AJP

 

Archiv Jana Patočky

 

AJP

The Jan Patočka Archive

Adresa: Jilská 1, CZ 110 00 Praha 1

 

Patočkiana (sekundární literatura)

A

.   (anonym): "Bibliographie der frz. Publikationen Patočkas", in: Esprit (1983), Nr. 4, p. 82.

.   (anonym): "Hommage à Jan Patočka", in: Revue Istina 22 (Paris 1977), Nr. 2, pp. 113-115.

.   (anonym): Jan Patočka: Le Monde natureler le mouvement de l'esistence humaine. in: Préfaces (Paris 1989), č. 13. Rec. fr.

.   (anonym): Jan Patočka: Qu'est-ce que la phénoménologie? in: Préfaces (Paris 1989), č. 11. Rec. fr.

.   (anonym): "Kdo je prof. J. Patočka?" [Wer ist Prof. Patočka?], in: Lidová demokracie, 23. 2. 1977, p. 3. Misc.

.   (anonym): Nečisté úmysly v rouše "čisté filosofie". in: Tvorba, 23. 1. 1977. Misc. - Zkrácený otisk in: Ve jménu socialismu a šťastného života proti rozvratníkům a samozvancům, Praha (Svoboda) 1977, p. 99-102.

.   (anonym): Patočka Jan. in: Česká filozofie ve 20. století, sv. 2: Biograficko-bibliografický slovník, Brno (Vydavatelství Masarykovy university) 1995, p. 117-120. Slovníkové heslo. [Bibliografie J. Patočky na str. 117-119, sekundární bibl. na p. 119 n.]

.   (anonym): Patockas universitet. Petlice, Expedice - den andra kulturen. in: Listy 1 (Upsala 1978), č. 1, p. 21. Misc.

.   (anonym): Pocta pro filozofa. in: Svobodné slovo 50 (1994), č. 273, 21. 11. 1994, p. 2. Misc. [K zahájení výstavy věnované životu a dílu J. Patočky v Paříži, Le Pont Neuf 16. 11. - 8. 12. 1994.]

.   (anonym): "Prof. Patočka očima ekumenického časopisu", in: Nový život, 1977, pp. 234-235.

.   (anonym): Rodině prof. dr. Jana Patočky. in: J. Patočka. První skica k podobizně, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1977, str. 30, Kvart. Dopis. - 2. vydání: Praha (samizdat) 1977, Edice Petlice, sv. 96.

.   (anonym): "Skalní" demokrat. in: Rudé právo (1977), 3. 3. 1977. Misc. - 2. otisk in: Ztroskotanci a samozvanci, Praha (Rudé právo) 1977, p. 95, Knihovna Rudého práva, sv. 1/77.

.   (anonym): Verbotenes Denken. Anmerkungen zu Leben und Werk des tschechischen Philosophen Jan Patočka. in: Wiener Zeitung (Wien 1989), 20. 3. 1987, příloha: Extra zum Wochenende, p. 5. Misc. něm.

.   (anonym): Vládě ČSSR. in: J. Patočka. První skica k podobizně, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1977, p. 55 n. Kvart. Dopis. - 2. vydání: Praha (samizdat) 1977, Edice Petlice, sv. 96.

.   (anonym): "Vměšování, jež nemá obdoby. Odpověď holandskému ministrovi", in: Rudé právo 5. III. 1977.

.   (anonym): "Vměšování, jež nemá obdoby. Odpověď holandskému ministrovi", in: Ztroskotanci a samozvanci, Knihovna Rudého práva, Praha 1977, pp. 99-102.

.   (anonym): Zneužívají i smrti. in: Rudé právo (1977), 17. 3. 1977. Misc. - 2. otisk in: Ztroskotanci a samozvanci, Praha (Rudé právo) 1977, p. 122 n., Knihovna Rudého práva, sv. 1/77.

.   (anonym): Zpráva o pohřbu. in: J. Patočka. První skica k podobizně, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1977, p. 61-63, Kvart. Misc. - 2. vydání: Praha (samizdat) 1977, Edice Petlice, sv. 96. - 3. otisk in: Jan Patočka - Osobnost a dílo, ed. A. Müller, Köln (Index) 1980, p. 117-121. [Jako autoři jsou v tomto otisku mylně uváděni L. Vaculík a J. Boreš.]

.   (anonym): Ztroskotanci a samozvanci. in: Rudé právo (1977), 12. 1. 1977. Misc. - 2. otisk in: Ztroskotanci a samozvanci, Praha (Rudé právo) 1977, str. ???. Knihovna Rudého práva, sv. 1/77. -- 3. otisk in: Charta 77, ed. V. Prečan, Scheinfeld/Schwarzenberg a Bratislava (Čs. středisko nezávislé litertury a Archa) 1990, p. 23-31.

.   Abrams, Erika, in: Jan Patočka: Essais hérétiques sur la philosophie de l' histoire, www.editions-verdier.fr/philosophie/titres Fr. [Eine Neuausgabe des Gesprächs mit O. Gandon und der Rezensionen von J. Lacoste, J.-P. Dollé und A. Finkielkraut aus dem Jahr 1982.]

.   Abrams, Erika: (Avertissement), in: Comédie-Française - Les Cahiers, (Paris 1993), n. 6, p. 70-72. Pref. Fr. [Einführung zu Abrams' Übersetzung von Patočkas Antigone.]

.   Abrams, Erika: "Avertissement", in: J. Patočka, L'écrivain, son "objet", ed. E. Abrams; P.O.L, Paris 1990, p. 7-13. Pref. Fr. - 2. ed.: Presses Pocket, Paris 1992, p. 7-13.

.   Abrams, Erika: "Avertissement", in: J. Patočka, L'idée de l'Europe en Bohême, ed. E. Abrams; Jérôme Millon, Grenoble 1991, p. 5-11. Pref. Fr.

.   Abrams, Erika: "Avertissement", in: J. Patočka, Liberté et sacrifice, ed. E. Abrams; Jérôme Millon, Grenoble 1990, p. 5-10. Pref. Fr.

.   Abrams, Erika: "Avertissement", in: J. Patočka, Papiers phénoménologiques, ed. E. Abrams; Jérôme Millon, Grenoble 1996, p. 7-9. Pref. Fr.

.   Abrams, Erika: "Bibliographie complète des oeuvres de Jan Patocka", in: Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), n. 11/12, "Jan Patočka: le soin de l'âme", p. 250-266. Biblio. fr.

.   Abrams, Erika: "N. d. T." [Note du traducteur], in: Cahiers philosophiques (Paris 1992), n. 50, p. 37-43. Misc. Fr. [Komentář překladatelky k Patočkovu textu "Der Geist und die zwei Grundschichten der Intentionalität" (v. 1936/3). V rámci poznámky je uveden překlad Patočkovy zprávy o Pražském filosofickém kroužku (v. 1935/3).]

.   Abrams, Erika: "De la phénoménologie à la dissidence", in: Libération, 23. 2. 1982. Misc. Fr. [Interview O. Gandona s E. Abrams, překladatelkou Patočkových spisů do francouzštiny. Srv. Gandon, Odile.]

• Česky: "Patočkovy Kacířské eseje ve Francii" [Patočkas Ketzerische Essays in Frankreich], in: Svědectví 17 (1981/1983), n. 66, p. 375-378.

.   Alexandrov, Ivan: "Filosofăt na Charta 77", in: Literaturen vestnik 2 (Sofia 1992), 4.-10. 5. 1992, p. 8. Misc. Bulg.

.   Ampleman, Luc: Le problème humain du monde. Essai engage de philosophie sur le domicile., Universite Laval, Laval 1996, 244 pp. Mono. Fr. [Magisterská práce.]

.   Antonetti, Luciano, v. Jervolino, Domenico (ed.).

.   Arnason, Johann P.: "Heidegger, Patočka und die Hermeneutik der Moderne", in: Zur philosophischen Aktualität Heideggers 3, ed. D. Papenfuss & O. Pöggeler, Frankfurt/M. (V. Klostermann) 1992, p. 240-263.

.   Arnason, Johann P.: Civilizations in Dispute. Historical Questions and Theoretical Traditions Brill, Leiden—Boston 2003, pp. 380.

.   Arnason, Johann P.: "Civilizations in Dispute. Patterns and Processes", MS, 2003, pp. 91-141. [Fragment einer grösseren Arbeit].

.   Arnason, Johann P.: Praxis und Interpretation, Suhrkamp, Frankfurt 1988, pp. 344.

B

.   Bacsó, Béla: "Szerkesztői előszó" [Bemerkung des Herausgebers], in: Gond (Budapest 1997), n. 13-14, p. 5-6. Misc. Magy. [Mit Zitaten über Patočka von Jakobson, Biemel, Gadamer und Ricoeur.]

.   Baffo, Giancarlo: „Vita, opere e morte di Jan Patočka, il ‘Socrate di Praga’“, in: http://www.unisi.it/ricerca/philab/2001/Patocka%20vita.pdf (pp. 22).

.   Baluch, Jacek: "Wstep", in: Jan Patočka: Kim są Czesi?, (Miedzynarodowe Centrum Kultury), Kraków 1997, p. 5-12. Pref. Pol.

.   Banaszak, T.: "Historie und Ontologie in den Schriften von Heidegger und Patočka", in: N. Leśniewski, E. Nowak-Juchacz (ed.), Die Zeit Heideggers, Frankfurt (P. Lang) 2002, p. ...

.   Baran, Bogdan: "Jana Patočki Eseje heretyckie" (Lagrasse, Verdier 1981) [Jan Patočkas Ketzerische Essais], in: Znak 36 (1984), n. 7, pp. 984-989. Rec. Pol.

.   Barbaras, Renaud: "Fenomenologie pohybu u Patočky ", in: I. Chvatík, P. Kouba (edd.), Fenomén jako filosofický problém, OIKOYMENH, Praha 2000, pp. 342-356.

.   Barbaras, Renaud: Le tournant de l'expérience. Recherches sur la philosophie de Merleau-Ponty. Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 1998, pp. 287. Mono.

.   Baring, Heidi: "Erinnerung an Patočka", (Typoskript 2 pp.) Misc.

.   Bartning, Gerhard: Für die Menschen gedacht und gestritten. Erinnerung an Jan Patočka (1907-1977). in: Freies Christentum 51 (1999), č. 2, str. 21-25. Misc. něm.

.   Bartning, Gerhard: Philosoph, Streiter, Christ. Jan Patočka ging seinen Weg ohne feige Anpassung. in: Die Zeichen der Zeit (1999), č. 2, str. 22-24. Misc. něm.

.   Baumann, Gerhard: * * *. in: J. Patočka. První skica k podobizně, ed. Jan Vladislav, Praha 1977 (samizdat), p. 31. Kvart. Dopis. — 2. vydání: Edice Petlice, sv. 96, Praha 1977 (samizdat).

.   Bass, Ludvík: K výročí Charty 77: Moje setkání s Patočkou. in: Revue prostor (Praha 2001), č. 52, p. 131-137. Misc.

.   Bass, Ludvík: "Setkání s Patočkou", in: L. Bass, Eseje z obou džbánů, Praha 2004 (Dokořán), pp. 36-45. Misc.

.   Bayerová, Marie: Jan Patočka ve Filosofickém ústavu ČSAV v letech 1958-1968. in: Studia Comeniana et historica 24 (Uherský Brod 1994), č. 52, p. 37-51. Misc.

.   Bednář, Miloslav: Die Beziehung zwischen Ethik und Politik bei Plato, T. G. Masaryk und Jan Patočka. in: Mesotes (Wien 1991), č. 1, p. 71-80. Stať něm.

• English: Ethics and Politics in Plato, Tomáš Garrigue Masaryk and Jan Patočka. In: Traditions and Present Problems of Czech Political Culture. Czech Philosophical, Studies, I, ed. M. Bednář a M. Vejražka, Washington (Cultural Heritage and Contemporary Change. Series IVA: Eastern and Central Europe, vol. 3) 1994, p. 143-157. [Rozšířená verse.]

.   Bednář, Miloslav: Co je noc jako polemos. in: Filosofický časopis 46 (1998), č. 2, p. 304-314. Stať.

.   Bednář, Miloslav: Fenomén lidské důstojnosti po střetnutí s totalitní alternativou. in: M. Bednář, České myšlení, Praha (Filosofia) 1996, str. 309-321. Stať.

.   Bednář, Miloslav: Filosofické předpoklady výchovy k demokratickému občanství v České republice na sklonku prvního desetiletí po sametové revoluci. in: Výchova k evropskému demokratickému občanství. Výchova v přerodu společnosti ČR z postkomunistické v demokratickou. Sborník podkladů pro projekt řešitelských prací a občanských iniciativ, připravený pracovními semináři v květnu a červnu 1997 a precizovaný IV. konferencí v lednu 1998, Praha (Evropské hnutí v ČR / Universita Karlova) 1998, p. 88-95. Stať.

.   Bednář, Miloslav: Filosofické zdroje a současná krize rozmanitosti v jednotě. In: M. Bednář, České myšlení, Praha (Filosofia) 1996, str. 323-356. Stať.

.   Bednář, Miloslav: Filosofický a filosoficko-politický význam Masarykova pojetí české otázky v minulosti a současnosti. in: M. Bednář, České myšlení, Praha (Filosofia) 1996, p. 197-207. Stať.

.   Bednář, Miloslav: Filosofický význam Masarykova pojetí náboženství a jeho výklad smyslu československých dějin. in: Masarykův sborník VII.: T.G.M. a naše současnost, ed. Milan Machovec, Petr Pithart a Josef Dubský [Miloš Pojar], Praha (samizdat) 1980, p. 328-354. Stať. - 2. otisk in: Masarykův sborník VII.: T.G.M. a naše současnost, 2. vyd., Praha (Academia) 1992, p. 274-291. - 3. otisk in: M. Bednář, České myšlení, Praha (Filosofia) 1996, p. 95-121. - Srv. Lesák, Václav (pseudonym).

.   Bednář, Miloslav: Introduction. in: Traditions and Present Problems of Czech Political Culture. Czech Philosophical, Studies, I, ed. M. Bednář a M. Vejražka, Washington (Cultural Heritage and Contemporary Change. Series IVA: Eastern and Central Europe, vol. 3) 1994, p. 1-7. Misc.

.   Bednář, Miloslav: Jan Patočka a Martin Heidegger. in: Reflexe (Praha 1995), č. 14, 3, 18 s. Stať. - 2. otisk in: M. Bednář, České myšlení, Praha (Filosofia) 1996, p. 209-237.

• Deutsch: Jan Patočka und Martin Heidegger. in: Daseinsanalyse 11 (Zürich 1994), p. 181-191.

.   Bednář, Miloslav: Ο Πλατωνισμός και η Τσεχική πολιτική φιλοσοφία In: Η ελλενική φιλοσοφική παραδόση και η τσεχική σκέψη. Συμπόσιο / Greek Philosophical Tradition and Czech Thought. Symposium. Athen (The Municipality of Athens) 1997, S. 53-65. Aufs. griech. [Zuerst vorgetragen auf dem Symposium "Die griechische philosophische Tradition und das tschechische Denken" in Prag, Dezember 1995.]

• English: Platonism in the Czech Philosophy of Politics. a.a.O., S. 141-151.

.   Bednář, Miloslav: The Characterr of the 1989 Revolutions in East-Central Europe and Czech Political Traditions. in: Traditions and Present Problems of Czech Political Culture. Czech Philosophical, Studies, I, ed. M. Bednář a M. Vejražka, Washington (Cultural Heritage and Contemporary Change. Series IVA: Eastern and Central Europe, vol. 3) 1994, p. 129-142. Stať angl.

.   Bednář, Miloslav: Národ, obec a světoobčanství. in: M. Bednář, České myšlení, Praha (Filosofia) 1996, p. 287-296. Stať.

• English: Zkrácený překlad: Nation, Community and World-Citizenship. Trans. M. Bednář. In: Current Politics and Economics of the United States, Nova Science Publishers 1 (1996), č. 4, str.255-259.

.   Bednář, Miloslav: Obnova československé demokracie a československá tradice filosofie politiky. in: Filosofický časopis 41 (1993), č. 2, p. 237-250. Stať. - 2. otisk in: M. Bednář, České myšlení, Praha (Filosofia) 1996, p. 37-55.

.   Bednář, Miloslav: Patočka, Jan: Tři studie o Masarykovi. in: Masarykův sborník VIII, ed. M. Machovec, Praha (Ústav T. G. Masaryka) 1993, p. 176-178. Rec.

.   Bednář, Miloslav: Postmoderní zacházení s Janem Patočkou. in: Literární noviny 6 (1995), č. 7, p. 3. Stať.

.   Bednář, Miloslav: Problém hodnocení v Patočkově koncepci tří základních pohybů lidského života. in: M. Bednář, České myšlení, Praha (Filosofia) 1996, p. 239-249. Stať.

• Deutsch: Die Wertung in Patočkas Konzeption von den drei Grundbewegungen des menschlichen Lebens. in: Intentionalität - Werte - Kunst, Husserl - Ingarden - Patočka, Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992, ed. J. Bloss, W. Stróżewski a J. Zumr, Praha (Filosofia) 1995, p. 174-182. [Předneseno na stejnojmenné konferenci pořádané v Praze v květnu 1992.]

.   Bednář, Miloslav: Problèmes contemporains de la démocratie régénérée dans la République Tchèque, à la lumière de la tradition de la philosophie politique tchèque et tchécoslovaque. in: Philosopher (Quebec 1994), č. 15, p. 87-94. Stať fr.

.   Bednář, Miloslav: Přítomný význam Patočkovy filosofie dějin. in: M. Bednář, České myšlení, Praha (Filosofia) 1996, p. 251-258. Stať.

.   Bednář, Miloslav: "Selhali intelektuálové?", in: Týden 52, 22. 12. 1997, pp. 22-23.

.   Bednář, Miloslav: Současný filosofický význam Masarykova pojetí české otázky. in: M. Bednář, České myšlení, Praha (Filosofia) 1996, str. 167-195. Stať.

.   Bednář, Miloslav: Spravedlnost, demokracie a česká filosofie politiky. Úvahy nad proměnou hodnot po roce 1989. Olomouc (Votobia) 1998, 169 s. [J. Patočky se týká zvláště p. 92-101.]

.   Bednář, Miloslav: Svár ducha a dějiny. in: Literární noviny 5 (1995), č. 26, str. 5. Stať.

.   Bednář, Miloslav: Zjevování se a logos jako principy překonání Heideggerova pojetí bytí ve filosofii Jana Patočky a jejich problémový kontext. In: M. Bednář, České myšlení, Praha (Filosofia) 1996, p. 259-269. Stať.

.   Bělohradský, Václav: Evidence a norma. in: Kacířské eseje o filosofii dějin, München (K. Jadrný) 1980, p. 137-163. Dosl. - 2. otisk in: V. Bělohradský, Přirozený svět jako politický problém, Praha (Československý spisovatel) 1991, p. 158-178.

.   Bělohradský, Václav: Introduzione. in: Saggi eretici sulla filosofia della storia, Bologna (CSEO) 1981, p. 11-35. Předml. it.

.   Bělohradský, Václav: Krize eschatologie neosobnosti. K Patočkovu pojetí evropského dědictví. in: Studie (Roma 1984), č. 3/4 (93/94), p. 363-372. Stať. - 2. otisk: Praha (samizdat) 1980, 85 s. Mono. - 3. otisk: Londýn (Rozmluvy) 1982, 79 s. - 4. otisk: V. Bělohradský, Přirozený svět jako politický problém, Praha (Československý spisovatel) 1991, p. 61-125.

.   Bělohradský, Václav: La modernité comme passion du neutre. in: Le messager européen (Paris 1988), č. 2, p. 19-79. Stať fr.

.   Bělohradský, Václav: Politika a eschatologie. (Poznámky k otázce míru). in: V. Bělohradský, Přirozený svět jako politický problém, Praha (Československý spisovatel) 1991, p. 193-208. Stať.

.   Bělohradský, Václav: Přirozený svět jako politický problém. in: V. Bělohradský, Přirozený svět jako politický problém, Praha (Československý spisovatel) 1991, p. 147-157. Stať.

.   Bělohradský, Václav: Les scrupules et l'etat. L'idée de monde de la vie dans la philosophie de Jan Patočka. in: Das Wesen des Menschen, z ital. přel. J. Rolland, München (Minerva Publ.) 1985, p. 298-311, Integrale Anthropologie, sv. 6. Stať fr.

.   Bělohradský, Václav: Sekáč, který se nezakecal. První světová válka jako filosofický problém. in: Právo 8 (1998), č. 283 z 3. prosince, příloha Salon č. 94, p. 1-3. Stať.

.   Beneš, Jiří: Ein verspätetes Andenken: Jan Patočka (1907-1977). in: Acta Comeniana 9 (1991), p. 189-191. Misc. něm.

.   Besse, J.-M. - Tassin, E.: Naufrages. in: Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), č. 11/12, Jan Patočka: le soin de l'âme, p. 5-9. Předml. fr.

.   Biemel, Walter: Bemerkungen zu Jan Patočkas Deutung der Kunst. In: Phänomenologische Forschungen, č. 17: Studien zur Philosophie von J. Patočka, ed. E. W. Orth, Freiburg/München (Alber) 1985, p. 32-52. Stať/Předn. něm. [Předneseno na konferenci věnované Janu Patočkovi, IWM Vídeň, únor 1984.]

• Français: Část. překl.: Remarques sur l'interprétation de l'art par Patočka. Trans. G. Briche. in: Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), č. 11/12, Jan Patočka: le soin de l'âme, p. 235-248.

.   Biemel, Walter: Dopis Pavlu Kohoutovi. in: J. Patočka. První skica k podobizně, ed. Jan Vladislav, Praha (samizdat) 1977, p. 35 n., Kvart. Dopis. - 2. vydání: Praha (samizdat) 1977, Edice Petlice, sv. 96.

.   Biemel, Walter: Dopis rodině. in: J. Patočka. První skica k podobizně, ed. Jan Vladislav, Praha (samizdat) 1977, p. 34, Kvart. Dopis. - 2. vydání: Praha (samizdat) 1977, Edice Petlice, sv. 96.

.   Biemel, Walter: Einleitung. in: Kunst und Zeit, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 14-30. Předml. něm.

• Français: Introduction aux Essais sur l'art et le temps. Trans. G. Guest. in: Cahiers philosophiques (Paris 1992), č. 50, p. 47-66. - Jiný překl.: Jan Patočka, philosophe de l'art et de la culture. Trans. H. Declève. in: Profils de Jan Patočka, ed. H. Declève, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, p. 35-50.

• Španělsky: Un pensador Checo. Trans. Soldevila. in: El Urogallo (1987), p. 46-53.

.   Biemel, Walter: Jan Patočka (1. 7. 1907 - 13. 3. 1977), Laudatio anläßlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde an Professor Dr. Jan Patočka in Prag am 24. November 1975. In: Phänomenologische Forschungen, sv. 4: Mensch, Welt, Verständigung, ed. E. W. Orth, Freiburg/ München (Alber) 1977, str. 130-137. Stať něm. - 2. otisk pod názvem: Laudatio für Jan Patočka anläßlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde in: Jan Patočka. Ästhetik - Phänomenologie - Pädagogik - Geschichts- und Politiktheorie, Ergebnisse eines Kolloquiums, ed. M. Gatzemeier, Aachen (Alano-Verlag) 1994, str. 83-87. [Předneseno na kolokviu na počest Jana Patočky 10. 5. 1991 na RWTH Aachen.]

• Česky: Laudatio u příležitosti udělení čestného doktorátu university v Cáchách prof. dr. Janu Patočkovi dne 24. 11. 1975 v Praze. in: J. Patočka. První skica k podobizně, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1977, p. 72-75, Kvart. - 2. vydání: Praha (samizdat) 1977, Edice Petlice, sv. 96.

.   Biemel, Walter: Jan Patočka: Der Philosoph als Gewissen seines Volkes. In: Perspektiven der Philosophie, Neues Jahrbuch 20 (Amsterdam/Atlanta 1994), ed. R. Berlinger, E. Fink, T. Imamichi, W. Schrader, p. 201-218. Stať něm.

.   Biemel, Walter: Jan Patočka: Le philosophe en tant que conscience de son peuple. in: Phénoménologie et Politique, Festschrift für Jacques Taminiaux, ed. Danielle Loris a Bernard Stevens, Bruxelles (Ousia) 1989, p. 115-136. Stať.

.   Biemel, Walter: Quelques remarques à propos de l'interprétation de l'art chez Patočka. Z něm. přel. F. Fédier. in: Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, ed. E. Tassin a M. Richir, Grenoble (J. Millon) 1992, p. 65-81. Předn. fr. [Předneseno na konferenci na počest Jana Patočky v Paříži, říjen 1990.]

.   Biemel, Walter: "Schein und Erscheinung in der Kunst", in: Internationale Zeitschrift für Philosophie, 1998, Heft 1, pp. 5-14.

.   Biemel, Walter: Vysvětlující poznámky k udělení čestného doktorátu Janu Patočkovi. in: J. Patočka. První skica k podobizně, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1977, p. 76, Kvart. Misc. - 2. vydání: Praha (samizdat) 1977, Edice Petlice, sv. 96.

.   Biemel, Walter (ed.): Die Welt des Menschen - Die Welt der Philosophie. Festschrift für Jan Patočka. Den Haag (M. Nijhoff) 1976, XX-318 s., Phaenomenologica, sv. 72. Sb. něm./fr. [Do sborníku přispěli: B. Baczko, R. Berlinger, W. Biemel, H. Dembowski, E. Fink, G. Funke, E. Heintel, H. Kohlenberger, L. Kołakowski, I. Krońska, L. Landgrebe, E. W. Orth, R. Polin, K. Schaller, G. Schmidt a H. L. Van Breda.]

.   Biemel, Walter: Zu Patočkas Deutung der Kunst. in: Jan Patočka. Ästhetik-Phänomenologie-Pädagogik-Geschichts- und Politiktheorie, ed. M. Gatzemeier, Aachen (Alano-Verlag) 1994, p. 1-14. Předn. něm. [Předneseno na kolokviu na počest Jana Patočky 10. 5. 1991 na RWTH Aachen.]

.   Blaschek-Hahn, Helga: Analysen zur Lebenswelt. in: Die Furche 46 (Wien 1990), č. 45, 8. 11. 1990. Rec. knihy: J. Patočka, Die natürliche Welt als philosophisches Problem, Stuttgart (Klett-Cotta) 1990.

.   Blaschek-Hahn, Helga: Die "asubjektive phänomenale Sphäre" Patočkas: Spiel-Raum autogenetischer Kon-Kreativität? in: Intentionalität - Werte - Kunst, Husserl - Ingarden - Patočka, Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992, ed. J. Bloss, W. Stróżewski a J. Zumr, Praha (Filosofia) 1995, p. 268-273. Předn. něm. [Předneseno na stejnojmenné konferenci pořádané v Praze v květnu 1992.]

.   Blaschek-Hahn, Helga: Europäischen Denken. in: Die Furche 48 (Wien 1987), č. 17, 23. 4. 1992. Rec. knihy: J. Patočka, Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart, (Klett-Cotta) 1991.

.   Blaschek-Hahn, Helga: Phänomenale Sphäre und Strukturgeschehen. Jan Patočkas "asubjektive Phänomenologie" und Heinrich Rombachs Konzeption einer "Strukturgenese". in: Siebzig Jahre "Sein und Zeit". Wiener Tagungen zur Phänomenologie 1997, ed. H. Vetter, Frankfurt/Main (Peter Lang) 1999, p. 223-240. Stať něm.

• Česky: Fenomenální sféra a struktura dění. Trans. P. Stehlíková. in: Filosofický časopis 45 (1997), č. 5, s. 768-787.

.   Blaschek-Hahn, Helga: "Leben in der Wahrheit". Betrachtungen zum Lebenswerk Jan Patočkas. in: Bohemia 36 (München 1995), č. 2, str. 407-415. Stať. něm.

.   Blaschek-Hahn, Helga: Jan Patočka, Ausgewählte Schriften. in: Philosophisches Jahrbuch (1990), sv. 1, p. 210-213. Rec. knih: Kunst und Zeit, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987; Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988.

.   Blaschek-Hahn, Helga: Jan Patočka, Ausgewählte Schriften. in: Philosophisches Jahrbuch (1995), sv. 1, p. 200-206. Rec. knih: Die natürliche Welt als philosophisches Problem, Stuttgart (Klett-Cotta) 1990; Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991; Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, Stuttgart (Klett-Cotta) 1992.

.   Blaschek-Hahn, Helga: Ein Philosoph aus Prag. in: Die Furche 43 (Wien 1987), č. 46, 13. 11. 1987. Rec. knihy: J. Patočka, Kunst und Zeit, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987.

.   Blaschek-Hahn, Helga: Die Sorge für die Seele. in: Die Furche, 45 (Wien 1989), č. 3, 20. 1. 1989. Rec. knihy: J. Patočka, Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988.

.   Blaschek-Hahn, Helga: Vom tschechischen Volks-Geist. in: Die Furche 49 (Wien 1993), 4. 11. 1993, p. 12. Rec. knihy: J. Patočka, Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, Stuttgart (Klett-Cotta) 1992.

.   Blažíček, Přemysl: Patočka, Jan. in: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, Díl 2, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha, Brána/Knižní klub) 1998, p. 175-179. Slov. heslo.

.   Blecha, Ivan: Czasowość egzystencji ludzkiej i życia v prawdzie. Patočka jako krytyk Husserlowskiego pojęcia czasu. in: Folia philosophica (Katowice 1992), č. 10, p. 177-188, Prace naukowe Uniwersytetu Słaskiego, č. 1302. Stať pol.

.   Blecha, Ivan: Intentionalität in der asubjektiven Phänomenologie. In: Intentionalität - Werte - Kunst, Husserl - Ingarden - Patočka, Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992, ed. J. Bloss, W. Stróżewski a J. Zumr, Praha (Filosofia) 1995, p. 76-83. Stať něm. [Předneseno na stejnojmenné konferenci pořádané v Praze v květnu 1992.]

.   Blecha, Ivan: Jan Patočka. Olomouc (Votobia) 1998. 241 s. Mono.

.   Blecha, Ivan: Jan Patočka. in: Slovník českých filozofů, hg. v. J. Gabriel, J. Krob, H. Palivcová u. J. Zouhar, Brno (Masarykova univerzita) 1998, p. 435-439. Misc. [Slov. heslo.]

.   Blecha, Ivan: Jan Patočka a ohlas fenomenologie. in: Česká filozofie ve 20. století, sv. 1: Směry, osobnosti, problémy, ed. J. Gabriel, L. Nový, J. Zouhar, Brno (Vydavatelství Masarykovy university) 1995, p. 167-191. Stať.

.   Blecha, Ivan: Jan Patočka a ohlas fenomenologie v české filosofii. Olomouc (Univ. Palackého) 1995, 88 s. Mono.

.   Blecha, Ivan: Patočka a Rádl. in: Filosofický časopis 45 (1997), č. 5, p. 863-878. Stať.

