Andreas Flitner. Str. 453. (Viz 1958/7.)

2.39. Rec.: J. A. Comenius, Grosse Didaktik. Ed. Hans Ahrbeck. Str. 454. (Viz 1958/8.)

2.40. Rec.: Ł. Kurdybacha, Działalność J. A. Komeńskiego w Polsce. Str. 455 n. (Viz 1958/9.)

2.41. Několik poznámek k článku Jos. Tvrdého "Komenský a Descartes". Str. 457–459. (Viz 1959/3.)

2.42. Rec.: J. Polišenský, Nizozemská politika a Bílá hora. Str. 460. (Viz 1961/4.)

2.43. O významu "Všeobecné porady o napravení věcí lidských" pro celkové dílo a oceňování J. A. Komenského. Str. 461–465. (Viz 1963/5.)

2.44. Rec.: J. A. Comenius, Pampaedia. Str. 466–468. (Viz 1964/8.)

2.45. J. A. Komenský a dnešní člověk. Str. 469 n. (Viz 1970/1.)

2.46. Rec.: M. Blekastad, Comenius, Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komenský. Str. 471–473. (Viz 1970/15.)

1981/2 2.46a. Gutachten betreffend die Doktorarbeit "Comenius..." von M. Blekastad. Str. 474–485. Rec. něm. — (vgl. 1970/15)

1981/3 2.47. Bemerkungen zur Comeniusforschung aus dem Briefwechsel. Str. 486–495. Brf. něm. — Zitate aus Patočkas Briefen an K. Schaller von 1967 bis 1977.

1981/4 Nejstarší řecká filosofie. 3. vyd., ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1981. 294 s. Mono/cykl. [Samizdatové vydání autorem zredigovaného a doplněného textu, připraveného pro neuskutečněné vydání v nakl. Mladá fronta; oproti druhému vydání, nazvanému "Předsokratovská filosofie" (v. 1968/1), obsahuje navíc, jako kap. VIII, text "Praesokratovská filosofie" (v. 1946/1).] — 1. vyd. viz 1945/1 a 1946/1.

Obsah:

Předmluva. Str. 1 n.

I. Jméno filosofie. Str. 3–14.

II. Vznik filosofie. Str. 15–26.

III. Milétská škola (Thalés, Anaximandros, Anaximenés, Konec milétské filosofie). Str. 27–58.

IV. Náboženství a politika u myslitelů šestého století (Solón, Xenofanés, Pythagoras). Str. 59–107.

V. Vlastní cesta filosofie (Parmenidés, Hérakleitos). Str. 108–163.

VI. Kritika a dialektika (Zénón, Melissos). Str. 164–189.

VII. Positivní filosofie přírody (Empodoklés, Anaxagoras). Str. 190–238.

VIII. Atomistika a teleologie. Přechod k osvícenství (Leukippos a Démokritos, Archelaos, Diogenés z Apollónie). Str. 239–294 (v. 1946/1).

1981/5 Čtrnáct dopisů Janu Vladislavovi. Ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1981, 10 s., Kvart. Koresp. [Dopisy z let 1951–1969.]

1981/6 Saggi eretici sulla filosofia della storia. Předml. naps. V. Bělohradský, přel. G. Pacini, Bologna (CSEO) 1981, 190 s. Sb. it. — Orig. viz 1975/1.

Obsah:

Considerazioni pre-historiche. Str. 39–60 (v. 1975/2).

Inizio della storia. Str. 61–82 (v. 1975/3).

La storia ha un senso? Str. 83–105 (v. 1975/4).

L'Europa e l'eredità europea fino alla fine del XIX secolo. Str. 107–120 (v. 1975/5).

La civiltà tecnica è decadente e perché? Str. 121–142 (v. 1975/6).

La guerre del XX secolo e il XX secolo come guerra. Str. 143–160 (v. 1975/7).

Sulla filosofia e i filosofi. Intervista a Jan Patočka. Str. 163–183 (v. 1967/7).

1981/7 Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire. Přel. E. Abrams, předml. naps. P. Ricoeur, dosl. R. Jakobson, Lagrasse (Verdier) 1981, 171 s. Sb. fr. — 2. vyd. Lagrasse (Verdier) 1988, 171 s. (v. 1988/31). — Orig. viz 1975/1.

Obsah:

Considerations pre-historiques. Str. 17–40 (v. 1975/2).

Le début de l'histoire. Str. 41–64 (v. 1975/3).

L'histoire a-t-elle un sens? Str. 65–88 (v. 1975/4).

L'Europe et l'héritage européen jusq'å la fin du XIX. Str. 89–103 (v. 1975/5).

La civilisation technique est-elle une civilisation de déclin, et pourquoi? Str. 105–127 (v. 1975/6).

Les guerres du XXe siècle et le XXe siècle en tant que guerre. Str. 129–146 (v. 1975/7).

Gloses. Str. 147–163 (v. 1975/8).

1982

1982/1 Hlubina bezpečnosti a Cusanus. Ed. R. Palouš, Praha (samizdat) 1982, 11. s. Stať. [Psáno v 50. letech.] — 2. otisk in: J. A. Komenský III, sv. 1, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1983, str. 47–57 (v. 1983/4). — 3. otisk in: Proměny 20 (New York 1983), č. 4, str. 70–77. — 4. otisk in: J. A. Komenský (II). Nachgelassene Schriften zur Comeniusforschung, ed. a předml. naps. K. Schaller, Sankt Augustin 1984, str. 53–62 (v. 1984/2).

1982/2 Fenomén, jev a originál (Pracovní rozhovor). In: Býk, ed. P. Rezek, Praha (samizdat) 1982, str. 109–133. Misc. [Záznam pracovního rozhovoru mezi J. Patočkou, J. Němcem a P. Rezekem, 25. 6. 1975.] — 2. otisk in: Paternoster 3 (Wien 1985), seš. 9–10, str. 136–155. — 3. otisk in: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (ISE) 1993, str. 9–22.

1983

1983/1 Přirozený svět a pohyb lidské existence. Sv. 4. Ed. I. Chvatík, J. Polívka a M. Petříček jr., Praha (Archivní soubor) 1983, 216 s. Cykl. — 2. vyd.: Tělo, společenství, jazyk, svět, Praha (Oikúmené) 1995, 203 s. (v. 1995/8).

Obsah:

1983/2 Tělo, společenství, jazyk, svět. Ed. J. Polívka, 4.1, 127 s. Cykl./zázn. [Přednáškový cyklus na Filosofické fakultě Karlovy university, 1968/69. Kompilace záznamů I. Chvatíka, M. Krištofové, J. Kučery, J. Michálka, J. Polívky, F. Vinaře a M. Volkové.] — 2. otisk: Tělo společenství, jazyk svět, ed. J. Polívka, 1. vyd., Praha (Oikúmené) 1995, str. 9–125 (v. 1995/8). — Srv. 1980/6, 1980/8.

• English: Body, Community, Language, World. Přel. E. Kohák. In: Body, Community, Languqge, World, Chicago (Open Court) 1998, str. 1–178 (v. 1998/1). — Část. překl. pod názvem The Movement of Human Existence: A Selection from Body, Community, Language, World. Přel. E. Kohák. In: Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, ed. E. Kohák, Chicago (University of Chicago Press) 1989, str. 274–284 (v. 1989/16). [Přeloženy jen str. 103–113 originálu.]

1983/3 Problém přirozeného světa. Ed. J. Polívka, 4.2, 88 s. Cykl./zázn. [Přednáškový cyklus na Filosofické fakultě Karlovy university v zimním semestru 1968. Kompilace záznamů I. Chvatíka, M. Krištofové, J. Kučery, J. Michálka, J. Polívky, F. Vinaře a M. Volkové.] — 2. otisk: Tělo společenství, jazyk svět, ed. J. Polívka, 1. vyd., OIKOYMENH, Praha 1995, str. 127–202 (v. 1995/8).

1983/4 Jan Amos Komenský III. Nepublikované práce. Sv. 1: Dokončené studie. Ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1983, 183 s. Sb. čes./lat. [První ze tří svazků 3. části souborného vydání komeniologických textů. Ostatní svazky v. 1980/25, 1980/26, 1983/19, 1983/33. Psáno v 50. letech.] — 2. otisk in: Jan Amos Komenský (II) Nachgelassene Schriften zur Comeniusforschung, ed. a předml. naps. K. Schaller, Sankt Augustin 1984. 200 s. (v. 1984/2)

Obsah:

1983/5 3.48. Komenský a Cusanus. Str. 5–11. Stať.

1983/6 3.49. Vnější a vnitřní historie Didaktiky. Str. 12–16. Stať.

1983/7 3.50. Didaktika a Pansofie. Str. 17 n. Stať.

1983/8 3.51. Transcendentalia a kategorie. Str. 20–29. Stať.

1983/9 3.52. Prodromus. Str. 30–46. Stať.

3.53. "Hlubina bezpečnosti" a Cusanus. Str. 47–57. (Viz 1982/1.)

1983/10 3.54. Theatrum universitatis rerum. Str. 58–64. Stať.

1983/11 3.55. Triády Cusanovy a triády Komenského. Str. 65–82. Stať.

1983/12 3.56. Sensus, ratio, fides a synkritická metoda. Str. 83–91. Stať.

1983/13 3.57. Fyzika a její principy. Str. 92–106. Stať.

1983/14 3.58. Docta ignorantia a její vztah k pansofii. Str. 107–113. Stať.

1983/15 3.59. Geistige Biographie des J. A. Comenius. Str. 114–154. Předn. něm.

1983/16 3.60. Komenského Všeobecná porada (Neuveřejněný závěr). Str. 155–162. Náčrt. [Neuveřejněný závěr doslovu ke knize J. A. Comenius, De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, v. 1966/4.] — Srv. 1963/5.

1983/17 3.61. Doslov "Cesta světla, předosvícenská brána k osvícenským ideálům" ke knize Via Lucis. Str. 163–179. — Srv. 1961/2. [Nepublikováno.]

1983/18 3.62. Nepublikovaná část článku "J. A. Komenský a dnešní člověk". Str. 180–183. Stať. — Srv. 1970/1.

1983/19 Jan Amos Komenský III. Nepublikované rukopisy z pozůstalosti. Sv. 2: Fragmenty. Ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1983, 74 s. Sb. [Druhý ze tří svazků 3. části souborného vydání komeniologických textů. Psáno v 50. letech. Ostatní svazky v. 1980/25, 1980/26, 1983/4, 1983/33.] — 2. otisk (část) in: Jan Amos Komenský (II). Nachgelassene Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Sankt Augustin 1984, 200 s. (v. 1984/2). — 3. otisk (část) pod názvem: Komeniana z pozůstalosti. In: Studia Comeniana et historica 24 (1994), č. 52, str. 62–115 (v. 1994/2).

Obsah:

1983/20 3.63. Descartes a Komenský — Jejich vztah v světle nových nálezů hallských. Str. 6–30. Stať.-Náčrt.

1983/21 3.64. Campanella a Komenský. Str. 31 n. Náčrt.

1983/22 3.65. Koncepce pěti světů u Campanelly a sedmi reálních světů Komenského. Str. 33–35. Náčrt.

1983/23 3.66. Komentář k vydání Komenského "Lexicon reale pansophicum". Str. 36–39. Náčrt. [Latinský překlad tohoto textu spolu s lat. překl. stati "Komenského všeobecná porada" (v. 1964/1) tvoří část textu "Epilogus" (v. 1964/1).] — 2. otisk in: Komeniana z pozůstalosti, in: Studia Comeniana et historica 24 (Uherský Brod 1994), č. 52, str. 68 n. (v. 1994/2). — 3. otisk v rámci textu "Komenského Všeobecná porada", in: Komeniologické studie II, Praha 1998, str. 203–205 (v. 1998/6).

1983/24 3.67. Náčrt: O pojetích Komenského. Str. 40 n. Náčrt.

1983/25 3.68. Komenský a přírodovědné vyučování. Str. 42–44. Náčrt.

1983/26 3.69. Přehled vývoje názorů o pralátce, prvcích a jejich vlastnostech u vynikajících chemiků 16.—17. století. Str. 45 n. Náčrt.

1983/27 3.70. O filosofii J. A. Komenského. Str. 47–49. Náčrt.

1983/28 3.71. [Dvě stránky, psané rukou a značené pouze římskou II a stranou 16 a 17.] Str. 50–53. Náčrt.

1983/29 3.72. Komenský a program národního humanismu. Str. 54 n. Náčrt.

1983/30 3.73. Komenského mírové úsilí. Str. 56–59. Náčrt.

1983/31 3.74. Tři "racionalistická" díla o řešení krize: Komenského "De emendatione", Comtův "Système de politique positive" a Husserlova "Krisis". Str. 60–62. Náčrt.

• Deutsch: Drei "rationalistische" Werke zur Lösung der Krise: Komenskýs "De emendatione", Comtes "Système de politique positive", Husserls "Krisis". Přel. K. Schaller. In: Phänomenologische Forschungen, č. 17: Studien zur Philosophie von J. Patočka, ed. E. W. Orth, Freiburg-München (Alber) 1985, str. 84–86.

1983/32 3.75. Poznámkový aparát ke studii Filosofické základy Komenského pedagogiky. Str. 63–74. Náčrt.

1983/33 Jan Amos Komenský III. Nepublikované rukopisy z pozůstalosti. Sv. 3.: Didaktika a pansofie. Studie k filosofii výchovy J. A. Komenského. Ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1983, 231 s. Mono. [Třetí ze tří svazků 3. části souborného vydání komeniologických textů. Ostatní svazky v. 1980/25, 1980/26, 1983/4, 1983/19. Psáno v 50. letech.]

1983/34 Platon et l'Europe. Séminaire privé du semestre d'été 1973. Z čes. orig. přel. E. Abrams, Lagrasse (Verdier) 1983, 316 s. Sb. fr. — 2. vyd., Lagrasse (Verdier) 1997, 316 s. (v. 1997/5).

• Español: Platón y Europa. Z fr. přel. M. A. Galmarini, Barcelona (Edicions 62) 1991, 280 s. (v. 1991/6).

Obsah:

Platon et l'Europe. Str. 9–236 (v. 1979/14).

La fin de la philosophie est-elle possible? Str. 239–263 (v. 1987/33).

Démocrite et Platon, fondateurs de la métaphysique. Str. 265–280 (v. 1979/15.).

L'âme chez Platon. Str. 281–299. (v. 1988/3).

L'origine et le sens de l'idée d'immortalité chez Platon. Str. 301–314 (v. 1977/31).

1983/35 Prázdné (Oprava: Text "La fin de la philosophie est-elle possible?" je překlad české přednášky, v. 1987/33.)

1983/36 Prázdné (Oprava: Text "L'âme chez Platon" je překlad české přednášky, v. 1988/3.)

1983/37 Platón. Přednáška z let 1947–49. 2. vyd. opravil a doplnil I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1983, 424 s. Mono/cykl. — 1. vyd. viz 1948/1.

1984

1984/1 Heidegger. Z pol. přel. J. Němec. In: M. Heidegger, Rozhovory, Praha (samizdat) 1984, str. 3–9, Ed. Expedice, sv. 168. Stať. [Český orig. se nedochoval, v. 1974/2.]

• English: Heidegger. Z česk. překl. přel. E. Findlay. In: Research Report of the Center for Theoretical Study, Praha 1998, č. CTS-98-06, str. 1–10.

• Français: Heidegger. Z česk. překl. přel. E. Abrams. In: Épokhè (Grenoble 1991), č. 2, str. 387–391.

• Deutsch: Heidegger. Z česk. překl. přel. L. Hagedorn. In: Research Report of the Center for Theoretical Study, Praha 1998, č. CTS-98-06, str. 11–21. — 2. otisk in: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 397–401 (v. 1999/1).

• Po polski: Heidegger. Viz 1974/2.

1984/2 Jan Amos Komenský (II). Nachgelassene Schriften zur Comeniusforschung. Ed. a předml. naps. K. Schaller, Sankt Augustin (Verlag Hans Richarz) 1984, 200 s., Schriften zur Comeniusforschung, sv. 15. Sb. čes./něm./lat. [Rozšířený otisk sborníku Jan Amos Komenský III, sv. 1, ed. R. Palouš, Praha (Archivní soubor) 1983 (v. 1983/4).]

Obsah:

3.48. Komenský a Cusanus. Str. 15–24. (Viz 1983/5.)

3.49. Vnější a vnitřní historie Didaktiky. Str. 21–24. (Viz 1983/6.)

3.50. Didaktika a Pansofie. Str. 25–26. (Viz 1983/7.)

3.51. Transcendentalia a kategorie. Str. 27–35. (Viz 1983/8.)

3.52. Prodromus. Str. 36–52. (Viz 1983/9.)

3.53. "Hlubina bezpečnosti" a Cusanus. Str. 53–62. (Viz 1982/1.)

3.54. Theatrum universitatis rerum. Str. 63–68. (Viz 1983/10.)

3.55. Triády Cusanovy a triády Komenského. Str. 69–85. (Viz 1983/11.)

3.56. Sensus, ratio, fides a synkritická metoda. Str. 86–93. (Viz 1983/12.)

3.57. Fyzika a její principy. Str. 94–107. (Viz 1983/13.)

3.58. Docta ignorantia a její vztah k pansofii. Str. 108–113. (Viz 1983/14.)

3.59. Geistige Biographie des J. A. Comenius. Str. 114–153. (Viz. 1983/15)

3.60. Komenského Všeobecná porada (Neuveřejněný závěr). Str. 154–159. (v. 1963/5) (Viz 1983/16.)

3.61. Doslov "Cesta světla, předosvícenská brána k osvícenským ideálům" ke knize Via Lucis. Str. 160–174 (v. 1961/2) (Viz 1983/17.)

3.62. Nepublikovaná část článku "J. A. Komenský a dnešní člověk". Str. 175–177. (v. 1970/1) (Viz 1983/18.)

3.63. Descartes a Komenský — Jejich vztah ve světle nových nálezů hallských. Str. 178–200. (Viz 1983/20.)

1985

1985/1 Umění a filosofie. Soubor statí, přednášek a poznámek. Sv. 4, Dodatky. Ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 359 s. Sb.

Obsah:

1985/2 Prostor a jeho problematika. 4.1, 63 s. Stať. [Psáno okolo r. 1960.] — 2. otisk in: Estetika 28 (1991), č. 1, str. 1–37.

• Français: L'espace et sa problématique. Přel. E. Abrams. In: Qu'est-ce que la phénoménologie?, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1988, str. 17–96 (v. 1988/30).

• Deutsch: Der Raum und seine Problematik. Přel. M. Maier. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec a I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, str. 63–131 (v. 1991/2).

L'idée d'espace depuis Aristote jusqu'à Leibniz. 4.2, 19 s. (Viz 1961/1.)

G. W. F. Hegel: Dramatická poesie. 4.3, 1 s. (Viz 1959/2.)

Zur Entwicklung der ästhetischen Auffassung Hegels. 4.4, 11 s. (Viz 1964/4.)

Die Lehre von der Vergangenheit der Kunst. 4.5, 16 s. (Viz 1965/1.)

Hegelův filosofický a estetický vývoj. 4.6, 48 s. (Viz 1966/3.)

Hegelova "Estetika" v českém překladu. 4.6, 1 s. (Viz 1966/8.)

L'art et le temps. 4.8, 18 s. (Viz 1968/5.)

K problémům filosofických překladů. 4.9, 11 s. (Viz 1977/30.)

Roman Ingarden. Pokus charakteristiky filosofické osobnosti a díla. 4.10, 16 s. (Viz 1967/5.)

1985/3 Zu Roman Ingardens Philosophie des malerischen Kunstwerks. 4.11, 14 s. Stať. něm. — Srv. 1972/4 a 1985/5–7.

• Česky: K Ingardenově filosofii malířského díla. Přel. I. Chvatík. In: Umění a filosofie, sv. 3, ed. J. Němec a P. Rezek, Praha (Archivní soubor) 1977, str. 426–437 (v. 1977/12). — 2. otisk in: Umění a filosofie, Praha (samizdat) 1978, Edice Expedice, sv. 42 (v. 1978/7). — 3. otisk in: O výtvarném umění a hudbě, vyd. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, Kvart (v. 1979/28). — 4. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, ed. I. Chvatík, 2. vyd., Praha (Archiv-Sammlung) 1986, str. 458–469 (v. 1986/2).

• Po polski: Uwagi o Romana Ingardena filozofii obrazu. In: Fenomenologia R. Ingardena, Warszawa 1972, str. 262–275.

Zu Roman Ingardens Ontologie des malerischen Kunstwerks. 4.12, 9 s. (Viz 1972/4.)

Der Sinn des Mythos vom Teufelspakt. 4.13, 13 s. (Viz 1973/1.)

Jaroslav Durych: Gottes Regenbogen (Vorwort) 4.14, 12 s. (Viz 1975/10.)

Jaques Maritain: Umění a scholastika. 4.15, 1 s. (Viz 1934/10.)

Korespondence Ladislava Klímy. Dvě recenze. 4.16, 1 s. (Viz 1941/9–10.)

Leonardo da Vinci. Dvě recenze. 4.17, 1 s. (Viz 1942/7–8.)

Otakar Hostinský: Umění a společnost. 4.18, 1 s. (Viz 1942/11.)

Mirko Novák: Česká estetika. 4.19, 3 s. (Viz 1942/10.)

Jindřich Chalupecký: Smysl moderního umění. 4.20, 1 s. (Viz 1944/4.)

G. W. F. Hegel: Filosofie, umění a náboženství a jejich vztah k mravnosti a státu. 4.21, 7 s. (Viz 1944/3.)

1985/4 Čas a věčnost u Karla Hynka Máchy. 4.22, 2 s. Náčrt. — Srv. 1967/1.

1985/5 Winckelmannovo pojetí stylu. 4.23, 6 s. Náčrt. — Srv. 1985/3, 1972/4.

1985/6 Rieglovo pojetí antického umění. 4.24, 13 s. Náčrt. — Srv. 1985/3, 1972/4.

1985/7 Několik poznámek o poměru Hegel — Schnaase. 4.25, 4 s. Náčrt. — Srv. 1985/3, 1972/4.

1985/8 Památková péče. 4.26, 3 s. Náčrt. [Poznámky k disertaci P. Doležala, "Památková péče a její teoretické základy", podané v Brně, 1968.]

1985/9 Co je kritika. 4.27, 4 s. Koresp. [Koncept dopisu V. Černému k jeho knize "Co je kritika, co není a k čemu je na světě", Brno 1968.] — 2. otisk in: Světová literatura 36 (1991), č. 6, str. 77 n. — 3. otisk in: Kritický sborník 13 (1993), č. 1, str. 30 n. — Srv. 1985/10, 1977/23.

1985/10 O podstatě kritiky. 4.28, 1 s. Náčrt. 1977. — Srv. 1985/9, 1977/23.

Ladislav Klíma. 4.29, 16 s. (Viz 1977/22.)

1985/11 La Crise du sens. Sv. 1. Comte, Masaryk, Husserl. Předml. naps. H. Declève, Přel. E. Abrams, Bruxelles (OUSIA) 1985, 222 s. Sb. fr.

Obsah:

La conception de la crise spirituelle de l'humanité européenne chez Masaryk et chez Husserl. Str. 19–37. (Viz 1936/2.)

Masaryk et nos questions actuelles. Str. 38–45. (Viz 1946/2.)

Masaryk hier et aujourd'hui. Str. 46–62. (Viz 1946/3.)

Notes sur la Logique concrète. Str. 63–94. (Viz 1979/3.)

L'échec d'une philosophie nationale tchèque. Str. 96–138. (Viz 1977/2.)

Autour de la philosophie de la religion de Masaryk. Str. 139–216. (Viz 1977/3.)

1985/12 Sókratés. Přednáška z letního semestru 1947. 4. vyd., ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 138 s. Mono/cykl. — 1. vyd. viz 1947/1.

1985/13 Aristotelés. Přednáška z letního semestru 1949. 2. vyd., ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1985, 138 s. Mono/cykl. — 1. vyd. viz 1949/1.