.   Blecha, Ivan: Patočkova filosofie - situace člověka ve světě a v dějinách. in: Co daly naše země Evropě a lidstvu, III. část: Svobodný národ na prahu třetího tisíciletí, Praha (Evropský literární klub) 2000, p. 274-288. Stať.

.   Blecha, Ivan: Zeitspielraum - Erscheinungsfeld(Weltganzes. Voraussetzungen in der Auffassung von Welt bei Eugen Fink und Jan Patočka. In: Metamorphose der Phänomenologie. Dreizehn Stadien von Husserl aus, ed. H. R. Sepp, München 1999, p. 211-228. Stať. něm.

.   Blekastad, Milada: Filosofen Jan Patočka. in: Spor etter mennesket, Essays til minne om A. H. Winsnes, ed. A. Aarnes a L. Bliksrud, Oslo (Aschehoug) 1989, p. 305-319. Stať nor.

.   Bloss, Jochen (ed.) viz Intentionalität - Werte - Kunst.

.   Blüml, Josef: "Jan Patočka o českých dějinách", in: Česká věda a Pražské jaro (1963—1970), edd. B. Zilynská & P. Svobodný, Praha 2001, pp. 313–318.

.   Bonner, Charles: Crisis and Responsibility: Environment, Lifeworld and the Elemental. Boston University 1995, 321 s. Disertace angl.

.   Borecký, Vladimír: Zur Phänomenologie der Imagination. in: Intentionalität - Werte - Kunst, Husserl - Ingarden - Patočka, Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992, ed. J. Bloss, W. Stróżewski a J. Zumr, Praha (Filosofia) 1995, p. 234-238. Stať něm. [Předneseno na stejnojmenné konferenci pořádané v Praze v květnu 1992.]

.   Boreš, Jiří: Němý pohřeb. in: J. Patočka. První skica k podobizně, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1977, p. 64-66, Kvart. Misc. - 2. vydání: Praha (samizdat) 1977, Edice Petlice, sv. 96.

.   Boreš, Jiří: "Den tause begravelse", in: Jan Patočka, Kjetterske Studier i Historiens Filosofi, Oslo 1979 (Tanum-Norli), pp. 257-261.

.   Borne, Étienne: Le philosophe assassiné. in: La Croix, 22. 4. 1977. Misc. fr. - 2. otisk in: Istina 22 (Paris 1977), č. 2, p. 144-146.

.   Bouckaert, Bertrand: An Attempt at a Cristical Reading of the Relationship Between the Transcendental and the Political in J. Patočka's 36 Thesis. Prague, 13. 4. 2000, strojopis 14 s. Stať angl. [Máme v Praze.]

.   Bouckaert, Bertrand: Introduction. in: J. Patočka, Conférences de Louvain. Sur la contribution de la Bohême à l'idéal de la science moderne. Bruxelles (Ousia) 2001, pp. 7–24. Stať.

.   Bouckaert, Bertrand: Les "Essais hérétiques" de J. Patocka et la question de l'identité du sujet. Brouillon. Prague 28. 8. 1997, strojopis, 11 s. Stať??

• English: The J. Patočka's Heretical Essays...., man. ??? angl. [???]

.   Bouckaert, Bertrand: "Patočka e il metodo fenomenologico (Pensare in un mondo di folli)", in: D. Jervolino (ed.): L' eredita filosofica di Jan Patočka, Neapel 2002, pp. 53–64.

.   Bouckaert, Bertrand: "Patočka et la méthode phénoménologique. Penser dans un monde de fous", in: Études Phénoménologiques (Bruxelles) 29–30, 1999, pp. 79–92.

.   Bourke, Vernon J.: Rec. knihy: J. Patočka, Le Monde naturel et le mouvement de l'existence humaine, Phaenomenologica, sv. 110. in: Modern Schoolman 70 (1992), č. 1, p. 68-70.

.   Brambora, Josef: "Dnešní stav komeniovských studií", in: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 19 (Praha 1960), č. 1, p. 59 n. Rec. [Recenze Patočkovy studie "L'état présent des études coméniennes", v. 1959/1.]

.   Brambora, Josef: "Poznámky k Patočkovu doslovu k vydání Komenského Obecné porady, dodanému Filosofickým ústavem ČSAV (5.—13. VII. 1963)", strojopis, pp. 8. Stať. [Z pozůstalosti J. Brambory v Uherském Brodě.]

.   Brisart, Robert: Phénoménologie et historicité selon Jan Patočka. in: Revue philosophique de Louvain 80 (1982), č. 48, p. 669-681. Stať fr.

.   Broulík, Petr: Děti filozofa stále opatrují jeho drahokamy. in: Východní Čechy dnes, 31. 5. 1997, p. 1. Misc.

.   Brunet-Lacaze, Jean-Marie: Aux origine de la Charte 77. in: Istina 22 (Paris 1977), č. 2, p. 121-127. Stať. franc.

.   Brünner, Jakub: Nevítané epištoly. in: Severočeský regionální deník 3 (1993), č. 63, 17. 3. 1993, p. 5. Rec. knihy: J. Patočka, Co jsou Češi? Was sind die Tschechen?, Praha (Panorama) 1992.

.   Bruzina, Ronald: Edmund Husserl & Eugen Fink. Beginnings and Ends in Phenomenology 1928—1938, New Haven & London 2004, 627 pp. Mono.

.   Bruzina, Ronald: "Jan Patočka und Eugen Fink, Gesprächspartner im Denken über den Schein hinaus", in: Internationale Zeitschrift für Philosophie 1998, Heft 1, pp. 110–124.

• Srbsky: "Jan Patočka — Ojgen Fink. Sagovornici u mišljenju koje se uzdiže iznad privida", z něm. rkp. přel. A. Gordić. in: Filozofski godišnjak 10 (Beograd 1997), pp. 293-306. Stať. [Předneseno na konferenci "Fenomén jako filosofický problém, Praha 6.—11. dubna 1997.]

• Česky: "Jan Patočka a Eugen Fink v rozhovoru: myšlení jevu jako myšlení toho, co jev přesahuje", in: I. Chvatík, P. Kouba (edd.), Fenomén jako filosofický problém, OIKOYMENH, Praha 2000, pp. 283–301.

.   Bruzina, Ronald: "Leben in der Welt, Welt im Leben? Thesen zwischen Landgrebe, Fink und Patočka", in: H. Vetter (Hg.): Lebenswelten: Landgrebe—Fink—Patočka,   Lang, Frankfurt etc. 2003, pp. 29–43.

.   Březina, J.: Der Versuch einer tschechischen Nationalphilosophie und sein Scheitern. in: Intentionalität - Werte - Kunst, Husserl - Ingarden - Patočka, Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992, ed. J. Bloss, W. Stróżewski a J. Zumr, Praha (Filosofia) 1995, str. 133-144. Předn. něm. [Předneseno na stejnojmenné konferenci pořádané v Praze v květnu 1992.]

C

.   Cacov, Dimitr: Zaščo nie Patočka? in: Kultura 39 (Sofija 1995), 27. 1. 1995, str. 7. Misc. bulh.

.   Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), č. 11/12, Jan Patočka: le soin de l'âme, 268 s. [Dvojčíslo věnované Janu Patočkovi, s francouzským překladem Patočkovy rukopisné verse přednášky o technizaci ve vědě, v. 1991/3. Do sborníku přispěli: E. Abrams, J.-M. Besse, W. Biemel, n. Dastur, V. Löwit, A. Matoušek, J. Novák, M. Petříček, P. Rezek, M. Richir, J. Šebestík, K. Schumann, K. Środa, I. Srubar a E. Tassin.]

.   Cahiers philosophiques (Paris 1992), č. 50, Numéro Spécial: Jan Patočka. 216 s. [Zvláštní číslo věnováné Janu Patočkovi. Přispěli: E. Abrams, W. Biemel, J.-P. Charcosset, G. Guest, Y.-J. Harder, H. L'Heuillet, J. Patočka, J.-L. Poirier, I. Srubar a R. Vezin.]

.   Capps, Walter H.: Interpreting Václav Havel. in: Cross Currents (1997), podzim, S. ??? Stať angl.

.   Cejpek , Jiří: Informace, komunikace a myšlení. Praha, Karolinum 1998. 179 s., passim, zvl kap. 1.1-1.2. Mono.

.   Collitt, Leslie: Prague: Those Who Never Learned. in: Maclean's 90 (1977), 4. 4. 1977, p. 60. Misc. angl.

.   Crépon, Marc: "Penser l'Europe avec Patočka. Réflexions sur l'alterité", in: Esprit, Décembre 2004 (No. 310), pp. 28-44.

.   Crepu Michel: Jan Patočka ou "la solidarité des ébranlés". in: Panorama d'Aujour d'hui (1982), č. Mai, p. ???. Misc. fr.

.   Cristin, Renato: Il mondo come movimento e come esistenza. in: Aut aut (1992), č. 247, p. 101-111. Rec. knihu: J. Patočka, Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991.

• Magyar: A vilíg mint mozgás és egzisztencia. Trans. A. Köhler. in: Gond (Budapest 1997), č. 13.-14, p. 183-193.

.   Cudin, Andrea: Jan Patočka...????, 1997, 175 s. Dis. ital. [Disertace - nemáme]

.   Cvek, Boris: "Evropa a doba poevropská", Téma 2, 2004, No. 4 (www.gasbag.wz.cz/tema/index3.htm) Rev.

.   Cvetkovic, Vladimir: Utemeljenje evropskog sveta. in: Vreme (Beograd 1996), 8. 6. 1996, p. 46. Rec. knihy: J. Patočka, Evropa i postevropsko doba, Beograd (Centar za geopoetiku) 1995.

Č

.   Čálek, Oldřich: Domov a výchova. in: Filosofický časopis 42 (Praha 1994), č. 5, p. 841-854. Stať.

.   Čapek, Jan Blahoslav: Rec. zu: J. Patočka, Symbol země u Karla Hynka Máchy, Praha (V. Petr) 1944. in: Naše doba 51 (1944), p. 342 n.

.   Čapek, Milíč: Vzpomínky na Jana Patočku. Proměny 19 (New York 1982), č. 2, p. 51-64. Misc.

.   Černý, Jiří a kol.: Temná meditace či reálná přeměna světa? in: Sešity 48, Příspěvky ke kritice buržoazních a revizionistických teorií, Praha (Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV) 1977, p. 33-88, rozmnoženo. Sb.

.   Černý, Jiří: Věda, filosofie a svět - o odpovědnosti meditace. In: Sešity 48, Příspěvky ke kritice buržoazních a revizionistických teorií, Praha (Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV) 1977, p. 38-52, rozmnoženo. Stať.

.   Černý, Václav: Dvě studie masarykovské. Praha (samizdat) 1977, 43+140 s. Edice Expedice, sv. 32. Mono. - 2. otisk in: Svědectví 14 (1978), č. 56, p. 665-680. Stať. - 3. otisk in: Svědectví 23 (1990), č. 89-90, str. 7-24. - 4. otisk in: V. Černý, Osobnost a tvorba, sv. 1, Praha (Odeon) 1992, p. 485-545.

.   Černý, Václav: Za Janem Patočkou. in: J. Patočka. První skica k podobizně, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1977, p. 37 n. Kvart. Misc. - 2. tamt., Praha (samizdat) 1977, Edice Petlice, sv. 96. - 3. otisk in: Jan Patočka - osobnost a dílo, ed. A. Müller, Köln (Index) 1980, str. 129-131. - 4. otisk in: V. Černý, V zúženém prostoru, Praha (Mladá fronta) 1994, p. 348-350.

• English: After Jan Patočka. in: H. Gordon Skilling, Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia, London (Allen & Unwin) 1981, p. 240 n.

.   čtk: Výročí Jana Patočky. in: Lidové noviny 10 (1997), č. 126 (31. 5. 1997), str. 16. Misz.

.   Čyževskyj, Dmytro: K problému filosofického jazyka a jazykové filosofie. In: Slovo a slovesnost 2 (1936), p. 248-250. Rec. knihy: J. Patočka, Přirozený svět jako filosofický problém, Praha 1936.

D

.   Daněk, Jaromír: La philosophie de la responsabilité dans l'horizon du monde. In: Man and World 11 (1978), str. 270-280 n. Misc. fr.

.   Dastur, Françoise: Patočka et Heidegger: La phénoménologie de la finitude. In: Cahiers de l'École des Sciences philosophiques et religieuses 18 (Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles 1995), p. 99-114. Stať fr.

.   Dastur, Françoise: Patočka et Heidegger. La phénoménologie et la question de l'homme. in: Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), č. 11/12, Jan Patočka: le soin de l'âme, p. 83-92. Stať fr.

.   Declève, Henri: De la Charte 77 tschécoslovaque aux marches blanches belges. In: Le Soir (Bruxeles 1977), 29./31. mars 1997. Misc. fr.

.   Declève, Henri: De Patočka à Masaryk. Une complexe proximité. in: J. Patočka, La crise du sens, sv. 2, Bruxelles (Ousia) 1986, p. 73-195. Dosl. fr.

.   Declève, Henri: Introduction. In: Profils de Jan Patočka, ed. H. Declève, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, p. 9-16. Předml. fr.

.   Declève, Henri: Jan Patočka et le phénomène de l'écriture littéraire. in: Laval théologique et philosophique 49 (1993), č. 1, p. 3-26. Stať fr.

.   Declève, Henri: Liberté et philosophie selon Patočka. in: Profils de Jan Patočka, ed. H. Declève, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, p. 111-125. Předn. fr. [Předneseno na konferenci věnované J. Patočkovi, Bruxelles, březen 1987.]

.   Declève, Henri: À mon ami Patocka. in: Notre Temps (Bruxelles 1977), 24. mars, p. 1 a 29. Misc. fr.

.   Declève, Henri: Le mythe de l'Homme-Dieu. in: Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, ed. E. Tassin a M. Richir, Grenoble (J. Millon) 1992, p. 121-164. Předn. fr. [Předneseno na konferenci na počest Jana Patočky v Paříži, říjen 1990.]

• Česky: Mýtus o bohočlověku. Trans. M. Sedláčková. in: Filosofický časopis 39 (1991), č. 3, str. 363-399.

.   Declève, Henri: Patočka et les signes du temps. in: Études phénoménologiques 1 (Bruxelles 1985), č. 1, p. 3-40. Stať fr.

.   Declève, Henri: Préface. in: J. Patočka, La crise du sens, sv. 1, Bruxelles (Ousia) 1985, p. 9-18. Předml. fr.

.   Declève, Henri: Préface. in: J. Patočka, Le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine, ed. E. Abrams, Dordrecht (Kluwer) 1988, str. VII-XXIII, Phaenomenologica, sv. 110. Předml. fr.

.   Declève, Henri: Přísný myslitel v nesmiřitelném čase. Trans. M. Petříček jr. In: Filosofický časopis 45 (1997), č. 5, p. 723-741. Předn. [Předneseno pod názvem Un penseur rigoreux dans la rigueur des temps 6. červa 1997 na mezinárodní konferenci "L'eredità filosofica di Jan Patočka" v Neapoli.]

.   Declève, Henri (ed.): Profils de Jan Patočka. Hommages et documents. Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, 198 s. Trauvaux et Recherches, sv. 23. Sb. fr. [Sborník z konference věnované J. Patočkovi, Bruxelles, březen 1987.]

.   Declève, Henri: Le souvenir de Jan Patocka. in: Le Soir (Bruxelles 1977), 2. avril, p. 1 a 3. Misc. fr.

.   Declève, Henri: Rec. knihy: On Masaryk, ed. J. Novák, Amsterdam (Rodopi) 1988, Studien zur Österreichische Philosophie, sv. XIII. in: Les Etudes Philosophiques (1989), č. 3-4, p. 551 n.

.   Dekarli, Martin: Jan Patočka a olomoučtí dominikáni. Studie filosofické polemiky z třicátých let 20. století, PhD Thesis, UK - Husitská teologická fakulta, Praha 2004, 93 pp. Mono.

.   Depraz, Nathalie: Rec. knihy: J. Patočka, Introduction à la phénomenologie de Husserl, Grenoble (J. Millon) 1992. in: Revue de métaphysique et de morale 99 (Paris 1994), č. 1, p. 121-123. Fr.

.   Derrida, Jacques: Donner la mort. in: L'éthique du don. Jacques Derrida et la pensée du don. Colloque de Royaumont - décembre 1990, ed. J.-M. Rabaté a M. Wetzel, Paris (Métailié-Transition) 1992, p. 11-108. Předn. fr. [První část přednesena v dubnu 1992 na Středeoevropské universitě v Praze; druhá část přednesena jako 6. "Patočka Memorial Lecture", IWM Vídeň 1992.]

• English: The Gift of Death. Trans. D. Wills, Chicago/London (The University of Chicago Press) 1995, 115 s.

• Česky: část. překl. pod názvem: Tajemství, kacířství a odpovědnost. Patočkova Evropa. Trans. M. Petříček jr. in: Filosofický časopis 40 (1992), č. 4, p. 551-573 a č. 5, str. 857-867.

• Magyar: Část. překl. pod názvem: Adni a halált. Trans. T. Ullmann. in: Gond (Budapest 1997), č. 13-14, p. 194-216.

• Deutsch: Den Tod geben. Trans. H.-D. Gondek. in: Gewalt und Gerechtigkeit. Derrida - Benjamin. Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1994, p. 331-445. -- 2. otisk in: Jan Patočka. Texte - Dokumente - Bibliographie, ed. L. Hagedorn a. H. R. Sepp, Praha a Freiburg/München (Oikoymenh a Verlag Karl Alber) 1999, str. @@@-@@@. -- Část. překl. pod názvem: Ketzertum, Geheimnis und Verantwortung. Jan Patočkas Europa. Trans. H.-D. Gondek. in: Transit (Wien 1992), č. 4, p. 141-166. - Jiný překl.: Warum leidet Europa an der Geschichte? Trans. O. Pfersmann. in: Standard (Wien 1992), 14.-16. 3. 1992.

• Srbochorvatsky: Část. překl. pod názvem: Krivoverstvo, skrivnost in odgarovnost: Evropa Jana Patočka. Trans. V. Snoj. in: Nova Revija 13 (Ljubljana 1994), č. 150, str. 138-153.

.   Despoix, Philippe: Tradition und Häresie: Jan Patočka. Eine mitteleuropäische Biographie. 18 s. Rkp./Misc. něm. [Vysíláno severoněmeckým rozhlasem (NDR) 28. 6. 1988.]

• Magyar: Hagyomány és eretnekség. Trans. V. Horváth Károly. in: Gond (Budapest 1997), č. 13-14, p. 117-223.

.   Despoix, Philippe: Ursprung des Politischen. Anmerkungen zu dem bei uns noch immer kaum bekannten tschechoslowakischen Philosophen Jan Patočka. in: Tageszeitung (Berlin 1988), 5. 4. 1988. Rec. knihy: J. Patočka, Kunst und Zeit, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987.

.   Di Marco, Chiara: Jan Patočka: L'esistenza umana comme "vita nella verità". In: Aquinas 32 (1989), č. 3, p. 553-561. Stať ital.

.   DN: O jednom dluhu Janu Patočkovi a jeho odkazu. in: Paraf (samizdat 1987), č. 7, p. 106-108. Misc.

.   Dodd, James: Editor's Introduction. in: Jan Patočka: Introduction to Husserl's Phenomenology, ed. J. Dodd, Chicago/La Salle (Open Court) 1996, p. VIII-XXI. Předml. angl.

.   Dodd, James: Editor's Preface. in: Jan Patočka: Introduction to Husserl's Phenomenology, ed. J. Dodd, Chicago/La Salle (Open Court) 1996, p. VI n. Předml. angl.

.   Dodd, James: Striving for Freedom. in: The New Presence 4 (Praha 2002), č. 3, p. 27 n. Misc. angl.

.   Dollé, Jean-Paul: Contre la servitude indéfinie, la "solidarité des ébranlés". In: Le Matin de Paris, 12. 2. 1982. Rec. knihy: J. Patočka, Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Lagrasse (Verdier) 1981.

.   Dostál, Antonín M.: K dvěma setkáním Jana Patočky s pedagogickým dílem Jana Amose Komenského. in: Pedagogika 42 (1992), č. 4, p. 439-444. Stať.

.   Dostál, Borek (Pseud.): Nad Patočkovou filosofií dějin. in: Paraf (samizdat 1987), č. 6, p. 22-33. Předn.

.   Dresler, Jaroslav: Jan Patočka. in: Národní politika 19 (München 1987), č. 3 (211), p. 1. Misc.

.   Dresler, Jaroslav: Jan Patočka. in: Národní politika 19 (München 1987), č. 5 (213), p. 4. Misc. [Poznámka k Patočkovu jazykovému stylu.]

.   Dubský, Ivan: Dvakrát Jan Patočka. In: Český deník 2 (1992), č. 220, 18. 9. 1992, p. 14. Rec. knih: J. Patočka, Přirozený svět jako filosofický problém, Praha (Československý spisovatel) 1992; J. Patočka, Evropa a doba poevropská, Praha (Lidové noviny) 1992.

.   Dubský, Ivan: Filosof Jan Patočka. Praha (Oikoymenh) 1991, 72 s. Sb.

.   Dubský, Ivan: Filosof Jan Patočka. in: Turnovské listy 1 (Turnov 1990), č. 8, 30. 5. 1990. Misc. - 2. otisk in: I. Dubský, Filosof Jan Patočka, Praha (Oikoymenh) 1991, p. 7 n.

.   Dubský, Ivan: Filosofova cesta. in: Ivan Dubský, Filosof Jan Patočka, Praha (Oikoymenh) 1991, p. 62-64. Misc.

.   Dubský, Ivan: Několik slov úvodem k Patočkovým Kacířským esejům. in: Jan Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha (Academia) 1990, str. 5-18. Předml. - 2. otisk in: I. Dubský, Filosof Jan Patočka, Praha (Oikoymenh) 1991, p. 35-47.

• Bulharsky: Njakolko uvodni dumi kăm "Eretičnite eseta" na Jan Patočka. Trans. V. Trajanov. In: Filosofski alternativi, Spisanie na Instituta po filosofski nauyki pri BAN, 3 (Sofija 1994), č. 3, p. 7-10.

.   Dubský, Ivan: Pozdravujte filosofy... in: Vzpomínky a pocty, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, p. 4-17, Kvart. Misc. - 2. otisk tamt., Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 164. - 3. otisk in: Svědectví 16 (Paris 1980/1981), č. 62, p. 278-287. - 4. otisk in: I. Dubský, Filosof Jan Patočka, Praha (Oikoymenh) 1991, p. 48-61.

.   Dubský, Ivan: Svět, domov a cesta u Jana Patočky. in: Filosofický časopis 15 (1967), č. 5, p. 609-624, něm. resumé. Stať. - 2. otisk in: I. Dubský, Filosof Jan Patočka, Praha (Oikoymenh) 1991, p. 9-34.

.   Dupuy, Bernard: Humanisme et liberté. in: Istina 24 (Paris 1979), p. 129-141. Stať fr.

.   Dupuy, Bernard: La Charte 77 et les Droits de l'homme en Tchècoslovaquie. In: Istina 22 (Paris 1977), č. 2, p. 116-120. Stať fr.

.   Dupuy, Bernard: Jan Patočka: vie et mort d'un philosophe. in: Istina 22 (Paris 1977), č. 2, p. 137-143. Misc. fr.

.   Dupuy, Bernard: Penser l'Europe avec Jan Patočka. in: Istina 38 (Paris 1993), č. 1, p. 23-28. Stať fr.

E

.   Epstein, Daniel: "Let us not dispair of Europe, let us not dispair of ourselves", in: Eretz Acheret (Engl. ed.), Autumn 2004, pp. 40-46. Misc.

.   Esposito, Roberto: Il mondo sottosopra. in: Micromega 2 (1996), č. ??, str. 166-170. Misc. it. [Úvod ke stati J. Patočky: L'uomo spirituale e l'intellettuale.]

.   Esquirol, Joseph M.: La filosofia de la crisi europea. La historia como la vida en la responsabilitat: E. Husserl y J. Patočka. Barcelona (Publ. Univ. de Barcelona) 1991. Disertace špan.

.   Esquirol, Joseph M.: El movimiento de la filosofia de Jan Patočka. In: Pensamiento 49 (Madrid 1993), č. 195, str. 391-406. Stať špan.

.   Esquirol, Joseph M.: Jan Patočka: Fenomenologia i historia. in: Anuari de la Societat Catalana de filosofia IV (1990/1991), p. 71-82. Stať katalánsky.

.   Esquirol, Joseph M.: Responsabilitat i món de la vida. Estudi sobre la fenomenlogia Husserliana. Barcelona (Editorial Athropos) 1992, 2 kapitoly na p. 204-220. Mono. špaň.

.   Esquirol, Joseph M.: Sujeto humano, mundo y cuidado del alma en Jan Patočka. in: Prosopon 2 (1990), p. 261-275. Stať špan.

F

.   Fernandez, Francesc.: Jan Patocka, filosofia en temps de lluita. Barcelona (Barcelonesa d'Edicions) 1996, pp. 156, Colleccio "Eixos", vol. 24. Mono. Katalánsky.

.   Filosofický časopis 45 (1997), č. 5. [Číslo věnováno Janu Patočkovi.] - s. Horák, Petr (ed.)

.   Findlay, Edward F.: Caring for the Soul in a Postmodern Age. Politics and Phenomenology in the Thought of Jan Patočka. New York (State University of New York Press 2002. 259 s. Mono. angl. [Původně disertace z r. 2000pod titulem "Caring for the Soul" in a Postmodern Age: the Political Thought of Jan Patočka. 313 s. strojopis, angl. - nepublikováno.]

.   Findlay, Edward F.: Classical Ethics and Postmodern Critique: Political Philosophy in Václav Havel and Jan Patočka. in: The Raview of Politics 61 (1999), č. 3, p. 403-438. [Published Quarterly of by the University of Notre Dame, Indiana.]

.   Finkielkraut, Alain: Jan Patočka, grand penseur de Prague. in: Le Monde (Paris 1982), 15. 1. 1982. Rec. knihy: Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Lagrasse (Verdier) 1981.

.   -fk- [Karfík, Filip]: Jan Patočka v Neapoli. in: Literární noviny 8 (1997), 25. června, č. 25, p. 4. Misc.

.   -fkn- [Karfík, F. - Novotný, K.]: Vydávání Patočkových spisů: bilance a vyhlídky. in: Kritický sborník 13 (1993), č. 1, p. 54 n. Misc.

.   Foessel, Michaël: "La charge du monde", in: Esprit, Décembre 2004 (No. 310), pp. 57-63.

.   Fontenay E. de: Fribourg - Prague - Paris. Comme l'ëtre, la détresse se dit de multiples manières. in: Le messager européen (Paris 1987), č. 1, str. 75-122.

.   Formánková, Eva: Filosof Jan Patočka. in: Souvislosti 2 (1991), č. 3, str. 230-232. Rec. [Recenze knihy: I. Dubský, Filosof Jan Patočka, Praha 1991.]

.   Formánková, Eva: Probírám-li se minulostí. in: Vzpomínky a pocty, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, p. 19-22, Kvart. Misc. - 2. otisk tamt., Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 164.

.   Forni, G.: La resistenza di un filosofo. in: Il Mulino 33 (Bologna 1984), č. 292, p. 315-321. Stať ital.

.   Fronková, Marie: Velké a malé češství. in: Lidová demokracie 49 (1993), č. 12, 16. 1. 1993, p. 4. Rec. knihy J. Patočka, Co jsou Češi? Was sind die Tschechen?, Praha (Panorama) 1992.

.   Fuchs, Jiří: Ontologické nejasnosti u J. Patočky. in: týž, Kritické úvahy III, Praha (Krystal OP) 1996, p. 26-35. Stať.

.   Fuchs, Jiří: Smysl života u Patočky. in: Distance 5 (2002), č. 1, p. 22-28; č. 2, p. 20-25; č. 3, p. 5-13. Stať.

G

.   Gabriel, Jiří: Kapitoly z dějin české filosofie. Brno 1992.

.   Gadamer, H.-G., Reinisch, L., Wostry, A.: Jan Patočka oder das tödliche Verhör. Zum 10. Todestag des Prager Philosophen und Bürgerrechtlers. Misc. něm. [Vysíláno 26. 3. 1987 rozhlasovou stanicí "Bayerische Rundfunk", v pořadu: Nachtstudio, Fragen unserer Zeit.]

.   Gaganidze, Merab: Jan Patočka - Filosofosi da mogvace. in: Arili (Tbilisi 1997), č. 11.-17. 9., p. 1 n. Misc. gruzín.

.   Gandon, Odile: "De la phénoménologie à la dissidence", in: Libération (Paris 1982), 23. 2. 1982. Misc. Fr. [Interview s překladatelkou E. Abrams.]

.   Gandon, Odile: Le message d' un hérétique. in: Libération (Paris 1982), 23. 2. 1982. Rec. knihy: J. Patočka, Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Lagrasse (Verdier) 1981.

.   Gandon, Odile: Patočka / Heidegger: la vérité vient de loin. in: Magazine littéraire (1986), č. 235, listopad 1986, p. 52-54. Misc. fr.

.   Gatzemeier, Matthias: Eröffnungsansprache zum Patočka - Kolloquium. In: Jan Patočka, Ästhetik-Phänomenologie-Pädagogik-Geschichts- und Politiktheorie, ed. M. Gatzemeier, Aachen (Alano-Verlag) 1994, str. III-V. Předn. něm. [Předneseno na kolokviu na počest Jana Patočky 10. 5. 1991 na RWTH Aachen.]

.   Gatzemeier, Matthias (ed.): Jan Patočka, Ästhetik - Phänomenologie - Pädagogik - Geschichts- und Politiktheorie. Aachen (Alano-Verlag) 1994, 94 s. Sb. něm. [Sborník z kolokvia na počest Jana Patočky pořádaného 10. 5. 1991 na RWTH Aachen. Přispěli: W. Biemel, M. Gatzemeier, F. Karfík, K. Schaller, I. Srubar, M. Richir, G. Wolandt a J. Zumr.]

.   Gaudemar, Antoine de: La resonance du monde. in: Libération (Paris 1990), 1. 11. 1990, p. 16. Rec. knih: J. Patočka, L'écrivain, son "objet", Paris (P.O.L) 1990; J. Patočka, L'art et le temps, Paris (P.O.L) 1990, J. Patočka, Liberté et sacrifice, Grenoble (J. Millon) 1990.

.   Geffroy, Yves: L'Europe et son destin. Lecture de Patočka. in: Esprit (1987), č. 6, p. 39-53. Stať fr.

.   Gellner, Ernest: Reborn from Below. The Forgotten Beginnings of the Czech National Revival. in: The Times Literary Supplement, 14. 5. 1993, č. 4702, p. 3-5. Rec. knihy: J. Patočka, Co jsou Češi? Was sind die Tschechen?, Praha (Panorama) 1992.

• Deutsch: Wiedergeburt von unten. Jan Patočkas Tschechen. Trans. Klaus Nellen. in: Transit (Wien 1994), č. 8, p. 137-148.

.   Giroux, Laurent: Rec. knihy: J. Patočka, Le monde naturel comme problème philosophique, Den Haag (M. Nijhoff) 1976, Phaenomenologica, sv. 68. in: Dialogue 17 (Canada 1978), p. 728-731.

.   Głombik, Czesłav: Czeska próba filozofii wychowania. Radim Palouš a Jan Patočka. in: Edukacja filozoficzna 15 (Katowice 1993), p. 41-47. Rec. pol.

.   Głombik, Czesław: Dzieło Jana Patočki w bibliograficznym przeglądzie. In: Ruch filozoficzny 54 (1997), č. 4, p. 557-566. Rec. pols. [Rec. knihy: Jan Patočka. Bibliografie 1928-1996, Praha 1997.]

.   Głombik, Czesłav: Neotomizm czeski lat trzydziestych. Warszawa 1995, 220 s. Mono pol. [J. Patočkovi věnována jen kap. 3b-3d, p. 64-106.]

• Česky: Český novotomismus třicátých let. Trans. V. Burian. Olomouc (Votobia) 1995, 220 s. [J. Patočkovi věnována kap. 3 b-d, p. 64-106.]

.   Głombik, Czesłav: Tomizm czasów nadziei. Slowianskie kongresy tomistyczne Praga 1932 - Poznan 1934. Katowice 1994, 258 s. Mono. pol. [J. Patočkovi věnovány kap. III/2-III/3, p. 132-179.]

.   Gruntorád, Jiří: Archivní soubor prací Jana Patočky. in: Kritický sborník 12 (1992), č. 1, p. 74-78. Misc.

.   Grybauskas, Almis: Tarsi meilé ir neganda. in: Literatra ir menas (1989), 7. ledna 1989, p. 14. Misc. litev.

.   Gurwitsch, Aron: Bemerkungen zu den Referaten der Herren Chisholm, Landgrebe und Patočka. in: Akten (Proceedings/Actes) des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie Wien 2.-9. Sept. 1968, sv. 2, Wien (Herder) 1968, p. 209-215. Stať něm. [Předneseno na XIV. mezinárodním filosofickém kongresu ve Vídni, 2.-9. září 1968.]

H

.   Habáň, Metoděj: Plody českého myšlení: J. Král, J. Patočka. in: Filosofická revue 12 (1940), č. 1, p. 46 n.

.   Hagedorn, Ludger: Grenzgånge mit Jan Patočka und Eugen Fink. in: Journal Phänomenologie 2 (Wien 1997), č. 8, p. 16 n. Misc. něm.

.   Hagedorn, Ludger: In-der-Welt-sein als Bewegung. Jan Patočkas Entwurf einer asubjektiven Phänomenologie. in: Report of the Center for Theoretical Study (Praha 1998), č. CTS-98-05, 45 s. Stať něm. [Magisterská práce, Freie Universität Berlin, 1995.]

.   Hagedorn, L., Sepp, H. R. (Hg.): Jan Patočka. Texte - Dokumente - Bibliographie. Praha und Freiburg/München (Oikoymenh und Verlag Karl Alber) 1999, @@@ S. Aufs.-Slg. dt. [Mit Texten Patočkas (s. 1999/2), einer Dokumentation zum Prager Cerle philosophique v. H. R. Sepp sowie einer Bibliographie und Abbildungen.]

Obsah:

Hagedorn, L. u. Sepp, H. R.: Zu diesem Band. p. 14-20.

Hagedorn, L.: Robinson im Herzen Europas. p. 21-26.

Sepp, H. R.: Patočka als Phänomenologe. S. 27-37.

Ricur. P.: Hommage an Jan Patočka. Trans. H. Fabritius a L. Hagedorn. p. 41-49.

Rorty, P.: The Seer of Prague. Influence of Czechoslovakian Philosopher Jan Patočka. S. 50-58.

Derrida, J.: Den Tod geben. Die Geheimnisse der europäischen Verantwortung. Übs. v. H.-D. Gondek. S. 59-87.

Hagedorn, L.: Von einer "Philosophie der Amplitude" zur "Solidarität der Erschütterten". S. 124-133.

Novotný, K.: Erscheinung des Ganzen. Jan Patočkas phänomenologische Philosophie der dreißiger Jahre bezüglich des Spätwerks. p. 137-169.

Verzeichnis von Patočkas Lehrveranstaltungen an der Universität. p. 459-461.

Jakobson, R.: From the curriculum vitae of a Czech philosopher. S. 462-465.

Landgrebe, L.: Die Pflichterfüllung des Philosophen. Zum Tode Jan Patočkas. S. 465-468.

Ricur, P.: Jan Patočka - Philosoph im Widerstand. Übs. v. H. Fabritius u. L. Hagedorn. S. 468-473.

Sobotka, M.: Nachruf auf Jan Patočka. S. 473-481.

Vaculík, L.: Die tödliche Krankheit. Übs. v. L. Hagedorn. S. 481-484.

Vaculík, L.: Das Begräbnis des Sprechers. Übs. v. A. Baumrucker u. G. Baumrucker. S. 484-488.

Havel, V.: Das letzte Gespräch. S. 488-492.

Chvatík, I., Kouba, P. u. Petříček, M.: Die Struktur der "Gesammelten Schriften" Jan Patočkas als Interpretationsproblem. Übs. v. L. Hagedorn. S. 492-500.

.   Hagedorn, Ludger: Philosophical Dissident. in: The New Presence 4 (Praha 2002), č. 3, p. 24-26. Misc. angl.

.   Hagedorn, Ludger: Philosophische Amplitude. in: Tschechische Philosophen im 20. Jahrhundert. Klíma, Rádl, Patočka, Havel, Kosík, ed. L. Hagedorn, Stuttgart / München (Deutsche Verlags-Anstalt) 2002, str. 417-462 (zvl. 435-444), Tschechische Bibliothek. Dosl. něm.

.   Hagedorn, Ludger: Robinson im Herzen Europas. in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (1997), Samstag 15. März, č. 63. Misc. - 2. otisk in: IWM-Newsletter (Wien 1997), č. 57 (něm. verse), März-Juni, p. 38-40. -- 3. otisk in: Jan Patočka. Texte - Dokumente - Bibliographie, ed. L. Hagedorn a H. R. Sepp, Praha a Freiburg/München (Oikoymenh a Verlag Karl Alber) 1999, p. @@-@@.

• English: Robinson im the Heart of Europe. Trans. S. Rocknak. in: Newsletter (Wien 1997), č. 57 (angl. verse), March-June, p. 33-36.

.   Hagedorn, Ludger: Verantwortung für Europa: Jan Patočka und Tadeusz Mazowiecki. in: T. Mazowiecki, Politik und Moral im neuen Europa, Jan Patočka - Gedächtnisvorlesung des IWM 1997, Wien (Passagen) 1999, p. 29-36. Stať něm.

.   Hagedorn, Ludger: Von einer "Philosophie der Amplitude" zur "Solidarität der Erschütterten". in: Jan Patočka. Texte - Dokumente - Bibliographie, ed. L. Hagedorn a H. R. Sepp, Praha a Freiburg/München (Oikoymenh a Verlag Karl Alber) 1999, p. 124-133.

.   Hájek, Jiří a kol.: Jan Patočka. in: J. Patočka. První skica k podobizně, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1977, str. 39-42, Kvart. Misc. - 2. otisk tamt., Praha (samizdat) 1977, Edice Petlice, sv. 96. - 3. otisk in: Listy 7 (Roma 1977), č. 2, p. 18-20. - 4. otisk in: Proměny 14 (New York 1977), č. 2, p. 106-109. - 5. otisk in: Hodina naděje, Almanach české literatury 1968-1978, ed. J. Gruša, M. Uhde a L. Vaculík, Praha (samizdat) 1980, p. 54-59. - 6. otisk in: Hodina naděje, 2. vyd., Toronto (Sixty-Eight Publishers) 1980, p. 50-55. - 7. otisk in: Jan Patočka - Osobnost a dílo, ed. A. Müller, Köln (Index) 1980, p. 111-115.

• English: Obituary. in: H. Gordon Skilling, Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia, London (Allen & Unwin) 1981, p. 235-238.

• Deutsch: Jan Patočka. in: Stunde namens Hoffnung, Almanach tschechischer Literatur 1968-1978, ed. J. Gruša, M. Uhde a L. Vaculík, Frankfurt/M. (Fischer TB) 1978, p. 42-45.

.   Hála, Vlastimil: K Patočkově interpretaci B. Bolzana. in: Filosofický časopis 45 (1997), č. 5, s. 879-898. Stať.

.   Hála, Vlastimil: Zum Problem der Evidenz und des Wertes in Brentanos ethischer Konzeption. in: Intentionalität - Werte - Kunst, Husserl - Ingarden - Patočka, Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992, ed. J. Bloss, W. Stróżewski a J. Zumr, Praha (Filosofia) 1995, p. 160-167. Předn. něm. [Předneseno na stejnojmenné konferenci pořádané v Praze v květnu 1992.]

.   Halík, Tomáš: Ego dormio. Meditace o noční cestě poznání. in: Hostina, ed. V. Havel, Praha (Samisdat) 1985, p. ???. Edice Expedice, sv. 209, Aufs. - 2. vyd., Praha (Samisdat) 1986, p. 158-178. Nové cesty myšlení, sv. 19. - 3. vyd. in: Hostina, Toronto (Sixty-Eight Publishers) 1989, p. 149-167.

• English: Ego Dormio. A Meditation on the Night Path of Knowledge. Trans. M. Pomichalek a A. Mozga. in: Good-bye, Samizdat, ed. M. Goetz-Stanikiewicz a T. G. Ash, Evanston (Northwestern University Press) 1992, p. 275-284.

.   Hanzal, Josef: Kdo jsme? in: Učitelské noviny 96 (1993), č. 12, 23. 3. 1993, str. 12. Rec. knihy: J. Patočka, Co jsou Češi? Was sind die Tschechen?, Praha (Panorama) 1992.

.   Hanzal, Josef: Patočkovi Češi. in: Lidové noviny 6 (1993), č. 17, 22. 1. 1993, str. 8. Rec. knihy: J. Patočka, Co jsou Češi? Was sind die Tschechen?, Praha (Panorama) 1992.

.   Harder, Yves-Jean: Le monde et l'histoire selon Patočka. in: Cahiers philosophiques (Paris 1992), č. 50, p. 85-113. Stať fr.

.   Havel, Václav: Dálkový výslech. Rozhovor s Karlem Hvížďalou. (????) Londýn (Rozmluvy) 1986, ??? S. Mono??? -- 2. vyd., Praha (????) 1989, p. ???. -- Část. otisk (p. 148-158) pod názvem Jak se rodila Charta 77, in: Charta 77, ed. V. Prečan, Scheinfeld/Schwarzenberg a Bratislava (Čs. středisko nezávislé litertury a Archa) 1990, str. 17-23.

.   Havel, Václav (ed.): Hostina. Filozofický sborník. Praha (samizdat) 1985, 328 s. Edice Expedice, sv. 209, Památce Jana Patočky. Sb. [Do sborníku přispěli: V. Bělohradský, E. Bondy, P. Bratinka, I. Dubský, T. Halík, I. M. Havel, L. Hejdánek, M. Hybler, B. Janát, E. Kohák, J. Krejčí, M. Kusý, J. Michálek, Z. Neubauer, M. Palouš, R. Palouš, M. Petříček jr., R. Preisner, I. Sviták, S. Soukeník a M. Šimečka.] - 2. vydání: Praha (samizdat) 1986, 329 s. Nové cesty myšlení, sv. 19. - 3. vydání: Toronto (Sixty-Eight Publishers) 1989, 307 s.

.   Havel, Václav: O počátcích Charty 77. in: O lidskou identitu, Hg. v. V. Prečan u. A. Tomsky, Londýn (Rozmluvy) 1984, S. 50-54. Misz. [Přepis mgn. záznamu namluveného V.H. v květnu 1979, Přepis pořídil a redigoval F. Janouch.] -- 2. vyd., Praha (???) 1990, p. ???

• Deutsch: Über die Anfänge der Charta 77. in: Kontinent (Frankfurt/M. 1980), č. 14, str. 92-97.

.   Havel, Václav: Poslední rozhovor. in: J. Patočka. První skica k podobizně, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1977, p. 57-59, Kvart. Misc. - 2. otisk tamt., Praha (samizdat) 1977, Edice Petlice, sv. 96. - 3. otisk in: Jan Patočka - osobnost a dílo, ed. A. Müller, Köln (Index) 1980, p. 105-109. - 4. otisk in: V. Havel, O lidskou identitu, London (Rozmluvy) 1984, str. 152-155.

• English: Last Conversation. in: H. Gordon Skilling, Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia, London (Allen & Unwin) 1981, p. 242-244.

• Bulharsky: Posleden razgovor. Trans. V. Trajanov. in: Kultura 36 (Sofija 1992), č. 48, 27. 11. 1992, p. 3.

• Français: Dernière entretien. in: Recherches (Paris 1978), č. 34, p. 215-219. -- 2. otisk in: L'autre Europe (Paris 1986), č. 11-12, p. 149-151.

• Deutsch: Das letzte Gespräch. in: Die Presse (Wien 1987), 14.-15. 3. 1987, příloha: Spectrum, p. IV.

.   Havelka, Miloš: "Nepolitická politika": kontexty a tradice. in: Sociologický časopis 34 (1998), č. 4, p. 455-465. Stať.

.   Havelka, Miloš: Úvod ke stati "Temná meditace či reálná přeměna světa?" In: Sešity 48, Příspěvky ke kritice buržoazních a revizionistických teorií, Praha (Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV) 1977, p. 35-37, rozmnoženo. Stať.

.   Havlíček, Aleš: Svědci Patočkovi. in: Kritický sborník 11 (1991), č. 3, p. 54-56. Misc. [Komentář k televizní reportáži o J. Patočkovi. Odpověď I. Chvatíka na p. 56] - 2. otisk in: Respekt (1991), č. 36, p. 15.

.   Heiz, M., Nessler, B.: Einleitung. in: E. Fink und J. Patočka, Briefe und andere Dokumente aus den Jahren 1933-1977, ed. M. Heiz a B. Nessler, Praha a Freiburg/München (Oikoymenh a Karl Alber) 1999, str. 11-22. Stať něm.

.   Heiz, M., Nessler, B.: Die Metaphysikkritik Finks und Patočkas. in: E. Fink und J. Patočka, Briefe und andere Dokumente aus den Jahren 1933-1977, ed. M. Heiz a B. Nessler, Praha a Freiburg/München (Oikoymenh a Karl Alber) 1999, p. 151-174. Stať něm.

.   Hejdánek, Ladislav: Aristoteles a naše doba. In: Literární noviny 13 (1964), č. 33, p. 4. Rec. knihy: J. Patočka, Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha (Nakl. ČSAV) 1964.

.   Hejdánek, Ladislav: Filosofie a společnost. in: Filosofický časopis 38 (1990), č. 1-2, p. 59-86. Stať.

.   Hejdánek, Ladislav: Nothingness and Responsibility. The Problem of "Negative Platonism" in Patočka's Philosophy. in: La Responsabilité / Responsibility, ed. P. Horák a J. Zumr, Praha (Filosofický ústav ČSAV) 1992, p. 36-41. Předn. angl. (v. též Horák, Petr)

• Česky: Nicota a odpovědnost. Problém "negativního platonismu" v Patočkově filosofii. In: Filosofický časopis 39 (1991), č. 1, p. 32-37.

• Français: Néant et responsabilité: le problème d'un platonisme négatif dans la philosophie de Patočka. Trans. P. Seys. in: Profils de Jan Patočka, ed. H. Declève, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, p. 165-171.

.   Hejdánek, Ladislav: Patočkovo kritické vidění Masaryka. in: Reflexe (Praha 1992), č. 5-6, 4 (14 s.). Stať.

.   Hejdánek, Ladislav: Péče o duši I. Veřejné uvedení 1. svazku Patočkových Spisů. in: Kritický sborník 16 (1997), č. 3, p. 67-70. Misc.

.   Hejdánek, Ladislav: Sedmý dopis příteli. in: J. Patočka. První skica k podobizně, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1977, p. 77-81, Kvart. Stať ve formě dopisu. - 2. otisk tamt., Praha (samizdat) 1977, Edice Petlice, sv. 134. - 3. otisk tamt., Praha (samizdat) 1978, Edice Expedice, sv. 34. - 4. otisk in: Křesťané a Charta, ed. V. Prečan, Köln (Index) 1980, p. 227-233. - 5. otisk in: L. Hejdánek, Dopisy příteli, Praha (Oikoymenh) 1993, p. 44-49.

.   Hejdánek, Ladislav: Zur Geschichte und gegenwärtigen Lage der Philosophie in der ČSR. in: Studies in Soviet Thought 42 (1991), č. 3, p. 253-258. Stať něm.

.   Held, Klaus: Intentionalität und Erfüllung. in: Intentionalität - Werte - Kunst, Husserl - Ingarden - Patočka, Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992, ed. J. Bloss, W. Stróżewski a J. Zumr, Praha (Filosofia) 1995, p. 22-31. Předn. něm. [Předneseno na stejnojmenné konferenci pořádané v Praze v květnu 1992.]

.   Held, Klaus: Na putu ku asubjektivnoj fenomenologiji sveta. Z něm. rkp. přel. E. Kamerer. in: Filozofski godišnjak 10 (Beograd 1997), p. 239-250. Stať srb. [Předneseno na konferenci "Fenomén jako filosofický problém, Praha 6. - 11. dubna 1997.]

.   Hemecker, Wilhelm: Aller Sinn der Kunst. in: Lust am Lesen, Literaturmagazin der Kleinen Zeitung, p. 11. Rec. knihy: J. Patočka, Kunst und Zeit, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987.

.   Hénard, Jacqueline: Husserls Schüler, Havels Lehrer. in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. 12. 1993. Rec. knihy: J. Patočka, Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, Stuttgart (Klett-Cotta) 1992.

.   Hohl, H.: Lebenswelt und Geschichte. Freiburg 1962. [Passim.]

.   Hödl, Hans Gerald: Patočka, Jan. in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, sv. 7, ed. F. W. Bautz, Hamm (Verlag Traugott Bautz) 1994, sl. 1-5. Misc. něm. [Slovníkové heslo.]

.   Holenstein, Elmar: Für den Humanismus und die Menschenrechte. Zum Tode des Philosophen Jan Patočka. in: Neue Zürcher Zeitung (1977), č. 62, 15. 3. 1977, p. 33. Misc. něm.

.   Holub, Radovan: Za návrat Jana Patočky. in: Kmen (1990), č. 5, p. 7. Misc.

.   Holubová, Miloslava: Necestou cestou. Ed. M. R. Křížová, Praha (Torst) 1998, 469 s. Mono. [Passim.]

.   Holubová, Miloslava: Přítel - učitel. in: Vzpomínky a pocty, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, p. 23-25, Kvart. Misc. - 2. otisk tamt., Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 164. - 3. otisk in: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, p. 42 n.

.   Holubová, Miloslava: Trojí význam Charty 77. in: Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech. Ed. B. Císařová, M. Drápala, V. Prečan a J. Vančura, Praha a Brno (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Doplněk) 1997, p. 42. Misc.

.   Hora, Václav: Německá bohemika před vánocemi. in: Knihy '92 (Praha 1992), č. 49, 21. 12. 1992, p. 5. Misc.

.   Horák, Petr: Na okraj jedné výstavy. in: Studia Comeniana et historica 22 (Uherský Brod 1992), č. 48, p. 195 n. Misc.

.   Horák, Petr u. Zumr, Josef (Hg.): La responsabilité - Responsibility. Entretiens de Prague, Praha (Filosofický ústav ČSAV) 1992, p. 134. Sb. ang./fr. [Akta konference v Praze, 5.-9. září 1990. Část nazvaná "Hommage à Jan Patočka" obsahuje příspěvky L. Hejdánka, R. Klibanského, P. Ricura a bibliografii cizojazyčných a přeložených spisů J. Patočky. Dále přispěli: V. Havel, L. Kołakowski, J. Ladrière, A. Mercier, D. Pears, P. Pithart, D. Wiggins a J. Zumr.]

.   Horák, Petr: Úvodní slovo. in: Filosofický časopis 45 (1997), č. 5, p. 722. Misz.

.   Hrbata, Zdeněk: Smysl a význam. Poznámky k jejich použití a vymezení. In: Česká literatura 40 (1992), č. 2-3, p. 187-194. Předn. [Předneseno na konferenci o strukturalismu, Dobříš 2.-4.9. 1991.]

.   Hrubý, Dan: Mezery. F. Kautman - T. G. Masaryk - F. X. Šalda - J. Patočka. In: Studentské listy 1 (1990), č. 18, 8. 10. 1990, p. 3. Misc.

.   Hrubý, Karel: Dialog Charty 77 s exilem. in: Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech. Ed. B. Císařová, M. Drápala, V. Prečan a J. Vančura, Praha a Brno (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Doplněk) 1997, str. 46-54. Misc.

.   Hrubý, Karel: Filosofií dějin k problémům přítomnosti. in: Proměny 26 (New York 1989), č. 1, p. 153-156. Rec. knihy: J. Patočka, Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988.

.   Hrubý, Karel: O české vydání Spisů Jana Patočky. in: Proměny 25 (New York 1988), č. 4, p. 196-198. Misc.

.   Hrubý, Karel: Svoboda jako zkušenost rizika. in: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, p. 3-11. Misc.

.   Hubík, Stanislav: Patočkova doba poevropská. In: Rovnost 2/107 (1992), č. 5, 30. 9. 1992, p. 5. Rec. knihy: Evropa a doba poevropská, Praha 1992.

.   Husserl, Edmund: Brief an Masaryk, 3. I. 1935. in: Husserliana, Dokumente, Řada III: Briefwechsel, sv. 1, ed. K. Schuhmann, Dordrecht/Boston/London (Kluwer Academic Publishers) 1994, str. 118 nn. Dopis něm. - 2. otisk in: Intentionalität - Werte - Kunst, Husserl - Ingarden - Patočka, ed. J. Bloss, W. Stróżewski a J. Zumr, Praha (Filosofia) 1995, p. 8 nn. - Srv. Zumr, J.

.   Hybler, Martin: Jan Patočka: O smysl dneška. Purley (Rozmluvy) 1987. In: Svědectví 21 (1987/1988), č. 81, p. 169/171. Rec.

.   Hybler, Martin: Lokální válka. in: Souvislosti (1997), č. 3-4 (33-34), p. 55-66. Stať.

CH

.   Charcosset, Jean-Pierre: Socrate phénoménologue. in: Cahiers philosophiques (Paris 1992), č. 50, p. 67-84. Stať fr.

.   Chessick, Richard D.: The Tragic Life and Philosophy of Jan Patočka. Stať angl. [Bibliografické údaje se nepodařilo zjistit.]

.   Chlup, O.: Česká vzdělanost v Evropě. in: Naše věda 22 (1943), č. 5-6, p. 78 n. Rec. knihy: J. Patočka, Česká vzdělanost v Evropě, Praha (V. Petr) 1939, Svazky úvah a studií, č. 6.

.   Chramostová, Vlasta: Může se stát, že na pravdě má rovněž někdo zájem. In: Vzpomínky a pocty, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, p. 26-29. Kvart. Misc. [V textu citovány části dopisu J. Patočky V. Chramostové, v. 1980/30.] - 2. otisk tamt., Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 164. - 3. otisk in: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, str. 53-55.

.   Chramostová, Vlasta: Vzpomínka na Chartu 77. in: Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech. Ed. B. Císařová, M. Drápala, V. Prečan a J. Vančura, Praha a Brno (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Doplněk) 1997, p. 58-63. Misc.

.   Chvatík, Ivan: Jak to vlastně bylo. in: Kritický sborník 16 (1996), č. 2, p. 39-41. Misc.

.   Chvatík, I., Kouba, P.: K diskusi o Sebraných spisech Jana Patočky - Diskussion Forum. in: Acta (Scheinfeld 1987), č. 3-4 (čes. verse), str. 26 n. Misc.

• English: The Editor's Response - Diskussion Forum. in: Acta (Scheinfeld 1987), č. 3-4 (angl. verse), str. 27-32.

.   Chvatík, Ivan: "Kacířské pojetí evropského dědictví v pozdních esejích Jana Patočky", in: Reflexe 2004, Nr. 25, pp. 3-20.

.   Chvatík, Ivan: Kacířství Jana Patočky v úvahách o krizi Evropy. in: Report of the Center for Theoretical Study (Praha 1996), Nr. CTS-96-02, 11 s. Stať. -- 2. otisk in: Reflexe 16 (1996), p. 4.1-4.14.

• Italiano: Jan Patočka sulla crisi dell'Europa. Trans. Andrea Cudin. in: La fenomenologie e l'Europa, hg. v. R. Cristin a M. Ruggenini, Napoli (Vivarium) 1999, p. 287-303, Instituto Italiano per gli studi filosofici, Biblioteca Europea, sv. 15. [Sborník z konference "La Fenomenologia e l'Europa Attuale", Trieste 22. - 25. 11. 1995.]

• Deutsch: Jan Patočkas Betrachtungen über die Krise Europas. Trans. autor. in: Report of Center for Theoretical Study (Praha 1996), č. CTS-96-07, 13 s. [Německy předneseno na mezinárodní konferenci La Fenomenologia e l'Europa Attuale, Terst 22. - 25. 11. 1995.]

.   Chvatík, Ivan: Péče o dílo Jana Patočky. Rozhovor s Ivanem Chvatíkem. [Rozmlouval Jiří Hrabal.] in: Aluze (2002), č. 1, p. 217-221. Misc.

.   Chvatík, Ivan: Péče o duši I. Veřejné uvedení 1. svazku Patočkových Spisů. In: Kritický sborník 16 (1997), č. 3, p. 62-64. Misc.

.   Chvatík, Ivan: Předmluva pro Československý rozhlas ke knize "Evropa a doba poevropská". Strojopis 1992, 1 s. Misc. [Odvysíláno v r. 1992. Stropojis uložen v Archivu J. Patočky v Praze.]

.   Chvatík, Ivan: Solidarita otřesených. in: Laudatio Z.N. Sborník k padesátinám Z. Neubauera, Praha (CTS) 1992, p. 52-55. Stať.

• English: Solidarity of the Shaken. in: Telos (New York 1993), č. 94, p. 163-166.

.   Chvatík, I., Kouba, P.: Spisy Jana Patočky. Projekt spisů Jana Patočky = II. In: Acta (Scheinfeld 1978), č. 2 (čes. verse), p. 10-21. Misc.

• English: Patočka's Collected Works. Scheme II. in: Acta (Scheinfeld 1987), č. 2 (angl. verse), str. 12-26.

.   Chvatík, I., Kouba, P.: Stručný životopis Jana Patočky. in: Studia Comeniana et historica 24 (1994), č. 52, p. 9-11. Misc.

.   Chvatík, I., Kouba, P., Petříček, M. jr.: Struktura "Sebraných spisů" Jana Patočky jako interpretační problém. in: Filosofický časopis 39 (1991), č. 3, p. 400-405. Misc.

• Français: La structure des oeuvres complètes de Patočka comme problème d'interprétation. Trans. E. Abrams. in: Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, ed. E. Tassin a M. Richir, Grenoble (J. Millon) 1992, p. 223-230. [Předneseno na konferenci na počest Jana Patočky v Paříži, říjen 1990.]

• Deutsch: Die Struktur der "Gesammelten Schriften" Jan Patočkas als Interpretationsproblem. Trans. L. Hagedorn. in: Jan Patočka. Texte - Dokumente - Bibliographie, ed. L. Hagedorn a H. R. Sepp, Praha a Freiburg/München (Oikoymenh a Verlag Karl Alber) 1999, p. @@@-@@@.

.   Chvatík, Ivan: Wie es eigentlich gewesen ist. Über Ursprung und Methode der tschechischen Übersetzung von "Sein nd Zeit". in: Report of Center for Theoretical Study (Praha 1996), Nr. CTS-96-13, 15 s. Předn. něm. [Předneseno na konferenci Die Probleme der Übersetzung der Texte von Husserl und Heidegger ins Russische, Praha 3.- 6. 10. 1996.]

• Po polsku: Heidegger po czesku. (Heidegger in der Tschechisch.) Z něm. přel. Z. Zwoliński. In: Edukacja filozoficzna 23 (1997), p. 21-33.

.   Chvatík, Ivan: Zpráva o konferenci. in: Filosofický časopis 45 (1997), č. 4, str. 701-707. Misc. [O konferenci "Phänomen als philosophisches Problem", Praha 6.-11. dubna 1997.]

.   Chvatík, Květoslav: Filosofie umění Jana Patočky. In: Proměny 27 (New York 1990), č. 4, p. 28-33. Stať. - 2. otisk in: K. Chvatík, Melancholie a vzdor, Praha (Československý spisovatel) 1992, p. 97-104.

.   Chvatík, Květoslav: Patočka a Heidegger. Poznámky na okraj dvou filosofických monografií. in: Tvar 7 (1996), č. 13, p. 10 n. Rec. knih: R. Safranski, Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit, München 1994; E. Kohák, Jan Patočka. Filosofický životopis, Jinočany (H&H) 1993.

.   Chvatík, Květoslav: Jan Patočka: Kunst und Zeit. Stuttgart (Klett-Cotta) 1987. In: Philosophische Rundschau 35 (1988), č. 4, p. 316-323. Rec.

.   Chytry, Josef: "On the »Terror« of Polis Freedom: from M. Heidegger to J. Patočka and the Czech Velvet Revolution", in: F. M. Dolan, S. Goi (edd.): Between Terror and Freedom: Philosophy, Politics, and Fiction Speak of Modernity, NY 2004 (Rowman+Littlefield), pp. ... (Typoskript 55 pp.)

I

.   I: V přítomné chvíli... in: Vzpomínky a pocty, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, p. 30 n. Kvart. Misc. - 2. otisk tamt., Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 164.

.   IJsseling, Samuel: Einleitung des Herausgebers zu der Veröffentlichung von patočkas Arbeit "Was ist Phänomenologie?". in: Tijdschrift voor filosofie 44 (1982), S. 643-646. Misz. hol.

.   IJsseling, Samuel: Jan Patočka. Z hol. přel. G. Declève. in: Profils de Jan Patočka, ed. H. Declève, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, p. 97-102. Předn. fr. [Předneseno na Patočkově konferenci, Bruxelles, březen 1987.]

.   IJsseling, Samuel: Kroniek. in: Tijdschrift voor filosofie 49 (1987), č. 2, p. 360-364. Misc. hol.

.   Ingold, Felix Philipp: Kunst und Zeit. Kulturphilosophische Schriften von J. Patočka. in: Neue Zürcher Zeitung, 10. 6. 1988, p. 11. Rec. knihy: J. Patočka, Kunst und Zeit, Stutgart (Klett-Cotta) 1987.