1986

1986/1 La Crise du sens. Sv. 2. Masaryk et l'action. Dosl. H. Declève, přel. E. Abrams, Bruxelles (OUSIA) 1986, 262 s. Sb. fr. [S Patočkovou bibliografií od M. Waltera, v. 1980/27.]

Obsah:

La pensée tchèque de l'entre-deux-guerres. Str. 5–21. (Viz 1979/5.)

La pensée tchèque de l'entre-deux-guerres. Discussion. Str. 22–50. (Viz 1979/12.)

Fragment se rapportant à la logique concrète. Str. 53–57. (Viz 1979/7.)

Philosophie de l'histoire tchèque. Str. 58–63. (Viz 1979/8.)

La philosophie de l'histoire de Masaryk et la situation présente de la philosophie. Str. 64–68. (Viz 1979/9.)

Heidegger et Masaryk. Str. 69–72. (Viz 1979/11.)

1986/2 Umění a filosofie. Sv. 1–3. 2. opr. vyd., ed. I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1986, 550 + VIII s. Sb. — 1. vyd. 1977/12.

Obsah:

Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost. Sv. 1, str. 1–13. (Viz 1938/1.)

Duchovní základy života v naší době. Sv. 1, str. 14–32. (Viz 1970/11.)

Mládí a filosofie. Sv. 1, str. 33–39. (Viz 1941/3.)

Česká vzdělanost v Evropě. Sv. 1, str. 40–65. (Viz 1939/1.)

Jací jsme a jací nejsme. Sv. 1, str. 66–68. (Viz 1965/10.)

Osobnost a tvorba. Sv. 1, str. 69–76. (Viz 1947/4.)

Zrod evropského uvažování o kráse v antickém Řecku. Sv. 1, str. 76a—87. (Viz 1977/17.)

Platon o vědění a umění, nadšení a kráse. Sv. 1, str. 87a—108. (Viz 1977/14.)

Čas, mýtus, víra. Sv. 1, str. 109–114. (Viz 1952/1.)

Umění a čas. Sv. 1, str. 115–130. (Viz 1968/5.)

Učení o minulém rázu umění. Sv. 1, str. 131–153. (Viz 1977/13.)

Mezinárodní kongres Hegelovy společnosti v Salcburku. Sv. 1, str. 154–162. (Viz 1965/11.)

K vývoji Hegelových estetických názorů. Sv. 1, str. 163–172. (Viz 1965/9.)

Romantismus, romantika, romantický a příbuzné pojmy. Sv. 1, str. 173–180. (Viz 1969/9.)

O Burckhardtově pojetí renesance. Sv. 1, str. 181–194. (Viz 1965/2.)

Filosofie dějin v Palackého Krásovědě. Sv. 1, str. 195–207. (Viz 1956/1.)

Idea božnosti v Palackého Krásovědě. Sv. 1, str. 208–217. (Viz 1956/2.)

Epičnost a dramatičnost, epos a drama. Sv. 2, str. 218–227. (Viz 1966/2.)

Exkurs o attické tragedii. Sv. 2, str. 228–233. (Viz 1947/1.)

Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích. Sv. 2, str. 234–241. (Viz 1971/3.)

Ivanov. Sv. 2, str. 242–248. (Viz 1970/8.)

K "ideji Národního divadla". Sv. 2, str. 249–254. (Viz 1968/15.)

Ještě jedna Antigona a Antigoné ještě jednou. Sv. 2, str. 255–266. (Viz 1967/3.)

Svět Ivana Vyskočila. Sv. 2, str. 267–273. (Viz 1963/3.)

Fragmenty o jazyce. Sv. 2, str. 274–277. (Viz 1942/5.)

Spisovatel a jeho věc. (K filosofii literatury.) Sv. 2, str. 278–291. (Viz 1969/5.)

Komenský a otevřená duše. Sv. 2, str. 292–305. (Viz 1970/3.)

Symbol země u K. H. Máchy. Sv. 2, str. 306–323. (Viz 1944/1.)

Čas, věčnost a časovost v Máchově díle. Sv. 2, str. 324–349. (Viz 1967/1).

Šalda mezi včerejškem a dneškem. Sv. 2, str. 350–354. (Viz 1947/3.)

Ladislav Klíma. Pokus o rozbor klíčových tezí. Sv. 2, str. 355–364. (Viz 1967/4.)

Titanismus. Sv. 2, str. 365–369. (Viz 1936/4.)

Smysl mýtu o paktu s ďáblem. Sv. 2, str. 370–384. (Viz 1973/1.)

Kulhavý poutník Josef Čapek. Sv. 2, str. 385–403. (Viz 1964/3.)

Předmluva k Boží duze Jaroslava Durycha. Sv. 2, str. 404–413. (Viz 1975/10.)

Zpěv výsostnosti. Sv. 2, str. 414–420. (Viz 1977/15.)

Co je vidění. Sv. 3, str. 421–423. (Viz 1935/2.)

A. Gehlen o moderním výtvarnictví. Sv. 3, str. 424–429. (Viz 1965/4.)

Gehlenovy názory o úloze umění v antropogenezi. Sv. 3, str. 430–436. (Viz 1965/3.)

Úvahy nad Readovou knihou o sochařství. Sv. 3, str. 437–449. (Viz 1969/10.)

K Ingardenově ontologii malířského díla. Sv. 3, str. 450–457. (Viz 1972/4.)

K Ingardenově filosofii malířského díla. Sv. 3, str. 458–469. (Viz 1985/3.)

Doslov ke knize: V. Richter, Studie z dějin a teorie umění. Sv. 3, str. 470–492. (Viz 1977/16.)

Německá duchovnost Beethovenovy doby. Sv. 3, str. 493–513. (Viz 1971/4.)

Poezie a filosofie. Sv. 3, str. 514–516. (Viz 1977/18.)

Meteor. Sv. 3, str. 517. (Viz 1977/19.)

Holan. Sv. 3, str. 518. (Viz 1977/20.)

Březinova 'Návštěva'. Sv. 3, str. 519–521. (Viz 1977/21.)

Ladislav Klíma. Sv. 3, str. 522–526. (Viz 1977/22.)

Černý — Teorie kritiky. Sv. 3, str. 527 n. (Viz 1977/23.)

Vaculík a Kundera. Sv. 3, str. 529 n. (Viz 1977/24.)

Duchovní život v Čechách a filosofie (19. stol.). Sv. 3, str. 531 n. (Viz 1977/25.)

Metafyzická kvalita a její intencionalita. Sv. 3, str. 533. (Viz 1977/26.)

Směšné. Sv. 3, str. 534. (Viz 1977/27.)

Ad Umění a čas. Sv. 3, str. 535. (Viz 1977/28.)

Beethovenova Devátá. Sv. 3, str. 536 n. (Viz 1977/29.)

K záležitostem Plastic People of the Universe a DG 307. Sv. 3, str. 538–540. (Viz 1977/6.)

K problémům filosofických překladů. Sv. 3, str. 541–550. (Viz 1977/30.)

1986/3 Zamyšlení nad Evropou. Skizza z pozůstalosti. In: Paraf (samizdat 1986), č. 3, str. 6–11. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši III, ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 2002, str. 257–262 (v. 2002/1).

1987

1987/1 Péče o duši. Sv. 1. Soubor statí, přednášek a poznámek k problematice postavení člověka ve světě a v dějinách. Ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, 310 s. Sb. [Publikované stati z let 1929–1949. Stať "Em. Rádl" (str. 247) nepochází od Patočky.]

Obsah:

Theologie a filosofie. Str. 5–9. (Viz 1929/1.)

Platonism a politika. Str. 12 n. (Viz 1933/2.)

Několik poznámek k pojmům dějin a dějepisu. Str. 16–24. (Viz 1934/2.)

Platón a popularizace. Str. 27–34. (Viz 1934/3.)

Několik poznámek o mimosvětské a světské pozici filosofie. Str. 37–44. (Viz 1934/4.)

Několik poznámek o pojmu "světových dějin". Str. 47–56. (Viz 1935/1.)

O dvojím pojetí smyslu filosofie. Str. 59–72. (Viz 1936/5.)

Kapitoly ze současné filosofie. Str. 75–88. (Viz 1936/6.)

Význam pojmu pravdy pro Rádlovu diskusi s pozitivismem. Str. 91–104. (Viz 1937/1.)

K článku prof. E. Rádla "Sociologie a historie". Str. 107 n. (Viz 1937/23.)

Filosofické předpoklady praktické činnosti. Str. 111–144. (Viz 1937/4.)

Existe-t-il un canon définitif de la vie philosophique? Str. 147–150. (Viz 1937/5.)

O spolupráci filosofie a vědy. Str. 153–166. (Viz 1938/2.)

Úvaha o porážce. Str. 169. (Viz 1938/5.)

Filosofie v dnešní situaci. Str. 172. (Viz 1939/5.)

Životní rovnováha a životní amplituda. Str. 175–179. (Viz 1939/2.)

O filosofii dějin. Str. 182–188. (Viz 1940/1.)

Evropský rozum. Str. 191. (Viz 1941/4.)

Světový názor, obraz světa, filosofie. Str. 194–202. (Viz 1942/2.)

Dějepis filosofie a její jednota. Str. 205–237. (Viz 1942/4.)

Poznámky o rozporu. Str. 240–244. (Viz 1943/1.)

Dnešní cesta Ruska. Str. 250–253. (Viz 1946/7.)

Útěcha z filosofie. Str. 256–259. (Viz 1946/6.)

K dopisu Timotheovu. Str. 262–264. (Viz 1946/5.)

Ideologie a život v ideji. Str. 268–274. (Viz 1946/4.)

Ještě k některým novějším kritikám Rádla. Str. 277–279. (Viz 1947/7.)

Emanuel Rádl: "Útěcha z filosofie". Str. 283 n. (Viz 1947/8.)

Český humanismus a jeho poslední slovo v Rádlovi. Str. 287–291. (Viz 1948/4.)

Humanismus Edvarda Beneše. Str. 294–298. (Viz 1948/5.)

J. L. Hromádka a filosofie. Str. 301–308. (Viz 1949/2.)

1987/2 Péče o duši. Sv. 2. Negativní platonismus. Ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1987, 454 s. Sb. [Nepublikované texty z 50. let.]

Obsah:

1987/3 Rozvrh 'Negativního platonismu'. Str. 3–5. Náčrt. — 2. otisk in: Péče o duši I, (Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1, ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 1996, str. 443–445 (v. 1996/2). — Srv. 1987/6, 1987/7, 1987/8, 2002/8, 2002/10.

• Français: [Projet.] Přel. E. Abrams. In: Liberté et sacrifice, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1990, str. 379–381 (v. 1990/6).

1987/4 Negativní platonismus. Str. 9–44. Stať. [Psáno r. 1952 do sborníku k šedesátinám F. Fajfrovi a k padesátinám B. Komárkové.] — 2. otisk in: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, str. 108–135. — 3. otisk in: Negativní platonismus, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Československý spisovatel) 1990, str. 9–58 (v. 1990/2). — 4. otisk in: Péče o duši I, (Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1), ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 1996, str. 303–336 (v. 1996/2). — částečný otisk úryvku ze začátku V. kapitoly (v. 4. otisk, str. 327–330) pod názvem IDEA a CHÓRISMOS, in: Idea, hypotéza a otázka, ed. P. Rezek, OIKOYMENH, Praha 1991, str. 51–53, Edice PomFil, sv. 1.

• English: Negative Platonism: Reflections concerning the Rise, the Scope, and the Demise of Metaphysics — and Whether Philosophy Can Survive It. Přel. E. Kohák. In: Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, ed. E. Kohák, Chicago (University of Chicago Press) 1989, str. 175–206 (v. 1989/16).

• Français: Le platonisme négatif. Přel. E. Abrams. In: Liberté et sacrifice, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1990, str. 53–98 (v. 1990/6).

• Katalánsky: Platonisme negatiu. Reflexions a l'entorn de la puixança, l'abast i la mort de la metafísica... i si la filosofia pot sobreviure-la. Z angl. a fr. překladů přel. F. Fernández. In: La filosofia en temps de lluita, Barcelona 1996, str. 102–1544 (v. 1996/8).

• Magyar: Negatív platonizmus. Přel. R. Kiss Szemán. In: Mi a cseh?, sest. I. Chvatík, předml. naps. P. Pithart, dosl. M. Vajda, Pozsony/Bratislava (Kalligram) 1996, str. 37–73 (v. 1996/7).

• Deutsch: Negativer Platonismus. Přel. S. Löwenstein. In: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988, str. 389–431 (v. 1988/28).

1987/5 Problém negativního. Str. 47. Náčrt.

1987/6 Zápor a nicota. Str. 47 n. Náčrt. — 2. otisk in: Péče o duši III, ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 2002, str. 669 n., Sebrané spisy J. Patočky, sv. 3 (v. 2002/1).

1987/7 Nicota, absolutní pozice a zápor. Str. 51–68. Náčrt. [Patrně náčrt k I. kapitole z plánované knihy, srv. Rozvrh "Negativního platonismu", 1987/3.] — 2. otisk in: Péče o duši III, ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 2002, str. 652–668, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 3 (v. 2002/1).

1987/8 Negativní platonismus a problémy duchovního světa. Str. 71–73. Náčrt. — 2. otisk in: Péče o duši III, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Oikúmené) 2002, str. 601–603, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 3 (v. 2002/1).

1987/9 Nemetafyzická filosofie a věda. Str. 77–83. Náčrt. — 2. otisk in: Kritický sborník 17 (1998), č. 4, str. 48–51. — 2. otisk in: Péče o duši III, ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 2002, str. 604–611, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 3 (v. 2002/1).

1987/10 Problém pravdy z hlediska negativního platonismu. Str. 87–123. Mono/náčrt. — 2. otisk in: Péče o duši I, (Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1), ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 1996. Str. 447–480 (v. 1996/2).

1987/11 Věčnost a dějinnost. Str. 127–247. Mono/náčrt. — 2. otisk in: Negativní platonismus, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Československý spisovatel) 1990, str. 61–222 (v. 1990/2). — 3. otisk in: Péče o duši I, (Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1), ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 1996. Str. 139–242 (v. 1996/2).

1987/12 Nadcivilizace a její vnitřní konflikt. Str. 251–305. Mono/náčrt. — 2. otisk in: Péče o duši I, (Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1), ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 1996. Str. 243–302. (v. 1996/2)

• Français: La surcivilisation et son conflit interne. Přel. E. Abrams. In: Liberté et sacrifice, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1990, str. 99–177 (v. 1990/6).

1987/13 Problém úpadku a regenerace. Str. 309–318. Náčrt.

1987/14 Velké prvotní civilizace a Indie. Str. 321–330. Náčrt.

1987/15 Struktura zjevů objektivního ducha. Str. 333–340. Náčrt. — 2. otisk in: Péče o duši III, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Oikúmené) 2002, str. 688–698, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 3 (v. 2002/1).

1987/16 Práce a technika. Str. 343 n. Náčrt. — 2. otisk in: Péče o duši III, ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 2002, str. 699–701, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 3 (v. 2002/1).

1987/17 Hospodářství a jeho vztah ke světu. Str. 347–349. Náčrt.

1987/18 Tendence k ovládnutí přírody. Str. 353 n. Náčrt.

1987/19 Dialektika. Str. 357–383. Mono/náčrt.

1987/20 Ideologická metoda. Str. 387–393. Mono/náčrt. — 2. otisk in: Péče o duši I, (Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1), ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 1996. Str. 481–488 (v. 1996/2).

1987/21 Humanismus. Str. 397–399. Náčrt. — 2. otisk in: Péče o duši III, ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 2002, str. 710–713, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 3 (v. 2002/1).

1987/22 Humanismus, pozitivismus, nihilismus a jejich překonání. Str. 403–415. Náčrt. — 2. otisk in: Péče o duši III, ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 2002, str. 714–731, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 3 (v. 2002/1).

1987/23 Zur heutigen Weltlage der Philosophie. Str. 419–421. Náčrt. něm. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 3, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1988, str. 283–285 (v. 1988/1).

1987/24 Filosofie a teologie. Str. 425. Náčrt.

1987/25 Rádlova filosofie zpátečnictvím? Str. 429–433. Náčrt. — Srv. 1946/6, 1947/7 a 1947/8.

1987/26 Problém člověka v dnešní filosofii. Ed. R. Palouš. Str. 437–442. Zázn. [Shrnutí soukromé přednášky z 50. let.]

1987/27 Význam techniky pro člověka. Ed. R. Palouš. Str. 443 n. Zázn. [Shrnutí soukromé přednášky z 60. let.]

1987/28 Moderní nihilismus, jeho předpoklady a zakončení. Ed. R. Palouš. Str. 445 n. Zázn. [Shrnutí soukromé přednášky z 60. let.]

1987/29 Odcizení člověka. Ed. R. Palouš. Str. 447–449. Zázn. [Shrnutí soukromé přednášky z 60. let.]

1987/30 Roger Garaudy, Perspektivy člověka. Ed. R. Palouš. Str. 451–454. Zázn. [Shrnutí soukromého výkladu ke knize: R. Garaudy, Perspektivy člověka, ze 60. let.]

1987/31 Kunst und Zeit. Kulturphilosophische Schriften. Ed. K. Nellen a I. Šrubař, předml. naps. I. Šrubař, úvod W. Biemel, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, 600 s., Ausgewählte Schriften, sv. 1. Sb. něm.

Obsah:

Kunst und Zeit. Přel. I. a V. Šrubařovi. Str. 49–69. (Viz 1968/5.)

Zeit, Mythos und Glaube. Přel. I. a V. Šrubařovi. Str. 70–84. (Viz 1952/1.)

Das Epische und das Dramatische, Epos und Drama. Přel. I. a V. Šrubařovi. Str. 85–98. (Viz 1966/2.)

Exkurs über die attische Tragödie. Přel. I. a V. Šrubařovi. Str. 99–105. (Viz 1947/1.)

Die Wahrheit des Mythos in Sophokles' Labdakiden-Dramen. Přel. I. a V. Šrubařovi. Str. 106–115. (Viz 1971/3.)

Noch eine Antigone und Antigone noch einmal. Přel. I. a V. Šrubařovi. Str. 116–126. (Viz 1967/3.)

Platon über Wissen und Kunst. Přel. I. a V. Šrubařovi. Str. 127–156. (Viz 1977/14.)

Zu Burckhardts Auffassung der Renaissance. Přel. I. a V. Šrubařovi. Str. 157–174. (Viz 1965/2.)

Comenius und die offene Seele. Str. 175–190. (Viz 1970/3.)

Romantismus, Romantik, romantisch. Přel. I. a V. Šrubařovi. Str. 191–200. (Viz 1969/9.)

Der Sinn des Mythos vom Teufelspakt. Str. 201–216. (Viz 1973/1.)

Die Lehre von der Vergangenheit der Kunst. Str. 217–233. (Viz 1965/1.)

Hegels philosophische und ästhetische Entwicklung. Přel. J. Brus. Str. 234–324. (Viz 1966/3.)

Der Schriftsteller und seine Sache. Přel. F. Boldt. Str. 325–342. (Viz 1969/5.)

Fragmente über die Sprache. Přel. I. a V. Šrubařovi. Str. 343–347. (Viz 1942/5.)

Die tschechische Bildung in Europa. Přel. I. a V. Šrubařovi. Str. 351–386. (Viz 1939/1.)

Das Symbol der Erde bei Karel Hynek Mácha. Přel. I. a V. Šrubařovi. Str. 387–410. (Viz 1944/1.)

Zeit, Ewigkeit und Zeitlichkeit in Máchas Werk. [V překladu byla nahrazena III. část novou variantou.] Přel. F. Boldt. Str. 411–443. (Viz 1967/1.)

Zur "Idee des Nationaltheaters". Přel. F. Boldt. Str. 444–450. (Viz 1968/15.)

Der hinkende Wanderer Josef Čapek. Přel. I. a V. Šrubařovi. Str. 451–474. (Viz 1964/3.)

"Gottes Regenbogen" von Jaroslav Durych. Str. 475–485. (Viz 1975/10.)

Ladislav Klíma. Versuch einer Analyse seiner Schlüsselthemen. Přel. P. Sacher. Str. 486–498. (Viz 1967/4.)

Wie wir sind und wie wir nicht sind. Přel. I. a V. Šrubařovi. Str. 499–502. (Viz 1965/10.)

Zur Sache "Plastic People of the Universe" und "DG 307". Přel. I. a V. Šrubařovi. Str. 503–506. (Viz 1977/6.)

Zu Roman Ingardens Ontologie des malerischen Kunstwerks. Str. 509–516. (Viz 1972/4.)

Arnold Gehlens Auffassung von der Rolle der Kunst in der Athropogenese. Přel. I. a V. Šrubařovi. Str. 517–524. (Viz 1965/3.)

Überlegungen zu Herbert Reads "Art of Sculpture". Přel. C. Hansen-Löve. Str. 525–541. (Viz 1969/10.)

"Die Wörter und die Dinge". Eine Analyse der anthropologischen Epoche des europäischen Denkens in Michel Foucaults "Archäologie". Přel. E. H. Plattner. Str. 542–555. (Viz 1967/6.)

Die Helden unserer Zeit. Přel. I. a V. Šrubařovi. Str. 556–561. (Viz 1977/5.)

1987/32 Świat naturalny a fenomenologia. (Die natürliche Welt und Phänomenologie) Přel. J. Zychowicz, Kraków (Papieska akademia teologiczna) 1987, 184 s. Sb. pol.

Obsah:

Świat naturalny jako problem filozoficzny. Str. 5–139. (Viz 1936/1.)

Filozofia kryzysu nauki według E. Husserla i jego koncepcja fenomenologii "świata życia". Str. 140–157. (Viz 1972/1.)

Co to jest fenomenologia? Str. 158–183. (Viz 1979/27.)

1987/33 Může filosofie zaniknout? Ed. I. Chvatík. In: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, str. 137–155. Zázn. [Autorizovaný přepis mgf. záznamu dvou soukr. předn. z let 1972 a 1973.] — 2. otisk in: Filosofický časopis 38 (1990), č. 1–2, str. 3–20. S něm. a fr. shrnutím.

• Français: La fin de la philosophie est-elle possible? Přel. E. Abrams. In: Platon et l'Europe, Lagrasse (Verdier) 1983, str. 239–263 (v. 1983/34). — 2. vyd., Lagrasse (Verdier) 1997, str. 239–263 (v. 1997/5).

• Deutsch: Das Ende der Philosophie? Přel. Fr. Matula. In: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988, str. 432–460 (v. 1988/28).

• Español: Es posible el fin de la filosofía? Překl. z fr. M. A. Galmarini. In: Platón y Europa, Barcelona (Edicions 62) 1991, str. 213–234 (v. 1991/6).

1987/34 O smysl dneška. Devět kapitol o problémech světových i českých. Dosl. J. Zumr, 2. vyd., Purley (Rozmluvy) 1987, 160 s. Sb. [Fotomechanický přetisk prvního vyd.] — 1. vyd. viz 1969/2.

1988

1988/1 Péče o duši. Sv. 3. Soubor statí, přednášek a poznámek k problematice postavení člověka ve světě a v dějinách. Ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1988, 407 s. Sb.

Obsah:

Inteligence a opozice. Str. 5–26. (Viz 1969/3.)

O principu vědeckého svědomí. Str. 27–34. (Viz 1968/4.)

Morálka obecná a morálka vědce. Str. 35–56. (Viz 1969/4.)

De la relation entre la science et la morale traditionelle. Str. 57–68. (Viz 1970/5.)

Věda a její filosofie v posledním padesátiletí. Str. 69–85. (Viz 1968/2.)

1988/2 Počátky systematické psychologie. Str. 89–100. Předn. [[Z rukopisu v zastoupení autora přednesl dne 15. 6. 1971 v "Jednotě filosofické" I. Chvatík. Autor přednášku opakoval tamt. dne 9. 12. 1971.] — 2. otisk in: Péče o duši II, Praha 1999, str. 45–57 (v. 1999/6).

Zur ältesten Systematik der Seelenlehre. Str. 103–118. (Viz 1972/3.)