.   Intentionalität - Werte - Kunst. Husserl - Ingarden - Patočka. Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992. Ed. J. Bloss, W. Stróżewski a J. Zumr, Praha (Filosofia) 1995, 284 s. Sb./Předn. [Akta stejnojmenné konference pořádané v Praze v květnu 1992. Do sborníku přispěli: M. Bayerová, M. Bednář, H. Blaschek-Hahn, I. Blecha, M. Bielawka, V. Borecký, J. Březina, W. Galewicz, J. W. Gałkowski, A. Haardt, V. Hála, E. Holenstein, K. Held, J. Kiełbasa, E. Kohák, K.-H. Lembeck, J. Makota, Z. Mathauser, R. Matzker, A. Mokrejš, K. Nellen, A. Noor, J. Pešek, J. Polívka, A. Półtawski, H. R. Sepp, I. Šrubař, W. Stróżewski, P. Taranczewski, B. Waldenfels, M. Zágoršeková a J. Zumr.]

.   Internationale Zeitschift für Philosophie 1998, Heft 1. Ed. G. Figal a E. Rudolph. [Číslo věnované příspěvkům z konference "Das Phänomen als philosophisches Problem", Praha, 6. - 11. dubna 1997. Přispěli: W. Biemel, R. Bernet, R. Bruzina, N. Depraz, M. Richir, L. Tengelyi, P. Kouba, H. R. Sepp, F. Karfík a G. von Kerckhoven.]

.   Iorgulescu, Mircea: Patocka sau Europa altora I.-III. in: Dilema (Bucurest 1997), č. 233 (11.-17. 7.1997), s. 3; č. 234 (18.-24.7.1997), p. 3; č. 235 (25-31.7.1997), s. 3. Misc. rum.

.   Istina č. 2: "Orient et occident". Hommage à Jan Patočka. 22 (Paris 1977), 272 s. Sb. fr. [Číslo věnováno Janu Patočkovi. Překlad zakládajících dokumentů Charty 77. Dále přispěli: E. Borne, J.-M. Brunet-Lacze, B. Dupuy, R. Jakobson a P. Ricur.]

.   Istina: Hommage à Jan Patočka. in: Istina 22 (Paris 1977), č. 2, p. 113-115. Misc.

.   IWM [Němec, J. - Souček, D.]: Bibliographie der übersetzten und fremdsprachigen Schriften von Jan Patočka. In: La Responsabilité / Responsibility, ed. P. Horák a J. Zumr, Praha (Filosofický ústav ČSAV) 1992, p. 50-59. Biblio. něm. (v. též Horák, Petr)

J

.   Jakobson, Roman: Jan Patočka. From the curriculum vitae of a Czech philosopher. in: The New Republic 176 (1977), č. 19, 7. 5. 1977, str. 26-28. Misc. angl. -- 2. otisk in: Jan Patočka. Texte - Dokumente - Bibliographie, ed. L. Hagedorn a H. R. Sepp, Praha a Freiburg/München (Oikoymenh a Verlag Karl Alber) 1999, str. @@-@@.

• Česky: Z curricula vitae českého filosofa. in: J. Patočka. První skica k podobizně, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1977, p. 47-50, Kvart. - 2. vydání: Praha (samizdat) 1977, Edice Petlice, sv. 96. - 3. otisk in: Proměny 16 (New York 1979), č. 2, p. 5-8.

• Français: Le curriculum vitae d'un philosophe tchèque. Trans. redakce. in: Istina 22 (Paris 1977), č. 2, p. 132-136. - 2. otisk in: J. Patočka, Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Lagrasse (Verdier) 1981, str. 165-169. - 3. otisk tamt., Lagrasse (Verdier) 1988, p. 165-169.

• Německy: Curriculum vitae eines tschechischen Philosophen. in: Verlagsprospekt Klett-Cotta, Stuttgart 1987. - 2. otisk in: Wiener Zeitung (Wien 1987), 20. 3. 1987, příloha: Extra zum Wochenende.

.   Janát, Bohumír: Domov jako metafyzický horizont lidského života. In: Filosofický časopis 40 (1992), č. 3, p. 382-394. Stať.

.   Janát, Bohumír: O trvalosti ideje Charty 77. in: Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech. Ed. B. Císařová, M. Drápala, V. Prečan a J. Vančura, Praha a Brno (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Doplněk) 1997, str. 63-66. Misc.

.   Janát, Bohumír: Saunterring jako velký symbol filosofie. in: Filosofický časopis 42 (Praha 1994), č. 5, p. 779-804. Stať.

.   Jannoud, Claude: Des écrits hérétiques contre la nuit totalitaire. in: Les Nouvelles Littéraires, 1.-8. 4. 1982. Rec. knihy: J. Patočka, Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Lagrasse (Verdier) 1981.

.   Jannoud, Claude: Retour aux sources. in: Le Figaro, 12. 6. 1983. Rec. knihy: J. Patočka, Platon et l'Europe, Lagrasse (Verdier) 1983.

.   Janů, Johana: Co vidíte, kolegyně? in: Vzpomínky a pocty, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 197980, p. 34-46, Kvart. Misc. - 2. otisk tamt., Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 164.

.   Javůrek, Zdeněk: Svoboda, lidská práva a ideologicko-politický boj. In: Sešity 48, Příspěvky ke kritice buržoazních a revizionistických teorií, Praha (Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV) 1977, p. 5-31, rozmnoženo. Stať.

.   Jedlička, Josef: In memoriam. in: Zpravodaj 10 (Winterthur 1977), č. 4, 5. 4. 1977, p. 1. Misc. [Nekrolog.]

.   Jedlička, Josef: Portrét. in: Zpravodaj 10 (Winterthur 1977), č. 3, 7. 3. 1977, str. 7-9. Misc.

.   Jerman, Frane: Jan Patočka - filozof zgodovine. in: Krivoverski eseji o filozofiji zgodovine, Ljubljana (Cankarjeva založba) 1997, S. 183-195. Nachw./Slowenisch.

.   Jervolino, Domenico (ed.): L'eredità filosofica di Jan Patočka. A vent'anni dalla scomparsa, tr. T. Nastri. "Pubblicazioni dell'Instituto Suor Orsola Benincasa. Laboratorio, vol. 40." CUEN, Napoli 2000, 193 pp. [Congresso: "L'eredità filosofica di Jan Patočka", Napoli 6.-7. 6. 1997.]

Obsah:

Introduzione. p. 7-11.

Nota bibliografica. p. 13-19.

Avvertenza del curatore. p. 21 n.

Declève, Henri: Un pensatore rigoroso nel rigore dei tempi. p. 23-44.

Ricur, Paul: Dalla filosofia del mondo naturale alla filosofia della storia. Str. 45-52.

Bouckaert, Bertrand: Patočka e il metodo fenomenologico. Pensaare in un mondo di folli. p. 53-64.

Esquirol, Josep M.: Tecnica e sacrificio in Jan Patočka. p. 65-776.

Richir, Marc: La comunità asoggettiva in Jan Patočka. p. 77-108.

Novotný, Karel: Storicità e alterità. La filosofia della storia in Jan Patočka tra il 1934 e il 1954. p. 109-130.

Löwith, Valérie: L'Europa e le origini del totalitarismo in Hannah Arendt e Jan Patočka. p. 131-151.

Jervolino, Domenico: Patočka e la fenomenologia del linguaggio. p. 153-171.

Merlier, Philippe: Il problema della parola in Merleau-Ponty e Patočka. Str. 173-183.

Antonetti, Luciano: "Jan Patočka: un filosofo tra gli artefici del risveglio della società civile cecoslovacca", p. 185-193.


.   Jervolino, Domenico: Jan Patočka. in: La Nuova rivista italiana di Praga / Nový italský časopis v Praze 2 (1997), č. 2, aprile-guigno, p. 24 n. Misc. ital.

• Česky: Jan Patočka. in: La Nuova rivista italiana di Praga / Nový italský časopis v Praze 2 (1997), č. 2, p. 25 n.

.   Jervolino, Domenico: La meditazione sul senso della storia: Thévenaz e Patočka. in: D. Jervolino, Pierre Thévenaz e la filosofia senza assoluto. Ragione, storia, linguaggio, Napoli 1984, p. 91-101, Edizioni Athena. Stať ital.

.   Jervolino, Domenico: Parola e scrittura. Considerazioni fenomenologiche a partire da Ricur e Patočka. in: Archivio di filosofia 60 (1992), č. 1-3: Religione, parola, scritura, p. 249-263. Stať ital. - 2. otisk in: D. Jervolino, Le parole della prassi. Saggi di ermeneutica, Napoli (La citta del sole) 1996, p. 175-198.

.   Jervolino, Domenico: Patočka: platonismo negativo ed etica della resistenza. In: D. Jervolino, Le parole della prassi. Saggi di ermeneutica, Napoli (La citta del sole) 1996, p. 199-218. Stať ital.

.   Jervolino, Domenico: Storia e verità in Patočka. in: Tempo nuovo 18 (1984), č. 27, p. 23-30. Stať ital.

.   Jiřík, V.: Obraz v pohybu a obraz v klidu. in: Estetika 27 (1990), č. 4, p. 229-242. Stať.

.   Jobert, A.: La modernité et le "souci de l'être". Réflexions à partir du concept de "réel voilé". in: Nouvelle Ecole (Paris 1987), č. 44, p. 104-110. Stať franc.

K

.   Kalista, Zdeněk: Vzpomínám-li dobře... in: Vzpomínky a pocty, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, p. 49-52, Kvart. Misc. - 2. otisk tamt., Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 164.

.   Karfík, Filip: Duše evropská a poevropská. in: Kritický sborník, XIX (1999/2000), p. 164-179. Rec. [Recenze ke knize: Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 2: Péče o duši II, Praha 1999,]

.   Karfík, Filip: Filosofie dějin Jana Patočky. In: Výtvarné umění (1990), č. 6, str. IX-XI. Stať. - 2. otisk in: Létající ryba 1 (1990) č. 1, p. 2-5.

• Bulharsky: Filosofijata na istorijata na Jan Patočka. Trans. V. Trajanov. in: J. Patočka, Eretični eseta za filosofija na istorijata. Sofija (V. Trajanov) 1994, p. 149-156.

• Deutsch: Jan Patočkas Philosophie der Geschichte. in: Jan Patočka, Ästhetik - Phänomenologie - Pädagogik - Geschichts- und Politiktheorie, ed. M. Gatzemeier, Aachen (Alano-Verlag) 1994, p. 38-49. [Předneseno na kolokviu na počest Jana Patočky 10. 5. 1991 na RWTH Aachen.]

.   Karfík, Filip: Hledání jednoty lidského světa. in: Kritický sborník 13 (1993), č. 1, p. 55-62. Rec. knihy J. Patočka, Přirozený svět jako filosofický problém, Praha (Československý spisovatel) 1992.

.   Karfík, Filip: Jan Patočka. Bibliografie 1928-1996. Sest. J. Němec a D. Souček, Praha 1997. in: Listy filologické 122 (1999), č. 1-2, p. 150 n. Rec. fr.

.   Karfík, Filip: Jan Patočka dnes. In: Literární noviny 3 (1992), č. 1, p. 3. Misc.

.   Karfík, Filip: Jan Patočkas Deutung der Platonischen Bestimmung der Seele als Selbstbewegung. in: Listy filologické 116 (1993), č. 2 p. 128-168. Stať něm.

.   Karfík, Filip: Nad prvním svazkem Patočkových spisů. in: Kritický sborník 16 (1997), č. 3, p. 21-29. Rec. [Rec. knihy: Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 1: Péče o duše. Díl I, Praha 1996.]

.   Karfík, Filip: Patočkova strahovská pozůstalost a jeho odložené opus grande. In: Kritický sborník XX (2000/2001), p. 125-160. Stať.

.   Karfík, Filip: Proč je Patočkova filosofie dějin kacířská? in: Reflexe (1994), č. 12, 3 (12 s.). Stať. -- Část. otisk in: J. W. Goethe, Faust, Praha (Národní divadlo) 1997, p. 63-65.

.   Karfík, Filip: Svet kao non-aliud i povesnost pojavljivanja kod Jana Patočke. Z něm. rkp. přel. A. Gordić. in: Filozofski godišnjak 10 (Beograd 1997), p. 307-320. Stať srb. [Předneseno na konferenci "Fenomén jako filosofický problém, Praha 6. - 11. dubna 1997.]

.   Karfík, Filip: "Das Unendlichwerden durch die Endlichkeit". Tie Transzendenz und die Bewegung der Hingabe den Anderen bei Jan Patočka. Nepublikováno. Předn. [Předneseno 14. 10. 1984 na konferenci "Antworten auf Edmund Husserls Freiburger Phänomenologie", Freiburg/i.Br. 12.-15. 10. 1994, pořádaném Deutsche Gesselschaft für Phänomenologisch Forschung und Husserls-Archiv an der Universität Freiburg. Strojopis uložen v Archivu J. Patočky v Praze.]

.   Karfík, Filip: Die Welt als das "non aliud" und die Geschichtlichkeit des Erscheinens bei Jan Patočka. in: Internationale Zeitschrift für Philosophie (Stuttgart 1998), č. 1, p. 94-109. Stať. něm. [Předneseno na konferenci "Fenomén jako filosofický problém, Praha 6. - 11. dubna 1997.]

• Srbochorvatsky: Svet kao non-aliud i povesnost pojavljivanja kod Jana Patočke. Übs. v. A. Gordić. in: Filozofski godišnjak 10 (Beograd 1997), p. 307-320.

.   Karfík, Filip viz -fkn-

.   Kautman, František: Filozofovat uměním nebo básnit filosofií. in: Obrys 1 (1981), č. 1, p. 2-3. Misc.

.   Kautman, František: Masaryk, Šalda, Patočka. Praha (samizdat) 1987, 129 s. Mono. - 2. vydání: Praha (Evropský kulturní klub) 1990, 96 s.

.   Kearney, Richard: Poetics and the Right to Resist: Patočka's Testimony. In: International Journal of Philosophical Studies 2 (Dublin 1994), č. 1, p. 31-44. Stať angl. -- 2. otisk in: Poetics of modernity, New Jersey (Humanities Press) 1995, p. ???-???.

.   Kearney, Richard: La question de l'éthique chez Patočka. in: Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, ed. E. Tassin a M. Richir, Grenoble (J. Millon) 1992, p. 203-219. Stať fr. [Předneseno na konferenci na počest Jana Patočky v Paříži, říjen 1990.]

.   Kerckhoven, Guy van: Diesseits des Noumenon. Welt als epiphanisches Phänomen bei E. Fink und J. Patočka. in: Internationale Zeitschrift für Philosophie (Stuttgart 1998), Nr. 1, S. 125-142. Stať srb. [Předneseno na konferenci "Fenomén jako filosofický problém, Praha 6. - 11. dubna 1997.]

• Srbsky: S ove strane noumenona. Svet kao epifanijski fenomen kod E. Finka i J. Patočke. Trans. V. Milisavljević. in: Filozofski godišnjak 10 (Beograd 1997), p. 260-275.

.   Kikuchi, K., Uemura, T.: Jan Patočka, Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire. Paris 1981. in: Area Studies Book Review (Tokyo 1994), Nr. 11, S. 116-134. Rec. japon.

.   Kiss Szemán, Robert: Jan Patočka, a "Becsületes filozófus". in: Hiány 5 (Budapest 1994), č. 4, p. 7-9. Stať maď.

.   Kiss Szemán, Robert: Jan Patočka Negatív Platonizmus. in: Magyar Filozof Szemle (Budapest 1994), č. 5-6, p. 759-790. Stať maď.

.   Klibansky, Raymond: Jan Patočka. In: La Responsabilité / Responsibility, ed. P. Horák a J. Zumr, Praha (Filosofický ústav ČSAV) 1992, p. 17-34. Předn. angl. (v. též Horák, Petr)

• Česky: Jan Patočka. in: Filosofický časopis 39 (1991), č. 1, p. 13-31.

• Français: Jan Patočka. Trans. E. Groffier. in: Profils de Jan Patočka, ed. H. Declève, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, p. 129-147.

• Magyar: Jan Patocka. in: Magyar filozof szemle (1994), č. 5-6, p. 791-807.

.   Klunker, Heinz: Heidegger und die Nazis. in: Philosophie und Politik in west-östlicher Rezeption. Vysíláno 4. 8. 1988 rozhlasovou stanicí Deutschlandfunk v pořadu: "Ost-West-Magazin". Misc. něm. [V rámci pořadu byl vysílán rozhovor s J. Němcem o J. Patočkovi.]

.   Kohák, Erazim: Beležki za Jan Patočka. Trans. V. Trajanov. in: Filosofski alternativi 3 (Sofija 1994), č. 3, p. 5-7. Misc. bulh.

.   Kohák, Erazim: The Crisis of Rationality and the "Natural" World. in: Review of Metaphysics 40 (1986), č. 1, p. 79-106. Stať angl.

• Česky: Krize rozumu a přirozený svět. Pokus o nástin smyslu a pohybu myšlení v díle Jana Patočky, Praha (samizdat) 1987, 124 s. Edice Expedice, sv. 217.

.   Kohák, Erazim: Dvě eseje o Masarykovi. in: Proměny 16 (New York 1979), č. 3, p. 88-95. Rec. [Rec. knihy: J. Patočka, Dvě studie o Masarykovi, Praha (Samizdat) 1977.]

.   Kohák, Erazim: Die Erheblichkeit des Humanismus in dürftiger Zeit. In: Auslegung 7 (1980), Frühling, p. 184-204. Stať něm.

.   Kohák, Erazim: Jak číst Patočku? Bibliografický úvod. in: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, p. 24-33. Misc.

.   Kohák, Erazim: ... Knowing Good and Evil... in: Intentionalität - Werte - Kunst, Husserl - Ingarden - Patočka, Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992, ed. J. Bloss, W. Stróżewski a J. Zumr, Praha (Filosofia) 1995, p. 107-118. Předn. angl. [Předneseno na stejnojmenné konferenci pořádané v Praze v květnu 1992.]

.   Kohák, Erazim: Jan Patočka: A Bibliography. in: J. Patočka, Philosophy and Selected Writings, ed. E. Kohák, Chicago (University of Chicago) 1989, p. 351-377. Biblio. angl.

.   Kohák, Erazim: Jan Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin. in: Svědectví 13 (Paris 1976), č. 51, p. 594-596. Rec. samizdatového vydání Kacířských esejů, Praha 1975.

.   Kohák, Erazim: Jan Patočka: A Philosophical Biography. in: J. Patočka. Philosophy and Selected Writings, ed. E. Kohák, Chicago (University of Chicago) 1989, p. 3-135. Mono. angl.

• Česky: Jan Patočka. Filosofický životopis. Trans. J. Moural, Jinočany (H&H) 1993, 189 s.

.   Kohák, Erazim: Jan Patočka. Philosophy and Selected Writings. Ed. E. Kohák, Chicago (University of Chicago) 1989, 386 s.

.   Kohák, Erazim: Patočka posledního údobí. in: Paraf (samizdat 1987), č. 6, str. 49-72. Stať.

.   Kohák, Erazim: Jan Patočka: Přehled prací Jana Patočky. / Bibliography. In: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, p. 157-184. Biblio. čes./angl.

.   Kohák, Erazim: Jan Patočka's Search for the Natural World. in: Husserl Studies 2 (1985), č. 1. Předml. angl. [Úvod k: J. Patočka, Edmund Husserl's Philosophy of the Crisis of the Sciences and His Conception of a Phenomenology of the "Life World", v. 1972/1.]

• Česky: Hledání přirozeného světa. in: Hostina. Filozofický sborník, ed. V. Havel, Praha (samizdat) 1985, Edice Expedice, sv. 209, Památce Jana Patočky. - 2. otisk tamt., Praha (samizdat) 1986, Nové cesty myšlení, sv. 19. - 3. otisk tamt., Toronto (Sixty-Eight Publishers) 1989, p. 74-84.

.   Kohák, Erazim: Pocta J. P. in: Reportér 7 (1992), č. 12, 25. 3. 1992, p. 28. Misc.

.   Kohák, Erazim: Poznámky k návrhům na souborné vydání spisů Jana Patočky. Diskusní tribuna. in: Acta (Scheinfeld 1987), č. 3-4 (čes. verse), str. 21-24. Misc.

• English: Making Patočka Available to the Widest Readership - Patočka's Collected Works. (Diskussion forum). in: Acta (Scheinfeld 1987), č. 3-4 (angl. verse), str. 23-26.

.   Kohák, Erazim: Preface. in: J. Patočka, Philosophy and Selected Writings, ed. E. Kohák, Chicago (University of Chicago) 1989, p. XI-XIV. Předml. angl.

.   Kohák, Erazim: Rec. knihy: J. Patočka, Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Lagrasse (Verdier) 1981. in: Review of Metaphysics 36 (1982), p. 486 n.

.   Kohák, Erazim: Smărtta na filosofa. Trans. V. Trajanov. in: Literaturen forum (Sofia 1995), č. 13 (240), 29.3.-4.4.1995, p. 1 a 3. Misc. bulh.

.   Kohák, Erazim: Translator's Postcript to the English Edition of "Heretical Essays". in: J. Patočka, Heretical Essays in the Philosophy of History, ed. J. Dodd, Chicago/La Salle (Open Court) 1996, p. 155-159. Dosl. angl.

.   Kohák, Erazim: Translator's Postcript to the English Edition of "Introduction to Husserl's Phenomenology". in: Jan Patočka: Introduction to Husserl's Phenomenology, ed. J. Dodd, Chicago/La Salle (Open Court) 1996, p. 173-178. Dosl. angl.

.   Kohák, Erazim: Úvod. in: Dvě studie o Masarykovi, Toronto (68 Publ.) 1980, str. 9-33. Předml.

.   Kohlenberger, Helmut: Erinnerung an Jan Patočka. in: Gelehrtenrepublik - Lebenswelt, ed. A. Bäumer a M. Benedikt, Wien (Passagen Verlag) 1993, p. 209-217. Stať něm. [Vorgetragen auf der Patočka-Konferenz in Prag, September 1990 und auf der Husserl-Schütz-Konferenz in Wien, November 1990.]

• Français: En souvenir de Jan Patočka. Trans. H. Declève. in: Profils de Jan Patočka, ed. H. Declève, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, p. 157-164. Předn. fr. [Předneseno na filosofické konferenci věnované J. Patočkovi, Praha 5.-9. září 1990.]

.   Kohlenberger, Helmut: J. Patočka. in: Philosophie der Gegenwart, ed. J. Nida-Rümelin, Stuttgart (A. Kröner Verlag) 1991, p. 436-439. Stať něm.

.   Kohlenberger, Helmut: J. Patočka: Le monde naturel comme problème philosophique. Phaenomenologica, sv. 68. in: Philosophischer Literaturanzeiger (1979), č. 32, p. 47-51. Rec.

.   Kohout, Jaroslav: Dnešní svět se vymyká jednotnému řízení. in: Trend politiky vědy, kultury, společnosti 2 (1995), č. 4, p. 15. Stať.

.   Kohout, Jaroslav: K Patočkově filosofii dějin. in: Filosofický časopis 47 (1999), č. 1, p. 97-103. Stať.

.   Kohout, Jaroslav: Konstanty a proměny Patočkovy filosofie. in: Filosofický časopis 15 (1967), č. 5, p. 599-608, resumé něm. Stať.

• Deutsch: Konstanten und Wandlungen der Philosophie Patočkas. Trans. H. Schlegel. In: Perspektiven der Philosophie, ed. R. Berlinger, E. Fink, T. Imamichi, W. Schrader, Neues Jahrbuch 20 (Amsterdam-Atlanta 1994), p. 219-240.

.   Kohout, Jaroslav: Masarykovo Československo - Idea a realita. in: Proměny 27 (New York 1990), č. 2, p. 20-27. Stať.

.   Kohout, Jaroslav: Mé vzpomínky na studium filozofie v letech 1945-1949. In: Cesty moderní filozofie, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 4, Studia philosophica 12, Praha (Universita Karlova) 1991, p. 127-131. Misc.

.   Kohout, Jaroslav: O filosofech poněkud nefilosoficky. in: Literární noviny 6 (1995), č. 23, 8. 6. 1995, p. 5. Misc.

.   Kohout, Jaroslav: R. Palouš, Anamnéza. in: Vesmír 73 (1994) č. 11, p. 119-126. Rec.

.   Kohout, Jaroslav: Pamětní deska Janu Patočkovi v Turnově. in: Proměny 27 (New York 1990), č. 4, p. 156 n. Misc. [Slavnostní proslov při odhalení pamětní desky, 1. 6. 1990.]

.   Kohout, Jaroslav: Projev při vernisáži výstavy o životě a díle Jana Patočky [na hradě Valdštejně u Turnova dne 16. 10. 1992] In: Tvar 4 (1993), č. 45/46, 18. 11. 1992, p. 9. Misc.

.   Kolomacká, Marcela: Návrat zakázaného filosofa. in: Práce, 15. 3. 1990. Misc. [Rozhovor s P. Koubou a I. Chvatíkem, editory samizdatového vydání Archivního souboru děl J. P. a zakladateli Archivu J. Patočky v Praze.]

.   Komárková, Božena: Několik poznámek k tezím J. Patočky o filosofii českých dějin. in: Reflexe 1, Praha (samizdat) 1985, str. 10.1-6. Misc. -- 2. otisk in: Proměny 23 (New York 1986), č. 2, p. 29-32.

.   Korder, T. R. [pseudonym]: Hledání aktuálního pojetí dějin. Záznam bytového filosofického semináře. Praha (samizdat) 1984, 278 s. Nové cesty myšlení, sv. 12. Předn./Mono. - 2. vydání pod názvem: Voegelin a Patočka. Výběr záznamů průběhu bytového filosofického semináře paralelní kultury v Československu. Oxford/Praha (Athenaeum/Rozmluvy) 1988, 217 s.

.   Kořínek, J., Richta, R., Ruml, V.: Svoboda, o niž běží. Sešity 45, Příspěvky ke kritice buržoazních a revizionistických teorií, Praha (Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV) 1977, 42 s., rozmnoženo. Mono.

.   Kostadinova, Margarita: Jan Patočka: dviženie na istinata. in: Ezik i literatura (Sofia 1994), č. 3, p. 26-29. Stať bul.

.   Kostadinova - Yordanova, Valentina: Dušata i svět. in: Čechoslovakija 4 (Sofija 1992), p. 27-28. Misc. bulh. Misc.

.   Kostlán, Antonín: Jan Patočka a dějiny české malosti. In: Telegraf 2 (1993), č. 66, 20. 3. 1993, příloha: p. 9. Rec. knihy: Co jsou Češi? Was sind die Tschechen?, Praha (Panorama) 1992.

.   Koťa, Jaroslav: Paralelní kultura a teorie komunikace. in: Osobnost a komunikace: Jednota dvojího, Praha (Studia peadagogica 5) 1990, str. 4-8. Předml.

.   Kotvun, Jiří: Jan Patočka - Osobnost a dílo. Köln (Index) 1980. in: Svědectví 16 (1980/1981), č. 63, p. 586 n. Rec.

.   Kouba, Pavel: Doslov. in: Tři studie o Masarykovi, Praha (MF) 1991, p. 125-130.

.   Kouba, Pavel: Einige Bemerkungen zu den "Gesammelten Schriften" von Jan Patočka. Z fran. přel. za spolupráce autora Th. Hübel. in: Mesotes (Wien 1991), č. 1, p. 78-81. Misc. něm.

.   Kouba, Pavel: Erscheinung als Konflikt im Sein. in: Report of Center for Theoretical Study (Praha 1997), č. CTS-97-05, 13 s. Stať srb. [Předneseno na konferenci "Fenomén jako filosofický problém, Praha 6. - 11. dubna 1997.]

• Česky: Fenomén jako konflikt bytí. in: Report of Center for Theoretical Study (Praha 1997), č. CTS-97-07, 14 s.

• Srbsky: Pojava kao sukor u biću. Z něm. rkp. přel. V. Milisavljević. in: Filozofski godišnjak 10 (Beograd 1997), p. 276-285.

.   Kouba, Pavel viz též Chvatík, Ivan

.   Kourim, Zdeněk: En memoria de un filósofo checo. in: Dialogos Rio Pedras 17 (1982), č. 40, p. 143-148. Stať špan.

.   Kourim, Zdeněk: Rec. knihy: Jan Patočka - Osobnost a dílo, Köln (Index) 1980. In: Revista de Filosofia 15 (Mexico 1982), p. 527-530.

.   Kožmín, Zdeněk: Patočka a Holan ve francouzském kontextu. in: Tvar 5 (1994), č. 19, p. 10 (17. 11. 1994). Stať.

.   Král, J.: ČsF, 1937.

.   Králík, Oldřich: Hlasy filosofie. in: Výhledy 2 (1940), č. 3, p. 172-175. Rec. [Pod šifrou O.K. Rec. knih: L. Klíma, Listy filosofické, Praha 1939; J. Patočka, Česká vzdělanost v Evropě, Praha (V. Petr) 1939.]

.   Krámský, David: "J. A. Komenský v díle Jana Patočky", in: J. Pešková, M. Průka, I. Vaňková (edd.), Hledání souřadnic společného světa, Praha 2004 (Eurolex Bohemia), pp. 366-372. Misc.

.   Krámský, David: "Jan Patočka: Komeniologické studie III", in: Filosofický časopis 52, 2004, pp. 677-682. Rev.

.   Kratochvil, Antonín: Jan Patočka o Jaroslavu Durychovi. in: Národní politika 10 (München 1978), č. 4 (108), p. 3. Recz. [Recenze knihy: J. Durych, Gottes Regenbogen, Konstanz 1975.]

.   Kratochvíl, Zdeněk: Pozdě, ale přece. in: Literární noviny 8 (1997), č. 5, p. 5. Rez. [Rec. knihy: J. Patočka, Nejstarší řecká filosofie, Praha 1997.]

.   Kriegel, František: * * *. in: J. Patočka. První skica k podobizně, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1977, p. 53 n. Kvart. Misc. - 2. otisk tamt., Praha (samizdat) 1977, Edice Petlice, sv. 96.

.   Kroński, Tadeusz Juliusz: Filozofia i świat naiwny. in: Atheneum 7 (Warszawa 1939), č. 1, p. 126-131. Rec. knihy: J. Patočka: Přirozený svět jako filosofický problém, Praha 1937.

.   Kroupa, Daniel: Život filosofa. Patočkův filosofický životopis. in: Cesty myšlení, Filosofický sborník, Praha (samizdat) 1979, p. 6-62, Nové cesty myšlení, sv. 4. Stať. - 2. otisk in: Studie 12 (Roma 1980), č. 2 (68), p. 93-122.

.   Kučera, Jan P.: Jan Patočka, Co jsou Češi? In: Dějiny a současnost 15 (1993), č. 2, p. 64. Rec. knihy: Co jsou Češi? Was sind die Tschechen?, Praha (Panorama) 1992.

.   Kučera, Jan P.: Jana Patočky péče o duši. in: Mladá fronta dnes 3 (1992), č. 213, 10. 9. 1992, p. 11. Rec. knih: Přirozený svět jako filosofický problém, Praha (Československý spisovatel) 1992; Evropa a doba poevropská, Praha (Lidové noviny) 1992.

.   Kuhlmann, Andreas: Der Kerker als Front. Jan Patočkas existentialistischer Begriff des Politischen. in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23. 5. 1990. Stať něm.

.   Kuneš, Jan: "První světová",, in: Literární noviny 15, Nr. 31 (26. 7. 2004), pp. 1 + 3. Misc.

.   Kunna, Ulrich: Das "Krebsgeschwür der Philosophie", Komenskýs Auseinandersetzung mit dem Cartesianismus. in: Schriften zur Comeniusforschung, sv. 19, Veröffentlichungen der Comeniusforschungsstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum, ed. K. Schaller, Sankt Augustin (Academia Verlag) 1991, 304 s. Mono něm. [J. Patočkovi jsou věnovány zvl. str. 11-14; autor navazuje na Patočkovy komeniologické studie.]

.   Kyrášek, Jiří: Poznámka k vývoji studia díla Komenského. in: Filosofický časopis 15 (1967), č. 5, p. 636-640. Stať.

L

.   L'Heuillet, Hélène: La nuit hérétique. in: Cahiers philosophiques (Paris 1992), č. 50, p. 117-151. Stať fr.

.   Lacoste, Jean: Jan Patočka, philosophe engagé. in: La Quinzaine Littéraire, 1.-15. 2. 1982. Rec. knihy: Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Lagrasse (Verdier) 1981.

.   Ladwigová, Karla (ed.): Oč šlo Janu Patočkovi. Pokus o vysvětlení eseje "Co jsou Češi?" in: Tvar 4 (1993), č. 16, p. 4-5. Diskuse. [Shrnutí diskuse pořádané v r. 1993 redakcí časopisu Přítomnost a nakladatelství Panorama nad knihou "Co jsou Češi?". Účastníci: T. Halík, I. Chvatík, K. Kosík, J. Michálek, A. Stich, D. Třeštík, J. Vít (Přítomnost), doc. I. Vojtěch, V. Voznička (Panorama) aj.]

.   Laignel-Lavastine, Alexandra: Jan Patočka, l'esprit de la dissidence. Paris (Éditions Michalon) 1998, 123 s. Mono. fr.

.   Landgrebe, Ludwig: Erinnerung an meinen Freund. Jan Patočka - Ein Philosoph von Weltbedeutung. in: Perspektiven der Philosophie, Neues Jahrbuch 3 (1977), ed. R. Berlinger, E. Fink, N. Kaulbach a W. Schrader, Hildesheim (Gerstenberg) a Amsterdam (Rodopi) 1978, str. 295-312. Misc. něm. - p. 295-307 otištěna jako Einleitung. in: J. Patočka, Die natürliche Welt als philosophisches Problem, ed. K. Nellen a J. Němec, Stuttgart (Klett-Cotta) 1990, p. 9-21.

.   Landgrebe, Ludwig: Die Pflichterfüllung des Philosophen. Zum Tode Jan Patočkas. in: Jan Patočka. Texte - Dokumente - Bibliographie, ed. L. Hagedorn a H. R. Sepp, Praha a Freiburg/München (Oikoymenh a Verlag Karl Alber) 1999, pp. 463–465. Misc. něm.

• English: An Obituary by Ludwig Landgrebe. Z něm. přel. Kah Kyung Cho. in: Philosophy and Phenomenological Research 38 (1977), č. 2, p. 287-290.

• Česky: Filozof, který splnil svou povinnost. K smrti Jana Patočky. in: J. Patočka. První skica k podobizně, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1977, p. 51 n. Kvart. Misc. - 2. otisk tamt., Praha (samizdat) 1977, Edice Petlice, sv. 96.

.   Laveggi, Lucile: Jan Patočka: Réveiller l'Europe assoupie. in: Le Quotidien de Paris, 28. 6. 1983. Rec. knihy: Platon et l'Europe, Lagrasse (Verdier) 1983.

.   Ledererová, Ela: Na perutích lásky letěl jsem. in: Vzpomínky a pocty, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, p. 53-56, Kvart. Misc. - 2. otisk tamt., Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 164. - 3. otisk in: Studie (Roma 1977), č. 6 (54), p. 474-476.

.   Lasaga, José: Ortega y Patočka: una idea de Europa. in: L. Pintos Pearanda a J. L. González López (Ed.), Fenomenología y Ciencias Humanas. Congreso, Santiaga de Compostela, 24-28 de Septiembre de 1966, Santiago de Compostela (Universidade de Santiago de Compostela) 1998, p. 629-637. Stať špan.

.   Lasaga, José: Sobre la filosofía de la historia de Jan Patočka. in: Investigaciones fenomenologicas (2001), č. 3, p. 249-263. Stať špan.

.   Legros, Robert: Patočka et Hegel. in: Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, ed. E. Tassin a M. Richir, Grenoble (J. Millon) 1992, str. 45-53. Stať fr. [Předneseno na konferenci na počest Jana Patočky v Paříži, říjen 1990.]

.   Lesák, Václav (pseudonym): Filosofický význam Masarykova pojetí náboženství a jeho výklad smyslu československých dějin. In: Masarykův sborník VII.: T.G.M. a naše současnost, ed. Milan Machovec, Petr Pithart a Josef Dubský [Miloš Pojar], Praha (samizdat) 1980, p. 328-354. Stať. - 2. otisk in: Masarykův sborník VII.: T.G.M. a naše současnost, 2. vyd., Praha (Academia) 1992, p. 274-291. - 3. otisk in: M. Bednář, České myšlení, Praha (Filosofia) 1996, p. 95-121. - Srv. Bednář, Miloslav.

.   Liebsch, Burkhard: Geschichte als Antwort und Versprechen. Freiburg/München (Verlag Karl Alber) 1999, 384 s. Mono. něm. [Kap. III. Rückfragen einer erschütterten Vernunft. Jan Patočkas "Ketzerische Essays zur Philosophie der Geschichte", p. 90-114.]

.   Lochman, Jan Milíč: Setkání s Janem Patočkou. in: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, p. 18-23. Misc. -- 2. Adr. Křesťanská revue (1990), č. ??, p. ???.

.   Lochman, Jan Milíč: Zasvěcený výklad Komenského. in: Proměny 23 (New York 1986), č. 1, p. 169 n. Rec. sborníku: J. Patočka, J. A. Komenský (II), Nachgelassene Schriften zur Comeniusforschung, sv. 15, Sankt Augustin 1984. [Recenze na druhý díl Patočkových komenian vydaných K. Schallerem.]

.   Lom, Petr: East Meets West. Richard Rorty and Jan Patočka on Freedom. In: Research papers in Economics, London (European Institute - Political and Social Sciences) 1997, č. 13, 23 s. Stať. angl. -- 2. Abdr. unter dem Titel Eastern European Thought meets American Postmodernism, in: Political Theory ????

.   Lom, Petr: Foreword. in: J. Patočka, Plato and Europe, Stanford (Stanford University Press) 2002, p. XIII-XXI. Předml. angl.

.   Lopatka, Jan: Z dějin české kritiky. in: Kritický sborník 13 (1993), č. 1, p. 29 n. Misc. [Poznámky k Patočkově polemice s V. Černým.]

.   Lord, Christopher: Jan Patočka - poznámka pod čarou. Trans. M. Ljubková. In: Literární noviny 8 (1997), č. 41, p. 9. Stať. [Srv. polemiku: Sobotka, Milan: Jak nečíst Patočku.]

.   Löwit, Valérie: Introduction à l'oeuvre de Patočka. In: Universalia 1992, La politique, les connaissances, la culture en 1991, Paris (Encyclopaedia Universalis) 1992, p. 415 n. Stať fr.

.   Löwit, Valérie: Europa a původ totalitarismu u Hannah Arendtové a Jana Patočky. Trans. P. Turek. in: Filosofický časopis 45 (1997), č. 5, str. 796-814. Stať.

.   Löwit, Valérie: L'Europe et la guerre dans les Essais hérétiques de Jan Patocka. Une interprétation dissidente des guerres du XXe siècle. In: Tumultes (Paris 1996), č. 7, p. 177-199. Stať fr.

.   Löwit, Valérie: L'histoire et le négatif. in: Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), č. 11/12, Jan Patočka: le soin de l'âme, p. 221-234. Stať fr.

.   Lucbert, Manuel: La force du caractère. in: Le Monde (Paris 1977), 15. 3. 1977. Misc. fr. - 2. otisk in: Istina 22 (Paris 1977), č. 2, p. 201-203.

.   Ludwigová, Karla: Kniha neobyčejně aktuální právě dnes. In: Plzeňský deník 2 (1993), č. 17, 22. 1. 1993, p. 6. Rec. knihy: J. Patočka, Co jsou Češi? Was sind die Tschechen?, Praha (Panorama) 1992.

M

.   M. R.: Patočka, l'hérétique. in: Libération (Paris 1989), 23.3.1989, p. 29. Rec. fr. [Rec. knihy: J. Patočka, Qu'est-ce que la phénoménologie? Grenoble (Millon) 1988.]

.   Maggiori, Robert: La charte Patočka. in: Libération (Paris 1990), 1. 11. 1990, p. 15 a 17. Stať fr.

.   Mácha, Karel: Glaube und Vernunft. Die Böhmische Philosophie in geschichtlicher Übersicht. Teil III: 1900-1945. München/New York/London/Paris (K. G. Saur) 1989, 273 s., passim. Mono. něm.

.   Mácha, Karel: Glaube und Vernunft. Die Böhmische Philosophie in geschichtlicher Übersicht. Teil IV: 1953-1989. München/New York/London/Paris (K. G. Saur) 1998, 330 s., passim, viz zejm. 120-122. Mono. něm.

.   Machovec, Dušan: Jan Patočka, Nejstarší řecká filosofie. Praha 1996. In: Filosofický časopis 46 (1998), č. 1, p. 109-119. Rec.

.   Machovec, Dušan: Patočkova studie o Aristotelově filosofii přírodní, její historii a tradici. in: Filosofický časopis 13 (1965), č. 2, p. 318-324. Rec. knihy: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha (Nakl. ČSAV) 1964.

.   Machovec, Dušan: Vzpomínka na Patočkovu přednášku o Komenském v roce 1968. in: Studia Comeniana et historica 24 (Uherský Brod 1994), č. 52, p. 124-128. Stať.

.   Machovec, Milan: Máme oslavovat dvacáté jubileum Charty? in: Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech. Ed. B. Císařová, M. Drápala, V. Prečan a J. Vančura, Praha a Brno (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Doplněk) 1997, p. 95-102. Misc.

.   Mairet, Gérard: Jan Patočka (1907-1977). in: Les grandes uvre politiques: introduction à la philosophie politique, Paris 1993, p. 275-277. Stať fr.

.   Major, Ladislav: Descartes v kontextu Husserlovy a Patočkovy fenomenologie. In: Filosofický časopis 44 (1996), č. 5, p. 841-861. Stať.

.   Major, Ladislav: Filosofické symposium ve Zwettlu. In: Filosofický časopis 13 (1965), č. 2. Misc.

.   Major, Ladislav: Ke kritice pojmu světa v Husserlově a zejména pohusserlovské fenomenologii. In: 40 let rozvoje marxisticko-leninské filozofie na Filosofické fakultě University Karlovy, Praha (Universita Karlova) 1987, p. 93-108. Stať.

.   Major, Ladislav: Jan Patočka o válce a Heideggerova filosofie. In: Česká mysl 41 (1991), č. 1, p. 99-103. Misc.

.   Major, Ladislav: Patočkova fenomenologie smyslu a Heidegger. in: Filosofický časopis 44 (1996), č. 4, p. 605-616. Stať.

.   Major, Ladislav: Sebeuvědomení a čas. K Patočkově interpretaci Hegelovy estetiky. in: Filosofický časopis 15 (1967), č. 5, p. 625-635, něm. resumé. Stať.

.   Mandler, Emanuel: Intelektuálové na cestě k nepolitické politice. Dva fragmenty. in: Soudobé dějiny 2 (1995), č. 1, p. 65-92. Stať.

.   Mandler, Emanuel: O hrdinech a těch druhých. in: Kritická příloha Revolver Revue (1997), č. 8, p. 218-231. Misc.

.   Manton, Eric: „Ideology and the politics of the chorismos: Patočka's Critique of Ideology“, in: Transdisciplinární gratulovník k 60. narozeninám Ivana Havla, ed. J. Fiala & I. Chvatík, Praha 1998 (samizdat), pp. 327–338. Stať angl.

.   Marek, Jaroslav: Jan Patočka o dějinách a dějepisectví. In: Český časopis historický 89 (1991), č. 2, p. 198-218. Stať.

.   Marić, Ilija: Briga o duši. in: Ćasopis za knjizevnost i kulturu (Beograd 1996), č. duben 1996. Rec. knihy: J. Patočka, Evropa i postevropsko doba, Beograd (Centar za geopoetiku) 1995.

.   Martínek, Miloslav: Dějiny v pojetí Jana Patočky. in: Rudé právo 2 (1992), č. 264, 10. 11. 1992, p. 7. Rec. knih: Přirozený svět jako filosofický problém, Praha (Československý spisovatel) 1992; Evropa a doba poevropská, Praha (Lidové noviny) 1992.

.   Matoušek, Alexander: Filosofická kritika vzdělanosti a výtvarné umění. In: Výtvarné umění (1990), č. 5, p. I-III. Předn. [Předneseno na konferenci "Česká kultura třicátých let", pořádané Galerií hl. m. Prahy v listopadu 1988.]

.   Matoušek, Alexander: Je "přirozený smysl" invariant přirozeného světa? In: Speculum (Praha 1990), č. 2, p. 5-22. Stať. - 2. otisk in: Výtvarné umění (Praha 1991), č. 2, p. IX-XI.

• Français: Le "sens naturel" est-il un invariant du monde naturel? Sur la théorie patočkienne des trois mouvements de la vie. Trans. V. Löwit. in: Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), č. 11/12, Jan Patočka: le soin de l'âme, p. 153-162.

.   Matoušek, Alexandr: Turnov Janu Patočkovi. in: Filosofický časopis 45 (1997), č. 4, p. 711 n. Misc.

.   Meadows, Charles David: Commercial Metaphysics and the Gathering for Enframing (Martin Heidegger). Louisville (University of Louisville) 1995, 93 s. Mono angl. [Magisterská práce.]

.   Merlier, Philippe: Le soin de l'ame chet Platon et Patocka. Paris (Universite Paris VIII) 2000, 483 s. Disertace franc.

.   Mervart, Jan: Jsou Češi osvobození sluhové? in: Rovnost 3/108 (1993), č. 21, 27. 1. 1993, p. 5. Rec. knihy: J. Patočka, Co jsou Češi? Was sind die Tschechen?, Praha (Panorama) 1992.

.   Měšťan, Antonín: Durych a Patočka o lítosti a pokání. in: A. Kratochvil, Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy, Mnichov/Brno (Kruh přátel českého baroka /Česká expedice) 1993, p. 92-98. Stať. [Odvysíláno 11. 4. 1993.]

.   Měšťan, Antonín: Kacířské eseje o filozofii dějin. in: Právo lidu 92 (Wuppertal 1989), č. 2, p. 13. Rec. knihy: J. Patočka, Kacířské eseje, München, Arkýř 1980.

.   Měšťan, Antonín: Jan Patočka a Freiburg. in: Studie 14 (Roma 1982), č. IV (82), p. 402 n. Misc.

.   Měšťan, Antonín: Jan Patočka, Kunst und Zeit. in: Proměny 25 (New York 1988), č. 2, p. 170 n. Rec. [Recenzovaná kniha vydána: Stuttgart (Klett-Cotta) 1987.]

.   Měšťan, Antonín: Záslužná edice prof. Schallera. in: Právo lidu (Wuppertal 1985), č. 3, p. 8. Rec. [Recenze knihy: J. Patočka, Jan Amos Komenský, Bd. 2, Nachgelassene Schriften zur Comeniusforschung, Sankt Augustin 1984.]

.   Meyer-Drawe, Käte: Jan Patočka: Jan Amos Komenský - Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung. in: Phänomenologische Forschungen, sv. 12, Zur Phänomenologie des philosophischen Textes, Freiburg/München 1982, p. 188-198. Rec. [Recenze souboru Patočkových komenian vydaného K. Schallerem, Bochum 1981.]

.   Meyer-Drawe, Käte: Scire igitur non sufficiet in, in usum transferas opportet. Ke komeniologii Klause Schallera. Trans. J. Krejčí. in: Proměny 20 (New York 1983), č. 4, p. 63-69. Stať.

.   Mezei, Balázs: Patočka a Husserl

.   Mezei, Balázs: Brentano, Cartesianism and Jan Patocka. in: Brentano Studien 5 (1994), p. 69-87. Předn. angl. [Předneseno na konferenci "Ungarn und Brentano-Schule", Budapest 1.-3. 4. 1993.]

.   Mezei, Balázs: Brentano és Magyarország. in: Existentia (1993), č. 1, Misc. maď. [Zpráva o konferenci "Ungarn und Brentano-Schule", Budapest 1.-3. 4. 1993.]

.   Mezei, Balázs: Care of the Other - Care of the Soul. Levinas and Patočka on the Foundation of Ethics. 36 s., strojopis. Stať. angl. [Nepubl. strojopis uložen: Archiv J. Patočky, Praha; Patočka-Archiv, IWM Vídeň.]

.   Mezei, Balázs M.: Egy filozófia vázlata. in: Athenaeum (1993). Stať maď.

.   Mezei, Balász: Merleau-Ponty és Jan Patočka. in: Gond (1993), č. 4. Stať maď.

.   Mezei, Balász: Metanoia és epoché - Jan Patočka és a háború fenomenológiája. In: Gond (1992), č. 4. Stať maď.

.   Mezei, Balázs: Jan Patočka aktualitása. In: Egyház és Világ (1993), č. 2. Misc. maď.

.   Mezei, Balász: Jan Patočka és a jó ideája. In: Existentia (1993), č. 1-2. Stať maď.

.   Mezei, Balász: Thraszümakhosz és Szókratész. Patočka, a lélek gondozása és az etika antropológiai megalapozása. in: Gond (Budapest 1997), č. 13-14, p. 224-250. Stať maď.

.   Mihule, Jaroslav: O hře. Jan Patočka koresponduje s barbarem v Athénách. In: Opus musicum. Hudební měsíčník 22 (1990), č. 2, p. 43-45. Misc. [V rámci textu je otištěn dopis J. Patočky adresovaný J. Mihulemu.]

.   Michálek, Jiří: Filosof a politika. in: Paraf (samizdat 1987), č. 6, p. 34-43. Stať.

.   Michálek, Jiří: Poznámky k Patočkově textu "Co jsou Češi?" Praha, Panoráma 1992. in: Tvar 4 (1993), č. 16, p. 5. Rec.

.   Michalski, Krzysztof: Jan Patočka - in memoriam. in: Res Publica 2 (Warszawa 1988), č. 10, č. 2, p. 148 n. Trans. J. Pludowski. Předn./Misc. pol. [Předneseno 12. června, Vídeň 1987.]

.   Michel, Bernard: La philosophie de l'histoire de Jan Patočka. in: Réforme, 14. - 21. 8. 1982, p. 9. Rec. knihy: Essais hérétiques sur philosophie de l'histoire, Lagrasse (Verdier) 1981.

.   Miškovská, Vlasta T.: Rec. knihy: J. Patočka, Symbol země u K. H. Máchy, Praha (V. Petr) 1944. in: Česká mysl 38 (1944), č. 1-2, p. 47-49.

.   mma: Setkání filosofů. In: Rudé právo 2 (1992), č. 70, 23. 3. 1992, p. 4. Misc.

.   Möckel, Christian: Einführuhng in die transzendentale Phänomenologie. München (W. Fink Verlag) 1998, 329 s., passim. Mono. dt.

.   Mokrejš, Antonín: O možnostech fenomenologie umění. in: Estetika 30 (1993), č. 2, p. 2-12. Stať.

• Deutsch: Über die Möglichkeiten einer Phänomenologie der Kunst. in: Intentionalität - Werte - Kunst, Husserl - Ingarden - Patočka, Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992, ed. J. Bloss, W. Stróżewski a J. Zumr, Praha (Filosofia) 1995, p. 191-206. [Předneseno na stejnojmenné konferenci pořádané v Praze v květnu 1992.]

.   Mongin, Olivier: L'amour de l'ennemi. in: Le Nouvel Observateur, 24.-30. 6. 1983. Rec. knihy: J. Patočka, Platon et l'Europe, Lagrasse (Verdier) 1983.

.   Mongin, Olivier: L'homme spirituel selon Jan Patočka. in: La Croix (Paris 1991), 5. 1. 1991. Rec. fr. [Rec. k fr. vyd. Paročkových kulturněfilosofických a politických spisů: L'Écrivain, son "objet", Paris (P.O.L) 1990; L'Art et le temps, Paris (P.O.L) 1990 u. Liberté et sacrifice, Grenoble (J. Millon) 1990.]

.   Mongin, Olivier: "Jan Patočka, la rupture de 1914 et l'esprit européen", in: Esprit, Décembre 2004 (No. 310), pp. 20-26. Aufs.

.   Mongin, Olivier: Jan Patočka, sur la ligne de front... in: Esprit (1983), č. 4, str. 73-82. Stať fr.

.   Moural, Josef: E. Kohák, Jan Patočka, Philosophy and Selected Writings. In: Filosofický časopis 39 (1991), č. 4, p. 681-686. Rec. [Recenzovaná kniha vydána: Chicago (University of Chicago Press) 1989.]

.   Moural, Josef: Jan Patočka, Socrate: Lezioni di filosofia antica. Santarcangelo di Romagna, Rusconi Libri 1999. in: Lidové noviny (Praha 2000), č. ??, p. ???. Rec.

.   Moural, Josef: The Question of the Core of Patočka's Work: Phenomenology, History of Philosophy, and Philosophy of History. in: Report of the Center for Theoretical Study (Praha 1999), č. CTS-99-05, 8 s. Stať. angl.

.   Müller-Funk, Wolfgang: Sinn und Geschichte gehören zusammen. Patočka: "Solidarität der Erschütterten". in: Die Presse (Wien 1989), 8. 7. 1989. Rec. knihy: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988.

N

.   Nellen, Klaus - Němec, Jiří: Nachwort der Herausgeber. in: J. Patočka, Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, ed. K. Nellen a J. Němec, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988, str. 461-473. Dosl. něm.

.   Nellen, Klaus - Němec, Jiří: Nachwort der Herausgeber. in: J. Patočka, Die natürliche Welt als philosophisches Problem, ed. K. Nellen a J. Němec, Stuttgart (Klett-Cotta) 1990, p. 285-296. Dosl. něm.

.   Nellen, Klaus: Das Patočkas-Forschungsprojekt des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen. in: Intentionalität - Werte - Kunst, Husserl - Ingarden - Patočka, Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992, ed. J. Bloss, W. Stróżewski a J. Zumr, Praha (Filosofia) 1995, příloha: p. 277-284. Misc. něm. [Předneseno na stejnojmenné konferenci pořádané v Praze v květnu 1992.]

.   Nellen, Klaus: Zu dieser Ausgabe. in: J. Patočka, Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Srubar, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, p. 9-13. Misc. něm.

.   Němec, Jiří: J. Patočka: Dvě studie o Masarykovi - V. Černý: Dvě studie masarykovské. in: Svědectví 16 (Paris 1980), č. 62, p. 373-376. Rec.

.   Němec, Jiří: Jan Patočka jako středoevropský filozof a jeho postavení v dnešní fenomenologii. in: Střední Evropa 14 (1998), č. 81, p. 106-119. Stať.

.   Němec, Jiří: Kolem Patočkovského archivu ve Vídni. in: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, p. 206-208. Misc.

.   Němec, Jiří: Komentář k projektu spisů Jana Patočky - II. in: Acta (Scheinfeld 1987), č. 2 (čes. verse), p. 21. Misc.

• English: Comments on Scheme II for Patočka's Collected Works. in: Acta (Scheinfeld 1987), č. 2 (angl. verse), p. 26 n.

.   Němec, Jiří: Myslit s Janem Patočkou. in: Paternoster (Wien 1987), č. 17, str. 82-87. Stať. - 2. otisk in: Paraf (samizdat 1987), č. 6, p. 44-48. - 3. otisk in: Studie (Roma 1987), č. 2/3 (110/111), p. 161-164.

• Deutsch: Mit Jan Patočka denken. in: Die Presse (Wien 1987), 14./15. 3. 1987, příloha: Spectrum, p. IV a VII.

.   Němec, Jiří: Les nouvelles chances de liberté. in: Istina 28 (Paris 1983), č. 2, str. 119-130. Stať fr.

.   Němec, Jiří - Hvížďala, Karel: O třech pohybech lidské existence. In: Proměny 27 (New York 1990), č. 4, p. 18-24. Misc.

.   Němec, Jiří: Proč nejsem schopen napsat vzpomínku na Jana Patočku. In: Vzpomínky a pocty, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, p. 57 n. Kvart. Misc. - 2. otisk tamt., Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 164.

.   Němec, Jiří: Projekt spisů Jana Patočky. in: Acta (Scheinfeld 1987), č. 1 (čes. verse), p. 8-14. Misc.

• English: A Scheme for Patočka's Collected Works. in: Acta (Scheinfeld 1987), č. 1 (angl. verse), p. 8-16.

.   Němec, Jiří: Vybrané spisy Jana Patočky. in: Studie (Roma 1989), č. 6 (126), p. 495 n. Rec. knih: Kunst und Zeit, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987; Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988.

.   Němec, J. - Souček, D. viz též IWM

.   Neri, Guido D.: L'Europa dal fondo del suo declino. in: AUT AUT (1999), č. 283-284, p. 129-157. Stať ital.

.   Neri, Guido D.: Intorno all'idea "filosofica" di Europa. in: Azione e contemplazione. Scritti in onore di U. Pellegrino, Milano (IPL) 1992, p. 415-424. Stať ital.

.   Neri, Guido D.: Un fenomenologo nel socialismo reale. in: Fenomenologie e scienze dell'uomo (Padova 1979), č. 1, p. 45-52. Stať ital.

.   Nessler, Bernard: Patočka et Fink, leurs relations personelles. in: Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, ed. E. Tassin a M. Richir, Grenoble (J. Millon) 1992, str. 231-247. Stať fr. [Předneseno na konferenci na počest Jana Patočky v Paříži, říjen 1990.]

.   Neusch, Marcel: Histoire de l'âme. in: La Croix, 13. 5. 1982. Rec. knihy: J. Patočka, Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Lagrasse (Verdier) 1981.

.   Novák, Josef: Disertace o Patočkovi. in: Proměny 23 (New York 1986), č. 1, str. 176-178. Rec. knihy: M. Walter, Jan Patočka - sein Leben und sein Werk, Westfälische Wilhelms-Universität 1985.

.   Novák, Josef: Histoire, historiographie et philosophie de l'histoire. Z angl. přel. S. Ego. in: Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), č. 11/12, Jan Patočka: le soin de l'âme, p. 209-219. Stať. fr.

.   Novák, Josef: Komentář k projektu spisů Jana Patočky. - Diskusní tribuna. In: Acta (Scheinfels 1987), č. 3-4 (čes. verse), p. 25. Mizs.

• English: Comments on the Jan Patočka Project. Patočka's Collected Works - Diskussion Forum. in: Acta (Scheinfeld 1987), č. 3-4 (angl. verse), p. 26 n.

.   Novák, Josef: Několik poznámek k Patočkovu a Kohákovu výkladu T.G.M. In: Proměny 21 (New York 1984), č. 4, p. 55-61. Misc. [S odpovědí E. Koháka.]

.   Novák, Josef: Patočka J.: La crise du sens. Tome 1. Comte, Masaryk, Husserl. Bruxelles (Ousia) 1985. in: Review of Metaphysics 41 (1987), Sept., str. 158 n. Rec. ang.

.   Novák, Josef: Selected Bibliography of Jan Patočka's Writings. in: Kosmas 5 (1987), p. 115-137. Biblio. angl.

.   Novotný, Karel: Dějinnost a svoboda. in: Reflexe (1995), č. 14, p. 2.1-2.38. Stať.

.   Novotný, Karel: Historicité et altérité. La Philosophie de l'histoire de Jan Patočka entre 1934 et 1954. in: The Journal of Humanities and Social Sciences (Woosuk University, Chonju, Korea 1998), č. 1, p. 11-28. Stať fran.

.   Novotný, Karel: Mezinárodní konference "L'eredità filosofica di Jan Patočka. A vent'anni dalla scomparsa". in: Filosofický časopis 45 (1997), č. 4, p. 708-711. Misc.

.   Novotný, Karel: Weltliches Leben udn Geist. in: Person, Community, and Identity, vyd. I. Copoeru, M. Diaconu a D. Popa, Cluj-Napoca (House of the Book Science) 2003, p. 126-140. Stať něm.

.   Novotný, Karel viz též -fkn-

.   Novotný, Karel viz též Soudilová, V.

O

.   O'Connor, Dennis T.: Rec. knihy: J. Patočka, Le Monde naturel et le mouvement de l'existence humaine, Phaenomenologica, sv. 110. in: Canadian Philosophical Reviews 10 (1990), č. 6, p. 250-252.

.   Oliva, Dalma: Rec. knihy: J. Patočka, Saggi eretici sulla filosofia della storia, Bologna (CSEO) 1981. in: Filosofia 33 (1982), p. 325-327.

.   Olšovský, Jiří: "Čeští Evropané: Jan Patočka", in: Masarykův lid 10, 2004, Nr. 3, pp. 1-4. Misc.

.   Opat, Jaroslav: Glosy ke dvěma kritikám T. G. Masaryka. in: Historické studie 12 (samizdat) 1989, sv. 24, p. 70-100. Stať. [Polemika s názory Z. Nejedlého a J. Patočky na T.G.M.] - 2. otisk in: Slovanský přehled 76 (1990), č. 3, p. 244-256. -- 3. otisk in: J. Opat, Masarykiana a jiné studie, Praha (Ústav T. G. Masaryka) 1994, p. 36-61. - Zkrácený otisk pod názvem Glosy ke kritice T. G. Masaryka, in: Proměny 27 (New York 1990), č. 2, p. 8-20. [Přetištěna pouze polemika s J. Patočkou.]

• Po polsku: Glosy do trzech krytyk T. G. Masaryka. in: Kwartalnik polityčny (1991), č. 34-35. [V třetí části navíc polemika s V. Černým.]

.   Orth, Ernst Wolfgang: Einleitung: Jan Patočka und die Phänomenologie. In: Phänomenologische Forschungen, č. 17: Studien zur Philosophie von J. Patočka, ed. E. W. Orth, Freiburg/München (Alber) 1985, p. 7-9. Misc. něm.

.   Orth, Ernst Wolfgang (ed.): Phänomenologische Forschungen, č. 17, Studien zur Philosophie von Jan Patočka. Freiburg/München (Alber) 1985, 176 s. Sb. něm. [Do sborníku přispěli: W. Biemel, E. W. Orth, K. Schaller, I. Srubar a M. Walter.]

.   Osolsobě, Petr: Sacrum et Profanum. Česká kultura a zakletí ve světě. In: Proglas 4 (1993), č. 4, p. 23-26. Stať.

P

.   P. D.: Sur un portrait d'Yves Montand. in: Le Quotidien de Paris (Paris 1983), 26. 4. 1983. Rec. knihy: J. Patočka, Platon et l'Europe, Lagrasse (Verdier) 1983.