1988/3 Platónova nauka o duši. Ed. I. Chvatík. Str. 119–135. Předn. [Rukopis přednáška proslovené dne 27. 4. 1972 v Jednotě klasických filologů, doplněný improvizovanými vsuvkami z mgf. záznamu přednášky.] — 2. otisk pod titulem O duši u Platóna, in: Péče o duši II, Praha 1999, str. 58–79 (v. 1999/6).

• Français: L'âme chez Platon. Přel. E. Abrams. In: Platon et l'Europe, Lagrasse (Verdier) 1983, str. 281–299 (v. 1983/34). — 2. vyd., Lagrasse (Verdier) 1997, str. 281–299 (v. 1997/5).

• Español: El alma en Platón. Z fr. přel. M. A. Galmarini. In: Platón y Europa, Barcelona (Edicions 62) 1991, str. 249–265 (v. 1991/6).

Vom Ursprung und Sinn des Unsterblichkeitsgedankens bei Plato. Str. 137–152. (Viz 1977/31.)

1988/4 Europa und Nach-Europa. Die nacheuropäische Epoche und ihre geistigen Probleme. Str. 153–240. Stať. něm. [Psáno na přelomu 60. a 70. let. V této studii, na str. 162–171, byla použita první část studie "Die nacheuropäische Epoche und ihre geistigen Probleme" (v. 1988/18).] — 2. otisk in: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, ed. K. Nellen a J. Němec, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988, str. 207–287 (v. 1988/28). [Pro německé vydání jazykově upraveno.]

• Česky: Evropa a doba poevropská. (Europa und Nach-Europa) Přel. V. Koubová. In: Evropa a doba poevropská, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Lidové noviny) 1992, str. 7–94 (v. 1992/1). — 2. otisk in: Péče o duši II, Praha 1999, str. 80–148 (v. 1999/6).

• Lotyšsky: Část. překl. (IX. kap.) pod názvem Rpes par dvseli k ontoloisks mets (Die Sorge für die Seele als ontologischer Entwurf). Přel. A. Kavia. In: Kentaurs (Riga 2000), č. 21, str. 11–26.

• Magyar: Část. překl. Európa és ami utána következik. Přel. B. M. Mezei. In: Új Magyarország Magazin (Budapest), č. z 12. srpna 1992, str. 12.

• Srbsky: Evropa i postevropsko doba. Přel. B. Rajčić. In: Evropa i postevropsko doba, Beograd (Centar za geopoetiku) 1995, str. 9–114 (v. 1995/9).

1988/5 Das Geschichtsschema. Str. 241–260. Stať. něm. [Psáno 1976.] — 2. otisk pod názvem Die Epochen der Geschichte (Skizze) in: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, ed. K. Nellen a J. Němec, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988, str. 183–203 (v. 1988/28). [Pro německé vydání jazykově upraveno.] — Srv. 1988/13.

• Česky: Osnova dějin. Přel. V. Koubová. In: Paraf (samizdat 1987), č. 6, str. 5–21. — 2. otisk in: Evropa a doba poevropská, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Lidové noviny) 1992, str. 97–116 (v. 1992/1). — 3. otisk pod názvem Schéma dějin in: Péče o duši III, ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 2002, str. 257–262 (v. 2002/1).

• Srbsky: Osnova istorije. Přel. B. Rajčić. In: Evropa i postevropsko doba, Beograd (Centar za geopoetiku) 1995, str. 115–138 (v. 1995/9).

1988/6 "Kult člověka" a jeho převrat v dnešní době. Str. 263–266. Náčrt. [Rozvrh přednášky z konce 60. let.] — 2. otisk in: Péče o duši III, ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 2002, str. 706–709, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 3 (v. 2002/1).

1988/7 Odvěké a dnešní úkoly filosofie. Str. 267–275. Náčrt. [Rozvrh proslovu na schůzi Čs. akademie věd, jaro 1968.]

1988/8 Fragment: "V počátcích naší organizace..." Str. 277–280. Náčrt. [Rozvrh proslovu na schůzi Svazu vědeckých pracovníků, jaro 1968.]

1988/9 O potřebě demokratizace ve vědě. Str. 281. Náčrt.

Zur heutigen Weltlage der Philosophie. Str. 283–285. (Viz 1987/23.)

1988/10 Úvaha nad knihou A. Wertha: Russia — hopes and fears. Str. 287. Náčrt.

1988/11 Dopis Ludwigu Landgrebemu. Str. 289–291. Koresp. něm. [Koncept dopisu, v létě před sovětskou invazí 21. 8. 1968.]

1988/12 Čtyři semináře k problému Evropy. Ed. I. Chvatík. Str. 295–342. Misc. [Přepis mgf. záznamu soukromého semináře z r. 1973 s diskusí k přednášce 'Platon a Evropa' a k přednášce z Varny.] — 2. otisk in: Péče o duši III, Praha 2002, str. 374–423 (v. 2002/1). — Srv. 1979/14, 1979/29, 1979/30, 1991/3.

• Français: Séminaire sur l'ère technique. Přel. E. Abrams. In: Liberté et sacrifice, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1990, str. 277–324 (v. 1990/6). [Překlad 2., 3. a 4. semináře.]

1988/13 Fünf Bruchstücke zum Geschichtsschema. Str. 343–353. Náčrt. něm. — Nepoužité náčrty k textu Das Geschichtsschema, v. 1988/5.

• Česky: Pět zlomků ke schématu dějin. Přel. C. Říha. In: Péče o duši III, Praha 2002, str. 503–511 (v. 2002/1).

1988/14 Imperium. Str. 355–358. Náčrt. něm. — 2. otisk in: Péče o duši III, ed. I. Chvatík a P. Kouba, 002, str. 797–799, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 3 (v. 2002/1).

1988/15 Problémy doby poevropské. Str. 359–368. Náčrt. — 2. otisk in: Péče o duši III, ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 2002, str. 785–793, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 3 (v. 2002/1).

1988/16 Die nacheuropäische Epoche und ihre geistigen Probleme. Str. 371–381. Stať. něm. [Konec stati, jejíž začátek byl použit pro studii 'Europa und Nach-Europa' (v. 1988/4, str. 162–171).]

• Česky: Doba poevropská a její duchovní problémy. Přel. V. Koubová a I. Chvatík. In: Péče o duši II, Praha 1999, str. 29–44 (v. 1999/6). [Přeloženy obě části.]

1988/17 O vědecké morálce. Str. 385–391. Náčrt. [Poznámky k přednášce na právnické fakultě UK na jaře 1968.] — Srv. 1968/4, 1968/13, 1969/4, 1970/5, 1988/18.

1988/18 Principy vědecké morálky. Ed. I. Chvatík. Str. 393–402. Předn. [Mgf. záznam přednášky na právnické fakultě UK na jaře 1968.] — Srv. 1968/4, 1968/13, 1969/4, 1970/5, 1988/17.

1988/19 Péče o duši. Sv. 6. Kacířské eseje o filosofii dějin a texty k Chartě 77. Ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Archivní soubor) 1988, 334 s. Sb.

Obsah:

Pre-historické úvahy. Str. 7–25. (Viz 1975/2.)

Počátek dějin. Str. 27–45. (Viz 1975/3.)

Mají dějiny smysl? Str. 47–65. (Viz 1975/4.)

Evropa a evropské dědictví do konce 19. století Str. 67–78. (Viz 1975/5.)

Je technická civilizace úpadková, a proč? Str. 79–96. (Viz 1975/6.)

Války 20. století a 20. století jako válka. Str. 97–110. (Viz 1975/7.)

Vlastní glosy ke "Kacířským esejům". Str. 113–124. (Viz 1975/8.)

1988/20 Problém počátku a místa dějin. Ed. I. Chvatík. Str. 127–143. [Přepis mgf. záznamu soukromé přednášky z 24. 10. 1974.] — 2. otisk in: Péče o duši III, Praha 2002, str. 283–300 (v. 2002/1). — Srv. 1988/22.

1988/21 Před-dějinné úvahy. Ed. I. Chvatík. Str. 145–160. [Přepis mgf. záznamu soukromé přednášky z 19. 12. 1974.] — 2. otisk in: Péče o duši III, Praha 2002, str. 301–317 (v. 2002/1). — Srv. 1988/22.

1988/22 Shrnutí a diskuse. Ed. I. Chvatík. Str. 161–180. [Přepis mgf. záznamu diskuse z 23. 1. 1975 k přednáškám z 12. 9., 24. 10. a 19. 12. 1974.] — 2. otisk in: Péče o duši III, Praha 2002, str. 318–338 (v. 2002/1). — Srv. 1988/20, 21 a 26.

1988/23 Mají dějiny nějaký smysl? Ed. I. Chvatík. Str. 181–195. [Přepis mgf. záznamu soukromé přednášky z 27. 2. 1975.] — 2. otisk in: Létající ryba 1 (1990), č. 1, str. 6–10. — 3. otisk in: Péče o duši III, Praha 2002, str. 339–354 (v. 2002/1).

1988/24 Duchovní člověk a intelektuál. Ed. I. Chvatík a J. Polívka. Str. 197–212. [Přepis mgf. záznamu soukromé přednášky z 11. 4. 1975.] — 2. otisk in: Souvislosti 1 (1990), č. 1, str. 9–17. — 3. otisk in: Péče o duši III, Praha 2002, str. 355–371 (v. 2002/1).

• Français: L'homme spirituel et l'intellectuel. Přel. E. Abrams. In: Liberté et sacrifice, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1990, str. 243–257 (v. 1990/6).

• Italiano: L'uomo spirituale e l'intellettuale. Přel. z fr.??? F. di Stefano. in: Micromega (1996) č. 2, str. 166–186. [Úvod naps. Roberto Esposito, str. 166–170.]

• Deutsch: Der geistige Mensch und der Intellektuelle. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha und Freiburg/München 1999, str. 103–123 (v. 1999/1).

• Po polski: Człowiek duchowy a intelektualista. Přel. E. Szczepańska. In: Logos i Ethos (Kraków 1993), č. 1, str. 125–134. — 2. otisk in: Eseje heretyckie z filozofii dziejów, Warszawa 1998, str. 211–230 (v. 1998/3).

Hrdinové naší doby. Str. 215–219. (Viz 1977/5.)

Čím je a čím není Charta 77. Str. 223–226. (Viz 1977/7.)

Proč nemá Charta 77 být zveřejňována a jaké jsou logické prostředky jejího zkreslování a utajení. Str. 227–230. (Viz 1977/8.)

K prohlašení Generální prokuratury Československý spisovatelR ze dne 1. 2. 1977. Str. 231–235. (Viz 1977/9.)

Prohlášení. Str. 237. (Viz 1977/10.)

Co můžeme očekávat od Charty 77? Str. 239–244. (Viz 1977/11.)

Poslední interview. Str. 245–248. (Viz 1977/33.)

1988/25 Náčrty ke "Kacířským esejům". Str. 253–317. Náčrt. čes./něm.

Obsah:

1988/25A Mýtus, str. 253 n. — 2. otisk in: Péče o duši III, Praha 2002, str. 433–435 (v. 2002/1).

1988/25B Pravda mýtu — její problém, str. 255 n. — 2. otisk in: Péče o duši III, Praha 2002, str. 436–438 (v. 2002/1).

1988/25C Gilgameš, str. 257–264. — 2. otisk, v rámci nově zrevidovaného textu Deset náčrtů ke "Kacířským esejům" jako náčrt 1 (viz 1. otisk: str. 257 n.), náčrt 3 (viz 1. otisk: str. 261), náčrt 5–10 (viz 1. otisk: str. 258–260 a 262–264), in: Péče o duši III, Praha 2002, str. 439–441, str. 442 n. a str. 444–452 (v. 2002/1).

1988/25D V mykénské době, str. 265 n. — 2. otisk, v rámci nově zrevidovaného textu Deset náčrtů ke "Kacířským esejům" jako náčrt 2, in: Péče o duši III, Praha 2002, str. 441 n. (v. 2002/1).

1988/25E Wenn wir mit H. Arendt, str. 267–269. [Patří k autorskému německému překladu 1. kacířského eseje Vor-geschichtliche Betrachtungen (str. 536, pozn. a), viz 2002/5.]

1988/25F ...nepatří-li ... k bytí fenoménu..., str. 271–273. — 2. otisk pod názvem Fenomén základním momentem historie, in: in: Péče o duši III, Praha 2002, str. 453–456. (v. 2002/1).

1988/25G Na čem spočívá nutnost obětovat člověka člověku?, str. 275. — 2. otisk, v rámci nově zrevidovaného textu Deset náčrtů ke "Kacířským esejům" jako náčrt 4, in: Péče o duši III, Praha 2002, str. 443 n. (v. 2002/1).

1988/25H To platí též..., str. 277. [Patří k 3. kacířskému eseji, v. 1975/4.] — 2. otisk in: Péče o duši III, Praha 2002, str. 64, pozn. a (v. 2002/1).

1988/25K Cesta Evropy k universální civilizaci, str. 279–281. — 2. otisk in: Péče o duši III, Praha 2002, str. 457–459 (v. 2002/1).

1988/25M Evropská údobí dějin, str. 283 n. — 2. otisk in: Péče o duši III, Praha 2002, str. 460–462 (v. 2002/1).

1988/25N Evropa pramenem dějin, str. 285–297. — 2. otisk in: Péče o duši III, Praha 2002, str. 463–475 (v. 2002/1).

1988/25P Was Europa ist..., str. 299–306.

• Česky: Co je Evropa — šest zlomků. Přel. K. Novotný. In: Péče o duši III, Praha 2002, str. 476–483 (v. 2002/1).

1988/25Q Sein: Kosmos der Dinge, str. 307.

• Česky: Bytí: kosmos věcí... Přel. I. Chvatík. In: Péče o duši III, Praha 2002, str. 484 n. (v. 2002/1).

1988/25R Duchovní člověk — rozvrh, str. 309–311. — 2. otisk in: Péče o duši III, Praha 2002, str. 486–488 (v. 2002/1).

1988/25S Co se obvykle považuje..., str. 313–317. — 2. otisk pod názvem Cesta k vybřednutí z války, in: Péče o duši III, Praha 2002, str. 489–494 (v. 2002/1).

1988/26 Konspekt úvodní přednášky "Vznik a konec Evropy". Str. 321–325. Zázn. [Zápis přednášky z 12. 9. 1975.] — 2. otisk pod názvem Poznámky posluchačů z přednášky "Vznik a konec Evropy" in: Péče o duši III, Praha 2002, str. 424–429 (v. 2002/1).

1988/27 Dvacáté století jako válka. Ed. I. Chvatík. Str. 327–331. Náčrt. [Rozdíly mezi mgf. záznamen přednášky z 27. 2. 1975 a statí uveřejněnou v Kacířských esejích.] — 2. otisk pod názvem Komentář k eseji "Války 20. století" (str. 230–231 z 1. otisku) in: Péče o duši III, Praha 2002, str. 372 n. (v. 2002/1).

1988/28 Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften. Ed. K. Nellen a J. Němec, úvod P. Ricoeur, přel. J. Bruss, P. Sacher, T. Kletečka, J. Stárková, I. Šrubař, V. Šrubařová, S. Löwensteinová a F. Matula, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988, 500 s., Ausgewählte Schriften, sv. 2. Sb. něm.

Obsah:

Vor-geschichtliche Betrachtungen. Str. 21–49. (Viz 1975/2.)

Vom Anfang der Geschichte. Str. 50–76. (Viz 1975/3.)

Hat Geschichte einen Sinn? Str. 77–104. (Viz 1975/4.)

Europa und das europäische Erbe bis zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts. Str. 105–120. (Viz 1975/5.)

Ist die technische Zivilisation zum Verfall bestimmt? Str. 121–145. (Viz 1975/6.)

Die Kriege des zwanzigsten Jahrhunderts und das zwanzigste Jahrhundert als Krieg. Str. 146–164. (Viz 1975/7.)

Glossen. Str. 165–182. (Viz 1975/8.)

Die Epochen der Geschichte (Skizze). Str. 183–203. (Viz 1988/5.)

Europa und Nach-Europa. Die nacheuropäische Epoche und ihre geistigen Probleme. Str. 207–287. (Viz 1988/4.)

Zur ältesten Systematik der Seelenlehre. Str. 288–303. (Viz 1972/3.)

Vom Ursprung und Sinn des Unsterblichkeitsgedankens bei Plato. Str. 304–317. (Viz 1977/31.)

Zum Begriff der Geschichte und der Geschichtsschreibung. Str. 318–330. (Viz 1934/2.)

Zum Begriff der Weltgeschichte. Str. 331–345. (Viz 1935/1.)

Die europäische Vernunft. Str. 346–349. (Viz 1941/4.)

Die geistigen Grundlagen des Lebens in unserer Zeit. Str. 353–378. (Viz 1970/11.)

Ideologie und Leben in der Idee. Str. 379–388. (Viz 1946/4.)

Negativer Platonismus. Str. 389–431. (Viz 1987/4.)

Das Ende der Philosophie? Str. 432–460. (Viz 1987/33.)

1988/29 Le Monde naturel et le mouvement de l'existence humaine. Ed. a přel. E. Abrams, předml. naps. H. Declève, Dordrecht (Kluwer Academic Publ.) 1988, [XXIV] + 276 s., Phaenomenologica, sv. 110. Sb. fr.

Obsah:

Notes sur la préhistoire de la science du mouvement: le monde, la terre, le ciel et le mouvement de la vie humaine. Str. 3–12. (Viz 1965/7.)

Le monde naturel et la phénoménologie. Str. 13–49. (Viz 1980/2.)

Méditation sur "Le Monde naturel comme problème philosophique". Str. 50–124. (Viz 1970/10.)

La conception aristotélicienne du mouvement: signification philosophique et recherches historiques. Str. 127–138. (Viz 1964/2.)

La phénoménologie du corps propre. Str. 139–154. (Viz 1980/6.)

Le "point de départ subjectif" et la biologie objective de l'homme. Str. 155–179. (Viz 1980/4.)

Cartésianisme et phénoménologie. Str. 180–226. (Viz 1976/6.)

La philosophie de la crise des sciences d'après E. Husserl et sa conception d'une phénoménologie du "monde de la vie". Str. 227–242. (Viz 1972/1.)

Qu'est-ce que l'existence? Str. 243–264. (Viz 1969/8.)

Le tout du monde et le monde de l'homme. Str. 265–272. (Viz 1972/2.)

1988/30 Qu'est-ce que la phénomenologie? Ed. a Přel. E. Abrams, Předml. naps. M. Richir, Grenoble (J. Millon) 1988, 330 s. Sb. fr.

Obsah:

L'espace et sa problématique. Str. 17–96 a 303–316. (Viz 1985/2.)

L'homme et le monde. Str. 97–148. (Viz 1965/6.)

La phénoménologie, la philosophie phénoménologique et les Méditations cartésiennes de Husserl. Str. 149–188. (Viz 1968/9.)

Le subjectivisme de la phénoménologie husserlienne et la possibilité d'une phénoménologie "asubjective". Str. 189–215. (Viz 1970/6.)

Le subjectivisme de la phénoménologie husserliene et l'exigence d'une phénoménologie asubjective. Str. 217–248. (Viz 1971/2.)

Épochè et réduction. Str. 249–261. (Viz 1975/9.)

Qu'est-ce que la phénoménologie? Str. 263–302. (Viz 1979/27.)

1988/31 Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire. 2. vyd. Lagrasse (Verdier) 1988, 171 s. Sb. fr. — 1. vyd. viz 1981/7.

1988/32 Ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia seguido de glosas. Z fr. přel. A. Clavería, předml. naps. P. Ricoeur, Barcelona (Península) 1988, 182 s. Sb. špaň. — Orig. viz. 1975/1.

1988/33 Europa und sein Erbe. Skizze zu einer Geschichtsphilosophie. In: Philosophischen Perspektiven 14 (1988), str. 165–187. Stať. něm. [Přepracovaná verse stati: Evropa a evropské dědictví do konce 19. století, v. 1975/5.]

• Česky: Evropa a její dědictví. Z něm. orig. přel. K. Novotný. In: Péče o duši III, ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 2002, str. 241–256 (v. 2002/1).

1988/34 Eseje heretyckie z filozofii historii. Přel. J. Zychowicz, Warszawa (samizdat) 1988, 68 s., Bibl. Aletheia, sv. 4. Sb. pol. — Orig. v. 1975/1.

Obsah:

Refleksje pre-historyczne. Str. 5–17 (v. 1975/2).

Początek dziejów. Str. 17–28 (v. 1975/3).

Czy dzieje mają sens? Str. 28–39 (v. 1975/4).

Europa i dciedzictwo europejskie do konca XIX Wieku. Str. 40–48 (v. 1975/5).

Czy cywilizacja techniczna jest schyłkowa, i dlaczego? Str. 48–59 (v. 1975/6).

Wojny XX wieku i wiek XX jako wojna. Str. 59–68 (v. 1975/7).

1988/35 Není obsazeno [Ve Vídni mají xerox titulu s vročením 1988, v Praze kniha s vročením 1989, proto jsme dali do r. 1989/17 — v české bibliografii z r. 1996 číslo 1967/9: Considérations sur "La Nostalgie de la Grèce à l'aube de l'idéalisme allemand". In: Phénoménologie et politique, Mélanges offerts à Jacques Taminiaux, Bruxelles (Ousia) 1989, str. 497–509. Stať fr. [Posudek doktorské práce J. Taminiaux.]

1988/36 O principu vědeckého svědomí, in: Jaro 1968. Čítanka pro děti a mládež, Knihovna 150 000 slov -- Index, Köln, 1988, str. 232--234 [původně Literární Listy, č. 18, 27. června 1968].

1988/37 Falešná teorie národa a Slovensko, in: Jaro 1968. Čítanka pro děti a mládež, Knihovna 150 000 slov -- Index, Köln, 1988, str. 186--187 [původně Literární Listy, č. 13, 23. května 1968 ]

1989

1989/1 Co jsou Češi? Soubor textů k českým dějinám a české filosofii. Ed. I. Chvatík a J. Vít, Praha (Archivní soubor) 1989. 481 s. Sb.

Obsah:

1989/2 Was sind die Tschechen? Kleiner Tatsachenbericht und Erklärungsversuch. Str. 7–112. Stať. něm. [Z dopisů ze 70. let H. Ballauffové sestavil I. Chvatík v r. 1982.] — 2. otisk in: Transit 2 (Wien 1991), str. 87–104. [Zkráceno a jazykově upraveno.] — 3. otisk in: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, ed. K. Nellen, P. Pithart a M. Pojar, Stuttgart (Klett-Cotta) 1992, str. 29–106 (v. 1992/2). [Jazykově upraveno.] — 4. otisk in: Co jsou Češi? — Was sind die Tschechen?, ed. I. Chvatík u P. Kouba, Praha (Panorama) 1992, str. 111–224 (v. 1992/9). [Dvojjazyčné vydání. Německý text podle 3. otisku. Do češtiny podle 1. otisku přel. V. Jochmann.] — Srv. 1989/4.

• Česky: Co jsou Češi? Malý přehled faktů a pokus o vysvětlení. Přel. V. Jochmann. In: 150 000 slov 4 (Köln 1985), seš. 12, str. 1–32. — 2. otisk in: Co jsou Češi? — Was sind die Tschechen?, ed. I. Chvatík u P. Kouba, Praha (Panorama/Archiv J. Patočky) 1992, str. 7–108 (v. 1992/9). [Dvojjazyčné vydání.]

• Français: Qu'est-ce que les Tchèques? Petit compte rendu et tentative d'explication. Přel. E. Abrams. In: L'idée de l'Europe en Bohême, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1991, str. 13–113 (v. 1991/4).

• Magyar: Mi a cseh? Přel. I. Németh. In: Mi a cseh?, sest. I. Chvatík, předml. naps. P. Pithart, dosl. M. Vajda, Pozsony/Bratislava (Kalligram) 1996, str. 154–225 (v. 1996/7).