.   Palouš, Martin: Filosofovat se Sokratem. In: Filosofický časopis 38 (1990), č. 1-2, p. 45-58. Stať. [Kapitola z připravované monografie o J. Patočkovi.]

.   Palouš, Martin: Paralelní úvahy. Praha (samizdat) 1984, 140 s. Nové cesty myšlení, sv. 13. Mono. [Konfrontace "Kacířských esejů" J. Patočky s úvahami H. Arendtové.]

.   Palouš, Martin: Patočka versus Benda aneb paralelní polis po dvanácti letech. In: Alternativa, Revue pro nezávislou politiku 2 (samizdat, Praha 1989), č. 2, p. 27-33. Stať.

• English: Jan Patočka versus Václav Benda. Trans. P. Wilson. in: Civic Freedom in Central Europe, Voices from Czechoslovakia, ed. H. G. Skilling a P. Wilson, London (MacMillan) 1991, p. 121-128.

.   Palouš, Martin: Post-totalitarian Politics and European Philosophy. in: Public Affairs Quarterly 7 (Pittsburgh 1993), č. 2, p. 149-164. Stať angl.

.   Palouš, Martin: Poznámky ke generačním sporům v Chartě 77 v druhé polovině osmdesátých let. in: Dvě desetiletí před listopadem 89, Praha (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR / Maxdorf) 1993, p. 35-44, Historia nova, sv. 3. Stať.

.   Palouš, Martin: Uzavřená minulost, nebo živé dědictví? in: Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech. Ed. B. Císařová, M. Drápala, V. Prečan a J. Vančura, Praha a Brno (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Doplněk) 1997, p. 111-119. Misc.

.   Palouš, Radim: 1969. Hypotéza o konci novověku a počátku světověku. Praha (Samizdat) 1985, 100 s., Nové cesty myšlení, sv. 17. Mono. - 2. vydání: Praha (Samizdat) 1985, 130 s. Ed. Expedice, sv. 211. - 3. vydání: Praha (Samizdat) 1986, Ed. Petlice, sv. 348. - 4. vydání: Praha (Samizdat) 1988, Ed. Studnice. - 5. uprav. vyd. pod názvem: Světověk aneb 1969. Praha (Samizdat) 1989, 127 s. Nové cesty myšlení. - 6. uprav. vyd. pod názvem Světověk. Praha (Vyšehrad) 1990, 95 s.

• Deutsch: Das Weltzeitalter. Trans. M. Anděl a K. Schaller, Sankt Augustin (Academia Verlag) 1993, 127 s.

.   Palouš, Radim: Comenius aus Patočkas Sicht. in: Jan-Patočka-Gedächtnisvorlesung des Collegium Europaeum Jenense am 16. 4. 1992, ed. U. Zwiener, K. Vieweg, W. Stelzner, Jena/Erlangen (Collegium Europaeum Jenense) 1993, 30 s. Stať něm.

.   Palouš, Radim: Comenius redivivus. in: Palouš, R. - Soudilová, V., Comenius redivivus, Praha (Studia paedagogica 6) 1991, p. 5-16. Stať.

• English: Comenius Redivivus. in: Scando-Slavica 40 (Copenhagen 1994), p. 53-62.

.   Palouš, Radim: Čas výchovy. Praha (samizdat) 1983, 371 s. Nové cesty myšlení, sv. 10. Mono. - 2. vydání: Praha (samizdat) 1983, [IV]+371 s. Edice Expedice, sv. 170. - 3. vydání: Roma (Křes. akademie) 1987, 288 s. - 4. vydání: Praha (SPN) 1991, 237 s.

.   Palouš, Radim: Česká zkušenost. in: R. Palouš, Česká zkušenost, Praha (samizdat) 1985, p. 328-386, Edice Expedice, sv. 198. Stať. - 2. otisk in: Rozhledy (London 1985), č. 4, p. 2-11. - 3. otisk in: R. Palouš, Česká zkušenost, Praha (Academia) 1994, p. 151-176.

.   Palouš, Radim: Jednota tvrdého a měkkého stylu. Praha (samizdat) 1988, p. 3-84, Nové cesty myšlení. Mono. - 2. vyd. pod názvem: Osobnost a komunikace: Jednota dvojího. Praha (Studia paedagogica 5) 1990, 77 s.

.   Palouš, Radim: K filosofii výchovy. Východiska fundamentální agogiky. Praha (samizdat) 1987, 233 s. Nové cesty myšlení, sv. 25. Mono. - 2. uprav. vydání: Praha (SPN) 1991, 117 s.

.   Palouš, Radim: Komenského Boží svět. Praha (SPN) 1992, 142 s. Mono.

.   Palouš, Radim: J. P. - Anamnéza. in: Vzpomínky a pocty, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, p. 59-67, Kvart. Misc. - 2. otisk tamt., Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 164. - 3. otisk in: Studie 12 (Roma 1980), č. 1 (67), p. 35-41. - 4. otisk in: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, p. 56-62. - 5. otisk in: Cesty moderní filozofie, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 4, Studia philosophica 12, Praha (Universita Karlova) 1991, p. 119-126.

.   Palouš, Radim: Mluvčím Charty v roce 1982. in: Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech. Ed. B. Císařová, M. Drápala, V. Prečan a J. Vančura, Praha a Brno (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Doplněk) 1997, p. 120-122. Misc.

.   Palouš, Radim: Patočka a společenství otřesených. in: Report of the Center for Theoretical Study (Praha 1999), č. CTS-99-09, 9 s. Předn. [Přednáška byla sepsána pro konferenci o Janu Patočkovi, kterou v roce 1984 uspořádal Institut für die Wissenschaften vom Menschen ve Vídni. Do angličtiny přeložil a 15. 2. 1984 ve Vídni v zastoupení autora přečetl Erazim Kohák.]

• English: Patočka and the Community of the Shaken. Trans. E. Kohák, 7 s. [Strojopis uložen: Archiv J. Patočky, Praha; Patočka-Archiv, IWM Vídeň.]

• Français: Patočka et la communauté des ébranlés. Z angl. přel. P. Seys. in: Profils de Jan Patočka, ed. H. Declève, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, p. 27-34.

.   Palouš, Radim: Patočka - komeniolog. in: Studia Comeniana et historica 24 (Uherský Brod 1994), č. 52, p. 7 n. Misc.

.   Palouš, Radim: Pedagogické teorie a jejich antropologické předpoklady. In: Filosofický časopis 15 (1967), č. 5, p. 641-645, něm resumé. Stať.

.   Palouš, Radim: Příběh fenomenologie o sedmi dějstvích. in: Report of Center for Theoretical Study (Praha 1997), č. CTS-97-06, 12 s. Stať.

• Deutsch: Die Geschichte der Phänomenologie in sieben Aufzügen. in: Report of Center for Theoretical Study (Praha 1997), č. CTS-97-03, 9 s.

.   Palouš, Radim: Smysl a dějiny. Pokus o interpretaci Patočkova motivu a o křesťanské variace na dané téma. in: Smysl smyslu, sborník, Praha (samizdat) 1980, Nové cesty myšlení sv. 6. Stať. - 2. otisk in: Studie 15 (Roma 1983), č. I/II (85/86), p. 17-62.

.   Palouš, Radim: Škola stáří. Praha (samizdat) 1978, 167 s., Nové cesty myšlení. Mono. - 2. vydání: Praha (samizdat) 1978, Ed. Petlice. - 3. vydání, Praha (samizdat) 1978, 167 s. Kvart. - 4. otisk pod názvem Komenského škola stáří a založení gerantagogiky in: R. Palouš, Česká zkušenost, Praha (samizdat) 1984, p. 2-137, Ed. Expedice. - 5. otisk in: R. Palouš, Česká zkušenost, Praha (Academia) 1994, str. 7-65.

• Deutsch: Die Schule der Alten, J. A. Comenius und die Gerontagogik. In: Veröffentlichungen der Comeniusforschungsstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum, č. 10, Kastellaun/Hunsrück (Aloys Henn Verlag KG) 1979, 116 s.

.   Palouš, Radim: Totalismus a holismus. Praha (Karolinum) 1996. 148 s. Mono.

.   Pantano, Alessandra: Linee fondamentali del pensiero di Jan Patočka. Universita' degli studi di Verona, Facolta' di lettere e filosofia, Corso di laurea in filosofia, Verona 1998/1999, 85 s. Disertace ital. nepublikováno.

.   París, Carlos: Prólogo. in: Los Intelectuales ante la nueva sociedad, Madrid (AKAL) 1976, p. 5-15. Předml. špan.

.   Pauza, Miroslav: Charakter a úkoly vědy v názorech prof. Jana Patočky. In: Sešity 48, Příspěvky ke kritice buržoazních a revizionistických teorií, Praha (Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV) 1977, p. 53-63, rozmnoženo. Stať.

.   Pauza, Miroslav: Patočkův Sókratés. in: Filosofický časopis 45 (1997), č. 5, s. 899-908. Stať.

.   Pavlík, Ján: On Patočka's Conception of the 'Ideal Genesis' of Language, in: E-LOGOS - Electronic Journal for Philosophy (1993), VŠE Praha; tištěná verze in: Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, serie C (ÚJHS) 1995, č. 1, p. 141-148. Stať. angl.

.   Pavlík, Ján: The Origin of Language. in: Philosophie und die kognitiven Wissenschaften, ed. R. Casati a G. White, Kirchberg am Wechsel (Österr. L. Wittgenstein Ges.) 1993, p. 403-407. Stať angl.

.   Pavlík, Ján: Philosophy, "Parallel Polis" and Revolution: The Case of Czechoslovakia. in: Philosophy and Political Change in Eastern Europe, hg. v. B. Smith, La Salle (The Hegler Institute Monist Library of Philosophy) 1993, p. 67-101. Stať angl. [Příspěvek na Monist-Colloquium, Budapest, březen 1992.]

.   Pechar, Jiří: Česká kultura ve Vídni. In: Literární noviny 2 (1991), č. 17, 25. 4. 1991, p. 5. Misc.

.   Pechar, Jiří: K jednotnosti filosofické terminologie. in: Filosofický časopis 46 (1998), č. 4, p. 573-579. Stať.

.   Pechar, Jiří: Patočkova dekonstrukce metafyziky. in: Literární noviny 8 (1997), č. 26, p. 7. Rec. [Recenze knihy: J. Patočka, Sebrané spisy, sv. 1: Péče o duši I, Praha 1996.]

.   Pechar, Jiří: Patočka stále znepokojující. in: Literární noviny 3 (1992), č. 14, 9.-15. 4. 1992, p. 4. Rec. knihy: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha (Academia) 1990.

.   Pérez Rocha, Inma: Jan Patočka a etika jednoho disidenta. in: Bohemistyka (2002), č. 1, p. 1-6. Stať.

.   Pešek, Jiří: Svět jako otevřenost bytí jsoucího samého v celku a prožívané tělo. In: Filosofický časopis 45 (1997), č. 5, s. 815-824. Stať.

.   Pelikán, Čestmír: Několik poznámek k historii vydávání Patočkových Sebraných spisů. in: Aluze (2002), Nr. 1, S. 215-217. Misz.

.   Petříček, Miroslav jr.: Cesta myšlení a pohyb ve světě. Portrét českého filozofa Jana Patočky. in: Lidové noviny 10 (1997), č. 80, příloha: Národní, č. 14, p. III. Misc.

.   Petříček, Miroslav jr.: Cog it out, here goes a sum. in: Paraf (samizdat 1987), č. 7, p. 4-44. Stať.

.   Petříček, Miroslav jr.: Mýtus v Patočkově filosofii. In: Reflexe (1992), č. 5-6, 6 (16 s.). Stať.

• Magyar: A mítosz Patočka filozófiáhában. Trans. A. Mészáros. in: Hiány 5 (Budapest 1994), č. 4, p. 10-15.

.   Petříček, Miroslav jr.: Jan Patočka a myšlenka přirozeného světa. In: Filosofický časopis 38 (1990), č. 1-2, p. 22-43. Stať. [Přepracovaná stať "Cog it out, here goes a sun".]

• Français: Jan Patočka et l'idée du monde naturel. Trans. E. Abrams. in: Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), č. 11/12, Jan Patočka: le soin de l'âme, p. 117-152.

.   Petříček, Miroslav jr.: Patočka: dějiny, fenomenologie. in: Reflexe (Praha 1994), č. 12, 2 (11 s.). Stať.

.   Petříček, Miroslav jr.: Jan Patočka o Masarykovi. in: Nové knihy (1991), č. 36, 4. 9. 1991, p. 3. Rec. knihy: Tři studie o Masarykovi, Praha (Mladá fronta) 1991.

.   Petříček, Miroslav jr.: Jan Patočka - Philosophie, Phénoménologie, Politique. In: Filosofický časopis 39 (1991), č. 1, p. 172 n. Misc.

.   Petříček, Miroslav jr.: Patočkův filosofický projekt. in: Přirozený svět jako filosofický problém, Praha (Československý spisovatel) 1992, p. 269-280. Dosl.

• Français: Le projet philosophique de Patocka et le problème de l'espace. Trans. E. Abrams. in: Épokhè (1994), č. 4, p. 145-158. Stať.

.   Petříček, Miroslav jr.: Patočkův Negativní platonismus. In: Česká literatura 40 (1992), č. 1, p. 107 n. Rec. knihy: Negativní platonismus, Praha (Československý spisovatel) 1990.

.   Petříček, Miroslav jr.: Přirozený a nesamozřejmý svět. in: Lidové noviny 7 (1994), 23. 12. 1994, příloha: Národní 9, č. 52, p. III. Misc.

.   Petříček, Miroslav jr.: Úvod do (současné) filosofie. Praha (Hermann a synové) 1991, 91 s. Předn./Cykl. [8. přednáška, p. 61-68, věnovaná J. Patočkovi.] - 2. vyd. Praha (Hermann a synové) 1992, 188 s. [8. přednáška, p. 124-139, je v tomto vydání nazvána: J. Patočka. Filosofie a jazyk (francouzský strukturalismu).] - 3. vyd.: Praha (Hermann a synové) 1997, 188 S.

.   Petřík, Milan Jan: Třikrát Jan Patočka v exilu. in: Zpravodaj 14 (Winterthur 1981), č. 11, 10. 11. 1981, p. 29-31. Rec. knih: Jan Patočka - Osobnost a dílo, Köln (Index) 1980; Kacířské eseje o filosofii dějin, München (Arkýř) 1980; Dvě studie o Masarykovi, Toronto (Sixty-Eight Publishers) 1980.

.   Pignet, Janine: Jan Patočka, Correspondance (Lettres à R. Campbell). Avertissement. in: Les Temps Modernes 48 (Paris 1992), č. 554, str. 1 n. Předml. fr.

.   Pinc, Zdeněk: Pedagogika obratu, pedagogika Jana Patočky. in: Vesmír 73 (1994), č. 7, p. 395. Stať.

.   Pinc, Zdeněk: Rizika a šance duchovního života. in: J. Patočka. První skica k podobizně, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1977, p. 82-89, Kvart. Stať. - 2. otisk tamt., Praha (samizdat) 1977, Edice Petlice, sv. 96.

.   Pithart, Petr: Egy szókratészi gondolkodású és sorsú filozófus. Trans. I. Németh. In: J. Patočka, Mi a cseh?, Esszék és tanulmányok, Pozsony/Bratislava (Kalligram) 1996, p. 5-26. Předml. maď.

.   Pithart, Petr: K Patočkovým dopisům německé přítelkyni. in: Most atd. (1990), č. 2, p. 52-67. Stať.

.   Pithart, Petr: Der Philosoph als Ketzer. Kommentar zu Patočka. Trans. V. Koubová. in: Transit (Wien 1991), č. 2, p. 106-109. Stať něm.

.   Pithart, Petr: Plavba k břehům Indie. In: Křesťanská revue 59 (1992), č. 9, str. 205 n. Misc. [Prosloveno 10. 9. 1992 při příležitosti vernisáže knihy: J. Patočka, Evropa a doba poevropská, Praha (Lidové noviny) 1992.]

.   p.m.p.: Die Zeit - ein Phänomen. in: Die Presse (Wien 1987), 14.-15. 3. 1987, p. 6. Misc. něm. [Zpráva o výroční přednášce Jana Patočky v IWM, Vídeň 1987.]

.   Poirier, Jean-Louis: Patočka et les Grecs. in: Cahiers philosophiques (Paris 1992), č. 50, p. 167-200. Stať fr.

.   Pokorný, Jindřich: Kádrový posudek si každý napsal sám. S Jindřichem Pokorným hovoří A. Drda a V. Karlík. in: Revolver Revue (1999), č. 39, p. 313-333. Misc.

.   Polder, Jiří: Zamyšlení nad jednou studií. in: Janu Patočkovi in memoriam, Miscellanea, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1981, p. 109-112. Kvart. Misc.

.   Polívka, Jiří: Intentionalität und Transzendenz. in: Intentionalität - Werte - Kunst, Husserl - Ingarden - Patočka, Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992, ed. J. Bloss, W. Stróżewski a J. Zumr, Praha (Filosofia) 1995, p. 32-39. Předn. něm. [Předneseno na stejnojmenné konferenci pořádané v Praze v květnu 1992.]

.   Półtawski, „A. Painting and Intentionality“, in: Intentionalität — Werte — Kunst, Husserl — Ingarden — Patočka, Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992, ed. J. Bloss, W. Stróżewski & J. Zumr, Praha (Filosofia) 1995, pp. 13–21. Předn. angl. [Předneseno na stejnojmenné konferenci pořádané v Praze v květnu 1992.]

.   Pombo, Fátima: Jan Patočka - Art and its Phenomeological Affiliation. In: Journal of the British Society for Phenomenology 29 (Manchester 1998), č. 2, p. 132-144. Stať angl.

.   Popelová, Jiřina: Studie o současné české filosofii. Praha (Vilímek) 1946, p. 34-37. Mono.

.   Popelová, Jiřina: Vynikající dílo z dějin filosofie. In: Filosofický časopis 12 (1964), č. 4, p. 584-587. Rec. knihy: J. Patočka, Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha (Nakl. ČSAV) 1964.

.   Prečan, Vilém viz -vpn-

.   Preisner, Rio: Když myslím na Evropu II, Praha 2004 (Torst), 580 pp. Sb.

.   Průcha, Milan: Über den Ansatz von Jan Patočkas Philosophie der Geschichte. In: Mesotes 3 (Wien 1993), č. 2, p. 216-239. Stať. něm.

• Česky: O východiscích Patočkova pojetí dějin. in: Reflexe (Praha 1994), č. 12, 1 (26 s.).

.   Přibáň, Jiří: Nesnesitelná tíha češství. in: Tvar 4 (1993), č. 8, 25. 2. 1993, str. 10. Rec. knihy: J. Patočka, Co jsou Češi? Was sind die Tschechen?, Praha (Panorama) 1992.

.   Přibáň, Jiří: Přirozený svět jako filosofický problém. in: Tvar 3 (1992), č. 45, 5. 11. 1992, p. 11. Rec. knihy: J. Patočka, Přirozený svět jako filosofický problém, Praha (Československý spisovatel) 1992.

.   Pynsent, Robert B.: Questions of Identity. Czech and Slovak Ideas of Nationality and Personality. Budapest/London/New York (Central European University Press) 1994, 244 s. Mono. angl. [Passim.]

• Česky: Pátrání po identitě. Trans. B. Hemelíková, Praha (Nakladatelství H&H) 1996, 278 s.

R

.   Rabanus, Christian: Geschichte, Sinn und Sinn der Geschichte in den "Ketzerischen Essais" Jan Patočkas. in: Siebzig Jahre "Sein und Zeit". Wiener Tagungen zur Phänomenologie 1997., ed. H. Vetter, Frankfurt/Main (Peter Lang) 1999, p. 207-222. Stať něm.

• Česky: Smysl dějin v "Kacířských esejích". Dějiny, smysl a smysl dějin v "Kacířských esejích" Jana Patočky. Trans. P. Stehlíková. in: Filosofický časopis 45 (1í97), č. 5, str. 750-767.

.   Rabanus, Christian: Praktische Phänomenologie. Jan Patočkas Revision der Phänomenologie Edmund Husserls. Frankfurt/Main (Peter Lang) 2002, 265 s. Mono něm.

.   Rabanus, Christian: Rec. knihy: M. Gatzemeier, (ed.), Jan Patočka. Ästhetik - Phänomenologie - Pädagogik - Geschichts- und Politiktheorie, Aachen 1994, in: Perspektiven der Philosophie, Neues Jahrbuch 24 (Amsterdam/Atlanta 1998), p. 379-389. Rec. něm.

.   Rabanus, Christian: Die Rezeption des philosophischen Werks von Jan Patočka im deutschsprachigen Raum. Ein Bericht. in: Internationale Zeitschrift für Philosophie (Stuttgart 1998), č. 1, str. 152-170. Stať. něm.

.   Rabanus, Christian: Technik in der Philosophie Husserls, Heideggers und Patočkas. in: Report of Center for Theoretical Study (Praha 1998), č. CTS-98-14, 16 s. Stať. něm.

.   Rajčič, Biserka: Patočkin Prag. Pisma iz Praga - XVI. In: Kniževna reč 23 (Beograd 1994), č. 434, 10. 3. 1994, p. 13. Misc. srbochor.

.   Rajčič, Biserka: Slučaj Jan Patočka. in: J. Patočka: Evropa i postevropsko doba, přel. B. Rajčić, Beograd (Centar za geopoetiku) 1995, p. 139-142. Dosl. srbochr.

.   Rákosník, Jakub: Jan Patočka - 1972-1977. 2000, Typoskript, 21 s. Stať. Nepubl. [Seminární práce, obor historie/poliologie FF UK Praha.]

.   La Responsabilité / Responsibility. Entretiens de Prague Institut international de philosophie 1990. Hommage à Jan Patočka, ed. P. Horák a J. Zumr, Praha (Filosofický ústav ČSAV) 1992, 134 s. Předn. angl./frz. (v. též Horák, Petr)

.   Resten, Patrick: Jan Patočka: "Essais hérétiques". Lagrasse (Verdier) 1981. In: Le Quotidien de Paris, 6. 7. 1982. Rec.

.   Rezek, Petr: Cesty k bytí a fenomenologie. in: Janu Patočkovi in memoriam, Miscellanea, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1978, p. 122-133. Stať. - 2. otisk in: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (Oikoymenh) 1993, p. 42-49.

.   Rezek, Petr: Fenomén, jev a originál. in: Býk, Praha (samizdat) 1977, p. 108-133. Stať. - 2. otisk in: Paternoster (Wien 1985), č. 9-10, p. 136-155. - 3. otisk in: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (Oikoymenh) 1993, p. 9-22.

.   Rezek, Petr: Filosofie evropanství Jana Patočky jako metafyzika pohybu. In: Střední Evropa (samizdat 1985), č. 4, p. 71-80. Stať. - 2. otisk in: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, p. 45-52. - 3. otisk in: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (Oikoymenh) 1993, p. 55-62.

• Français: La philosophie de l'européanité comme métaphysique du mouvement dans l'uvre de Jan Patočka. Trans. E. Abrams. in: Critique 43 (Paris 1987), č. 485, str. 881-891.

.   Rezek, Petr: "Haptická ozvěna a haptická ozvěnovitost", in: Konzerva na hudbu (1992), pp. 31-37. Repr. in: K teorii plastičnosti, Praha 2004 (Triáda), pp. 69-78.

.   Rezek, Petr: Kosmické aspekty lidské konečnosti. Praha, (samizdat) 1976. Mono.

.   Rezek, Petr: Lidský život a lidská existence jako pohyb u Jana Patočky. in: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (Oikoymenh) 1993, p. 68-78. Stať.

.   Rezek, Petr: Na cestě ke kosmologickému založení vědy. in: P. Rezek, Kosmické aspekty lidské konečnosti, Praha (samizdat) 1976, p. 29-56. Diskuse. - 2. otisk in: Polemos (samizdat 1979), č. 1. - 3. zkrácený otisk in: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (Oikoymenh) 1993, p. 23-41.

.   Rezek, Peter: Negativní platonismus Jana Patočky. in: Česká kultura na přelomu 50.-60. let, Kolokvium 22.-23. 6. 1988, Praha 1992, p. 31-33. Předn. - 2. otisk in: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (Oikoymenh) 1993, p. 63-67.

.   Rezek, Petr: Obec otřesených, anebo postižených? in: Kritický sborník 6 (samizdat 1987), č. 2, p. 91-104. Stať. - 2. otisk in: P. Rezek, Filosofie a politika kýče, Praha (Oikoymenh) 1991, p. 79-89.

.   Rezek, Petr: Jan Patočka. in: Lidové noviny 11 (1998), č. 121, 26. května, Příloha, p. VII. Misc.

.   Rezek, Petr: Jan Patočka a věc fenomenologie. Praha (Oikoymenh) 1993, 136 s. Sb.

.   Rezek, Petr: Jan Patočka a věc fenomenologie. in: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (Oikoymenh) 1993, p. 131-133. Stať.

• Français: Jan Patočka et le problème de la phénoménologie. Trans. E. Abrams. in: Études phénoménologiques 7 (Bruxelles 1991), č. 13-14, p. 203-209.

.   Rezek, Petr: Patočkova fenomenologie ducha v kontextu Pražského filosofického kroužku. in: Reflexe (1990), č. 3, 6 (10 s.). Stať. - 2. otisk in: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (Oikoymenh) 1993, p. 116-124.

• Français: La "phénoménologie de l'esprit" de Patočka dans le contexte du Cercle philosophique de Prague. Trans. E. Abrams. in: Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), č. 11/12, Jan Patočka: le soin de l'âme, p. 103-115.

.   Rezek, Petr: Patočkova topologie přirozeného světa. in: Reflexe (1991), č. 5-6, 5 (9 s.). Stať. - 2. otisk in: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (Oikoymenh) 1993, p. 107-115.

.   Rezek, Petr: Patočkův nejvlastnější přínos filosofii. In: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (Oikoymenh) 1993, p. 125-130. Stať.

• Français: L'apport de Patočka a la philosophie. Trans. E. Abrams. in: Critique 44 (Paris 1988), č. 497, p. 797-804.

.   Rezek, Petr: Philosophie der Praxis. in: Wiener Journal (Wien 1988), č. 94/95, p. 34. Rec. knihy: J. Patočka, Kunst und Zeit, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987.

.   Rezek, Petr: Třetí životní pohyb u Jana Patočky jako problém intersubjektivity. in: Reflexe (1990), č. 4, 5 (14 s.). Stať. - 2. otisk in: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (Oikoymenh) 1993, p. 94-106.

.   Rezek, Petr: Vzpomínky na profesora Jana Patočku. in: Vzpomínky a pocty, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, p. 68-73, Kvart. Misc. - 2. otisk tamt., Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 164. - 3. otisk in: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (Oikoymenh) 1993, p. 50-54.

.   Rezek, Petr: Život disidentův jako "život v pravdě"? in: Střední Evropa (samizdat 1987), č. 8, p. 95-113. Stať. - 2. otisk in: P. Rezek, Filosofie a politika kýče, Praha (Oikoymenh) 1991, p. 45-62.

.   Rezek, Petr: Životní pohyb pravdy a život v pravdě u Jana Patočky. in: P. Rezek, Filosofie a politika kýče, Praha (Oikoymenh) 1991, p. 63-78. Stať. - 2. otisk in: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (Oikoymenh) 1993, p. 79-93.

.   Reznikow, Stéphane: „Jan Patočka, de la philosophie à la dissidence“, in: Štěpánská 35. Nouvelle revue française de Prague (1997), č. 4—6, pp. 22, 24, 26, 28. Misc. franc.

• Česky: Jan Patočka, od filosofie k disentu. Trans. P. Himmel. in: Štěpánská 35. Nouvelle revue française de Prague (1997), č. 4-6, p. 23, 25, 27, 29.

.   Reznikov, Stéphane: Entretien: Janou Patočková. in: Štěpánská 35. Nouvelle revue française de Prague (1997), č. 4-6, p. 32. Misz. frz.

• Česky: Rozhovor s Janou Patočkovou. Trans. P. Himmel. in: Štěpánská 35. Nouvelle revue française de Prague (1997), č. 4-6, p. 33.

.   Ricoeur, Paul: "L'entrée dans la condition historique", in: Esprit, Décembre 2004 (No. 310), pp. 26-27. Misc.

.   Ricoeur, Paul: Jan Patočka et le nihilisme. In: Esprit (1990), November, str. 30-37. Stať. fr. (v. též Horák, Petr) -- 2. otisk in: Lectures 1, Autour du politique, Paris (Ed. du Seuil) 1991, S. 84-92. -- 3. otisk pod názvem Hommage à Jan Patočka, in: Horák, Petr a Zumr, Josef (ed.), La responsabilité - Responsibility, Praha (Filosofický ústav ČSAV) 1992, p. 42-49. -- 4. otisk pod názvem Hommage à Jan Patočka, in: Declève, Henri (ed.), Profils de Jan Patočka, Bruxelles (Publications des Facultés universitaires Saint-Louis) 1992, str. 149-156.

• Česky: Pocta Janu Patočkovi. Trans. M. Sedláčková. in: Filosofický časopis 39 (1991), č. 1, str. 5-12.

• Magyar: Homage to Jan Patocka. in: Magyar filozof szemle (Budapest 1994), č. 5-6, str. 809-815.

• Deutsch: Hommage an Jan Patočka. Trans. H. Fabritius a L. Hagedorn. in: Jan Patočka. Texte - Dokumente - Bibliographie, ed. L. Hagedorn a H. R. Sepp, Praha a Freiburg, München (Oikoymenh a Verlag Karl Alber) 1999, p. @@-@@.

.   Ricoeur, Paul: Jan Patočka, le philosophe-résistant. in: Le Monde (Paris 1977), 19. 3. 1977. Misc. fr. - 2. otisk in: Istina 22 (Paris 1977), č. 2, str. 128-131. Misc. fr.

• English: Jan Patočka. Philosopher and Resister. in: Telos (New York 1977), č. 31, p. 152-155.

• Česky: Jan Patočka - filozof, který se nepodrobil. in: J. Patočka. První skica k podobizně, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1977, p. 43-46, Kvart. - 2. otisk tamt., Praha (samizdat) 1977, Edice Petlice, sv. 96.

• Deutsch: Jan Patočka - Philosoph im Widerstand. Trans. H. Fabritius a L. Hagedorn. in: Jan Patočka. Texte - Dokumente - Bibliographie, ed. L. Hagedorn a H. R. Sepp, Praha a Freiburg, München (Oikoymenh a Verlag Karl Alber) 1999, str. @@-@@.

.   Ricoeur, Paul: Jan Patočka: od filosofie přirozeného světa k filosofii dějin. Trans. K. Novotný. in: Filosofický časopis 45 (1997), č. 5, p. 742-749. Předn. [Předneseno pod názvem Jan Patočka: de la philosophie du monde naturel à la philosophie de l'histoire 6. červa 1997 na mezinárodní konferenci "L'eredità filosofica di Jan Patočka" v Neapoli.]

.   Ricoeur, Paul: Préface. in: Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Lagrasse (Verdier) 1981, p. 7-15. Předml. fr. - 2. otisk tamt., Lagrasse (Verdier) 1988, p. 7-15.

• English: Preface to the French Edition of Jan Patočka' Heretical Essays. Trans. E. Kohák. In: Jan Patočka: Heretical Essays in the Philosophy of History, ed. J. Dodd, Chicago/La Salle (Open Court) 1996, p. VII-XVI.

• Španělsky: Prólogo. Trans. A. Clavería. in: Ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia, Barcelona (Península) 1988, p. 7-16.

.   Rieger, Ladislav: Jan Patočka, Dvojí rozum a příroda v německém osvícenství. Praha (V. Petr) 1942. in: Česká mysl 37 (1943), č. 4, p. 118 n. Rec.

.   Richir, Marc: La communauté asubjective. Incorporation et incarnation. In: Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), č. 11/12, Jan Patočka: le soin de l'âme, p. 163-191. Stať.

.   Richir, Marc: Possibilité et nécessité de la phénoménologie asubjective. in: Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, ed. E. Tassin a M. Richir, Grenoble (J. Millon) 1992, p. 101-120. Stať fr.

• Deutsch: Möglichkeit und Notwendigkeit einer asubjektiven Phänomenologie. in: Jan Patočka, Ästhetik - Phänomenologie - Pädagogik - Geschichts- und Politiktheorie, ed. M. Gatzemeier, Aachen (Alano-Verlag) 1994, p. 68-82. [Předneseno na kolokviu na počest Jana Patočky 10. 5. 1991 na RWTH Aachen.]

• Česky: Možnost a nezbytnost asubjektivní fenomenologie. Trans. M. Petříček jr. in: Filosofický časopis 45 (1997), č. 5, s. 825-844.

.   Richir, M. - Tassin, E. (ed.): Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique. Grenoble (J. Millon) 1992, 256 s. Collection Krisis. Sb. fr. [Do sborníku přispěli: W. Biemel, I. Chvatík, H. Declève, R. Kearney, P. Kouba, R. Legros, B. Nessler, M. Petříček, M. Richir, A.-M. Roviello, K. Środa, I. Srubar, E. Tassin a J. Zumr.]

.   Richir, Marc: Préface. in: Qu'est-ce que la phénoménologie? ed. E. Abrams, Grenoble (Millon) 1988, p. 7-15. Předml. fr.

.   Richir, Marc: Science et phénoménologie. In: Profils de Jan Patočka, ed. H. Declève, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, p. 103-109. Předn. fr. [Předneseno na konferenci věnované J. Patočkovi, Bruxelles, březen 1987.]

.   Richta, R., Ruml, V., Kořínek, J.: Svoboda, o niž běží. Sešity 45, Příspěvky ke kritice buržoazních a revizionistických teorií, Praha (Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV) 1977, 42 s., rozmnoženo. Mono.

.   Rodrigo, Pierre: "Tes psyches epimeleisthai". Jan Patočka, Platon et la phénoménologie. in: Diotima (1991), č. 19, p. 120-126. Stať fr. [Předneseno na kolokviu "Platonisme et néoplatonisme", Athény 1991.]

• Česky: Jan Patočka, Platón a fenomenologie. Trans. I. Hozbachová. in: Filosofický časopis 45 (1997), č. 5, s. 787-795.

.   Rohanová, Milada: Soupis prací Jana Patočky (1928-1967). in: Filosofický časopis 15 (1967), č. 5, p. 754-773. Biblio.

.   Rorty, Richard: The Seer of Prague. Influence of Czechoslovakian Philosopher Jan Patočka. in: The New Republic 205 (1991), č. 1, p. 35-39. Rec. [Rec. knih: E. Kohák, J. Patočka - Philosophy and Selected Writings, Chicago (University of Chicago Press) 1989; J. Patočka, Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, 2. vyd., Lagrasse (Verdier) 1988; J. Patočka, Platon et l'Europe, Lagrasse (Verdier) 1983.] -- 2. otisk in: Jan Patočka. Texte - Dokumente - Bibliographie, ed. L. Hagedorn a H. R. Sepp, Praha a Freiburg, München (Oikoymenh a Verlag Karl Alber) 1999, p. @@@.

.   Rovenský, Dušan: Vměšování, jež nemá obdoby. Odpověď holandskému ministrovi. in: Rudé právo (1977), č. 5. 3. 1977. - 2. otisk in: Ztroskotanci a samozvanci, Praha (Rudé právo) 1977, p. 99-102, Knihovna Rudého práva, sv. 1/77.

.   Roviello, Anne-Marie: Patočka et la demi-mesure moderne. in: Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, ed. E. Tassin a M. Richir, Grenoble (J. Millon) 1992, p. 189-202. Stať fr. [Předneseno na konferenci na počest Jana Patočky v Paříži, říjen 1990.]

• Česky: Patočka a poloviční míra moderní doby. Trans. M. Petříček jr. in: Filosofický časopis 39 (1991), č. 3, p. 437-447.

.   Roviello, Anne-Marie: Jan Patočka ou le souci de l'âme. in: Études (1992), č. 4, p. 507-516. Stať fr.

.   Roviello, Anne-Marie: Postface. in: Liberté et sacrifice, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1990, p. 367-378. Dosl. fr.

.   Ruml, V. Kořínek, J., Richta, R.: Svoboda, o niž běží. Sešity 45, Příspěvky ke kritice buržoazních a revizionistických teorií, Praha (Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV) 1977, 42 s. Mono.

.   Růžička, Michal: Duše a svět. Jan Patočka v čase kupónových knížek. In: Lidové noviny 5 (1992), č. 213, 10. 9. 1992, příloha: Národní 9, str. 2. Rec. knih: Přirozený svět jako filosofický problém, Praha (Československý spisovatel) 1992; Evropa a doba poevropská, Praha (Lidové noviny) 1992.

Ř

.   Řepa, M.: Zpráva. in: Český časopis historický 96 (1998), č. 1, p. 182 n. Rec. [Recenze knihy: J. patočka, Sebrané spisy, sv. 1: Péče o duši I, Praha 1998.]

S

.   San Martin, Javier: Patočkina kritika Husserlove fenomenologije. Z něm. rkp. přel. V. Milisavljević. in: Filozofski godišnjak 10 (Beograd 1997), str. 286-292. Stať srb. [Předneseno na konferenci "Fenomén jako filosofický problém, Praha 6. - 11. dubna 1997.]

.   Scruton, Roger: Masaryk, Patočka and the Care of the Soul. in: On Masaryk, ed. J. Novák, Amsterdam (Rodopi) 1988, p. 111-128. Stať angl.

• Magyar: Masaryk, Patočka és lélek gondozása. Trans. A. Kiséry. in: Gond (Budapest 1997), č. 13-14, p. 251-264.

.   Scruton, Roger: Towards Responsibility. in: Times Literary Supplement, 5.-11. 10. 1990. Rec. knih: J. Patočka, Die natürliche Welt als philosophisches Problem, Stuttgart (Klett-Cotta) 1990; E. Kohák, Jan Patočka - Philosophy and Selected Writings, Chicago (University of Chicago Press) 1989.

.   Sebestik, Jan viz Šebestík, Jan

.   Sedláková, Lenka: Léčba Patočkou. in: Český deník 2 (1992), č. 212, 9. 9. 1992, p. 14. Rec. knihy: Přirozený svět jako filosofický problém, Praha (Československý spisovatel) 1992.

.   Semprún, Jorge: Qué significa para mí ser 'europeo'. in: El Pais (2002), č. 15. 3. 2002, p. ??-???. Misc. špan. [V AJP v Praze je text z internetu.]

.   Sepp, Hans Rainer: Patočka als Phänomenologe. in: Jan Patočka. Texte - Dokumente - Bibliographie, ed. L. Hagedorn a H. R. Sepp, Praha a Freiburg, München (Oikoymenh a Verlag Karl Alber) 1999, str. @@@-@@@.

.   Serrano de Haro: Fin de la historia y comienzo de la política: de Havel a Arendt. in: Revista española de teología 60 (1999), č. 59, p. 85-102. Stať špan.

.   Serrano de Haro, Agustín: "Presentación", in: A. Serrano de Haro (ed.): Jan Patočka, El movimiento de la existencia humana, Ediciones Encuentro, Madrid 2004, pp. 7-12. Pref.

.   Serrano de Haro: Semblanza del filosofo checo Jan Patočka. Introduccion a su pensamiento. in: Sciencias y sociedad (Madrid 1993), č. ??, str. 89-99. Stať špan.

.   Serrano de Haro: Tres perspectivas sobre la fenomenología en su siglo. In: Dialógo filosófico 16 (Madrid 2000), č. 46 (Enero/Abril), p. 4-33. Stať špan.

.   Sešity 45. Příspěvky ke kritice buržoazních a revizionistických teorií. Praha (Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV) 1977, 42 s., rozmnoženo. Sb. [Do sborníku přispěli: J. Kořínek, R. Richta a V. Ruml.]

.   Sešity 48. Příspěvky ke kritice buržoazních a revizionistických teorií. Praha (Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV) 1977, 88 s, rozmnoženo. Sb. [Do sborníku přispěli: J. Černý, M. Havelka, Z. Javůrek, M. Pauza, S. Strohs a V. Tomek.]

.   Seys, Pascale: Regard à l'est. Essais esthétiques et politiques de Jan Patočka. In: Revue Philosophique de Louvain 90 (1992), č. 85, p. 82-88. Rec.

.   Schaller, Klaus: "Autor není komeniolog", Patočka als Comeniusforscher, Patočka jako komeniolog. in: Klaus Schaller, Comenius 1992, Gesammelte Beiträge zum Jubiläumsjahr, Schriften zur Comeniusforschung, sv. 22, Veröffentlichungen der Comeniusforschungsstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum, Sankt Augustin (Academia) 1992, p. 265-286. Stať něm./čes. - 2. otisk in: Studia Comeniana et historica 24 (Uherský Brod 1994), č. 52, p. 17-36.

.   Schaller, Klaus: Bibliographie der Publikationen Patočkas über Comenius. In: J. Patočka: J. A. Komenský, Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Veröffentlichungen der Comeniusforschungsstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum, sv. 12 (1981), p. 10-14. Biblio. něm./čes.

.   Schaller, Klaus: Die Comeniana Jan Patočkas. Editorische Probleme - philosophisches Profil. in: Phänomenologische Forschungen, č. 17: Studien zur Philosophie von J. Patočka, ed. E. W. Orth, Freiburg/München (Alber) 1985, p. 53-86. Stať něm.

.   Schaller, Klaus: Comenius in Deutschland. in: Pädagogische Rundschau 48 (Frankfurt/M., Bern, New York 1994), p. 61-80. Stať něm.

.   Schaller, Klaus: Comeniusforschung in Bochum. in: Jahrbuch der Ruhr-Universität (Bochum 1980), p. 35-42. Stať něm.

.   Schaller, Klaus: Kurze Nachricht über die Arbeit der Comeniusforschungsstelle. in: Kl. Schaller, P. Spielmann, Labyrinth der Welt und Lusthaus des Herzens, Bochumer Universitätsreden, Bochum (Presstelle der Ruhr-Universität) 1992, p. 19-24. Stať něm.

.   Schaller, Klaus: Laudatio für Prof. PhDr. Radim Palouš aus Anlaß der Verleihung des Comenius-Preises, in: K. Schaller, Comenius 1992, Gesammelte Beiträge zur Comeniusforschung, Schriften zur Comeniusforschung, Veröffentlichungen der Comeniusforschungsstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum, sv. 22, Sankt Augustin (Academia) 1992, p. 303-311. Misc. něm.

• Holandsky: Laudatio. in: Scheidegger-Comenius prijs voor pedagogik van de Internationale Instituten voon Scheidegger 1992, p. 49-58. [Laudatio auf Radim Palouš aus Anlaß der Verleihung des Comeniuspreises der Scheidegger-Gesellschaft in Leiden am 12. 5. 1992.]

.   Schaller, Klaus: Nachwort, Jan Patočkas Beitrag zur Comeniusforschung. In: R. Palouš, Die Schule der Alten, J. A. Comenius und die Gerontagogik, ed. K. Schaller, Schriften zur Comeniusforschung, Veröffentlichungen der Comeniusvorschungsstelle der Ruhr-Universität Bochum, sv. 10, Kastellaun/Humsrück (Aloys Henn Verlag) 1979, str. 95-99. Dosl. něm.

.   Schaller, Klaus: Patočkas Comeniusinterpretation und ihre Bedeutung für die systematische Pädagogik der Gegenwart. in: Jan Patočka, Ästhetik - Phänomenologie - Pädagogik - Geschichts- und Politiktheorie, ed. M. Gatzemeier, Aachen (Alano-Verlag) 1994, p. 15-29. Předn. něm. [Předneseno na kolokviu na počest Jana Patočky 10. 5. 1991 na RWTH Aachen.]

• English: Patočka's Interpretation of Comenius and its Significance for Present-Day Pedagogics. in: K. Schaller, Comenius 1992, Gesammelte Beiträge zur Comeniusforschung, Schriften zur Comeniusforschung, Veröffentlichungen der Comeniusforschungsstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum, sv. 22, Sankt Augustin (Academia) 1992, p. 249-264. - 2. otisk in: Science in Context 6 (Oxford 1993), p. 617-631.

• Česky: Komenský a otevřená duše. Patočkův výklad Komenského a jeho význam pro současnou systematickou pedagogiku. Trans. J. Beneš. in: Filosofický časopis 40 (1992) č. 1, p. 35-47.

.   Schaller, Klaus: Patočkas Comeniusinterpretation und seine "Pädagogik der Wende", Comenius und die "offene Seele". in: Mitteilungsblatt der Comeniusforschungsstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum, sv. 24, Bochum 1992, p. 39-67. Stať něm. - 2. dopl. verse otištěna in: K. Schaller, Comenius 1992, Gesammelte Beiträge zum Jubiläumsjahr, Schriften zur Comeniusforschung, Veröffentlichungen der Comeniusforschungsstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum, sv. 22, Sankt Augustin (Academia) 1992, p. 313-343.

• Česky: Pedagogika obratu - Patočkova teorie vzdělání. in: K. Schaller, Comenius 1992, Gesammelte Beiträge zur Comeniusforschung, Schriften zur Comeniusforschung, Veröffentlichungen der Comeniusforschungsstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum, sv. 22, Sankt Augustin (Academia) 1992, p. 345-370. [Předneseno 27. 3. 1992 na Pedagogické fakultě University Karlovy.]

• Français: Patočka interprète de Comenius: sa pédagogie du revirement. Trans. H. Declève. in: Profils de Jan Patočka, ed. H. Declève, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint Louis) 1992, p. 65-93. [Předneseno na konferenci věnované Janu Patočkovi v IWM ve Vídni, únor 1984.]

.   Schaller, Klaus: Die Theorie der Bildsamkeit. in: Die Welt des Menschen, die Welt der Philosophie, Festschrift für Jan Patočka, ed. W. Biemel, Haag (Martinus Nijhoff) 1976, p. 102-178. Stať něm.

.   Schaller, Klaus: Vorwort. in: J. Patočka: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Veröffentlichungen der Comeniusforschungsstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum, sv. 12, Bochum 1981, p. 6-9. Předml. něm./čes.

.   Schouwey, Jacques: Jan Patočka, le philosophe dans la cité. in: La Liberté (Fribourg 1983), p. 25 n. Rec. knihy: Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Lagrasse (Verdier) 1981.

.   Schuhmann, Karl: Husserl a Patočka. Z něm. rkp. přel. V. Hrubá. in: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, p. 34-41. Stať.

• Français: Husserl et Patočka. Z něm. rkp. přel. M. Lhomme. in: Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), č. 11/12, Jan Patočka: le soin de l'âme, p. 93-102.

.   Sivák, Jozef: Colloque Jan Patočka. in: Les Etudes philosophiques (1991), č. 2, p. 278-281. Misc. fr. [Zpráva o konferenci na počest Jana Patočky v Paříži, říjen 1990.]

.   Sivák, Jozef: L'"Exigence d'une phénoménologie asubjective" et la noématique. In: Analecta Husserliana, sv. 34 (1991), str. 465-474. Stať fr.

.   Sivák, Jozef: Jan Patočka and Phenomenology in Bohemia and Slovakia. In: Phenomenology World-Wide. Foundations, expanding dynamisms, life-engagements. A guide for research and study (Analecta Husserliana, sv. 80.), ed. A.-T. Tymieniecka, Dordrecht/Boston (Kluwer Academic Publishers) 2002, p. 301-307. Stať angl.

.   Sivák, Jozef: Jan Patočka, critique de Husserl. D'une lecture métaphysique de la phénoménologie husserlienne. in: Les Etudes philosophiques (1990), č. 4, p. 491-512. Stať fr.

.   Sivák, Jozef: Jan Patočka, filozof a občan. in: Kultúrny život 26 (Bratislava 1992), č. 35, 27. 8. 1992, p. 6. Misc. slov.

.   Sivák, Jozef: Jan Patočka, L'idée de l'Europe en Bohême. Grenoble (J. Millon) 1991. in: Revue philosophique de la France et de l'étranger (1993), č. 2, p. 469-472. Rec.

.   Sivák, Jozef: Rec. knihy: Patočka, J.: Introduction á la phénoménologie de Husserl, Grenoble (J. Millon) 1992. in: Revue philosophique de la Frace et de l'etranger (1994), č. 4, p. 498 n. Rec. fr.

.   Sivák, Jozef: Jan Patočka, Liberté et sacrifice, Ecrits politiques. Grenoble (J. Millon) 1990. in: Revue philosophique de la France et de l'étranger (1993), č. 2, p. 472-475. Rec.

.   Sivák, Jozef: La réalisation du projet husserlien de "Monde naturel" selon Jan Patočka. in: Analecta Husserliana XIV, The Phenomenology of Man and of the Human Condition, ed. A.-T. Tyminiecka, Dordrecht-Boston-London (Reidel) 1983, p. 207-228. Stať fr.

.   Sivák, Jozef: Rec. sborníku: E. Tassin, M. Richir (ed.), Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique. Grenoble (J. Millon) 1992, 256 s. In: Revue philosophique, p. 485 n.

.   Sivák, Jozef: Un philosophe du monde naturel: Jan Patočka (1907-1977). Analecta Husserliana, sv. 27 (1989), p. 573-601. Stať fr.

.   Sivák, Jozef: "La vie dans l'idée" selon Jan Patočka et son actualité. In: Analecta Husserliana, ed. A.-T. Tymieniecka, sv. 50 (1997), p. 79-88. Stať fr.

.   Slomek, Jaromír: "Pocta opožděná přes půl století", in: Lidové noviny 6. 2. 2004, p. 9. Rev.

.   Smetáček, Zdeněk viz -ZS-

.   Smith, Barry: Von T. G. Masaryk bis Jan Patočka: Eine philosophische Skizze. In: T. G. Masaryk und die Brentano-Schule, ed. J. Zumr a T. Binder, Praha a Graz (Filozofický ústav Československé akademie věd a Forschungstelle/Dokumentationszentrum für österreichische Philosophie) 1992, p. 94-110. Stať něm. [Předneseno na symposiu "T. G. Masaryk und die Brentano-Schule", Praha 15. - 17. 10. 1991.]

.   Sobotka, Milan: Jak nečíst Patočku. Na obranu J. G. Herdera proti Christopheru Lordovi. in: Literární noviny 9 (1998), č. 3, p. 8. Stať. [Ad: Ch. Lord: Jan Patočka - poznámka pod čarou.]

.   Sobotka, Milan: Jan Patočka †. in: Wiener Jahrbuch für Philosophie, sv. 11, ed. E. Heintel, Wien (Braumüller) 1978, p. 7-14. Misc. něm. -- 2. otisk in: Jan Patočka. Texte - Dokumente - Bibliographie, ed. L. Hagedorn a H. R. Sepp, Praha a Freiburg, München (Oikoymenh a Verlag Karl Alber) 1999, p. @@@-@@@.

.   Sobotka, Milan: Jan Patočka o Janu Komenském. in: Literární noviny 10 (1999), č. 27, p. 8 n. Rec. [Recenze knih: Jan Patočka: Komeniologické studie I, Praha 1997, Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 9; J. Patočka, Komeniologické studie II, Praha 1998, Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 10.]

.   Sobotka, Milan: Patočkova přednáška z r. 1949 o Hegelově "Fenomenologii ducha". in: Filosofický časopis 45 (1997), č. 5, p. 845-862. Aufs.

.   Sokol, Jan: Dvě knížky Jana Patočky. In: Reportér 7 (1992), č. 37-38, 16.-23. 9. 1992, p. 31. Rec. knih: Přirozený svět jako filosofický problém, Praha (Československý spisovatel) 1992; Evropa a doba poevropská, Praha (Lidové noviny) 1992.

.   Sokol, Jan: Filosofův pohled na dějiny. in: Reflexe (Praha 1994), č. 12, 9 (4 s.). Stať.

.   Sokol, Jan: Odraz v díle Jana Patočky. in: Studia Comeniana et historica 24 (Uherský Brod 1994), č. 52, p. 12-16.

.   Sokol, Jan: Péče o duši I. Veřejné uvedení 1. svazku Patočkových Spisů. In: Kritický sborník 16 (1997), č. 3, p. 64-67. Misc.

.   Sokol, Jan: La pensée européenne de Jan Patočka. in: Histoire des idées politiques de l'Europe Centrale, Paris (Presses Universitaires de France) 1998, p. 496-510. Stať franc.

.   Sokolová, Františka (ed.): Janu Patočkovi. Sborníček k jubileu 1.6.1907-13.3.1977. Praha (soukromý tisk) 1997, 19 s. Misc. - 2. vyd., Praha (soukromý tisk) 1998, 19 s.

.   Souček, D. - Němec, J. viz t. IWM

.   Soudilová, Věra: Autoreferát disertace "Ke komeniologickému odkazu Jana Patočky", Praha (Filosofický ústav ČSAV) 1992, 17 s. Stať.

.   Soudilová, Věra: Ke komeniologickému odkazu Jana Patočky. in: Palouš, R. - Soudilová, V., Comenius redivivus, Praha (Pedagogická fakulta UK) 1991, p. 17-96, Studia Paedagogica, č. 6. Disertace.

.   Soudilová, Věra: Komenský, Patočka a současná škola. in: Učitelské listy 2 (1995), č. 8, p. 8 n. Stať.

.   Soudilová, Věra: Patočkova interpretace Komenského. in: K filosofii J. A. Komenského, Příspěvky z filosofického semináře konaného 3. 4. 1992 v Krnově, Krnov (Střední pedagogická škola) 1992, p. 50-60. Stať.

.   Soudilová, V. - Novotný, K.: Soupis komenian Jana Patočky. in: Studia Comeniana et historica 24 (Uherský Brod 1994), č. 52, p. 116-123. Biblio.

.   Srubar, Ilja: Asubjektive Phänomenologie, Lebenswelt und Humanismus. Zur Verortung des Denkens Jan Patočkas zwischen Husserl und Heidegger. In: Mesotes (Wien 1991), č. 1, p. 5-13. Stať něm. [Předneseno na konferenci na počest Jana Patočky v Paříži, říjen 1990.]

• Česky: Asubjektivní fenomenologie, přirozený svět a humanismus. Trans. M. Petříček jr. In: Filosofický časopis 39 (1991), č. 3, p. 406-417.

• Français: Phénoménologie asubjective, monde de la vie et humanisme. Trans. A.-M. Roviello. in: Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, ed. E. Tassin a M. Richir, Grenoble (J. Millon) 1992, p. 85-99.

• Magyar: Aszubjektív fenomenológia, életvilág és humanizmus. Trans. S. Sajó. in: Gond (Budapest 1997), č. 13-14, p. 265-276.

.   Srubar, Ilja: Ist Phänomenologie aktuell? Zur praktischen Philosophie Jan Patočkas. in: Phänomenologische Forschungen, sv. 30: Die Freiburger Phänomenologie, ed. E. W. Orth, Freiburg/München (Alber Verlag) 1996, p. 171-193. Stať.

.   Srubar, Ilja: Praxis, Arbeit und Dialektik. Ein Versuch über Patočkas Verhältnis zum Marxismus. in: Jan Patočka, Ästhetik - Phänomenologie - Pädagogik - Geschichts- und Politiktheorie, ed. M. Gatzemeier, Aachen (Alano-Verlag) 1994, p. 50-58. Stať něm. [Předneseno na kolokviu na počest Jana Patočky 10. 5. 1991 na RWTH Aachen.]

• Français: Praxis, travail et dialectique. Essai sur le rapport de J. Patočka avec le marxisme. Trans. G. Guest. in: Cahiers philosophiques (Paris 1992), č. 50, p. 153-164.

.   Srubar, Ilja: Vom begründeten Leben. Zu Jan Patočkas praktischer Philosophie. in: Phänomenologische Forschungen, sv. 17: Studien zur Philosophie von J. Patočka, ed. E. W. Orth, Freiburg/München (Alber) 1985, p. 10-31. Stať něm. [Předneseno na konferenci věnované Janu Patočkovi v IWM, Vídeň únor 1984.]

• Français: De la vie bien fondée: sur la philosophie pratique de Jan Patočka. Trans. H. Declève. in: Profils de Jan Patočka, ed. H. Declève, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, p. 51-63. [Předneseno na konferenci věnované Janu Patočkovi, IWM, únor 1984.]

.   Srubar, Ilja: Zu Bernhard Waldenfels' "Wertqualitäten oder Erfahrungsansprüche". in: Intentionalität - Werte - Kunst, Husserl - Ingarden - Patočka, Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992, ed. J. Bloss, W. Stróżewski a J. Zumr, Praha (Filosofia) 1995, p. 128-132. Předn. něm. [Předneseno na stejnojmenné konferenci pořádané v Praze v květnu 1992.]

.   Srubar, Ilja: Zur Entwicklung des phänomenologischen Denkens von Jan Patočka. in: Die Bewegung der menschlichen Existenz, ed. K. Nellen, J. Němec a I. Srubar, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, p. 7-29. Předml. něm.

• Français: L'évolution de la pensée phénoménologique de Patočka. Trans. E. Abrams. In: Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), č. 11/12, Jan Patočka: le soin de l'âme, p. 41-64.

.   Srubar, Ilja: Zur Stellung der Kunst in Patočkas Philosophie. in: Kunst und Zeit, ed. K. Nellen a I. Srubar, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, p. 31-45. Stať něm.

• Français: La place de l'art dans la philosophie de Patočka. Trans. E. Abrams. in: J. Patočka, L'art et le temps, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, p. 7-26. - 2. vydání: Paris (Presses Pocket) 1990, p. 7-26.

.   Steiner, Martin: Recenzent není filosof. K vydání prvního dílu Patočkových komeniologických studií. in: Kritický sborník 17 (1998), č. 4., str. 45-47. Rec. [Recenze knihy: J. Patočka, Sebrané spisy, sv. 9: Komeniologické studie I, Praha 1997.]

.   Stexhe, Guillaume de: Accéder au monde naturel en son ébranlement. La pensée du sens problématique selon J. Patočka. in: Cahiers de l'École des sciences philosophiques et religieuses, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1991, č. 10, p. 145-205. Stať fr.

.   Stieve, Claus: Vom intimem Verhältnis zu den Dingen. Ein Verständnis kindlichen Lernens auf der Grundlage der asubjektiven Phänomenologie Jan Patočkas. Předml. K. Meyer-Drawe, Würzburg (Verlag Königshausen & Neumann) 2003, 108 s. Mono něm.

.   Stieve, Claus: Vom intimem Verhältnis zu den Dingen. Die Beziehung von Gegenständlichkeit und Sprache bei Jan Patočka. Magisterarbeit im Fach Erziehungswissenschaft an dem Institut für Pädagogik, Ruhr-Universität Bochum, Kassel 1996, 106 s. Mono. něm.

.   Stolárik, Stanislav: Prirodzený svet vo filozofii Jana Patočku. Prešov/Kraków (Vydavateľstvo Michala Vaška/Papieska Akademia Teologiczna) 1998, 202 s. Mono. sloven.

.   Strohs, Slavomil: Patočkova Česká vzdělanost v Evropě a "vertikální transcendence". in: Sešity 48, Příspěvky ke kritice buržoazních a revizionistických teorií, Praha (Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV) 1977, p. 76-88, rozmnoženo. Stať.

.   Ströker, Elisabeth: Nachruf auf Jan Patočka. 1. 7. 1907 - 13. 3. 1977. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 31 (Meisenheim/Glan 1977), č. 3, p. 453-455. Misc. něm.

.   Stróżewski, Władysław (ed.) viz Intentionalität - Werte - Kunst.

.   Studia Comeniana et historca 24 (Uherský Brod 1994), č. 52, 183 s. [Číslo věnováno J. Patočkovi. Přispěli: M. Bayerová, I. Chvatík, H. Hotson, P. Kouba, D. Machovec, R. Palouš, K. Schaller, J. Sokol, V. Soudilová a I. Tretera.]

.   Sviták, Ivan: Vzpomínka na Jana Patočku. in: Proměny 24 (New York 1987), č. 3, p. 179-151. Misc.

.   Svoboda, Ludvík: Z české filosofické literatury posledních let. In: Naše věda 22 (1943), č. 5-6, p. 73-76. Rec.

.   Szakolczai, Arpad: Thinking Beyond the East-West Divide: Foucault, Patocka, and the Care of the Self. in: Social Research 61 (1994), č. 2, str. 297-323.

.   Środa, Krzysztof: Jan Patočka - philosophe socratique. Z pol. přel. A. Posner. In: Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), č. 11/12, Jan Patočka: le soin de l'âme, p. 65-82. Stať fr.

.   Środa, Krzysztof: Patočka, Platon et l'immortalité de l'âme. in: Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, ed. E. Tassin a M. Richir, Grenoble (J. Millon) 1992, p. 39-44. Stať fr. [Předneseno na konferenci na počest Jana Patočky v Paříži, říjen 1990.]

• Bulharsky: Patočka, Platon i bezsmărtieto na dušata. Trans. J. Vitkova. in: Kultura 36 (Sofija 1992), č. 48, 27. 11. 1992, p. 3.

• Česky: Patočka, Platon a nesmrtelnost duše. Trans. M. Petříček jr. in: Filosofický časopis 39 (1991), č. 3, p. 357-362.

.   Stárková, Věra: Rec. knihy: Jan Patočka, Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové (Praha 1964). In. Proměny 4 (1967), č. 4, p. 68. Rec.

.   Stoel, Max van der: Mé setkání s Chartou 77. in: Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech. Ed. B. Císařová, M. Drápala, V. Prečan a J. Vančura, Praha a Brno (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Doplněk) 1997, p. 137 n. Misc.

.   Stolárik, Stanislav: Prirodzený svet vo filozofii Jana Patočku. (Natürliche Welt in der Philosophie Jan Patočkas.) Prešov/Kraków (Vydavateľstvo Michala Vaška/Papieska Akademia Teologiczna) 1998, 202 S. Mono. slowakisch.