• Po polski: část. překl.: Kim są Czesi? Přel. J. Baluch. In: Tygodnik powszechny 42 (Kraków 1988), č. 34 z 21. 8. 1988, str. 3. [Poslední kapitola.] — Úplný překl.: Kim są Czesi? Přel. M. Zybura, dosl. naps. R. Jakobson, Wien (Poln. Buchhandlung) 1991, 108 s. (v. 1991/8). — Jiný úplný překlad: Kim są Czesi? Přel. J. Baluch, Kraków 1997, 94 s. (v. 1997/4).

Filosofie českých dějin. Str. 115–130. (Viz 1969/11.)

Dilema v našem národním programu. Jungmann a Bolzano. Str. 133–150. (Viz 1969/1.)

Náš národní program a dnešek. Str. 153–160. (Viz 1969/7.)

Falešná teorie národa a Slovensko. Str. 163 n. (Viz 1968/11.)

1989/3 La contribution de la Bohême à l'idéal scientifique moderne. Str. 167–269. Předn. cykl./náčrt. fr. [Předneseno v zimním semestru 1965 v Lovani. Na str. 255–269 jsou nepřednesené varianty a fragmenty.] — 2. otisk in: J. Patočka, Conférences de Louvain. Sur la contribution de la Bohême à l'idéal science moderne, ed. V. Löwit, F. Karfík a B. Bouckaert, Bruxelles (Ousia) 2001, 140 s. (Viz 2001/1.)

• Česky: Část. překl. Úloha Čech při naplňování ideálu moderní vědy. Přel. F. Karfík. In: Střední Evropa, ed. J. Vít a T. Vrba. [J. Ulrich] (Praha 1985), č. 1, str. 4–16.

• Deutsch: Der Beitrag Böhmens zum neuzeitlichen Wissenschaftsideal. Löwener Vorlesungen. Přel. A. Marenzeller (předn. I—III a VI) a S. Marten (předn. IV a V). In: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, Stuttgart (Klett-Cotta) 1992, str. 125–196 (v. 1992/2).

Česká filosofie a její soudobá fáze. Str. 273–301. (Viz 1969/6.)

Heidegger vom anderen Ufer. Str. 305–322. (Viz 1970/7.)

K filosofovým šedesátinám. S Janem Patočkou o filosofii a filosofech. Str. 325–338. (Viz 1967/7.)

1989/4 Nepoužité části dopisu "Was sind die Tschechen?" Str. 341–376. Náčrt. něm. — Srv. 1989/2.

1989/5 Česká filosofie — o "smyslu češství". Str. 377. Náčrt.

1989/6 Osud českého národa po 1. světové válce. Str. 378. Náčrt.

1989/7 Philosophie in Gegenwart und Vergangenheit. Str. 379–388. Předn./náčrt. něm.

1989/8 Böhmen im geistigen Geschehen Europas. Str. 389–391. Náčrt. něm. [Psáno r. 1965.]

1989/9 Das modern-wissenschaftliche Ideal in Böhmen. Str. 392–394. Předn./náčrt. něm. [1965]

Die tschechische Philosophie seit 1918. Str. 395–415. (Viz 1932/1.)

Bericht über die tschechische Literatur zur gesamten Geschichte der Philosophie (von 1922 bis 1931). Str. 416–435. (Viz 1932/2.)

Filosofie česká. Str. 436–438. (Viz 1932/5.)

Pražský filosofický kroužek. Str. 439–441. (Viz 1935/3.)

La philosophie en Tchécoslovaquie et son orientation actuelle. Str. 442–453. (Viz 1948/3.)

1989/10 Die tschechische Philosophie. Str. 454 n. Misc. něm.

1989/11 Přednáška pro redaktory Československého rozhlasu dne 22. 2. 1967. Str. 456 n. Předn./náčrt.

1989/12 Harmonismus moderních humanistů. Str. 461–467. Stať/náčrt. [Psáno v 60. letech.] — 2. otisk in: Péče o duši I, (Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1), ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 1996. Str. 353–362 (v. 1996/2).

1989/13 Několik poznámek k Palackému. Str. 469–476. Stať/náčrt. [Psáno okolo r. 1955.]

1989/14 Úvod do fenomenologické filosofie. [Cyklus přednášek proslovených ve školním roce 1969–70 na filosofické fakultě University Karlovy. Sestaveno na podkladě zápisů přednášek.] Ed. J. Polívka a I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1989, 155 s. Cykl. — 2. vyd. OIKOYMENH, Praha 1993, 189 s. (v. 1993/3). — Srv. 1965/6 a překlady konceptu přednášek, v. 1992/4.

1989/15 Základní problémy předsokratovské filosofie. [Cyklus přednášek ve školním roce 1970/71 na filosofické fakultě University Karlovy. Sestaveno na podkladě zápisů a mgf. záznamů přednášek.] Ed. J. Michálek a I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1989, 198 s. Cykl.

1989/16 Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings. Vydal, přeložil, monografii napsal a bibliografickou poznámku sestavil E. Kohák, Chicago (University of Chicago Press) 1989, 386 s. Sb.

Obsah:

Titanism. Str. 139–143. (Viz 1936/4.)

Masaryk's and Husserl's Conception of the Spiritual Crisis of European Humanity. Str. 145–156. (Viz 1936/2.)

Two Senses of Reason and Nature in the German Enlightenment: A Herderian Study. Str. 157–174. (Viz 1942/1.)

Negative Platonism: Reflections concerning the Rise, the Scope, and the Demise of Metaphysics — and Whether Philosophy Can Survive It. Str. 175–206. (Viz 1987/4.)

Husserl's Transcendental Turn: The Phenomenological Reduction in "The Idea of Phenomenology" and in "Ideas I.". Str. 207–222. (Viz 1965/6.)

Edmund Husserl's Philosophy of the Crisis of the Sciences and His Conception of a Phenomenology of the "Life World". Str. 223–238. (Viz 1972/1.)

The "Natural" World and Phenomenology. Str. 239–273. (Viz 1980/2.)

The Movement of Human Existence: A Selection from Body, Community, Language, World. Str. 274–284. (Viz 1983/2.)

Cartesianism and Phenomenology. Str. 285–326. (Viz 1976/6.)

The Dangers of Technicization in Science according to E. Husserl and the Essence of Technology as Danger according to M. Heidegger. Str. 327–339. (Viz 1979/29.)

The Obligation to Resist Injustice. Str. 340–343. (Viz 1977/7.)

What We Can and Cannot Expect from Charta 77. Str. 343–347. (Viz 1977/11.)

1989/17 Considérations sur "La Nostalgie de la Grèce à l'aube de l'idéalisme allemand". In: Phénoménologie et politique, Mélanges offerts à Jacques Taminiaux, Bruxelles (Ousia) 1989, str. 497–509. Stať fr. [Posudek doktorské práce J. Taminiaux.]

1990

1990/1 Náš národní program. Ed. I. Chvatík a P. Kouba, Předml. naps. P. Kouba, Praha (Evropský kult. klub/Archiv J. Patočky) 1990, 80 s. Sb.

Obsah:

Česká vzdělanost v Evropě. Str. 1–33. (Viz 1939/1.)

Náš národní program a dnešek. Str. 34–40. (Viz 1969/7.)

Dilema v našem národním programu — Jungmann a Bolzano. Str. 41–56. (Viz 1969/1.)

Filosofie českých dějin. Str. 57–71. (Viz 1969/11.)

1990/2 Negativní platonismus. Ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Československý spisovatel) 1990, 232 s. Sb.

Obsah:

Negativní platonismus. Str. 9–58. (Viz 1987/4.)

Věčnost a dějinnost. Str. 61–222 (Viz 1987/11.)

1990/3 Die natürliche Welt als philosophisches Problem. Phänomenologische Schriften I. Ed. K. Nellen a J. Němec, předml. naps. L. Landgrebe, Stuttgart (Klett-Cotta) 1990, 320 s., Ausgewählte Schriften, sv. 3. Sb. něm.

Obsah:

Die natürliche Welt als philosophisches Problem. Str. 23–179. (Viz 1936/1.)

Nachwort des Autors zur tschechischen Neuausgabe (1970). Str. 181–267. (Viz 1970/10.)

Nachwort des Autors zur französischen Ausgabe (1976). Str. 268–283. (Viz 1976/4.)

1990/4 L'Écrivain, son "objet". Přel., ed. a úvod E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, 292 s. Sb. fr. — 2. vyd. Paris (Presses Pocket) 1992 (v. 1992/11).

Obsah:

Fragment sur le langage. Str. 15–20. (Viz 1942/5.)

Digression sur la tragédie attique. Str. 21–29. (Viz 1947/1.)

La vérité du mythe dans les drames de Sophocle sur les Labdacides. Str. 30–42. (Viz 1971/3.)

Encore une fois Antigone. Str. 43–59. (Viz 1967/3.)

L'épique et le dramatique, l'epos et le drame. Str. 60–77. (Viz 1966/2.)

L'écrivain, son "objet". Str. 78–100. (Viz 1969/5.)

Comenius et l'âme ouverte. Str. 101–127. (Viz 1970/3.)

Le sens du mythe du pacte avec le diable. Méditation sur les variantes de la légende de Faust. Str. 128–149. (Viz 1973/1.)

Ivanov. Str. 150–160. (Viz 1970/8.)

Josef Čapek, pèlerin boiteux. Str. 161–194. (Viz 1964/3.)

Le symbole de la terre chez Karel Hynek Mácha. Str. 195–231. (Viz 1944/1.)

Temps, éternité et temporalité dans l'uvre de Mácha. Str. 232–276. (Viz 1967/1.)

Annexe. [Nová varianta III. části předcházející stati.] Str. 277–282. (Viz 1967/1.)

1990/5 L'Art et le temps. Ed. a přel. E. Abrams, předml. naps. I. Šrubař, Paris (P.O.L) 1990, 378 s. Sb. fr. — 2. vyd. Paris (Presses Pocket) 1992, 378 s. (v. 1992/12).

Obsah:

Le temps, le mythe, la foi. Str. 27–46. (Viz 1952/1.)

La genèse de la réflexion européenne sur le beau dans la Grèce antique. Str. 47–64. (Viz 1977/13.)

Le savoir et l'art, l'enthousiasme et le beau chez Platon. Str. 65–103. (Viz 1977/14.)

La conception de la Renaissance chez Burckhardt. Str. 104–127. (Viz 1965/2.)

Romantisme, romantique. Str. 128–141. (Viz 1969/9.)

La spiritualité allemande de l'époque de Beethoven. Str. 142–176. (Viz 1971/4.)

L'évolution philosophique et esthétique de Hegel. Str. 177–304. (Viz 1966/3.)

La théorie de l'art comme chose du passé. Str. 305–343. (Viz 1977/15.)

L'art et le temps. Str. 344–368. (Viz 1968/5.)

1990/6 Liberté et sacrifice. Ecrits politiques. Ed., přel. a úvod naps. E. Abrams, dosl. naps. A.-M. Roviello, Grenoble (J. Millon) 1990, 392 s. Sb. fr.

• Español: Liberté et sacrifice??? Ed. a přel. z fr. ????, Salamanca, Ediciones sigueme 2003???. ??? s. (Viz 2003/???.)

Obsah:

Remarques sur la position de la philosophie dans et en dehors du monde. Str. 13–25. (Viz 1934/4.)

Équilibre et amplitude dans la vie. Str. 27–39. (Viz 1939/2.)

L'idéologie et la vie dans l'idée. Str. 41–50. (Viz 1946/4.)

Le platonisme négatif. Str. 53–98. (Viz 1987/4.)

La surcivilisation et son conflit interne. Str. 99–177. (Viz 1987/12.)

Réflexion sur l'Europe. Str. 181–213. Stať/náčrt. [Překl. z něm. rkp. ze 70. let.] (Viz. 1994/1.)

Les fondements spirituels de la vie contemporaine. Str. 215–241. (Viz 1970/11.)

L'homme spirituel et l'intellectuel. Str. 243–257. (Viz 1988/24.)

Les périls de l'orientation de la science vers la technique selon Husserl et l'essence de la technique en tant que péril selon Heidegger. Str. 259–275. (Viz 1979/29.)

Séminaire sur l'ère technique. Str. 277–324. (Viz 1988/12.)

Les héros de notre temps. Str. 325–330. (Viz 1977/5.)

Questions et réponses sur Réponses et questions de Heidegger. Str. 333–365. (Viz 1978/1.)

???[Projet.] Str. 379–381. (Viz 1987/3.)

1990/7 /prázdné/

1990/8 Kacířské eseje o filosofii dějin. Ed. I. Chvatík a P. Kouba, Předml. naps. I. Dubský, 5. vyd. Praha (Academia) 1990, 164 s. Sb. — 1. vyd. viz 1975/1 a 1975/8.

Obsah:

Pre-historické úvahy. Str. 21–42 (v. 1975/2).

Počátek dějin. Str. 43–64 (v. 1975/3).

Mají dějiny smysl? Str. 65–87 (v. 1975/4).

Evropa a evropské dědictví do konce 19. století. Str. 89–103 (v. 1975/5).

Je technická civilizace úpadková, a proč? Str. 105–126 (v. 1975/6).

Války 20. století a 20. století jako válka. Str. 127–143 (v. 1975/7).

Vlastní glosy ke "Kacířským esejům". Str. 145–158 (v. 1975/8).

1990/9 Píše Jan Patočka (31. 12. 1970). In: Opus musicum. Hudební měsíčník 22 (1990), č. 2, str. 44–45. Brf. [Dopis otištěn v rámci článku: J. Mihule, O hře. Jan Patočka koresponduje s barbarem v Athénách, str. 43–45.]

1991

1991/1 Tři studie o Masarykovi. Ed. I. Chvatík u P. Kouba, dosl. P. Kouba, Praha (Mladá fronta) 1991, 136 s. Sb.

Obsah:

Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krise evropského lidstva. Str. 5–20. (Viz 1936/2.)

Pokus o českou národní filosofii a jeho nezdar. Str. 21–52. (Viz 1977/2.)

Kolem Masarykovy filosofie náboženství. Str. 53–119. (Viz 1977/3.)

1991/2 Die Bewegung der menschlichen Existenz. Phänomenologische Schriften II. Ed. K. Nellen, J. Němec a I. Šrubař, předml. naps. I. Šrubař, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, 652 s., Ausgewählte Schriften, sv. 4. Sb. něm.

Obsah:

Der Geist und die zwei Grundschichten der Intentionalität. Str. 33–42. (Viz 1936/3.)

Die Frage des Solipsismus und das Argument des zusammenhängenden Traums. Str. 43–60. (Viz 1942/3.)

Der Raum und seine Problematik. Str. 63–131. (Viz 1985/2.)

Zur Vorgeschichte der Wissenschaft von der Bewegung: Welt, Erde, Himmel und die Bewegung des menschlichen Lebens. Str. 132–143. (Viz 1965/7.)

Einführung in die Phänomenologie Husserls. Str. 144–162. (Viz 1965/6.)

Husserls Phänomenologie, die phänomenologische Philosophie und die "Cartesianischen Meditationen". Str. 163–181. (Viz 1968/9.)

Natürliche Welt und Phänomenologie. Str. 185–229. (Viz 1980/2.)

Was ist Existenz? Str. 230–256. (Viz 1969/8.)

Weltganzes und Menschenwelt. Bemerkungen zu einem zeitgenössischen kosmologischen Ansatz. Str. 257–264. (Viz 1972/2.)

Der Subjektivismus der Husserlschen und die Möglichkeit einer "asubjektiven" Phänomenologie. Str. 267–285. (Viz 1970/6.)

Der Subjektivismus der Husserlschen und die Forderung einer asubjektiven Phänomenologie. Str. 286–309. (Viz 1971/2.)

Die Philosophie der Krisis der Wissenschaften nach Edmund Husserl und sein Verständnis einer Phänomenologie der Lebenswelt. Str. 310–329. (Viz 1972/1.)

1991/3 Die Gefahren der Technisierung in der Wissenschaft bei Edmund Husserl und das Wesen der Technik als Gefahr bei Martin Heidegger. Str. 330–353. Předn. něm. [Druhá verse přednášky na XV. světovém filosofickém kongresu ve Varně, 1973. První části obou versí se shodují. První verse v. 1979/29.] — Srv. 1979/14, 1979/29, 1979/30, 1988/12.

• Česky: Nebezpečí technizace ve vědě u Edmunda Husserla a bytnost techniky jako nebezpečí u Martina Heideggera. Z něm. orig. přel. I. Chvatík. In: Péče o duši III, ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 2002, str. 193–226 (v. 2002/1).

• Français: Les périls de l'orientation de la science vers la technique selon Husserl et l'essence de la technique en tant que péril selon Heidegger. Přel. E. Abrams. In: Les Cahiers de Philosophie (Lille 1991), č. 11–12: Jan Patočka: le soin de l'âme, str. 11–39 (vgl. 1990/6).

Cartesianismus und Phänomenologie. Str. 360–414. (Viz 1976/6.)

Epoché und Reduktion. Str. 415–423. (Viz 1975/9.)

Was ist Phänomenologie? Str. 424–452. (Viz 1979/27.)

Masaryks und Husserls Auffassung der geistigen Krise der europäischen Menschheit. Str. 455–469. (Viz 1936/2.)

Edmund Husserls "Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie". Str. 470–485. (Viz 1937/11.)

Karl Jaspers. Str. 486–496. (Viz 1937/2.)

Nachruf auf Karl Jaspers. Str. 497–503. (Viz 1969/12.)

Bemerkungen über den Widerspruch. Str. 504–508. (Viz 1943/1.)

Zweifel am Existentialismus. Str. 509–514. (Viz 1947/2.)

Husserls Lehre von der eidetischen Reduktion im Spiegel neuerer Kritik. Str. 515–534. (Viz 1965/5.)

Husserls Anschauungsbegriff und das Urphänomen der Sprache. Str. 535–544. (Viz 1968/3.)

Die Kritik des psychologischen Objektivismus und das Problem der phänomenologischen Psychologie bei Sartre und Merleau-Ponty. Str. 545–555. (Viz 1968/6.)

Heidegger vom anderen Ufer. Str. 556–573. (Viz 1970/7.)

Kommentar zum "Spiegel"-Interview mit Heidegger. Mit einer Diskussion. Str. 577–612. (Viz 1978/1.)

1991/4 L'Idée de l'Europe en Bohême. Přel., ed. a úvod E. Abrams, dosl. Z. Vašíček, Grenoble (J. Millon) 1991, 226 s. Sb. fr.

Obsah:

Qu'est-ce que les Tchèques? Str. 13–113. (Viz 1989/2.)

La philosophie de l'histoire tchèque. Str. 115–132. (Viz 1969/11.)

La culture tchèque en Europe. Str. 133–173. (Viz 1939/1.)

L'idée de la culture et son actualité aujourd'hui. Str. 175–194. (Viz 1938/1.)

1991/5 † Roman Ingarden. [5.2.1893–15.6.1970.] In: Slavia 60 (1991), č. 1, str. 111 n. Misc.

• Deutsch: Nachruf auf Roman Ingarden. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 334–337 (v. 1999/1).

1991/6 Platón y Europa. Z fr. přel. M. A. Galmarini, Barcelona (Edicions 62) 1991, 280 s. Sb. špaň.

Obsah:

Platon y Europa. Str. 7–209. (Viz 1979/14.)

Es posible el fin de la filosofía? Str. 213–234. (Viz 1987/33.)

Demócrito y Platón, fondadores de la metafísica. Str. 235–248. (Viz 1979/15.)

El alma en Platón. Str. 249–265. (Viz 1988/3.)

El origen y el sentido de la idea de immortalidad en Platón. Str. 267–278. (Viz 1977/31.)

1991/7 Sókratés. Přednášky z antické filosofie. 5. vyd. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1991, 158 s. Mono/cykl. — 1. vyd. viz 1947/1.

1991/8 Kim są Czesi? Přel. M. Zybura, dosl. naps. R. Jakobson, Wien (Poln. Buchhandlung) 1991, 108 s. Mono. pol. — Orig. viz 1989/2.

1992

1992/1 Evropa a doba poevropská. Ed. I. Chvatík a P. Kouba, z něm. orig. přel. V. Koubová, Praha (Lidové noviny) 1992, 120 s. Sb.

Obsah:

Evropa a doba poevropská. Str. 7–94. (Viz 1988/4.)

Osnova dějin. Str. 97–116. (Viz 1988/5.)

1992/2 Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte. Ed. K. Nellen, P. Pithart a M. Pojar, Stuttgart (Klett-Cotta) 1992, 374 s., Ausgewählte Schriften, sv. 5. Sb. něm.

Obsah:

Die Idee der Bildung und ihre heutige Aktualität. Str. 3–18. (Viz 1938/1.)

Unser Nationalprogramm und die heutige Zeit. Str. 19–25. (Viz 1969/7.)

Was sind die Tschechen? Str. 29–106. (Viz 1989/2.)

Die Philosophie der tschechischen Geschichte. Str. 107–121. (Viz 1969/11.)

Der Beitrag Böhmens zum neuzeitlichen Wissenschaftsideal (Löwener Vorlesungen). Str. 125–196. (Viz 1989/3.)

Die Geschichtsphilosophie in Palackýs "Wissenschaft vom Schönen". Str. 199–210. (Viz 1956/1.)

Die Idee des Göttlichen in Palackýs "Wissenschaft vom Schönen". Str. 211–222. (Viz 1956/2.)

Das Dilemma in unserem Nationalprogramm — Jungmann und Bolzano. Str. 223–236. (Viz 1969/1.)

Masaryk und unsere heutigen Fragen. Str. 239–244. (Viz 1946/2.)

Masaryk gestern und heute. Str. 245–257. (Viz 1946/3.)

Zur Bedeutung Masaryks als Staatsgründer. Str. 258–261. (Viz 1979/4.)

Der Versuch einer tschechischen Nationalphilosophie und sein Scheitern. Str. 262–291. (Viz 1977/2.)

Die tschechische Philosophie in der Zwischenkriegszeit. Str. 292–312. (Viz 1979/5.)

Was die Charta 77 ist und was sie nicht ist. Str. 315–318. (Viz 1977/7.)

Was dürfen wir von der Charta 77 erwarten? Str. 319–324. Viz (1977/11.)

1992/3 Introduction à la phénoménologie de Husserl. Přel. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1992, 272 s. Sb. fr.

Obsah:

Introduction à la phénoménologie de Husserl. Str. 7–224. (Viz 1965/6.)

1992/4 La philosophie transcendentale de Husserl après révision. Z čes. orig. přel. E. Abrams. Str. 225–265. Předn./náčrt. [Přeloženo z čes. neuveřejněného rkp.: Husserlova transcendentální filosofie po revizi.] — Srv. předn. 1989/14 a 1965/6.

• Deutsch: Husserls transzendentale Philosophie nach der Revision. Z čes. nepublikovaného rkp. přel. H. Blaschek-Hahn a K. Novotný. In: Vom Erscheinen als solchem, Freiburg 2000, str. 52–86 (v. 2000/1).

1992/5 Lettres à Robert Campbell (1946–1950). In: Les Temps Modernes 48 (Paris 1992), č. 554, str. 2–77. Koresp. fr. — Přetisk dopisu z 30. 9. 1947 pod názvem Lettre de Jan Patočka à Robert Campbell in: Épokhè (Grenoble 1993), č. 3, str. 236–240.

• Česky: Část. překl.: Z dopisů Jana Patočky Robertu Campbellovy do Paříže. Přel. P. Horák. In: Filosofický časopis 42 (1994), č 6, str. 904–921.

1992/6 Trois lettres de Jan Patočka à Henri Declève. In: Profils de J. Patočka, ed. H. Declève, Bruxelles (Publications des Facultés universitaires Saint-Louis) 1992, Travaux et Recherches 23, str. 175–189. Koresp. fr. [Dopisy z ledna 1974, května 1974 a 10. října 1976.]

1992/7 Lebenslauf (1933). In: Cahiers philosophiques (1992), č. 50, str. 8 n. Misc. něm. [Vlastní životopis přiložený k žádosti o Humboldtovo stipendium, 1933.] — 2. otisk in: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 453 n. (v. 1999/1).