.   Strebel, Volker: Der Gedanke und seine Verfehlung. Das Werk des Phnomenologen und Opfers des kommunistischen Regimes, Jan Patočka, auf Deutsch in drei Bändem. in: Prager Zeitung, (2001), č. 40 (4.10.2001), Literaturbeilage, p. 20 n. Rec. [Recenze knih: Eugen Fink - Jan Patočka, Briefe und Dokumente 1933-1977, hg. v. M. Heitz und B. Nessler, Freiburg /München, Karl Alber Verlag 1999; Jan Patočka. Texte - Dokumente - Bibliographie, hg. v L. Hagedorn und H. R. Sepp, Freiburg/München, Karl Alber Verlag 1999; Jan Patočka, Vom Erscheinen als solchen, hg. v. H. Blaschek-Hahn und K. Novotný, Freiburg/München, Karl Alber Verlag 2000.]

Š

.   Šabata, Jaroslav: Moje (politické) pobývání s Chartou. in: Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech. Ed. B. Císařová, M. Drápala, V. Prečan a J. Vančura, Praha a Brno (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Doplněk) 1997, p. 139-155. Misc.

.   Šafaříková, Dagmar: Co jsou Češi? Tip pro knihovnu. in: Čtenář 45 (1993), č. 4, p. 136 n. Rec. knihy: J. Patočka, Co jsou Češi? Was sind die Tschechen?, Praha (Panorama) 1992.

.   Šebestík, Jan: La philosophie du langage de Jan Patočka. In: Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), č. 11/12, Jan Patočka: le soin de l'âme, p. 193-207.

.   Šebestík, Jan: Premières réactions continentales au "Tractatus"; Jean Cavaillès / Jan Patočka. in: Acta du colloque Wittgestein, ed. n. Gil, Mauvezin (T.E.R.) 1990, p. 197-209.

.   Šefl, Milan: Nesmrtelný filosof. in: Práce 48 (1992), č. 62, 13. 3. 1992, p. 3. Misc.

.   Šimsa, Jan: Vzpomínka na nakladatelský dům a jeho majitele. in: Kostnické jiskry 77 (2.12.1992), č. 41, p. 3. Misc.

.   Škorpíková, Zuzana: K Rádlovu a Patočkovu pojetí ideje. in: Filosofický časopis 47 (1999), č. 1, p. 105-123. Stať.

.   Šrubař, Ilja viz Srubar, Ilja

T

.   Tardy, Vladimír: Husserlův žák u nás. in: Čin 8 (1936), č. 21, p. 324-326. Misc.

.   Tardy, Vladimír: Odpověď Dru J. Patočkovi na kritiku mé "Teleologie". In: Česká mysl 31 (1935), č. 3-4, p. 236 n. Misc.

.   Tassin, E. - Richir, M. (ed.): Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique. Grenoble (J. Millon) 1992, 256 s. Collection Krisis. Sb. fr. [Do sborníku přispěli: W. Biemel, I. Chvatík, H. Declève, R. Kearney, P. Kouba, R. Legros, B. Nessler, M. Petříček, M. Richir, A.-M. Roviello, K. Środa, I. Srubar, E. Tassin a J. Zumr.]

.   Tassin, Etienne: La question du sol; monde naturel et communauté politique. In: Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, ed. E. Tassin a M. Richir, Grenoble (J. Millon) 1992, p. 167-187. Stať fr. [Předneseno na konferenci na počest Jana Patočky v Paříži, říjen 1990.]

• Česky: Přirozený svět a politické společenství. Trans. M. Petříček jr. in: Filosofický časopis 39 (1991), č. 3, p. 419-436.

.   Tengelyi, László: Smisao i značenje iz fenomenološkog ugla. Z něm. rkp. přel. E. Kamerer. in: Filozofski godišnjak 10 (Beograd 1997), p. 251-259. Stať srb. [Předneseno na konferenci "Fenomén jako filosofický problém, Praha 6. - 11. dubna 1997.]

.   Tholt, Pavol: "O bytnosti matematickej prírodovedy v reflexiách J. Patočku", in: Filozofia 59, 2004, No. 6, pp. 416-433.

.   Tomek, Václav: Patočkova "alternativa" reálného socialismu v roce 1946. In: Sešity 48, Příspěvky ke kritice buržoazních a revizionistických teorií, Praha (Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV) 1977, p. 64-75, rozmnoženo. Stať.

.   Tomin, Julius: Vzpomínka na Patočku. in: Vzpomínky a pocty, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, p. 75-102, Kvart. Misc. - 2. vydání: Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 164.

.   Towarnicki, Frédéric de: La cité parallèle. in: Magazine littéraire (Paris 1988), č. 255, p. 56 n.

.   Towarnicki, Frédéric de: Un "philosophe résistant". Jan Patočka. in: Le Figaro (Paris 1982), 5. 2. 1982. Rec. knihy: J. Patočka, Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Lagrasse (Verdier) 1981.

.   Trajanov, Valentin - Vitkova, Jekaterina: Jan Patočka. in: Kultura 36 (Sofija 1992), č. 48, 27. 11. 1992, p. 3. Misc. bulh.

.   Tretera, Ivo: Několik vzpomínek in margine Patočkových heideggerovských seminářů. in: Studia Comeniana et historica 24 (Uherský Brod 1994), č. 52, p. 52-61. Misc.

.   Třeštík, Dušan: Co byli Patočkovi Češi. in: Lidové noviny 6 (1993), č. 26, 2. 2. 1993, p. 8. Misc. [Polemika s knihou Co jsou Češi?, Praha (Panorama) 1992.]

.   Tucker, Aviezer: "Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire" by Jan Patočka. Lagrasse (Verdier) 1988. in: History and Theory 31 (1992), č. 3, p. 355-363. Rec.

.   Tucker, Aviezer: The Philosophy and Politics of Czech Dissidence from Patočka to Havel. Pittsburgh (University of Pittsburg Press 2000), 295 s. Mono angl.

• Česky: Fenomenologie a politika. Od J. Patočky k V. Havlovi. Trans. K. Cabalková, Olomouc (Votobia) 1997, 245 s.

.   Tucker, Aviezer: From the Dialectics of the Concrete to Charter 77. in: Telos (1996), č. 107. Rec. knih: K. Kosík, The crisis of Modernity, Lanham Maryland (Rowman & Littlefield Publishers) 1995; P. Rezek, Filosofie a politika kýče, Praha (Oikoymenh) 1991; H. Declève (ed.), Profils de Jan Patočka, Bruxelles (Publications des Facultés universitaires Saint-Louis) 1992.

.   Tucker, Aviezer: The Long Havel Summer. in: Telos (New York 1992), č. 92??, p. 179-184. Stať. ang.

.   Tucker, Aviezer: Nicht schuldig: odpovědnost a postmodernismus. Přízrak Bendy a fantóm Bakunina. Trans. V. Tuckerová. in: Kritická příloha Revolver Revie (1998), č. 12, p. 97-108. Rec. [Ke knize: J. Derrida, The Gift of Death, Chicago 1995.]

.   Tucker, Aviezer: A Martyr to Everydayness. in: The Times Higher Education Supplement (New York 1998), č. 2. 10. 1998, p. 30. Rec. angl. [Recenze ke knihám: J. Patočka, Introduction to Husserl's Phenomenology, Chicago 1997 a J. Patočka, Heretical Essays In the Philosophy of History, Chicago 1998.]

.   Tucker, Aviezer: Moral Foundation Needed for Unity. in: The Prague Post (1992), 25. 8. 1992, p. 15. Misc. angl.

.   Tucker, Aviezer: Patočka's World Movement as Ultimate. in: Central European Studies 20 (1997), č. 2-3, June-September, p. ???

.   Tucker, Aviezer: Patočka vs. Heidegger: The Humanistic Difference. in: Telos (New York 1992), č. 92, p. 85-98. Stať angl.

.   Tucker, Aviezer: Sacrifice: From Isaac to Patočka. in: Telos (New York 1992), č. 91, p. 117-124. Stať angl.

.   Tucker, Avizer: Shipwrecked: Patočka's Philosophy of Czech History. In: History and Theory 36 (1996), č. 2, p. 196-216.

U

.   Uhl, Peter: Vzpomínka na Jiřího Hájka. in: Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech. Ed. B. Císařová, M. Drápala, V. Prečan a J. Vančura, Praha a Brno (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Doplněk) 1997, str. 183-185. Misc.

.   Urbánek, Zdeněk: Příběh o třech dějstvích. in: Vzpomínky a pocty, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, p. 103-118, Kvart. Misc. - 2. vydání: Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 164. - 3. otisk in: Rozmluvy (London 1984), č. 3, p. 157-169.

V

.   Vaculík, Ludvík: Pohřeb mluvčího. in: J. Patočka. První skica k podobizně, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1977, p. 67-70, Kvart. Misc. - 2. otisk tamt., Praha (samizdat) 1977, Edice Petlice, sv. 96. - 3. otisk in: Hodina naděje, Almanach české literatury 1968-1978, ed. J. Gruša, M. Uhde a L. Vaculík, Praha (samizdat) 1980, p. 54-59. - 4. otisk in: Hodina naděje, 2. vyd., Toronto (Sixty-Eight Publishers) 1980, p. 45-49. - 5. otisk in: Jan Patočka - Osobnost a dílo, ed. A. Müller, Köln (Index) 1980, p. 123-127.

.   Vaculík, Ludvík: Poučení z krizového vývoje. in: Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech. Ed. B. Císařová, M. Drápala, V. Prečan a J. Vančura, Praha a Brno (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Doplněk) 1997, p. 189 n. Misc.

• Deutsch: Das Begräbnis des Sprechers. Trans. A. Baumrucker u. G. Baumrucker. in: Stunde namens Hoffnung, Almanach tschech. Literatur 1968-1978, ed. J. Gruša, M. Uhde a L. Vaculík, Frankfurt/M. (Fischer TB) 1978, p. 38-46. -- 2. otisk in: Jan Patočka. Texte - Dokumente - Bibliographie, ed L. Hagedorn a H. R. Sepp, Praha a Freiburg, München (Oikoymenh a Verlag Karl Alber) 1999, p. @@-@@.

.   Vaculík, Ludvík: Smrtelná nemoc. in: J. Patočka. První skica k podobizně, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1977, p. 32 n. Kvart. Misc. - 2. otisk tamt., Praha (samizdat) 1977, Edice Petlice, sv. 96.

• English: Mortal Illness. in: H. Gordon Skilling, Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia, London (Allen & Unwin) 1981, p. 238-240.

• Deutsch: Die tödliche Krankheit. Übs. v. L. Hagedorn. in: Jan Patočka. Texte - Dokumente - Bibliographie, ed. L. Hagedorn a H. R. Sepp, Praha a Freiburg, München (Oikoymenh a Verlag Karl Alber) 1999, p. @@-@@.

.   Vaculíková, Marie: Charta 77 u Vaculíků. in: Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech. Ed. B. Císařová, M. Drápala, V. Prečan a J. Vančura, Praha a Brno (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Doplněk) 1997, str. 191 n. Misc.

.   Vajda, Mihály: A létezés problematikussága. in: J. Patočka, Mi a cseh?, Esszék és tanulmányok, Pozsony/Bratislava (Kalligram) 1996, p. 397-404. Dosl. maď.

.   Válka, Josef: Pavel Floss, "Nová historie vědění" a komeniologie. in: Proglas 8 (1997), č. 2, p. 33-36.

.   Vaněčková, Dagmar: Dvě výročí Jana Patočky. in: Listy 12 (1982), č. 3-4, str. 18 n. Misc. - 2. otisk pod názvem Před pěti lety zemřel Jan Patočka in: Nový život 34 (1982), č. 5, p. 99.

.   Vaněk, Jiří: Jak objevovat Platóna. In: Nové knihy (1992), č. 37, 7. 10. 1992, p. 2. Rec. knihy: J. Patočka, Platón, Praha (Vyšehrad) 1992.

.   Vaněk, Jiří: Konec "evropského koncertu". in: Nové knihy (1992), č. 39, 21. 10. 1992, p. 2. Rec. knihy: J. Patočka, Evropa a doba poevropská, Praha (Lidové noviny) 1992.

.   Vaněk, Jiří: Odpověď Jana Patočky na otázku Co jsou Češi? in: Nové knihy (1993), č. 4, 3. 2. 1993, p. 2. Rec. knihy: Co jsou Češi? Was sind die Tschechen?, Praha (Panorama) 1992.

.   Vanheeswijck, Guido: Jan Patočka. in: Kritisch denkerslexicon, vyd. H. J. Achterhuis, Alpehen aan den Rijn (Samson) 1993, p. 15. Slov. heslo. hol.

.   Vanheeswijck, Guido: Jan Patočka: Filosoof en woordvoerder van Charta '77. In: Streven 59 (Antwerpen 1992), č. 12, p. 1065-1074. Stať. hol.

.   Vanheeswijck, Guido: Jan Patočka en het andere Europa. in: Existentie en zin: geloof en utopie. Liber in memoriam Wim Thys, vyd. L. Braeckmans, Leuven (Acco) 1991, p. 199-208. Stať. hol.

.   Vašíček, Zdeněk: Patočkovy interpretace českých dějin. in: Kritický sborník (1993), č. 3, p. 22-26. Stať. -- 2. otisk in: Z. Vašíček, Přijetí podmínek, Praha (Torst) 1996, p. 214-222.

.   Vašíček, Zdeněk: Postface. in: J. Patočka, L'idée de l'Europe en Bohême, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1991, p. 195-203. Dosl. fr.

.   Vetter, Helmuth: Rec. knihy: Jan Patočka, Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften. Stuttgart (Klett-Cotta) 1988. In: Mesotes (Wien 1991), č. 1, p. 88-90. Rec.

.   Veyne, Paul: Platon contre le marxisme d'Etat. in: Libération (Paris 1983), 31. 5. 1983. Rec. knihy: J. Patočka, Platon et l'Europe, Lagrasse (Verdier) 1983.

.   Vezin, Francois: Patočka et l'Europe. in: Cahiers philosophiques (Paris 1992), č. 50, p. 201-216. Stať fr.

.   Vítek, Jiří: Jan Patočka a Masarykova univezita, Brno (L. Marek) 1998, 26 s. Misc.

.   Vitkova, Jekaterina viz Trajanov, Valentin

.   Vladislav, Jan: K otázce Patočkových spisů. - Diskusní tribuna. in: Acta (Scheinfeld 1987), č. 3-4 (čes. verse), p. 29. Misc.

• English: Two Further Considerations. Patočka's Collected Works - Diskussion Forum. In: Acta (Scheinfeld 1987), č. 3-4 (angl. verse), p. 32 n.

.   Vladislav, Jan (ed.): Miscellanea. Janu Patočkovi in memoriam. Praha (samizdat) 1978, 183 s. Sb. [Pamětní sborník.]

.   Vladislav, Jan: Odpovědnost jako spisovatelův osud. In: Občanský deník 1 (1990), č. 87, 14. 8. 1990, p. 6. Misc.

.   Vladislav, Jan: O Janu Patočkovi po deseti letech. in: Národní politika 19 (München 1987), č. 6 (214), p. 3. Misc. - 2. otisk in: J. Vladislav, Tajný čtenář v Paříži, Čtvrtá čítanka, Paříž (vlast. nákladem) 1987, p. 72-76.

.   Vladislav, Jan (ed.): Jan Patočka. První skica k podobizně. Praha (samizdat) 1977, 91 (XX) s. Sb. [Pamětní sborník k nedožitým sedmdesátinám.] - 2. vydání: Praha (samizdat) 1977, Edice Petlice, sv. 96.

.   Vladislav, Jan: Po deseti letech. Novoroční zamyšlení 1987. in: J. Vladislav, Pařížský zápisník, Praha (Orbis) 1991, p. 182-191, Edice ARS. Misc. [Napsáno v prosinci 1986, vysíláno 1. 1. 1987 rozhlas. stanicí "Svobodná Evropa".]

.   Vladislav, Jan: Posmrtné masky. Záznamy. in: Svědectví 21 (1987/88), č. 82, p. 333-348. Misc.

.   Vladislav, Jan: Spisy Jana Patočky. in: Acta (Scheinfeld 1987), č. 1 (čes. verse), p. 7. Misc. [Spoluautoři Jiří Gruša a Vilém Prečan (CDS).]

• English: The Patočka Project. in: Acta (Scheinfeld 1987), č. 1 (angl. verse), p. 7 n.

.   Vladislav, Jan: Stránky z otevřeného deníku. in: Vzpomínky a pocty, ed. J. Vladislav, Praha (samizdat) 1979, p. 119 n. Kvart. Misc. - 2. otisk tamt., Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 164.

• Français: Journal ouvert. in: L'autre Europe (Paris 1986), č. 11-12, p. 147 n.

.   Vladislav, Jan (ed.): Vzpomínky a pocty. Na paměť Jana Patočky. Praha (samizdat) 1979, 125 s. Kvart. Sb. - 2. vydání: Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 164.

.   Vladislav, Jan: Záznamy. 1977 - 1990. In: Listy 21 (1991), č. 2, p. 59-67. Misc. [Z připravované knihy "Portréty a posmrtné masky".]

.   Vonková, Erika (Ed.): Jan Patočka, Češi a Evropa. Sborník prací ze stejnojmenné konference uspořádané Katedrou filosofie a občanské výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně k 50. výročí působení Jana Patočky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Brno (Masarykova univerzita) 2000, 119 s. Sborník česky/slovensky.

Obsah:

Vonková, Erika: Několik slov úvodem. p. 7 n.

Říha, Otakar: Úvodní slovo na téma Jan Patočka a T. G. Masaryk. p. 9-11.

Vítek, Jiří: Češi a Evropa ve filozofii J. L. Fischera a Jana Patočky. p. 12-21.

Palouš, radim: Ptáme se s Patočkou: Co jsme? p. 22-26.

Pithart, Petr: K Patočkovým dopisům německé přítelkyni. p. 27-40.

Dokulil, Miloš: Post-dějinná racionalita, aneb konec dějin? p. 41-54.

Dupkala, Rudolf: Európské východiská a horizonty Patočkovej filozovie dejín. Str. 55-60. Slovensky.

Diatka, Cyril: Patočkov koncept humanizmu ako príspevok k pochopeniu európskej kultúrnej tradície. p. 61-67. Slovensky.

Daněk, Břetislav: Otazníky nad Patočkovým pojetím moderních českých dějin. Str. 68-72.

Christovová, Vlasta: Filosofie a Evropa u Husserla a Patočky. p. 73-75.

Hroch, Jaroslav: Jan Patočka a filozofická hermeneutika. p. 76-79.

Švandová, Blažena: Patočkův negativní platonismus. p. 80-83.

Hejna, Dalibor: Otazníky nad Patočkovou interpretací středověku. p. 84-88.

Hodovský, Ivan: Patočkova interpretace filozofie Maxe Schelera. p. 89-96.

Vítek, Miloš: Co je vágní? p. 97-99.

Sedlák, Jiří: J. Patočka jako morální pedagog a jeho názory na morálku vědce. Str. 100-103.

Vítek, Jiří: Doc. Jan Patočka na brněnské univerzitě (přílohy). p. 104-114.

.   -vpn- [Prečan, Vilém]: K českému vydání Patočkových spisů. in: Acta (Scheinfeld 1988), č. 5-6 (čes. verse), p. 78. Misc.

• English: News About the Czech Edition of Patočka's Works. in: Acta (Scheinfeld 1988), č. 5-8 (angl. verse), p. 92 n.

.   -vv-: Pamětní deska Janu Patočkovi v Turnově. in: Proměny 27 (New York 1990), č. 4, p. 156 n. Misc.

W

.   Waelhens, Alphonse de: Note pour introduire la discussion du rapport de J. Patočka. in: Akten (Proceedings/Actes) des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie, Wien 2.-9. Sept. 1968, sv. 2, Wien (Herder) 1968, p. 225 n. Misc. fr.

.   Waldenfels, Bernahrd: Wertqualitäten oder Erfahrungsansprüche? In: Intentionalität - Werte - Kunst, Husserl - Ingarden - Patočka, Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992, ed. J. Bloss, W. Stróżewski a J. Zumr, Praha (Filosofia) 1995, p. 97-106. Předn. něm. [Předneseno na stejnojmenné konferenci pořádané v Praze v květnu 1992.]

.   Walter, M. - Meyer-Drawe, K.: Jan Patočka: Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung. in: Philosophischer Literaturanzeiger 36 (Meisenheim/Glan 1983), č. 4, p. 328-331. Rec. [Recenze souboru Patočkových komenian vydaného K. Schallerem, Bochum 1981.]

.   Walter, Milan: Jan Patočka. Eine biographische Skizze. in: Phänomenologische Forschungen, č. 17: Studien zur Philosophie von J. Patočka, ed. E. W. Orth, Freiburg/München (Alber) 1985, p. 87-107. Stať něm.

.   Walter, Milan: Jan Patočka. Sein Leben und sein Werk. Eine monographische Betrachtung seiner frühen und mittleren Entwicklungsphase. 1907-1965. Westfälische Wilhelms-Universität 1985, 406 s. Disertace něm. [Na p. 297-392 bibliografie děl J. Patočky.]

• Français: Bibliographie des oeuvres de Jan Patočka. Trans. a dopl. H. Declève a I. Kniebs. In: J. Patočka, La crise du sens, sv. 2, Bruxelles (Ousia) 1986, p. 199-259. Biblio. fr.

.   Walter, Milan: Soupis prací Jana Patočky. in: Jan Patočka - Osobnost a dílo, ed. A. Müller, Köln (Index) 1980, p. 134-150. Biblio.

.   Walton, Roberto: Jan Patočka y la existencia humana. In: El fenomeno y sus configuraciones, Buenos Aires (Ed. Almagesto) 1993, p. 95-110. Stať špan.

.   Winter, Balduin: Tunnelarbeiter, Ketzer aus Profession. Hommage an den europäischen Denker Jan Patočka (1907-1977). in: Kommune 11 (1993(, č. 7, p. 60-63. Stať něm.

.   Wolandt, Gerd: Jan Patočka und Hegels Ästhetik. In: Jan Patočka, Ästhetik - Phänomenologie - Pädagogik - Geschichts- und Politiktheorie, ed. M. Gatzemeier, Aachen (Alano-Verlag) 1994, p. 30-37. Stať něm. [Předneseno na kolokviu na počest Jana Patočky 10. 5. 1991 na RWTH Aachen.]

.   Wright, Georg Henrik von: Humanismen som livshållning. in: Humanismen som livshållning och andra essayer, Borgå (Rabérr-Sjögren) 1980, p. 157-183. Stať švédsky. [Stať věnována památce Jana Patočky.]

• Slovensky: Humanismus ako životný postoj. Trans. M. Žitný. in: Humanizmus ako životný postoj. Výbor z diela, vybral, přel. a doslov naps. M. Žitný, Bratislava, Kalligram 2001, p. 9-35.

.   Wybrands, Francis: Rec. knihy: Jan Patočka: Platon et l'Europe. Lagrasse (Verdier) 1983. in: La Nouvelle Revue Francaise, září 1983, p. 149-151. Rec.

.   Wylleman, A.: In memoriam J. Patočka. in: Tijdschrift voor Filosofie 39, Maarch 1977, p. 189-191. Misc. něm.

.   Wyller, Egil A.: Redaksjonelt forord. in: Kjetterske studier i historiens filosofi, ed. A. Aarnes a E. A. Wyller, Oslo (Tanum-Norli) 1979, p. 5-10. Předml. nors.

Z

.   Zágoršeková, M.: Intentionalität und Selbstreflexion. in: Intentionalität - Werte - Kunst, Husserl - Ingarden - Patočka, Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992, ed. J. Bloss, W. Stróżewski a J. Zumr, Praha (Filosofia) 1995, p. 68-75. Předn. něm. [Předneseno na stejnojmenné konferenci pořádané v Praze v květnu 1992.]

.   Zedník, Martin (J. Moural): Několik poznámek o pojetí filozofie u Jana Patočky. in: Paraf (samizdat 1987), č. 6, p. 73-85. Stať.

.   Zelený, Jindřich: Racionalita a modernita. in: Filosofický časopis 26 (1978), č. 1, p. 1-12. Auf.

• Deutsch: Rationalität und Modernität. in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 26 (1978), str. 1543-1551.

.   Zelený, Jindřich: K Patočkovu výkladu Aristotela. in: J. Zelený, Dialektická ontologie, Praha, Kant 2002, p. 43-54. Stať.

• Deutsch: Zum Patočkas Auslegung des Aristoteles.??? Aus dem Tschech. übs. v. J. Loužil. in: Die dialektische Ontologie, Frankfurt a. M., Peter Lang 2001, p. ???-???, Philosophie und Geschichte der Wissenschaften, sv. 48.

.   Zouhar, Jan: Patočkovy Máchovské studie. in: Filosofický časopis 45 (1997), č. 45, p. 909-016. Stať.

.   -zs-: Jan Patočka, Die tschechische Philosophie seit 1918. in: Česká mysl 28 (1932), č. 3-4, str. 241. Rec. [Recenze článku uveřejněném in: Prager Rundschau 2 (1932), č. I, str. 4-24.]

.   Zumr, Josef: Československá filosofie přítomnosti. In: Filosofický časopis 17 (1969). Stať.

.   Zumr, Josef: Filosofický ústav Janu Patočkovi. in: Filosofický časopis 45 (1997), č. 5, str. 917-925. Misc.

.   Zumr, Josef: Husserl, Ingarden, Patočka und Prag. in: Intentionalität - Werte - Kunst, Husserl - Ingarden - Patočka, Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992, ed. J. Bloss, W. Stróżewski a J. Zumr, Praha (Filosofia) 1995, p. 7-10. [Předneseno na stejnojmenné konferenci pořádané v Praze v květnu 1992. V rámci textu otištěn dopis E. Husserla T. G. Masarykovi z 3. 1. 1935. Srv. Husserl, E.]

.   Zumr, Josef: Jan Patočka. in: Literární noviny 16 (1967), č. 22, 3. 6. 1967, p. 3. Misc.

.   Zumr, Josef: Jan Patočka. in: J. Patočka, O smysl dneška, Praha (MF) 1969, p. 151-153. Dosl. - 2. vydání: London (Rozmluvy) 1987, p. 151-153.

• Italiano: Introduzione a Jan Patočka. in: J. Patočka, Il senso dell'oggi in Cecoslovacchia, Milano (Ed. Nigri) 1970, p. VII-IX.

.   Zumr, Josef: Patočka a Masaryk. In: Filosofický časopis 39 (1991), č. 3, p. 448-455. Stať. [Předneseno na konferenci na počest Jana Patočky v Paříži, říjen 1990.]

• Français: Patočka et Masaryk. Trans. E. Abrams. in: Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, ed. E. Tassin a M. Richir, Grenoble (J. Millon) 1992, p. 55-65.

• Deutsch: Patočka und Masaryk. in: Jan Patočka. Ästhetik - Phänomenologie - Pädagogik - Geschichts- und Politiktheorie, ed. M. Gatzemeier, Aachen (Alano-Verlag) 1994, p. 59-67. [Předneseno na kolokviu na počest Jana Patočky, 10. 5. 1991 na RWTH Aachen.]

.   Zumr, Josef: Patočka, J. in: Routledge Encyclopedia of Philosophy, ed. E. Craig, London 1998, p. ???. Misc. [Encyklopedické heslo.]

.   Zumr, Josef (ed.) viz též Intentionalität - Werte - Kunst.

.   Zumr, Josef - Horák, Petr (ed.): La Responsabilité / Responsibility. Entretiens de Prague. Praha (Filosofický ústav ČSAV) 1992, p. 134. Sb. angl./frz. (v. Horák, Petr)

.   Zuska, Vlastimil: Estetická distance - dialog sebereflexe. in: Estetika 32 (Praha 1995), č. 1, p. 1-9. Stať.

   

   

Bibliografie

.   Abrams, Erika: "Bibliographie", in: Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), Nr. 11/12, Jan Patočka: le soin de l'âme, pp. 250–266.

.   Kohák, Erazim: "Jan Patočka: A Bibliography", in: Jan Patočka, Philosophy and Selected Writings, ed. Erazim Kohák, Chicago (University of Chicago Press) 1989, pp. 351–377.

.   Kohák, Erazim: "Přehled prací Jana Patočky", in: Proměny 24 (New York 1987), nr. 1, pp. 158–184.

.   Němec, Jiří – Souček, David – Chvatík, Ivan – Novotný, Karel – Soudilová, Věra – Švandová, Ladislava: Jan Patočka. Bibliografie 1928—1996, OIKOYMENH, Praha 1997, pp. 303. [Se sekundární literaturou.]

• Deutsch: "Bibliographie [1928—1999]", in: Hagedorn, Ludger & Sepp, Hans Reiner (edd.), Jan Patočka. Texte — Dokumente — Bibliographie, Praha und Freiburg/München 1999, pp. 525–779.

• Italiano: "Bibliografia di Jan Patočka", tr. G. Reale. in: Jan Patočka, Platone e l'Europa, Milano (Vita e Pensiero) 1997, pp. 265–338. [Zkrácená verze.] — 2. repr.: Milano 1998, pp. 265–338.

.   Novák, Josef: "Selected Bibliography of Jan Patočka's Writings", in: Kosmas 5 (1987), pp. 115–137.

.   Rohanová, Milada: "Soupis prací Jana Patočky (1928—1967)", in: Filosofický časopis 15 (1967), nr. 5, pp. 754–773.

.   Schaller, Klaus: "Bibliographie der Publikationen Patočkas über Comenius", in: Jan Patočka: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bd. 12 (Bochum 1981), pp. 10–14.

.   Soudilová, Věra – Novotný, Karel: "Soupis komenian Jana Patočky", in: Studia Comeniana et historica 24 (Uherský Brod 1994), nr. 52, pp. 116–23.

.   Walter, Milan: "Soupis prací Jana Patočky", in: Jan Patočka — Osobnost a dílo, ed. A. Müller, Köln (Index) 1980, pp. 134–150.

• Deutsch: "Verzeichnis von Jan Patočkas Werken", in: Jan Patočka. Sein Leben und sein Werk. Eine monographische Betrachtung seiner frühen und mittleren Entwicklungsphase. 1907-1965, Westfälische Wilhelms-Universität 1985, pp. 297–392.

• Français: "Bibliographie des œuvres de Jan Patočka", tr. H. Declève & I. Kniebs, in: J. Patočka, La crise du sens, vol. 2, Bruxelles (Ousia) 1986, pp. 199–259.

   

Poesie:

.   Kabeš, Petr: "Příležitost smrti. Jan Patočka, 13. 3. 1997", in: Hodina naděje, Almanach české literatury 1968-1978, ed. J. Gruša, M. Uhde & L. Vaculík, Praha (samizdat) 1980, pp. 12 n. Báseň.

.   Stuchlíková, Eva: "Vzpomínka", in: Obsah, (samizdat 1986) n. 11, s. p. Báseň.

.   ODO — báseň k životnímu jubileu od kolegů komeniologů. V archivu v Praze 3000/?? (Věra Schifferová).

   


 

 

 

Od roku 1997 bibliografii spravuje Ladislava Švandová a od roku 2004 také Jan Frei.

 

 

 

( Poslední aktualizace: 13. I. 2007 )