• Français: Curriculum vitae (1933). Přel. a poznámky napsal G. Guest. In: Cahiers philosophiques (1992), č. 50, str. 11.

1992/8 Curriculum (1968/69?). In: Cahiers philosophiques (1992), č. 50, str. 12–18. Misc. něm. [Vlastní životopis z konce r. 1968.] — 2. otisk in: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 454–458 (v. 1999/1).

• Français: Curriculum [vitae] (1968/69?). Přel. a poznámky napsal G. Guest. In: Cahiers philosophiques (1992), č. 50, str. 19–26.

• Po polski: Curriculum vitae. Přel. G. Sowinski. In: Logos i Ethos (Kraków 1993), č. 1, str. 113–115.

1992/9 Co jsou Češi? Malý přehled fakt a pokus o vysvětlení. — Was sind die Tschechen? Kleiner Tatsachenbericht und Erklärungsversuch. Ed. I. Chvatík a P. Kouba, Přel. V. Jochmann, Praha (Panorama/Archiv J. Patočky) 1992, 240 s. Mono. čes./něm.

Obsah:

Co jsou Češi? Str. 7–108. (Viz 1989/2.)

Was sind die Tschechen? Str. 111–224. (Viz 1989/2.)

1992/10 Přirozený svět jako filosofický problém. 4. vyd., s autorovým doslovem k 2. vyd. z r. 1970 a s překladem autorova doslovu k francouzskému ed. z r. 1976, ed. I. Chvatík a P. Kouba, dosl. M. Petříček jr., Praha (Československý spisovatel) 1992, 281 s. Sb. — 1. vyd. viz 1936/1.

Obsah:

Přirozený svět jako filosofický problém. Str. 7–165. (Viz 1936/1.)

"Přirozený svět" v meditaci svého autora po třiatřiceti letech. Str. 167–251. (Viz 1970/10.)

Autorův doslov k francouzskému vydání díla "Přirozený svět jako filosofický problém". Str. 253–268. (Viz 1980/3.)

1992/11 L'Écrivain, son "objet". Ed., přel. a úvod naps. E. Abrams, 2. vyd., Paris (Presses Pocket.) 1992, 292 s. Sb. fr. — 1. vyd. Paris (P.O.L) 1990 (v. 1990/4).

1992/12 L'Art et le temps. Ed. a přel. E. Abrams, předml. naps. I. Šrubař, 2. vyd., Paris (Presses Pocket) 1992, 378 s. Sb. fr. — 1. vyd. Paris (P.O.L) 1990 (v. 1990/5).

1992/13 Platón. Přednášky z antické filosofie. 3. vyd. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1992, 384 s. Mono/cykl. — 1. vyd. viz 1948/1.

1993

1993/1 Lecture d'Antigone. Přel. a úvod napsala E. Abrams. In: Comédie-Française — Les Cahiers (Paris 1993), č. 6, str. 72–77. Předn./náčrt. fr. [Přeloženo z neuveřejněného českého rkp. z 50. let: Poznámky o antické humanitě. Boj a smír. Prožití a promyšlení v antice. (4. kapitola)]

1993/2 Klaus Schaller a jeho snahy v pedagogice. In: K. Schaller, Studie k systematické pedagogice, Praha (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy) 1993, str. 3–6, Studia paedagogica, sv. 9. Předml. — Srv. 1967/13.

1993/3 Úvod do fenomenologické filosofie. Ed. J. Polívka a I. Chvatík, 2. vyd., OIKOYMENH, Praha 1993, 189 str. Cykl. — 1. vyd. viz 1989/14.

1994

1994/1 Die Selbstbesinnung Europas. Ed. I. Chvatík (název doplnila E. Abrams). In: Perspektiven der Philosophie, Neues Jahrbuch, sv. 20 (Amsterdam-Atlanta) 1994, str. 241–274. Stať/náčrt. něm. [Skica ke Kacířským esejům, 1974. V otisku je omylem uveden J. Zumr jako překladatel do němčiny.]

• Česky: Husserlova idea evropské racionality. Z něm. orig. přel. K. Novotný. In: Péče o duši III, OIKOYMENH, Praha 2002, str. 161–185 (v. 2002/1).

• Français: Réflexion sur l'Europe. Z něm. rkp. přel. E. Abrams. In: Liberté et sacrifice. Ecrits politiques, Grenoble (J. Millon) 1990, str. 181–213 (v. 1990/6).

1994/2 Komeniana z pozůstalosti. In: Studia Comeniana et historica 24 (Uherský Brod 1994), č. 52, str. 62–115. Ed. a úvod V. Soudilová a Jiří Beneš. [1. část obsahuje Patočkova komeniana z druhého svazku 3. části souborného Paloušova vydání (v. 1983/19), která neuveřejnil K. Schaller (v. 1984/2).]

Obsah:

1. Fragmenty.

Campanella a Komenský. Str. 66. (Viz 1983/21.)

Koncepce pěti světů u Campanelly a sedmi reálních světů Komenského. Str. 67. (Viz 1983/22.)

Komentář k vydání Komenského "Lexicon reale pansophicum". Str. 68 n. (Viz 1983/23.)

Náčrt: O pojetích Komenského. Str. 70 n. (Viz 1983/24.)

Komenský a přírodovědné vyučování. Str. 72–74. (Viz 1983/25.)

Komenský a dějiny chemie. Str. 75 n. (Viz 1983/26.)

O filosofii J. A. Komenského. Str. 77. (Viz 1983/27.)

Dvě rukopisné stránky označené pouze římskou II a stránkou 16 a 17. Str. 78 n. (Viz 1983/28.)

Komenský a program národního humanismu. Str. 80 n. (Viz 1983/29.)

Komenského mírové úsilí. Str. 82–84. (Viz 1983/30.)

Poznámky autorem dodatečně připojené ke studii Filosofické základy Komenského pedagogiky. Str. 85–90. (Viz 1983/32.)

Tři "racionalistická díla" o řešení krize. Str. 91 n. (Viz 1983/31.)

2. Ineditní pozůstalost:

1994/3 Hrst úvah nad Pambiblií J. A. Komenského. Str. 93–103. Náčrt. — Srv. 1970/12.

1994/4 Fr. Palacký a J. A. Komenský. Str. 104–109. Náčrt.

1994/5 Comenius und die offene Seele. Str. 110–113. Náčrt. — Srv. 1970/3.

1994/6 Die Teleologie des Menschenlebens in der Grossen Didaktik. Str. 114 n.

1994/7 Eretični eseta za filosofija na istorijata. Přel. V. Trajanov, dosl. F. Karfík, Sofija (V. Trajanov) 1994, 156 s. Sb. bul. — Orig. viz 1975/1.

1994/8 Aristotelés. Přednášky z antické filosofie. 3. vyd., I. Chvatík u. P. Kouba, Praha (Vyšehrad) 1994, 128 s. — 1. vyd. viz 1949/1.

1995

1995/1 Papiers phénoménologiques. Ed., přel. a úvod napsala E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1995. 298 s. Náčrt/sb. fr. [Soubor českých a německých zlomků a poznámek z pozůstalosti.]

Obsah:

Phénoménologie et métaphysique du mouvement. Str. 13–27. (Viz 1980/7.)

Phénoménologie et ontologie du mouvement. Str. 29–52. (Viz 1980/13.)

Leçons sur la corporéité. Str. 53–116. (Viz 1980/8.)

Corps, possibilités, monde, champ d'apparition. [Tělo, možnosti, svět, pole zjevování]. Str. 117–129. (Viz 1980/18.)

Postface de l'auteur à la traduction française du "Monde naturel comme problème philosophique" — notes et fragments. Str. 131–144. (Viz 1980/17.)

Phénoménologie de la vie après la mort. Str. 145–156. (Viz 1980/9.)

Notes de travail:

En marge du "Tout du monde et le monde de l'homme". Str. 157. (Viz 1980/19.)

L'existence en tant que mouvement. Str. 157 n. (Viz 1980/15.)

Mouvement. Str. 158. (Viz 1980/16.)

L'amour en tant que mouvement. Str. 159. (Viz 1980/20.)

Fragment 5K/4. Str. 159 n. (Viz 1980/9.)

Fragment 9I/4a. Str. 160. (Viz 1980/14.)

1995/2 Prázdné (Přesun pod 2000/4: "Épochè" et réduction — manuscrit de travail je překlad něm. rukopisu Phänomenologie als Lehre vom Erscheinen als solchem, v. 2000/4.)

"Épochè" et réduction — manuscrit de travail. Str. 163–210 (v. 2000/4.)

1995/3 Prázdné: (Přesun pod 2000/3: Forme-du-monde de l'expérience et expérience du monde je překlad něm. originálu: Weltform der Erfahrung und Welterfahrung, v. 2000/3.)

Forme-du-monde de l'expérience et expérience du monde. Str. 211–225 (v. 2000/3).

1995/4 Prázdné (Přesun: Text L'épochè transcendantale et l'attitude théorique je překladem německého náčrtu Transzendentale Epoché und theoretische Haltung, v. 1998/5.)

L'épochè transcendantale et l'attitude théorique. Str. 227–234 (v. 1998/5).

1995/5 Prazdné:

La phénoménologie comme doctrine de la conscience introspective et comme théorie de l'apparition. Str. 235–244 (v. 2000/10).

1995/6 prázdné: [Notes de travail: 0B/2; 0B/3; 0B/4; 1G/3; 3G/2; 3G/4; 3G/16; 5D/5a; 5D/5c; 5D/5d; 5I/4; 6D/1; 10D/37; 10D/42; 11A/9; 17d. Str. 245–272.]

Note de travail: 0B/2. Str. 245 n. (v. 2000/9).

Note de travail: 0B/3. Str. 246 n.

Note de travail: 0B/4; Str. 247.

Note de travail: 1G/3; Str. 247 n. (v. 2000/11).

Note de travail: 3G/2; Str. 248 n. (v. 2000/16).

Note de travail: 3G/4; Str. 249–252.

Note de travail: 3G/16; Str. 252–257 (v. 2000/18).

Note de travail: 5D/5a; Str. 257 n.

Note de travail: 5D/5c; Str. 258 n.

Note de travail: 5D/5d; Str. 259 n. (v. 2000/25).

Note de travail: 5I/4; Str. 261.

Note de travail: 6D/1; Str. 261–266.

Note de travail: 10D/37; Str. 266.

Note de travail: 10D/40; Str. 267.

Note de travail: 10D/42; Str. 267–269.

Note de travail: 11A/9; Str. 269 n.

Note de travail: 17d. Str. 270–272.

1995/7 prázdné: [Fragments: 2E/6; 2F/7; 4F/9. Str. 273–290.]

Fragment 2E/6. Str. 273 n. (v. 2000/12).

Fragment 2F/7. Str. 274–276 (v. 2000/13).

Fragment 4F/9. Str. 276–290 (s. 2000/7).

1995/8 Tělo, společenství, jazyk, svět. 2. vyd., ed. J. Polívka, Praha (Oikoymenh) 1995. 203 s. Sb. — 1. vyd. viz 1983/1.

Obsah:

Tělo společenství, jazyk, svět. Str. 9–125. (Viz 1983/2.)

Problém přirozeného světa. Str. 127–202. (Viz 1983/3.)

1995/9 Evropa i postevropsko doba. Přel. a dosl. B. Rajčić, Beograd (Centar za geopoetiku) 1995, 145 s. Sb. srbs.

Obsah:

Evropa i postevropsko doba. Str. 9–114. (Viz 1988/4.)

Osnova Istorije. Str. 115–138. (Viz 1988/5.)

1995/10 [Dopisy Jindřichu Chalupeckému.] Vydal a úvodní komentář napsal M. Špirit. In: Revolver Revue (1995), č. 29, str. 96–99, 106. Koresp. [Čtyři dopisy J. Patočky; v rámci souboru korespondence přijaté J. Chalupeckým ve 40. letech od různých pisatelů, pod názvem "Milý Chalupecký".]

1996

1996/1 Nejstarší řecká filosofie. 4. vyd. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Vyšehrad) 1996, 359 s. Mono/cykl. [Oproti samizdatovému vydání (v. 1981/4) doplněny v příloze kapitoly II a III z prvního vydání, které byly v předchozích vydáních vypouštěny.] — 1. vyd. viz 1945/1.

Obsah:

Předmluva. Str. 7 n.

I. Jméno filosofie. Str. 11–22.

II. Vznik filosofie. Str. 23–34.

III. Milétská škola (Thalés, Anaximandros, Anaximenés, Konec milétské filosofie). Str. 35–65.

IV. Náboženství a politika u myslitelů šestého století (Solón, Xenofanés, Pythagoras). Str. 66–111.

V. Vlastní cesta filosofie (Parmenidés, Hérakleitos). Str. 112–168.

VI. Kritika a dialektika (Zénón, Melissos). Str. 169–194.

VII. Pozitivní filosofie přírody (Empodoklés, Anaxagoras). Str. 195–239.

VIII. Atomistika a teleologie. Přechod k osvícenství (Leukippos a Démokritos, Archelaos, Diogenés z Apollónie). Str. 240–295 (v. 1946/1).

Příloha:

A [II.] Problém dějin filosofie. Str. 299–311.

B [III.] Řecká filosofie. (Prameny řecké filosofie, řecké písemnictví o dějinách filosofie, rozdělení dějin antické filosofie.) Str. 312–318.

1996/2 Péče o duši. Soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách I. Stati z let 1929—1952. Nevydané texty z padesátých let. Ed. Ivan Chvatík & Pavel Kouba. SSJP 1. OIKOYMENH, Praha 1996, pp. 505 + (7).

Obsah:

„Úvodní poznámka k Sebraným spisům“ (vydavatelé), pp. 7–9.

„Předmluva“ (I. Ch., P. K.), pp. 10–11.

První část: Stati z let 1929—1952

„Theologie a filosofie“, pp. 15–21 (v. 1929/1.)

„Platonismus a politika“, pp. 22–25 (v. 1933/2.)

„Platón a popularizace“, pp. 26–34 (v. 1934/3.)

„Několik poznámek k pojmům dějin a dějepisu“, pp. 35–45 (v. 1934/2.)

„Několik poznámek o pojmu ‘světových dějin’“, pp. 46–57 (v. 1935/1.)

„Několik poznámek o mimosvětské a světské pozici filosofie“, pp. 58–67 (v. 1934/4.)

„O dvojím pojetí smyslu filosofie“, pp. 68–84 (v. 1936/5.)

„Kapitoly ze současné filosofie“, pp. 85–100 (v. 1936/6.)

„Existuje definitivní kánon filosofického života?“, pp. 101–104 (v. 1937/5.)

„Filosofie v dnešní situaci“, pp. 105–106 (v. 1939/6.)

„O filosofii dějin“, pp. 107–115 (v. 1940/1.)

„Evropský rozum“, pp. 116–118 (v. 1941/4.)

„Mládí a filosofie“, pp. 119–125 (v. 1941/3.)

„K dopisu Timotheovu“, pp. 126–130 (v. 1946/5.)

Druhá část: Nevydané texty z padesátých let

„Čas, mýtus, víra“, pp. 131–136 (v. 1952/1.)

„Věčnost a dějinnost. Rádlův poměr k pojetím člověka v minulosti a současnosti“, pp. 139–242 (v. 1987/11.)

„Nadcivilizace a její vnitřní konflikt“, pp. 243–302 (v. 1987/12.)

„Negativní platonismus. O vzniku, problematice, zániku metafyziky a otázce, zda filosofie může žít i po ní“, pp. 303–336 (v. 1987/4.)

Příloha k první části

1996/3 „[Filosofie dějin] Úvod“, pp. 339–352. Náčrt. [Okolo r. 1940.] — v. 1940/1

„Harmonismus moderních humanistů“, pp. 353–362 (v. 1989/12.)

„Filosofie výchovy“, pp. 363–440 (v. 1939/6.)

Příloha k druhé části

„Rozvrh Negativního platonismu, pp. 443–446 (v. 1987/3.)

„Problém pravdy z hlediska negativního platonismu“, pp. 447–480 (v. 1987/10.)

„Ideologická metoda“, pp. 481–488. (Viz 1987/20.)

Poznámky, pp. 489–493.

Rejstřík, pp. 494–498.

Ediční komentář, pp. 499–505.

1996/4 Heretical Essays in the Philosophy of History. Pref. Paul Ricoeur, ed. J. Dodd, tr. Erazim Kohák, Chicago/La Salle (Open Court) 1996, 189 s. Sb. angl. — Orig. viz 1975/1 a 1975/8.

Obsah:

Reflections on Prehistory“, pp. 1–26 (v. 1975/2).

The Beginning of History“, pp. 27–51 (v. 1975/3).

Does History Have a Meaning? Str. 53–77 (v. 1975/4)

Europe and the European Heritage until the End of the Nineteenth Century“, pp. 79–93 (v. 1975/5).

Is Technological Civilization Decadent, and Why? Str. 95–118 (v. 1975/6).

Wars of the 20th Century and the 20th Century as War“, pp. 119–137 (v. 1975/7).

Author's Glosses to the "Heretical Essays". Str. 139–154 (v. 1975/8).

1996/5 "Poznámky k polyperspektivitě u Picassa" od W. Biemla. Ed. L. Hagedorn. In: Report of the Center for Theoretical Study, Praha (CTS) 1996, č. CTS-96-17, str. 1–4. Rec.

• Deutsch: "Bemerkungen zur Polyperspektivität bei Picasso" von W. Biemel. Přel. L. Hagedorn. In: Report of the Center for Theoretical Study, Praha (CTS) 1996, č. CTS-96-17, str. 5–9. — 2. otisk in: Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha a Freiburg/München 1999, str. 442–448 (v. 1999/1).

1996/6 An introduction to Husserl's Phenomenology. Ed. a úvod J. Dodd, přel. E. Kohák, Chicago/La Salle (Open Court) 1996, 195 s. Mono. angl. — Orig. viz 1965/6.

1996/7 Mi a cseh? Esszék és tanulmányok. Sest. I. Chvatík, přel. R. Kiss Szemán a I. Németh, předml. naps. P. Pithart, dosl. M. Vajda, Pozsony/Bratislava (Kalligram) 1996, 405 s. Sb. maď.

Obsah:

Az élet egyensúlya és amplitúdója. Přel. I. Németh. Str. 27–36. (Viz 1939/2.)

Negatív platonizmus. Přel. R. Kiss Szemán. Str. 37–73. (Viz 1987/4.)

A természetes világ és a fenomenológia. Přel. I. Németh. Str. 74–110. (Viz 1980/2.)

Az idő, az örökkévalóság és az időbeliség Mácha műveiben. Přel. R. Kiss Szemán. Str. 111–138. (Viz 1967/1.)

Comenius és a nyitott lélek. Přel. I. Németh. Str. 139–153. (Viz 1970/3.)

Mi a cseh? Přel. I. Németh. Str. 154–225. (Viz 1989/2.)

A cseh nemzeti filozófia megteremtésének kísérlete és sikertelensége. Přel. R. Kiss Szemán. Str. 226–253. (Viz 1977/2.)

Eretnek esszék a történelem filozófiájáról. Přel. I. Németh a R. Kiss Szemán. Str. 254–379. (Viz 1975/1.)

Prehisztorikus elmélkedések. Přel. I. Németh. Str. 254–273. (Viz 1975/2.)

A történelem kezdete. Přel. I. Németh. Str. 274–293. (Viz 1975/3.)

Van-e a történelemnek értelme? Přel. I. Németh. Str. 294–314. (Viz 1975/4.)

Európa és az európai örökség a 19. század végén. Přel. R. Kiss Szemán. Str. 315–327. (Viz 1975/5.)

Hanyatló-e műszaki civilizáció, és ha igen, miért? Přel. R. Kiss Szemán. Str. 328–348. (Viz 1975/6.)

A 20. század háborúi — a 20. század mint háború. Přel. R. Kiss Szemán. Str. 349–365. (Viz 1975/7.)

Glosszák az Eretnek esszékhez. Přel. I. Németh. Str. 366–379. (Viz 1975/8.)

A jogtalansággal szembeni védekezés kötelességéről. Přel. I. Németh. Str. 380–382. (Viz 1977/34.)

Mit várhatunk a Charta 77–től? Přel. I. Németh. Str. 383–387. (Viz 1977/11.)

1996/8 La filosofia en temps de lluita Ed., úvodní studie a doslov napsal a bibliografii sestavil F. Fernández, Barcelona (Barcelonesa d'Edicions) 1996, 156 s., "Col.Lecció 'Eixos', sv. 24." Sb. katalánsky.

Inhalt:

L'obligació de resistir la injustícia. S. 33–37 (s. 1977/34).

El que podem i no podem esperar de Charta 77. S. 38–44 (s. 1977/11).

Glossa II. S. 57–71 (s. 1975/8).

Platonisme negatiu. Reflexions a l'entorn de la puixança, l'abast i la mort de la metafísica... i si la filosofia pot sobreviure-la. S. 102–1544 (s. 1987/4).

1997

1997/1 Platone e Europa. Předml. a úvod naps. G. Reale, přel. M. Cajthaml a G. Girgenti, Milano (Vita e Pensiero) 1997, 347 s. Mono. it. [Biografická poznámka od M. Cajthamla na str. 253–263, výběrová bibliografie děl J. Patočky z let 1928–1996 od I. Chvatíka na str. 265–358.] — 2. vyd., Milano (Vita e Pensiero) 1998 (v. 1998/8). — Orig. v. 1979/14.

1997/2 Komeniologické studie I. Soubor textů o J. A. Komenském. Texty publikované v letech 1941–1958. Ed. Věra Schifferová. SSJP 9.   OIKOYMENH, Praha 1997, pp. 426 + [4].

Obsah:

„Úvodní poznámka“ (Věra Schifferová), s. 7–9.

„O nový pohled na Komenského“, pp. 11–21 (v. 1941/2).

„Dvojí filosofování mladého Komenského“, pp. 22–40 (v. 1953/1).

„Jan Amos Komenský“, pp. 41–58 (v. 1952/3).

„Cusanus a Komenský“, pp. 59–85 (v. 1954/1)

„Slovo úvodem [k českému překladu knihy Roberta Alta: Pokrokový charakter Komenského pedagogiky]“ (spoluautor: Josef Brambora), pp. 86–88 (v. 1955/1).

„Josef Brambora: Knižní dílo J. A. Komenského, pp. 89–90 (v. 1955/2).

„Náčrt Komenského díla ve světle nových objevů“, pp. 91–116 (v. 1956/5).

„O pozdních pedagogických spisech Komenského“, pp. 117–124 (v. 1956/8).

„Doslov [ke knize Gentium salutis reparator — Posel míru a blaha národů]“, pp. 125–137 (v. 1956/7).

„Komenský a hlavní filosofické myšlenky 17. století“, pp. 138–150 (v. 1956/3).

„Bacon Verulamský a Komenského Didaktika, pp. 151–160 (v. 1956/4).

„Dnešní stav vydání děl J. A. Komenského“, pp. 161–163 (v. 1956/10).

„Filosofické základy Komenského pedagogiky“, pp. 164–231 (v. 1957/4).

„O vzniku a stavbě díla Opera didactica omnia, pp. 232–250 (v. 1957/5).

„[Komentáře]“ (podkapitoly:) „Schola infantiae“, „Pansophiae prodromus“, „Conatuum pansophicorum dilucidatio“, „Pro Latinitate Januae lingvarum suae, illiusque praxeos comicae, apologia“, pp. 251–257 (v. 1957/5a).

„Základní filosofické myšlenky J. A. Komenského souvislosti se základy jeho soustavného vychovatelství“, pp. 258–283 (v. 1957/2).

„J. A. Komenský a vyučování přírodním vědám“, pp. 284–299 (v. 1957/1).

„Některé z dnešních úkolů bádání o Komenském“, pp. 291–312 (v. 1957/3).

„Komenského učebnice pro národní školu Janua lingvarum a Velká didaktika, pp. 313–318 (v. 1957/7).

Velká didaktika, Bacon a Josef Hendrich“, pp. 319–321 (v. 1957/8).

„Nad komeniologickou prací Dmytra Čyževśkého“, pp. 322–326 (v. 1957/9).

„K textu 2. gradu Pansofie, p. 327 (v. 1957/10).

„Josef Hendrich: Comeniana, pp. 328–333 (v. 1957/11).

„Komenský v Psychological Review, p. 334 (v. 1957/12).

„Úvod prvního svazku [Vybraných spisů J. A. Komenského]“, pp. 335–352 (v. 1958/3).

„Komenského oslavy v Rumunsku“, pp. 353–354 (v. 1958/4).

„Mezinárodní konference k jubileu 300. výročí vydání amsterodamského souboru Opera didactica omnia, pořádaná Československou akademií věd v Praze v září 1957“ (spoluautor: Josef Brambora), pp. 355–366 (v. 1958/5).

„Jan Amos Komenskij, Izbrannyje pedagogičeskije sočiněnija, pp. 367–370 (v. 1958/6).

„Johann Amos Comenius, Grosse Didaktik [přel. A. Flitner]“, pp. 371–372 (v. 1958/7).

„Jan Amos Comenius, Grosse Didaktik [přel. H. Ahrbeck]“, pp. 373–375. (v. 1958/8).

„Łukasz Kurdybycha, Działność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce, pp. 376–379 (v. 1958/9).

Poznámky, pp. 381–407.

Jmenný rejstřík, pp. 408–417.

Ediční komentář, pp. 418–424.

Seznam zkratek, pp. 425–426.

1997/3 D'une lettre à J. Pignet de 25. 4. 1962. In: Štěpánská 35. Nouvelle revue française de Prague (1997), č. 4–6, str. 30. Koresp. fr.

• Česky: Z dopisu J. Pignetové z 25. 3. 1962. Přel. P. Himmel. In: Štěpánská 35. Nouvelle revue française de Prague (1997), č. 4–6, str. 31.

1997/4 Kim są Czesi? Přel. a dosl. napsal J. Baluch, Kraków (Międzynarodowe Centrum Kultury) 1997, 94 s. Mono. pol. — Orig. v. 1989/2.

1997/5 Platon et l'Europe. Séminaire privé du semestre d'été 1973. Z čes. orig. přel. E. Abrams, 2. vyd., Lagrasse (Verdier) 1983, 316 s. Sb. fr. — 1. vyd. viz 1983/34. — Orig. viz 1979/14.

1997/6 Filosofie výchovy. Ed. a předml. naps. R. Palouš, Praha (Pedagogická fakulta) 1997, 65 s., Studia paedagogica, sv. 18. Mono. — 1. vyd. v. 1939/6.

1997/7 Krivoverski eseji o filozofiji zgodovine. Přel. a dosl. naps. F. Jerman, Ljubljana (Cankarjeva založba) 1997, 185 s. Sb./Slovinsky. — Orig. viz 1975/1.

Obsah:

Predzgodovinska razmišljanja“, pp. 5–36 (v. 1975/2).

Začetek zgodovine“, pp. 37–66 (v. 1975/3).

Ali ima zgodovine smisel? Str. 67–96 (v. 1975/4).

Evropa in evropska dediščina do konca 19. soletja“, pp. 97–114 (v. 1975/5).

Ali je tehnična civilizacija obsojena na propad in zakaj? Str. 115–142 (v. 1975/6).

Vojne 20. stoletja in 20. stoletje kot vojna“, pp. 143–164 (v. 1975/7).

Lastne glose h "Krivoverskm esejem"“, pp. 165–182 (v. 1975/8).

1998

1998/1 Body, Community, Language, World. Ed. J. Dodd, přel. E. Kohák, Chicago / La Salle (Open Court) 1998, 196 s. Mono. angl. — Orig. v. 1983/2.

1998/2 Z dopisů rodině. In: Janu Patočkovi. Sborníček k jubileu 1.6.1907–13.3.1977. Sest. K. Sokolová, 2. dopl. vyd., Praha (soukromý tisk) 1997, str. 3, 14–19. Koresp.

1998/3 Eseje heretyckie z filozofii dziejów. Warszawa (Fundacja Aletheia) 1998, 230 s. Sb. pol. — Orig. v. 1975/1, 1975/8 a 1988/24.

Obsah:

Eseje heretyckie z filozofii dziejów. Přel. J. Zychowicz. 2. vyd. Str. 5–188 (v. 1975/1).

Glossy do "Esejów heretyckich". Přel. A. Czcibor-Piotrowski. Str. 189–210 (v. 1975/8).

Człowiek duchowy a intelektualista. Přel. E. Szczepańska. Str. 211–230 (v. 1988/24).

1998/4 Tři dopisy Sergiu Hessenovi. Ed. V. Goněc, Brno (Masarykova univerzita) 1998, 23 s. Koresp.

1998/5 Transzendentale Epoché und theoretische Haltung. Ed. K. Novotný. In: International Zeitschrift für Philosophie (Stuttgart 1998), č. 1, str. 143–151. Konz. měm. — 2. otisk in: Vom Erscheinen als sochem. Texte aus dem Nachlaß, Freiburg/München 2000, str. 173–182 (v. 2000/1).

• Français: L'épochè transcendantale et l'attitude théorique. Přel. E. Abrams. In: Papiers phénoménologiques, Grenoble 1995, str. 227–234 (v. 1995/1).

1998/6 Komeniologické studie II. Soubor textů o J. A. Komenském. Texty publikované v letech 1959–1977. Ed. Věra Schifferová. SSJP 10.   OIKOYMENH, Praha 1998, pp. 396 + [4].

Obsah:

„Přítomný stav bádání o Komenském“ (tr. Ivo Tretera), pp. 7–63 (v. 1959/1).

„Několik poznámek k článku Josefa Tvrdého ‘Komenský a Descartes’“, pp. 64–69 (v. 1959/3).

„Vývoj pedagogického myšlení Komenského ve všenápravném období“, pp. 70–107 (v. 1960/1).

„Komenského husitské antecedenty“ (tr. Ivo Tretera), pp. 108–123 (v. 1963/4).

„Josef Polišenský, Nizozemská politika a Bílá hora, pp. 124–126 (v. 1961/4).

„Jiří Semotán, ‘Mentální hygiena v díle J. A. Komenského’“, p. 127 (v. 1962/3).

„O významu Všeobecné porady o napravení věcí lidských pro celkové dílo a oceňování J. A. Komenského“, pp. 128–133 (v. 1963/5).

„Mezihra na prahu moderní vědy: Cusanus a Komenský“, pp. 134–148 (v. 1964/1, Kap. X.).

„Komenského Všeobecná porada, pp. 149–211 (v. 1964/1, Kap. XI.; 1983/23).

„[K filosofii J. A. Komenského — Resumé]“, pp. 212–215 (v. 1964/1, Resumé).

„Jan Amos Komenský, Pampaedia (tr. Věra Schifferová), pp. 216–222 (v. 1964/8).

„Komenského názory a pansofické literární plány od spisů útěšných ke Všeobecné poradě, pp. 223–270 (v. 1966/1).

„Utopie a soustava lidských cílů u Komenského“ (tr. Věra Schifferová), pp. 271–282 (v. 1969/14).

„M. Blekastad, Comenius. Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komenský, pp. 283–288 (v. 1970/15).

„O filosofii J. A. Komenského“, pp. 289–319 (v. 1970/2).

„Hrst úvah nad Pambiblií J. A. Komenského“, pp. 320–336 (v. 1970/12).

„Komenský a otevřená duše“ (K třístému výročí Komenského smrti) (tr. A. Mandl), pp. 337–351 (v. 1970/3).

„Jan Amos Komenský a dnešní člověk“, pp. 352–359 (v. 1970/1).

Poznámky, pp. 361–379.

Jmenný rejstřík, pp. 380–387.

Ediční komentář, pp. 388–393.

Seznam zkratek, pp. 394–396.

1998/7 Dopisy Miloslavě Holubové. In: M. Holubová, Necestou cestou, Praha (Torst) 1998, str. 296–363 passim. Koresp. [Dopisy z let 1954–1967.]

1998/8 Platone e l'Europa. Předml. a úvod naps. G. Reale, přel. M. Cajthaml a G. Girgenti, 2. vyd., Milano (Vita e Pensiero) 1997, 347 s. Mono. it. — 1. vyd. v. 1997/1; orig. v. 1979/14.

1998/9 Dva dopisy Jana Patočky Antonínu Kolářovi. In: Pomezí Čech a Moravy, Sborník prací ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy, sv. 2, Litomyšl (Státní okresní archiv Svitavy) 1998, str. 171 n.

1999

1999/1 Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie. Ed. L. Hagedorn a H. R. Sepp, přel. L. Hagedorn aj. Praha a Freiburg/München (Oikoymenh a Verlag Karl Alber) 1999, 786 s. Sb. něm. [Obsahuje kromě uvedených textů J. Patočky: 1) sekundární texty různých autoru k J. Patočkovi — str. 14–87, str. 124–169, str. 457–498, srv. zde v oddílu Sekundární literatura heslo: Hagedorn, L. — Sepp, H. R. (Ed.); 2) Husserlovu korespondenci s "Cercle philosophique de Prague" a dokumenty týkající se Husserlovi návštěvy v Praze v r. 1935, str. 210–232; 3) fotodokumentaci k životu J. Patočky — str. 499–522; 4) úplnou primární bibliografii textů, recenzí, edic a překladů J. Patočky — str. 523–727; 5) výběrovou sekundární biliografii textů k J. Patočkovi — str. 728–777, srv. zde v oddílu Sekundární literatura heslo: Hagedorn, L. — Sepp, H. R. (Ed.)]

Obsah:

Leben im Gleichgewicht, Leben in der Amplitude. Přel. L. Hagedorn. Str. 91–102 (v. 1939/2).

Der geistige Mensch und der Intellektuelle. Přel. L. Hagedorn. Str. 103–123 (v. 1988/24).

Lexikonartikel zu "Phänomenologie" und "Husserl"“, pp. 170–175 (v. 1932/5).

Achter Internationaler Kongreß für Philosophie in Prag“, pp. 176–187 (v. 1934/6).

Der Prager Philosophische Kreis“, pp. 201–209 (v. 1935/3).

Edmund Husserl in Prag“, pp. 233 n. (v. 1935/11).

Die Internationale Philosophische Gesellschaft und die Zeitschrift "Philosophia"“, pp. 235 n. (v. 1935/12).

Nachruf auf Kurt Grube. Přel. L. Hagedorn. Str. 248 (v. 1936/10).

Edmund Husserl gestorben“, pp. 258–260 (v. 1938/6).

Edmund Husserl zum Gedächtnis“, pp. 260–269 (v. 1938/3).

Weniges über Edmund Husserl“, pp. 269–272 (v. 1969/17).

Erinnerungen an Husserl. Str. 272–287 (v. 1976/2).

Über die systematischen Aufgaben der gegenwärtigen deutschen Philosophie. Str. 288 n. (v. 1933/4).

Nicolai Hartmann zum Sechzigsten. Str. 290–297 (v. 1942/6).

Jean-Paul Sartre zu Besuch am Philosophischen Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften. Str. 298–313 (v. 1964/5).

Roman Ingarden. Persönlichkeit und Werk. Str. 314–334 (v. 1967/5).

Nachruf auf Roman Ingarden. Str. 334–337 (v. 1991/5).

Max Scheler — Versuch einer Gesamtcharakteristik. Str. 338–382 (v. 1968/7).

Zwei philosophische Besuche in der letzten Zeit. Str. 383–389 (v. 1964/6).

Ludwig Landgrebe und seine "Philosophie der Gegenwart". Str. 390–396 (v. 1968/8).

Heidegger. Str. 397–401 (v. 1984/1).

Nachruf auf P. Hermann Leo Van Breda. 28. 2. 1911 — 3. 3. 1974. Str. 402–408 (v. 1979/22).

Roman Jakobsons phänomenologischer Strukturalismus. Str. 409–418 (v. 1876/5).

"Phänomenologie und menschliche Existenz" von Hans Reiner. Str. 420 (v. 1932/7).

"Die Wirklichkeit der Wissenschaften und die Metaphysik" von Moritz Geiger. Str. 421 n. (v. 1932/10).

"Husserls phänomenologischer Idealismus" von Theodor Celms. Str. 422–424 (v. 1933/12).

"Kategorienlehre" von Franz Brentano. Str. 424–428 (v. 1934/9).

"Nennfunktion und Wortbedeutung. Eine Studie über Martys Sprachphilosophie" von Ludwig Landgrebe. Str. 428–432 (v. 1934/14).

La phénoménologie. Journées d'études de la société thomiste. Str. 432 n. (v. 1934/16).

"Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen" von Karl Löwith. Str. 433–438 (v. 1936/23).

"Die menschliche Natur" von Hans Lipps. Str. 438–440 (v. 1943/5).

"Volk und Geschichte im Denken Herders" von Hans Georg Gadamer. Str. 440 n. (v. 1943/6).

"Bemerkungen zur Polyperspektivität bei Picasso" von Walter Biemel. Str. 442–448 (v. 1996/5).

Lebenslauf (1933). Str. 453 n. (v. 1992/7).

Curriculum vitae (1968/1969). Str. 454–458 (v. 1992/8).

Verzeichnis von Patočkas Lehrveranstaltungen an der Universität. Str. 459–461.

1999/2 Sókratés. Přednášky z antické filosofie. / Socrete. Lezioni di filosofia antica. Český text a fronte. Úvod, pozn. a bibl. G. Girgenti, přel. M. Cajthaml, Milano (Rusconi) 1999, 502 s. Mono. it./česky. — Orig. v. 1947/1.

1999/3 Eugen Fink und Jan Patočka. Briefe und Dokumente 1933–1977. Ed., úvod a doprovodnou studii naps. M. Heitz a B. Nessler, Praha a Freiburg/München (Oikoymenh a Verlag Karl Alber) 1999, 190 s. Sb. něm. [Obsahuje dvě Patočkovy recenze, v. 1934/17 a 1943/18.]

1999/4 O pojmu základního a aplikovaného výzkumu. In: Kritický sborník 18 (1999), č. 2–3, str. 131–145. Předn. [Předneseno 5. 6. 1956 na zasedání psychologického semináře pod vedením V. Chmelaře při Kabinetu pedagogiky Československé akademie věd.] — Srv. 1956/6.

1999/5 Soqrát: Ágáhí az džahl. (Sokratés: poznání nevědomosti) Z česk. orig. vybral a přel. Mahmúd Ebádiján. Teherán (Hermes) 1999 (1378), ??? s. Mono. persky. — Orig. viz 1947/1.

1999/6 Péče o duši II (Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 2). Soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. Ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 1999. 398 s. Sb.

Obsah:

Duchovní základy života v naší době. Str. 9–28 (v. 1970/11).

Doba poevropská a její duchovní problémy. Str. 29–44 (v. 1988/16).

Počátky systematické psychologie. Str. 45–57 (v. 1988/2).

O duši u Platóna. Str. 58–79 (s. 1988/3).

Evropa a doba poevropská. Str. 80–148 (v. 1988/4).

Platón a Evropa. Str. 149–355 (1979/14).

Démokritos a Platón jako zakladatelé metafyziky. S. 356–369 (s. 1979/15).

Původ a smysl myšlenky nesmrtelnosti u Platóna. Přel. J. Němec. Str. 370–382 (v. 1977/31).

2000

2000/1 Vom Erscheinen als sochem. Texte aus dem Nachlaß. Ed. a přel. H. Blaschek-Hahn a K. Novotný, úvod napsal K. Novotný, Freiburg/München (Verlag Karl Alber) 1999, 313 s. Sb. něm.

Obsah:

Erste Teil:

2000/2 Kritik der Husserlschen phänomenologischen Philosophie. Z čes. orig. přel. H. Blaschek-Hahn a K. Novotný. Str. 38–51. Náčrt. něm. [Přeloženo z neuveřejněného českého rkp. z počátku 50. let: Kritika Husserlovy fenomenologické filosofie.]

Husserls transzendentale Philosophie nach der Revision. Str. 52–86 (v. 1992/4).

Leib, Möglichkeiten, Welt, Erscheinungsfeld. Str. 87–100 (v. 1980/18).

2000/3 Weltform der Erfahrung und Welterfahrung. Str. 101–115. Náčrt něm. [Náčrt k textu Weltganzes und Menschenwelt, v. 1972/2. Psáno pravděpodobně počátkem 70. let.] — Srv. t. 1980/19, 2000/12 a 2000/13.

• Français: Forme-du-monde de l'expérience et expérience du monde. Přel. E. Abrams. In: Papiers phénoménologiques, Grenoble 1995, str. 211–225 (v. 1995/1).

2000/4 Phänomenologie als Lehre vom Erscheinen als solchem. Ed. H. Blaschek-Hahn a K. Novotný. Str. 116–172. Náčrt něm. [Náčrt ke studii Epoché und Reduktion, v. 1975/9.] — Srv. 2000/5.

• Français: „Épochè" et réduction — manuscrit de travail. Přel. E. Abrams. In: Papiers phénoménologiques, Grenoble 1995, str. 163–210 (v. 1995/1).

Transzendentale Epoché und theoretische Haltung. Str. 173–182 (v. 1998/5).

2000/5 Von der Epoché als Ausschaltung der These des Seienden zur Epoché des Seins. České části přel. H. Blaschek-Han a K. Novotný. Str. 183–194. Náčrt něm./čes. [Náčrt ke studii Epoché und Reduktion, v. 1975/9.] — Srv. 2000/4.

2000/6 Aus dem Konvolut „Cartesianismus und Phänomenologie". Z čes. orig. přel. H. Blaschek-Hahn a K. Novotný. Str. 195–210. Náčrt. [Nepoužitá část textu Kartesiánství a fenomenologie, v. 1976/6.] — Srv. 1976/9.

2000/7 Zum Aufsatz "Was ist Phänomenologie?". Str. 211–226. Náčrt. něm. [Náčrt textu Was ist Phänomenologie?, v. 1979/27.]

• Français: 4F/9. Přel. E. Abrams. In: Papiers phénoménologiques, Grenoble 1995, str. 276–290 (v. 1995/1).

Zweiter Teil:

2000/8 Epoché und transzendentaler Zuschauer. Str. 227–230. Náčrt. něm.

2000/9 Epoché als Eingangstor zur Phänomenologie. Str. 231 n. Náčrt. něm. [Psáno pravděpodobně v září 1976.]

• Français: Note de travail: 0B/2. Přel. E. Abrams. In: Papiers phénoménologiques, Grenoble 1995, str. str. 245 n. (v. 1995/1).

2000/10 Phänomenologie als introspektive Bewußtseinslehre und als Lehre von der Erscheinung. Das Problem einer Epoché. Str. 233–244. Náčrt. něm. [Psáno počátkem 70. let. Rkp. 1A/5.]

• Français: La phénoménologie comme doctrine de la conscience introspective et comme théorie de l'apparition Přel. E. Abrams. In: Papiers phénoménologiques, Grenoble 1995, str. str. 235–244 (v. 1995/1).

2000/11 Horizont. Z čes. orig. přel. H. Blaschek-Hahn a K. Novotný. Str. 245. Náčrt. [Přeloženo z českého nepublikovaného rkp. Horizont, psáno kolem 1974–1976.]

• Français: Note de travail: 1G/3. Z česk. orig. přel. E. Abrams. In: Papiers phénoménologiques, Grenoble 1995, str. Str. 247 n. (v. 1995/1).

2000/12 Zu Sein und Zeit. Str. 246. Náčrt. něm. [Náčrt k textu Weltganzes und Menschenwelt, v. 1972/2. Psáno pravděpodobně počátkem 70. let.] — Srv. též 1980/19, 2000/3 a 2000/13.

• Français: Fragment 2E/6. Z čes. orig. přel. E. Abrams. In: Papiers phénoménologiques, Grenoble 1995, S. 273 n. (v. 1995/1).

Zum Aufsatz "Weltganzes und Menschenwelt. Z čes. orig. přel. H. Blaschek-Hahn a K. Novotný. Str. 247 (v. 1980/19).

2000/13 Epoché und Aufforderung der Freiheit. Z čes. orig. přel. H. Blaschek-Hahn a K. Novotný. Str. 248–250. Náčrt.

• Français: Fragment 2F/7. Z čes. orig. přel. E. Abrams. In: Papiers phénoménologiques, Grenoble 1995, S. 274–276 (v. 1995/1).

2000/14 Phänomenologie ist keine Erkenntnislehre. Z čes. orig. přel. H. Blaschek-Hahn a K. Novotný. Str. 251. Náčrt.

2000/15 Generalthese. Z čes. orig. přel Blaschek-Hahn a K. Novotný. Str. 252. Náčrt.

2000/16 Reduktionsgedanke, Epoché und Seinshorizont. Str. 253 n. Náčrt něm.

• Français: Note de travail: 3G/2. Z něm. orig. přel. v. E. Abrams. In: Papiers phénoménologiques, Grenoble 1995, S. 248 f. (s. 1995/1).

2000/17 Unbequemlichkeit der Position Husserls. Str. 255–258. Náčrt něm.

Natürliche Welt. Str. 259–261 (v. 1980/17). [Ze studie 2.15 pouze str. 2–4.]

2000/18 Was ist Erscheinung? Z čes. orig. přel Blaschek-Hahn a K. Novotný. Str. 262–267. Náčrt. čes.

• Français: Note de travail: 3G/16. Z něm. orig. přel. E. Abrams. In: Papiers phénoménologiques, Grenoble 1995, S. 252–257. (v. 1995/1).

2000/19 Tiefere Grundlegung der Rationalität. Str. 268–272. Náčrt. něm./čes.

2000/20 Das Problem Gott vom Standpunkt der Phänomenologie. Z čes. orig. přel Blaschek-Hahn a K. Novotný. Str. 273. Náčrt čes.

2000/21 Epoché, Reduktion, Nichtung. Str. 274. Náčrt něm.

2000/22 Epoché und Reduktion. Z čes. orig. přel Blaschek-Hahn a K. Novotný. Str. 275. Náčrt čes.

2000/23 Phänomenologie, von Freiheit ausgehend. Z čes. orig. přel. Blaschek-Hahn a K. Novotný. Str. 276. Náčrt čes.

2000/24 Weltglaube. Str. 277. Náčrt něm.

• Français: Note de travail: 5D/5c. Z něm. orig. přel. E. Abrams. In: Papiers phénoménologiques, Grenoble 1995, S. 258 n. (v. 1995/1).

2000/25 Welt-Urhorizont. Str. 278 n. Náčrt něm.

• Français: Note de travail: 5D/5d. Z něm. orig. přel. E. Abrams. In: Papiers phénoménologiques, Grenoble 1995, S. 259 n. (v. 1995/1).

2000/26 Phänomenologische Reduktion. Str. 280. Náčrt něm/čes.

2000/27 Seinsstrukturen — Erscheinungsstrukturen. Str. 281. Náčrt něm.

• Français: Note de travail: 5I/4. Z něm. orig. přel. E. Abrams. In: Papiers phénoménologiques, Grenoble 1995, S. 261. (v. 1995/1).

2000/28

2000/29

2000/30

2000/31

2001

2001/1 Conférences de Louvain. Sur la contribution de la Bohême à l'idéal science moderne. Ed. V. Löwit, F. Karfík a B. Bouckaert, 2. rev. vyd., Bruxelles (Ousia) 2001, 140 s. Mono fr. — 1. vyd. viz 1989/3.

2001/2 Renesance: Ficinus, Pico, Pomponatius. Ed. F. Karfík a C. Říha. In: Kritický sborník 20 (2000/2001), str. 160–203.

2001/3 Dopisy Václavu Richterovi. OIKOYMENH, Praha 2001, pp. 264. — V. 2001/14.

2002

2002/1 Péče o duši III (Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 3). Soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. Ed. I. Chvatík a P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 002. 842 s. Sb.

Obsah:

Kacířské eseje o filosofii dějin. Str. 11–144 (v. 1975/1).

1. Pre-historické úvahy. Str. 13–40 (v. 1975/2).

2. Počátek dějin. Str. 41–60 (v. 1975/3).

3. Mají dějiny smysl? Str. 61–83 (v. 1975/4).

4. Evropa a evropské dědictví do konce 19. století. Str. 84–97 (v. 1975/5).

5. Je technická civilizace úpadková, a proč? Str. 98–116 (v. 1975/6).

6. Války 20. století a 20. století jako válka. Str. 117–131 (v. 1975/7).

Vlastní glosy ke "Kacířským esejům". Str. 132–144 (v. 1975/8).

Další eseje k problému Evropy a dějin.

Nebezpečí technizace ve vědě u E. Husserla a bytostné jádro techniky jako nebezpečí u M. Heideggera. Str. 147–160 (v. 1979/29).

Husserlova idea evropské racionality. Přel. K. Novotný. Str. 161—185 (v. 1994/1).

Hrdinové naší doby. Str. 186–190 (v. 1977/5).

Příloha I: Varianty a přípravné práce:

Nebezpečí technizace ve vědě u Edmunda Husserla a bytnost techniky jako nebezpečí u Martina Heideggera. Z něm. rukopisu přel. I. Chvatík. Str. 193–226 (v. 1991/3).

O počátku dějin. Z něm. rukopisu přel. K. Novotný. Str. 227–240 (v. 2002/6).

Evropa a její dědictví. Přel. K. Novotný. Str. 241–256 (v. 1988/33).

Zamyšlení nad Evropou. Str. 257–262 (v. 1986/3).

Schéma dějin. Str. 263–279 (v. 1988/5).

Příloha II: Záznamy přednášek a seminářů

Problém počátku a místa dějin. Str. 283–300 (v. 1988/20).

Před-dějinné úvahy. Str. 301–317 (v. 1988/21).

Shrnutí a diskuse. Str. 318–338 (v. 1988/22).

Mají dějiny nějaký smysl? Str. 339–354 (v. 1988/23).

Komentář k eseji "Války 20. století". Str. 372 n. (v. 1988/27).

Čtyři semináře k problému Evropy. Str. 374–423 (v. 1988/12).

Poznámky posluchačů z přednášky "Vznik a konec Evropy". Str. 424–429 (v. 1988/26).

Příloha III: Náčrty a zlomky

Mýtus. Str. 433–435 (v. 1988/25A).

Pravda mýtu — její problém. Str. 436–438 (v. 1988/25B).

[Deset náčrtů ke "Kacířským esejům"]. Str. 439–252 (v. 1988/25C, 1988/25D 1988/25G).

[Fenomén základním momentem historie]. Str. 453–456 (v. 1988/25F).

Cesta Evropy k universální civilizaci. Str. 457–459 (v. 1988/25K).

Evropská údobí dějin. Str. 460–462 (v. 1988/25M).

Evropa pramenem dějin... Str. 463–475 (v. 1988/25N).

[Co je Evropa — šest zlomků]. Str. 476–483 (v. 1988/25P).

Bytí: kosmos věcí.... Str. 484 n. (v. 1988/25Q).

Duchovní člověk — rozvrh. Str. 486–488 (v. 1988/25R).

[Cesta k vybřednutí z války]. Str. 489–494 (v. 1988/25S).

2002/2 [Koncept eseje] "Války 20. století a 20. století jako válka". Str. 495–502. Náčrt.

[Pět zlomků ke schématu dějin]. Str. 503–511 (v. 1988/13).

2002/3 Tyto reflexe o smyslu dějin... Z něm. rukopisu přel. K. Novotný. Str. 512 n. Náčrt něm.

2002/4 [Zodpovědnost.] Str. 514. Zlomek dopisu.

Příloha IV: Německé originály nedokončeného přepracování "Kacířských esejů"

2002/5 Vor-geschichtliche Betrachtungen. Str. 517–547. Stať něm. [Autorova německá verse přepracovaného 1. kacířského eseje Pre-historické úvahy (v. 1975/2), zamýšlená jako podklad pro publikaci v polském časopise "Znak". Polské vydání nakonec nerealizováno.]

• Česky: Srv. rozdíly mezi českou a německou verzí v eseji 1. Pre-historické úvahy. In: Péče o duši III, Praha 2002, str. 13–40, v. 1975/2. [Rozdílné znění autorova přepracovaného německého textu je uvedeno v českém překladu K. Novotného v tomto otisku v poznámkách pod čarou.]

2002/6 Vom Anfang der Geschichte. Str. 548–563. Stať něm. [Autorova německá verse přepracovaného 2. kacířského eseje Počátek dějin (v. 1975/3), zamýšlená jako podklad pro publikaci v polském časopise "Znak". Polské vydání nakonec nerealizováno.]

Česky: O počátku dějin. Přel. K. Novotný. In: Péče o duši III, Praha 2002, Str. 227–240.

2002/7 Hat die Geschichte einen Sinn? Str. 564–586. Stať něm. [Autorova německá verse přepracovaného 3. kacířského eseje Mají dějiny smysl? (v. 1975/4), která byla byla podkladem pro polský překlad Czy dzieje mają sens? uveřejněný v časopise "Znak".

• Po polski: Czy dzieje mają sens? Z něm. přel. K. Michalski. In: Znak 27 (Kraków 1975), seš. 257–258, č. 11–12, str. 1396–1414. — Srv. polské překlady z čestiny uvedené pod textem 1975/4.

• Česky: Srv. rozdíly mezi českou a německou verzí v eseji 3. Mají dějiny smysl? In: Péče o duši III, Praha 2002, str. 61–83, v. 1975/4. [Rozdílné znění autorova přepracovaného německého textu je uvedeno v českém překladu K. Novotného v tomto otisku v poznámkách pod čarou.]

Dodatek ke svazku "Péče o duši I":

Světový názor, obraz světa, filosofie. Str. 589–597 (v. 1942/2).

Náčrty a zlomky k textu "Negativní platonismus":

Negatiní platonismus a problémy duchovního světa. Str. 601–603 (v. 1987/8).

Nemetafyzická filosofie a věda. Str. 604–611 (v. 1987/9).

2002/8 [Studie o času I.] Str. 612–643. Náčrt. [Patrně náčrt k VII. kapitole z plánované knihy, srv. Rozvrh "Negativního platonismu", v. 1987/3.]

2002/8 [Studie o času II.] Str. 644–651. Náčrt. [Pravděpodobně navazuje na text Čas, mýtus, víra, srv. 1952/1.]

Negativní platonismus a problémy duchovního světa. Str. 652–668 (v. 1987/7).

Zápor a nicota. Str. 669 n. (v. 1987/6).

2002/10 [Pravda, negativita, svoboda]. Str. 671–678. Náčrt. [Patrně náčrt k II. kapitole z plánované knihy, srv. Rozvrh "Negativního platonismu", v. 1987/3.]

2002/11 Osud bytí v poměru k joucnu. Str. 679–687. Náčrt.

Struktura zjevů objektivního ducha. Str. 688–698 (v. 1987/15).

Práce a technika. Str. 699–701 (v. 1987/16).

2002/12 Civilizace a vykoupení II. Str. 702–705. Náčrt.

"Kult člověka" a jeho převrat v dnešní době. Str. 706–709 (v. 1988/6).

Humanismus. Str. 710–713 (v. 1987/21).

Humanismus, pozitivismus, nihilismus a jejich překonání. Str. 714–731 (v. 1987/22).

Dodatek ke svazku "Péče o duši II":

Nejstarší systematika nauky o duši. Přel. I. Chvatík. Str. 735–748 (v. 1972/3).

Varianty, náčrty a zlomky k textu "Evropa a doba poevropská":

2002/13 5. Jakmile je pravý svět... Z něm. rukopisu přel. K. Novotný. Str. 751–759. Náčrt něm.

2002/14 Při kreslení geometrických útvarů... Z něm. rukopisu přel. C. Říha. Str. 760–762. Náčrt něm.

2002/15 Předpokládáme-li, jak je to přirozené... Z něm. rukopisu přel. C. Říha. Str. 763–765. Náčrt něm.

2002/16 Avšak atomista... Z něm. rukopisu přel. C. Říha. Str. 766–769. Náčrt něm.

2002/17 [Poznámky k "době poevropské"]. Z něm. rukopisu přel. I. Chvatík Str. 770–782. Náčrt něm.

2002/18 Vznik a zkáza Evropy. Z fr. rukopisu přel. C. Říha. Str. 783 n. Náčrt/kores. fr.

Problémy doby poevropské. Str. 785–793 (v. 1988/15).

2002/19 Poevropská epocha. Z něm. rukopisu přel. K. Novotný. Str. 794–796. Náčrt. něm.

Impérium. Str. 797–799 (v. 1988/14).

2002/20 Plato and Europe. Tr. P. Lom, Stanford University Press, Stanford 2002, pp. 223. — Orig. v. 1979/14.

2003

2003/0 Komeniologické studie III. Soubor textů o J. A. Komenském. Nepublikované texty. Ed. Věra Schifferová. SSJP 11.   OIKOYMENH, Praha 2003, pp. 671 + [1].

Obsah:

„Předmluva k třetímu dílu souboru komeniologických prací“ (Věra Schifferová), pp. 9–10.

Poznámky, pp. 603–647.

Jmenný rejstřík, pp. 648–658.

Ediční komentář, pp. 659–669.

Seznam zkratek, pp. 669–671.

2004

2004/0 Umění a čas I. Soubor statí, přednášek a poznámek k problémům umění. Publikované studie. Edd. Daniel Vojtěch & Ivan Chvatík. SSJP 4.   OIKOYMENH, Praha 2004, pp. 543 + [1].

Obsah:

Publikované studie

„Co je vidění?“, pp. 11—13 (v. 1935/00).

„Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost“, pp. 14—26 (v. 1938/00).

„Česká vzdělanost v Evropě“, pp. 27—52 (v. 1939/00).

„Životní rovnováha a životní amplituda“, pp. 53—61 (v. 1939/00).

„O mnohoznačnosti a jednoznačnosti filosofického textu“, pp. 62—71 (v. 1941/00).

„J. G. Herder a jeho filosofie humanity“, pp. 72—80 (v. 1941/00).

„Dvojí rozum u příroda v německém osvícenství. Herderovská studie“, pp. 81—99 (v. 1942/00).

„Fragmenty o jazyce“, pp. 100—103 (v. 1942/00).

„Symbol země u K. H. Máchy“, pp. 104—124 (v. 1944/00).

„Ideologie a život v ideji“, pp. 125—131 (v. 1946/00).

„Šalda mezi včerejškem a dneškem“, pp. 132—136 (v. 1947/00).

„Kulhavý poutník Josef Čapek“, pp. 137—158 (v. 1950/00, 1953, 1964).

„Filosofie dějin v Palackého Krásovědě“, pp. 159—171 (v. 1956/00).

„Idea božnosti v Palackého Krásovědě“, pp. 172—182 (v. 1956/00).

„Svět Ivana Vyskočila“, pp. 183—189 (v. 1963/00).

„O Burckhardtově pojetí renesance“, pp. 190—203 (v. 1965/00).

„Gehlenovy názory o úloze umění v antropogenezi“, pp. 204—210 (v. 1965/00).

„Arnold Gehlen o moderním výtvarnictví“, pp. 211—215 (v. 1965/00).

„K vývoji Hegelových estetických názorů“, pp. 216—226 (v. 1965/00).

„Hegelův filosofický a estetický vývoj“, pp. 227—302 (v. 1966/00).

„Umění a čas“, pp. 303—318 (v. 1966/00).

„Učení o minulém rázu umění“, pp. 319—347 (v. 1965/00).

„Epičnost a dramatičnost, epos a drama“, pp. 348—358 (v. 1966/00).

„Čas, věčnost a časovost v Máchově díle“, pp. 359—388 (v. 1967/00).

„Ještě jedna Antigona a Antigoné ještě jednou“, pp. 389—400 (v. 1967/00).

„Roman Ingarden. Pokus charakteristiky filosofické osobnosti a díla“, pp. 401—415 (v. 1967/00).

„Zpěv výsostnosti“, pp. 416—432 (v. 1969/00).

„Romantismus, romantika, romantický a příbuzné pojmy“, pp. 433—440 (v. 1969/00).

„Úvahy nad Readovou knihou o sochařství“, pp. 441—453 (v. 1969/00).

„Ivanov“, pp. 454—460 (v. 1970/00).

„Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích“, pp. 461—467 (v. 1971/00).

„Německá duchovnost Beethovenovy doby“, pp. 468—488 (v. 1971/00).

„K Ingardenově filosofii malířského díla“, pp. 489—500 (v. 1972/00).

„K Ingardenově ontologii malířského díla“, pp. 501—509 (v. 1972/00).

„Smysl mýtu o paktu s ďáblem. Úvahy o variantách pověsti o Faustovi“, pp. 510—525 (v. 1973/00).

„Předmluva k Boží duze Jaroslava Durycha“, pp. 526—535 (v. 1975/00).

Poznámky, pp. 537—543.

Poznámky, pp. 537–543.

2004/0 Umění a čas II. Soubor statí, přednášek a poznámek k problémům umění. Nepublikované texty, recenze, náčrty. Edd. Daniel Vojtěch & Ivan Chvatík. SSJP 5.   OIKOYMENH, Praha 2004, pp. 451 + [1].

Obsah:

Druhá část: Nepublikované dokončené texty

„Poznámky o antické humanitě. Boj a smír. Prožití a promyšlení v antice“, pp. 11—29 (v. 1941/00).

„‘Poznámky k polyperspektivitě u Picassa’ od W. Biemela“, pp. 30—34 (v. 1966/00).

„K problémům filosofických překladů“, pp. 35—44 (v. 1968/00).

„† R. Ingarden“, pp. 45—48 (v. 1970/00).

„Platón o vědění a umění, nadšení a kráse“, pp. 49—71 (v. 1970/00).

„[Problematika filosofie dějin umění u Václava Richtera]“, pp. 72—104 (v. 1970/00).

„Výňatky z článku Václava Richtera Obrysy filosofie dějin umění s poznámkami Jana Patočky“, pp. 95—104 (v. 1941/00).

„Faustovská legenda včera a dnes. nad románem Thomase Manna Doktor Faustus“, pp. 105—119 (v. 1972/00).

Třetí část: Drobné publikované texty

„Jacques Maritain: Umění a scholastika“, pp. 123—124 (v. 1934/00).

„Titanism“, pp. 125—130 (v. 1936/00).

„Mýtus, sen, filosofie“, pp. 131—133 (v. 1940/00).

„Leonardo da Vinci: Úvahy o malířství (Trattato della pittura)“, pp. 134—135 (v. 1942/00).

„Leonardo da Vinci: Tagebücher und Aufzeichnungen“, p. 136 (v. 1942/00).

„Mirko Novák: Česká estetika od doby Palackého po dobu současnou“, pp. 137—141 (v. 1942/00).

„Otakar Hostinský: Umění a společnost“, pp. 142—143 (v. 1942/00).

„Jan Patočka: Dvojí rozum a příroda v německém osvícenství„ (autoreferát), p. 144 (v. 1942/00).

„G. W. F. Hegel: Filosofie, umění a náboženství a jejich vztah k mravnosti a státu“, pp. 145—157 (v. 1944/00).

Jindřich Chalupecký: Smysl moderního umění“, p. 158 (v. 1944/00).

„Karel Černý“, pp. 159—160 (v. 1946/00).

„Osobnost a tvorba“, pp. 161—168 (v. 1947/00).

„G. W. F. Hegel: Dramatická poesie“, pp. 169—170 (v. 1959/00).

„5. mezinárodní kongres Hegelovy společnosti v Salcburku. 6.—12. září 1964, věnováno Hegelově estetice“, pp. 171—179 (v. 1965/00).

„Hegelova Estetika v českém překladu„ (autoreferát), pp. 180—182 (v. 1966/00).

Příloha I: Náčrty, poznámky, fragmenty

„[F. L. Čelakovský]“, pp. 185—191 (v. 0000/00).

„Hegel a jeho estetika“, pp. 192—194 (v. 1964/00).

„[Teze k přednášce na 5. kongresu Hegelovy společnosti v Salcburku 1964] K vývoji základních Hegelových estetických názrů“, pp. 195—200 (v. 1964/00).

„Holan“, pp. 201—202 (v. 1967/00).

„Březinova ‘Návštěva’“, pp. 209— (v. 1967/00).

„Čas a věčnost u Karla Hynka Máchy“, pp. 207—208 (v. 1966/00).

„Meteor“, pp. 209—210 (v. 1968/00).

„Vaculík a Kundera“, pp. 211—213 (v. 1968/00).

„Ad Umění a čas“, pp. 214—215 (v. 1968/00).

„[Památková péče]“, pp. 216—227 (v. 1968/00).

(Náčrt posudku diplomové práce: Petr Doležal, Památková péče a její teoretické základy; dopis P. D., odpověď J. P.)

„Černý — Teorie kritiky“, pp. 228—229 (v. 1968/00).

„[Co je kritika?]“, pp. 230—233 (v. 1968/00).

„[O podstatě kritiky]“, p. 234 (v. 1968/00).

„Směšné“, pp. 235—236 (v. 1969/00).

„Poezie a filosofie“, pp. 237—240 (v. 1970/00).

„Metafyzická kvalita a její intencionallta“, pp. 241—242 (v. 1970/00).

„Zrod evropského uvažování o kráse v antickém Řecku“, pp. 243—253 (v. 1971/00).

„Beethoven a německá duchovost“, pp. 254—255 (v. 1970/00).

„Winckelmannovo pojetí stylu“, pp. 256—264 (v. 1972/00).

„[Rieglovo pojetí antického umění]“, pp. 265—281 (v. 1972/00).

„Několik poznámek o poměru Hegel — Schnaase“, pp. 282—286 (v. 1972/00).

„[Poznámky ke studii o Faustovi]“, p. 287 (v. 1974/00).

Příloha II: Německé originály textů z předchozích oddílů

„Zu Roman Ingardens Philosophie des malerischen Kunstwerks“, pp. 291—303 (v. 1972/00).

„Zu Roman Ingardens Ontologie des malerischen Kunstwerks“, pp. 304—313 (v. 1972/00).

„Die Faustlegende von gestern und von heute. Einige Leserbetrachtungen über den Doktor Faust“, pp. 314—329 (v. 1973/00).

„Der Sinn des Mythus vom Teufelspakt. Eine Betrachtung zu den varianten der Faustsage“, pp. 330—346 (v. 1973/00).

„Vorwort zu Gottes Regenbogen von Jaroslav Durych“, pp. 347—357 (v. 1975/00).

„[Thesen zum Vortrag am 5. Hegel-Kongre&#szlig;] Zur Entwicklung der ästhetischen Grundanschauungen Hegels“, pp. 358—362 (v. 1964/00).

Poznámky, pp. 363—365.

Ediční komentář, pp. 367—428.

Seznam zkratek 429—431.

Jmenný rejstřík, pp. 433—449.

Errata, p. 451.

2005

2005/1Introducción a la fenomenología. Z čes. orig. přel. Juan A. Sánchez, překlad revidoval Iván Ortega Rodrígez, Barcelona (Herder Editorial) 2005, 277 s. Mono špan. — Orig. viz 1989/14.

2006

2006/0 Češi I. Soubor textů k českému myšlení a českým dějinám. Práce publikované. Edd. Karel Palek & Ivan Chvatík. SSJP 6.   OIKOYMENH, Praha 2006, pp. 901 + [1].

Obsah:

„Předmluva k souboru Češi“ (K. P.), pp. 11–17.

Část I: Články, studie, přednášky

„Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krize evropského lidstva“, pp. 21—33 (v. 1936/00).

„Význam pojmu pravdy pro Rádlovu diskusi s pozitivismem“, pp. 34—51 (v. 1937/00).

„Filosofické předpoklady praktické činnosti“, pp. 52—86 (v. 1937/00).

Podkapitoly: Pojem filosofie. Životně mravní stanovisko a politika.

„Masaryk a naše dnešní otázky“, pp. 87—91 (v. 1946/00).

„Masaryk včera a dnes“, pp. 92—102 (v. 1946/00).

„Útěcha z filosofie“, pp. 103—106 (v. 1946/00).

„Emanuel Rádl: Útěcha z filosofie“, pp. 107—109 (v. 1947/00).

„Ještě k některým novějším kritikám Rádla“, pp. 110—114 (v. 1947/00).

„Český humanismus a jeho poslední slovo v Rádlovi“, pp. 115—121 (v. 1948/00).

„Humanismus Edvarda Beneše“, pp. 122—126 (v. 1948/00).

„J. L. Hromádka a filosofie“, pp. 127—135 (v. 1949/00).

„Bolzanovo místo v dějinách filosofie“, pp. 136—152 (v. 1958/00).

„Ladislav Klíma. Pokus o rozbor klíčových tezí“, pp. 153—164 (v. 1967/00).

„O vztahu mezi vědou a tradiční morálkou“, pp. 165—174 (v. 1968/00).

„Společenská funkce literatury“, pp. 175—187 (v. 1968/00).

„Filosofie českých dějin“, pp. 188—213 (v. 1969/00).

Diskuse: L. Nový, Ladislav Hejdánek, prof. Ilek, Karel Krejčí, Robert Kalivoda.

„Heidegger z druhého břehu“, pp. 214—229 (v. 1970/00).

Část II: O smysl dneška (1969)

„Inteligence a opozice“, pp. 233—249 (v. 1968/00).

„O principu vědeckého svědomí“, pp. 250—254 (v. 0000/00).

„Morálka obecná a morálka vědce“, pp. 255—268 (v. 0000/00).

„Věda a její filosofie v posledním padesátiletí“, pp. 269—279 (v. 0000/00).

„Spisovatel a jeho věc (K filosofii literatury)“, pp. 280—292 (v. 0000/00).

„Dilema v našem národním programu: Jungmann a Bolzano“, pp. 293—305 (v. 0000/00).

„Česká filosofie a její soudobá fáze“, pp. 306—327 (v. 0000/00).

„K ‘ideji Národního divadla’“, pp. 328—333 (v. 0000/00).

„Náš národní program a dnešek“, pp. 334—338 (v. 0000/00).

Část III: Dvě studie o Masarykovi (1977)
Věnováno Jiřímu Kolářovi

„Pokus o českou národní filosofii a jeho nezdar“, pp. 341—365 (v. 0000/00).

„Kolem Masarykovy filosofie náboženství“, pp. 366—422 (v. 0000/00).

Příloha I: Texty k Chartě 77

„K záležitostem Plastic People of the Universe a DG 307“, pp. 425—427 (v. 1976/00).

„Čím je a čím není Charta 77. Proč je právo na její straně a žádné pomluvy ani násilná opatření jí neotřesou“, pp. 428—430 (v. 1977/00).

„Proč nemá Charta 77 být zveřejňována a jaké jsou logické prostředky jejího zkreslování a utajování“, pp. 431—433 (v. 1977/00).

„K prohlášení Generální prokuratury ČSSR ze dne 1. 2. 1977“, pp. 434—437 (v. 1977/00).

„Prohlášení“, pp. 438—439 (v. 1977/00).

„Co můžeme očekávat od Charty 77?“, pp. 440—444 (v. 1977/00).

„Východní politika ano — ale se ctí! (Poslední interview)“, pp. 445—448 (v. 1977/00).

Příloha II A: Recenze, referáty, vzpomínky, glosy

„Výbor ze spisů T. G. Masaryka“, pp. 451—452 (v. 1930/00).

„Josef L. Hromádka: Masaryk“, pp. 453—435 (v. 1930/00).

„Jan B. Kozák: Ježíš ve víře a skepsi“, pp. 455—436 (v. 1930/00).

„† Vladimír Hoppe 1882—1931“, pp. 457—462 (v. 1931/00).

„Mezinárodní filosofická konference tomistická“, pp. 463—467 (v. 1932/00).

„[Olomoučtí dominikáni]“, pp. 468—469 (v. 1932/00).

„K českému překladu Summy Theologie od Tomáše Akvinského“, pp. 470—471 (v. 1933/00).

„Josef Kratochvil: Meditace věků“, pp. 472—474 (v. 1932/00).

„Jan Slavík: Básnická perioda českého dějepisectví“, pp. 475—476 (v. 1932/00).

„Platón: Theaitétos“, pp. 477—478 (v. 1934/00).

„Odpověď p. prof. Novotnému o překladech Platónových spisů“, pp. 479—481 (v. 1934/00).

„Vladimír Tardy: Teleologie lidského chtění“, pp. 482—486 (v. 1934/00).

„Osmý mezinárodní filosofický kongres v Praze“, pp. 487—494 (v. 1934/00).

„Edmund Husserl v Praze“, pp. 495—496 (v. 1935/00).

„K článku p. docenta dra Riegra ‘Na okraj fenomenologie’“, pp. 497—500 (v. 1936/00).

„[Pražský filosofický kroužek]“, pp. 501—504 (v. 1935/00).

„Z pražských přednášek“, pp. 505—506 (v. 1936/00).

„Konrad Bittner: Deutsche und Tschechen“, pp. 507—510 (v. 1936/00).

„Německý historik o Masarykově a Pekařově pojetí českých dějin a české kulturní orientaci“, pp. 511—514 (v. 1936/00).

„Jiřina Popelová: Problém poznání kulturní skutečnosti“, pp. 515—519 (v. 1936/00).

„Francouz o našem školském systému“, pp. 520—521 (v. 1936/00).

„K diskusi o nových osnovách úvodu do filosofie“, pp. 522—523 (v. 1937/00).

„Něco o filosofickém referentství“, pp. 524—526 (v. 1937/00).

„Ještě k Masarykově filosofii náboženství“, pp. 527—529 (v. 1937/00).

„K článku prof. E. Rádla ‘Sociologie a historie’ v 9. čísle Naší doby“, pp. 530—532 (v. 1937/00).

„Vlasta T. Miškovská: Filosofický význam druhého vydání Kantovy Kritiky čistého rozumu“, pp. 533—535 (v. 1938/00).

„Ladislav Rieger: Idea filosofie“, pp. 536—539 (v. 1939/00).

„Úvaha o porážce“, pp. 540—541 (v. 1938/00).

„Před rokem zemřel . . .“, pp. 542—543 (v. 1938/00).

„[Z předmluvy ke spisům Jana Kaprase]“, pp. 545—550 (v. 1939/00).

„K šedesátinám Františka Novotného (29. VIII. 1941)“, pp. 551—558 (v. 1941/00).

„Úvodem“, pp. 559—560 (v. 1947/00).

„Kolem jubilea akademika O. Chlupa“, pp. 561—567 (v. 191956/00).

„Profesor Jean Piaget v Praze“, pp. 568—570 (v. 1957/00).

„Bernard Bolzano (1781—1848)“, pp. 571—574 (v. 1963/00).

„[Komentáře J. Patočky k ukázkám z Bolzana]“, pp. 575—582 (v. 1963/00).

„Jean-Paul Sartre návštěvou ve Filosofickém ústavě ČSAV“, pp. 583—594 (v. 1964/00).

„Dvě filosofické návštěvy v poslední době“, pp. 595—599 (v. 1964/00).

„Jací jsme a jací nejsme“, pp. 600—603 (v. 1965/00).

„Falešná teorie národa a Slovensko“, pp. 604—606 (v. 1968/00).

„K filosofovým šedesátinám. S Janem Patočkou o filosofii a filosofech“ (rozhovor), pp. 607—629 (v. 1967/00).

„Vzpomínky na Husserla“, pp. 630—641 (v. 1976/00).

„Životní jubileum J. B. Kozáka“, pp. 642—644 (v. 1968/00).

„[† František Fajfr (1892—1969)]“, pp. 645—647 (v. 1969/00).

„Jan B. Kozák pětaosmdesátiletý“, pp. 648—650 (v. 1973/00).

Příloha II B: Slovníková hesla a zprávy

„[Filosofie česká]“, pp. 653—658 (v. 1932/00).

„[Kozák, Jan Blahoslav PhDr.]“, pp. 659—660 (v. 1935/00).

„Česká filosofie od roku 1918“, pp. 661—680 (v. 1932/00).

„Zpráva o české literatuře k dějinám filosofie (od r. 1922 do r. 1931)“, pp. 681—703 (v. 1932/00).

Podkapitoly: I. Všeobecné dějiny filosofie a přehledy. II. Filosofie antiky. III. Patristika a středověk. IV. Filosofie novověku. V. Česká filosofie novověku.

„[Kozák Jan B.]“, pp. 704—705 (v. 1939/00).

„Filosofie v Československu a její současná orientace“, pp. 706—718 (v. 1948/00).

„[Česká filosofie]“, pp. 719—722 (v. 0000/00).

„[Hodnocení filosofické produkce za rok 1966]“, pp. 723—729 (v. 1966/00).

Příloha II C: Anotace

„Ladislav Horák: Příruční dějiny národa českého“, p. 733 (v. 1933/00).

Filosofický sborník věnovaný moravskému filosofu dru Jos. Kratochvilovi k 50. narozeninám“, p. 734 (v. 1933/00).

„Wolfgango Giusti: Studi sulla cultura ceca contemporanea“, pp. 735—736 (v. 1933/00).

„Kamil Krofta: Čechové a Slováci před svým státním sjednocením“, p. 737 (v. 1933/00).

„Edvard Beneš: Demokratická armáda, pacifism a zahraniční politika“, p. 738 (v. 1933/00).

Marxismus a náboženství“, p. 739 (v. 1933/00).

„Kamil Krofta: Žižka a husitská revoluce“, p. 740 (v. 1936/00).

„František Dohnal: Poutníci a trosečníci absolutna“, pp. 741 (v. 1940/00).

Správnou cestouo“, pp. 742—743 (v. 1938/00).

„Inocenc A. Bláha: Vědecká morálka a mravni výchova“, pp. 744—745 (v. 1940/00).

„Bohumil Sekla: Růst národa“, p. 746 (v. 1940/00).

„Vladimír Úlehla: Zamyšlení nad životem“, pp. 747—748 (v. 1940/00).

„Albína Dratvová: Filosofie a přirodovědecké poznání“, p. 749 (v. 1940/00).

Filosofické listy Ladislava Klímy“, p. 750 (v. 1941/00).

Duchovni přátelství“, p. 751 (v. 1941/00).

„Miloš Srb: Živá skutečnost [I]“, pp. 752—753 (v. 1941/00).

„Miloš Srb: Živá skutečnost [II]“, p. 754 (v. 1941/00).

„Tomáš Trnka: Hledám tajemství života“, pp. 755—746 (v. 1941/00).

„Jiřina Popelová: Dějiny a hodnocení“, p. 757 (v. 1941/00).

„Albína Dratvová: Smutek vzdělanců“, p. 758 (v. 1941/00).

„Jaroslav Kříženecký: Boj o život a dohoda k životu“, p. 759 (v. 1941/00).

„Bohdan Chudoba: O dějinách a pokroku“, p. 760 (v. 1941/00).

„Josef Tvrdý: Názory o hrdinství v životě společenském“, p. 761 (v. 1941/00).

„František Fajfr: Hegelova filosofie světové Moudrosti“, p. 762 (v. 1941/00).

„Josef Hendrich: Naše mládež a naše školy“, pp. 763—764 (v. 1941/00).

„Vladislav Čermák: O podstatě práva“, p. 765 (v. 1941/00).

„Vladislav Čermák: K logické podstatě práva“, p. 766 (v. 1942/00).

„Vladimír Úlehla: Za oponou života“, p. 767 (v. 1942/00).

„[L. Kratochvíl: František Drtina — J. Novák: G. A. Lindner]“, pp. 768—769 (v. 1942/00).

„Otakar Matoušek: Člověk kritisuje přírodu“, p. 770 (v. 1942/00).

„[Jiřina Popelová: Pravda a jistoty — „Otakar Glos: Nedůvěra v myšlení]“, pp. 771—772 (v. 1942/00).

„Jaromír Červenka: Friedrich Nietzsche“, p. 773 (v. 1942/00).

Příloha III: Varianty, náčrty, zlomky

„Rádlova filosofie zpátečnictvím?“, pp. 777—782 (v. 0000/00).

„[Ladislav Klíma — náčrt přednášky]“, pp. 783—798 (v. 0000/00).

Připojeno: [“Zlomky z rozvrhu přednášky“], pp. 794—798.

„Český subjektivní idealismus počátkem 20. století“, pp. 799—805 (v. 0000/00).

„Přednáška pro redaktory čs. rozhlasu (22. II. 1967)“, pp. 806—808 (v. 1967/00).

„Poznámky ke studii Inteligence a opozice“, pp. 809—814 (v. 0000/00).

„Námitka Karla Kosíka a její zodpovězení“, pp. 815—816 (v. 000/00).

„[Studenti]“, pp. 817—818 (v. 0000/00).

„[Úvaha nad knihou A. Wertha: Russia — hopes and fears]“, pp. 819—820 (v. 0000/00).

„O vědecké morálce“, pp. 821—826 (v. 0000/00).

„[Principy vědecké morálky]“, pp. 827—839 (v. 0000/00).

Diskuse: Wichterle, Mikeš.

„[V počátcích naší organizace . . .]“, pp. 840—844 (v. 0000/00).

„O potřebě demokratizace ve vědě“, p. 845 (v. 1968/00).

„Odvěké a dnešní úkoly filosofie“, pp. 846—856 (v. 1968/00).

„[Poznámky ke studii ‘Spisovatel a jeho věc’]“, pp. 857—862 (v. 0000/00).

„[Filosofie českých dějin]“, pp. 863—866 (v. 0000/00).

„[Česká filosofie — o ‘smyslu češství’]“, pp. 867—868 (v. 0000/00).

„[Osud českého národa po 1. světové válce]“, p. 869 (v. 0000/00).

„Duchovní život v Čechách a filosofie (19. stol.)“, pp. 870—871 (v. 0000/00).

„[Český hegelianismus]“, pp. 872—878 (v. 0000/00).

„Masarykova filosofie dějin a současná filosofická situace“, pp. 879—882 (v. 0000/00).

„Humanita a nihilismus“, pp. 883—892 (v. 0000/00).

„[Dostojevskij — Nietzsche — Masaryk]“, pp. 893—898 (v. 0000/00).

„Heidegger a Masaryk“, pp. 899—901 (v. 0000/00).

2006/0 Češi II. Soubor textů k českému myšlení a českým dějinám. Práce nepublikované. SSJP 7. Praha 2006.

Obsah:

„Předmluva“.

„Kolem Konkrétní logiky“.

„Masaryk v boji proti antisemitismu“.

„Několik poznámek k Palackému“.

„Palacký jako filosof“.

„Současný český bolzanovský výzkum“.

„Příspěvek Českých zemí k ideálu moderní vědy (Lovaňské přednášky)“.

„O potřebě obnovit činnost Ústavu T. G. Masaryka“.

„Co jsou Češi?“.

„Vzpomínka a zamyšlení o Rádlovi a Masarykovi“.

„České myšlení v meziválečném období“.

„Česká filosofie v mezi válečném údobí“.

„Předmluva k souboru Češi “.

Příloha

„Kolem Konkrétní logiky. Dodatek“.

„Čechy v duchovním dění Evropy“.

„Ideál moderní vědy v Čechách“.

„Filosofie v přítomnosti a v minulosti“.

„Rozvrh pojednání Co jsou Češi?“.

„Kritikové“.

„Česká filosofie v mezi válečném období [Poznámky k přednášce]“.

Ediční komentář.

Seznam zkratek.

Rejstřík.

 


Sebrané spisy Jana Patočky

OIKOYMENH — Praha

(Vydávají Ivan Chvatík a Pavel Kouba)

1. Péče o duši I. Stati z let 1929—1952. Nevydané texty z 50. let. 1996. — V. 1996/2.

2. Péče o duši II. Stati z let 1970—1977. Nevydané texty a přednášky ze 70. let. 1999. — V. 1999/1.

3. Péče o duši III. Kacířské eseje a dodatky k Péči o dušu I. a II. 2002. — V. 2002/1.

4. Umění a čas. Soubor statí, přednášek a poznámek k problémům umění I. Soubor statí, přednášek a poznámek k problémům umění. Publikované studie. 2004. — V. 2004/1.

5. Umění a čas. Soubor statí, přednášek a poznámek k problémům umění II. Soubor statí, přednášek a poznámek k problémům umění. Nepublikované texty, recenze, náčrty. 2004. — V. 2004/2.

9. Komeniologické studie I. Soubor textů o J. A. Komenském. Texty publikované v letech 1941—1958. 1997. — V. 1997/14.

10. Komeniologické studie II. Soubor textů o J. A. Komenském. Texty z let 1959—1977. 1998. — V. 1998/6.

11. Komeniologické studie III. Soubor textů o J. A. Komenském. Nepublikované texty. 2003. — V. 2003/1.

12. Češi I. Soubor textů k českému myšlení a českým dějinám. Práce publikované. 2006. — V. 2006/0.

13. Češi II. 2006. — V. 2006/0.

20. Dopisy Václavu Richterovi. 2001. — V. 2001/3.

Připravuje se:

0. Fenomenologie a přirozený svět I.

0. Fenomenologie a přirozený svět II.

0. Fenomenologie a přirozený svět III.

0. Příspěvky k dějinám filosofie.

0. Přednášky z antické filosofie I.

0. Přednášky z antické filosofie II.

0. Knihy a lidé.

0. Korespondence.

0. Dodatky, bibliografie, rejstříky.

 

Autorské překlady
1933—1980

 

Asmus, W. F.: "Immanuel Kant", z ruštiny přel. J. Patočka, in: Sovětská věda — filosofie 5 (1955), č. 4, str. 351–362.

Belinskij, Wissarion Grigoriewitsch. Heslo z Velké sovětské encyklopedie. Z ruštiny přel. J. Patočka, in: Sovětská věda — filosofie 2 (1952), č. 3, str. 279–298.

Bröcker, Walter: "Filosofie jako pravé chtění být člověkem", z němčiny přel. J. Kratochvíl a J. Patočka, in: Kvart 3 (1936), č. 3, str. 224–234. [1. kapitola, 2 § z knihy W. Bröcker, Aristoteles, srv. též recenzi, 1936/13.]

Durych, Jaroslav: Gottes Regenbogen, z češtiny do němčiny přel. a předmluvu napsal J. Patočka, in: Postilla Bohemica 4 (Bremen 1975), Heft 11/12, 147 pp. (v. 1975/10). — 2. ed., edd. P. Demetz, J. Gruša, P. Kostka, E. Thiele & H.-D. Zimmermann, Stuttgart (Deutsche Verlags-Anstalt) 1999, 226 pp., Tschechische Bibliothek.

Fink, Eugen: "Smuteční řeč na paměť E. Husserla", z němčiny přel. J. Patočka, in: Česká mysl 34 (1938), č. 1–2, str. 1 n.

[Francouzské resumé] z češtiny přel. J. Patočka, in: I. Dubská: Auguste Comte a vytvoření sociologie, Praha (Nakl. ČSAV) 1963, Rozpravy ČSAV, roč. 73/1963, seš. 2.

Garaudy, Roger: Perspektivy člověka, z francouzštiny přel. J. Patočka a kol., Praha (NPL) 1964, 461 s.

Gilbert, Katherine E. & Kuhn, Helmut: Dějiny estetiky, překlad P. a H. Kovályových revidoval J. Patočka, Praha (SNKLU) 1965.

"Hegel, Georg Wilhelm Friedrich", heslo z Velké sovětské encyklopedie, z ruštiny přel. J. Patočka, in: Sovětská věda — filosofie 3 (1953), č. 4, str. 398–403.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Estetika, 1. a 2. část. Z němčiny přel. a úvod napsal J. Patočka, Praha (Odeon) 1966, 1. část 437 s., 2. část 451 s., Estetická knihovna, sv. 1. a 2. — Srv. 1966/3.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: "Dramatická poesie", poslední kapitola z 2. části Hegelovy Estetiky. Z němčiny přel. a úvod napsal J. Patočka, in: Divadlo 10 (1959), č. 3, str. 180–191; č. 4, str. 279–283; č. 5, str. 339–358. — Srv. 1959/2.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: "Estetika jednání, část třetí kapitoly z 1. části Hegelovy Estetiky. Z němčiny přel. a úvod napsal J. Patočka, in: Divadlo 12 (1961), č. 9, str. 692–703; č. 10, str. 769–776. — Srv. 1961/6.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Fenomenologie ducha, z němčiny přel. a poznámkami a komentářem opatřil J. Patočka, Praha (Nakl. ČSAV) 1960, 521 s., Filosofická knihovna. (Viz 1960/3)

Heidegger, Martin: "Hölderlin a podstata básnictví", z němčiny přel. V. Böhmová-Linhartová a J. Patočka, in: Tvář 2, č. 1 (1965), str. 18–23.

Herder, Johann Gottfried: "Duch lidských dějin", dopis č. 121 ze sbírky J. G. Herder, Briefe zur Beförderung der Humanität, 10, přel. J. Patočka, in: Naše doba 47 (1940), č. 1, str. 36–39. — 2. otisk in J. G. Herder, Vývoj lidskosti, Praha (J. Laichter) 1941, str. 424–429.

Herder, Johann Gottfried: "J. A. Komenský", z němčiny přel. J. Patočka, in: Naše doba 48 (1940–41), č. 6, str. 346–350.

Herder, Johann Gottfried: Vývoj lidskosti, výbor z díla J. G. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit a ze sbírky Briefe zur Beförderung der Humanität, přel. a poznámkami a doslovem opatřil J. Patočka, Praha (J. Laichter) 1941, XXXVI + 476 s., Laichterova filosofická knihovna, sv. 26. (v. 1941/6)

Hessen, Sergei Josifowitch: Filosofické základy pedagogiky, úvod a kap. 1–3 (str. 1–82); z ruštiny přel. J. Patočka, Praha (Čsl. graf. unie) 1936, 380 s.

Hessen, Sergei Josifowitch: "Osobnost a temperament", výtah z knihy Osnovy pedagogiki (Berlin 1923), z ruštiny přeložil J. Patočka, in: Ruch filosofický 10 (1933), č. 2–3, str. 86–89.

Husserl, Edmund: "Idea fenomenológie", z něm. do slovenštiny přel. J. Patočka, in: Pragmatizmus, realizmus, fenomenólogie, existencializmus. Antológia z diel filozofov, ed. J. Bodnár, M. Krajčovič, J. Patočka a E. Várossová, 1. vyd., Bratislava (Nakladatelstvo Epocha) 1969, str. 493–502. [Přeložena jen úvodní kapitola něm. originálu Gedankengang der Vorlesungen.]

Husserl, Edmund: "Logické skúmanie VI.", z něm. do slovenštiny přel. J. Patočka, in: Pragmatizmus, realizmus, fenomenólogie, existencializmus. Antológia z diel filozofov, ed. J. Bodnár, M. Krajčovič, J. Patočka & E. Várossová, 1. vyd., Bratislava (Nakladatelstvo Epocha) 1969, str. 453–491.

Komenský, Jan Amos: Cesta světla, vydali a z latiny přeložili J. Patočka, J. Kopecký, J. Kyrášek, J. Popelová-Otáhalová, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1961, str. 1–146.

Komenský, Jan Amos: "Jak mládeži křesťanské navrátiti ráj", in: Scholarum reformator pansophicus. Comenii de educatione et scholis methodo naturali emendandis cogitationes novissimae — Pansofický vychovatel, Komenského poslední myšlenky o reformě výchovy a škol přirozenou metodou, vydal, z latiny přeložil a poznámkami opatřil J. Patočka, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1956, str. 70–84.

Komenský, Jan Amos: "Řeč o vzdělávání ducha", z lat. přel. J. Patočka, in: Praeceptor gentium, Comenii cogitationes de societate reformanda — Vychovatel národů, Komenského úvahy o přetvoření společnosti, ed. J. Brambora, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1955, str. 81–105. — 2. vyd. in: Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. 2, Výbor z pedagogických prací potockých a amsterodamských, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1960, str. 107–141.

Komenský, Jan Amos: "Východisko ze školských labyrintů na volné prostranství", in: Scholarum reformator pansophicus. Comenii de educatione et scholis methodo naturali emendandis cogitationes novissimae — Pansofický vychovatel, Komenského poslední myšlenky o reformě výchovy a škol přirozenou metodou, vydal, z latiny přeložil a poznámkami opatřil J. Patočka, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1956, str. 41–56. — 2. vyd. in: Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. 2, Výbor z pedagogických prací potockých a amsterodamských, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1960, str. 411–431.

Komenský, J. A.: "Vzkříšené Latium", in: Scholarum reformator pansophicus. Comenii de educatione et scholis methodo naturali emendandis cogitationes novissimae — Pansofický vychovatel, Komenského poslední myšlenky o reformě výchovy a škol přirozenou metodou, vydal, z latiny přeložil a poznámkami opatřil J. Patočka. Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1956, str. 57–69.

Krzemicka, I. (Krońska, I.): "Poznámky k otázce literárního překladu", z polštiny přel. J. Patočka, in: Česká mysl 34 (1938), č. 1, str. 41–51.

Kusánský (Cusanus), Mikuláš: Výbor z děl Mikuláše Kusánského sestavil J. Němec, z latiny přel. J. Němec (str. 276–280) a J. Patočka, in: Floss, Pavel: Mikuláš Kusánský, Praha (Vyšehrad) 1977, str. 203–357. [Vyšlo pod jménem Jana Sokola, který překlad revidoval.]

Metallman, Joachim: "Poměr Josefa Tvrdého k polské filosofii", z rukopisu přel. T. J. Kroński a J. Patočka, in: Česká mysl 33 (1937), č. 5, str. 298–302.

Mireaux, Émile: Život v homérské době, z francouzštiny přel. J. Patočka. Praha (Odeon) 1980, 264 s. [Překlad vyšel pod jménem Ladislava Vidmana.]

Mukařovský, Jan: "Umění jako sémiologický fakt", z francouzštiny přel. J. Patočka, in: J. Mukařovský, Studie z estetiky, sest. a závěrečnou studii napsal Květoslav Chvatík, úvodní studii napsal Felix Vodička, Praha (Odeon) 1966, str. 85–88. — 2. otisk in: J. Mukařovský, Studie I, ed. M. Červenka a M. Jankovič, Brno (Host) 2000, str. 208–214.

Plotinos: "O kráse", z řečtiny přel. J. Malá a J. Patočka, in: Kvart 3 (1934), č. 3, str. 21–29.

Šahinjanová, Marietta: Putování po sovětské Arménii, z ruštiny přel. J. Patočka, Praha (Svět sovětů) 1952, 407 + VIII s.

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Výbor z díla, sest. a pozn. opatřil Milan Sobotka, z něm. přel. J. Patočka a Miroslav Petříček, Praha (Svoboda) 1977, 320 s. [Str. 103–178, 181–189, 193–200 a 203–296 přel. J. P. Překlad vyšel pod jménem M. Sobotky.] — 2. rozš. vydání: Praha (Svoboda) 1990.

Utitz, Emil: "O lidském žití a umírání", z němčiny přel. J. Patočka, in: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 9–22; č. 3–4, str. 174–182.

Vokounová-Davidová, Madelaine: "Problém lidského osudu v epických básních akkadských", přednáška v pražském Circle philosophique dne 8. 4. 1938, z francouzštiny přel. J. Patočka, in: Česká mysl 34 (1938), č. 1, str. 24–41.

 

 

Prameny / Fontes

Milada Rohanová: „Soupis prací Jana Patočky (1928—1967)“, in: Filosofický časopis XV/5, 1967, pp. ..—...

Karel Novotný — Věra Soudilová-Schifferová: „Soupis komenian Jana Patočky“, in: Studia Comeniana et historica 24, Uherský Brod 1994, pp. 62—65.

Jiří Němec — David Souček — Ivan Chvatík — Karel Novotný — Věra Soudilová-Schifferová — Ladislava Švandová: Jan Patočka. Bibliografie 1928—1996, OIKOYMENH, Praha 1997.

Od roku 1997 bibliografii spravuje Ladislava Švandová.

Doplňky též laskavě poskytl Claudio Poeta (IX. 2006).

 

 

( V lednu 2011 zahájena aktualizace: Tomáš Pivoda)